Sunteți pe pagina 1din 1

Delegatie

Subscrisa SC Pucyu Firmage S.R.L. cu sediul social in str. Carol I nr. 9,Maldaeni,
Teleorman, CUI RO37397636, numar de ordine in Registrul Comertului:
J34/203/14.04.2017, prin administrator si asociat unic Cheroiu Florentin,
imputernicesc prin prezenta pe dl. Lica Alin Radu domiciliat in Comuna Maldaeni,
Judetul Teleorman, identificat cu CI seria TR, nr. 517178, CNP 1851201340931,
eliberata de SPCLEP Rosiorii de Vede la data de 24.07.2014, sa indeplineasca
formalitatile necesare in vederea obtinerii Cartelei Tahografice pentru Întreprindere.
Prezenta imputernicire este necesara in fata Autoritatii Rutiere Romana- ARR.

Reprezentantul nostru va putea reprezenta in fata organelor competente, va face


toate formalitatile necesare, va formula cereri, va da declaratii, va depune si ridica
actele necesare indeplinirii prezentului mandat, va achita taxe in caz de nevoie si va
semna pentru mine si in numele meu oriunde va fi necesar, in limitele prezentului
mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Data Administrator

03.01.2018