Sunteți pe pagina 1din 1

Mixul de marketing

Mixul de marketing reprezintă un ansamblu de componente care alcătuiesc politica de marketing a firmei,
astfel încât activitatea firmei să se desfăşoare în condiţii optime.
Mixul de marketing reprezintă unul din conceptele esenţiale ale teorie moderne a marketingului. Mixul de
marketing reprezintă setul de instrumente de marketing pe care firma le utilizează pentru a-şi atinge obiectivele de
marketing pe piaţa ţintă.
Mixul de marketing reprezintă o continuare a strategiei de piaţă. El apare ca rezultat al îmbinării celor patru
elemente de bază – produs, preţ, distribuţie şi promovare. Acest concept constă din combinarea diverselor forme a
resurselor materiale, umane şi financiare în cadrul unor programe de marketing în vederea înfăptuirii strategiei de
piaţă a întreprinderii.
Orientarea activităţii pe care întreprinderea o desfăşoară cu privire la realizarea produselor, stabilirea
preţurilor, fixarea căilor de circulaţie, respectiv a modului de distribuţie, a cadrului de promovare formează câmpul
de materializare a marketingului mix.
Sarcina marketingului mix constă în a servi cele 4 grupe de variabile în programe de acţiuni cu eficienţă
maximă. Fiecare din cele 4 componente ale mixului de marketing nu poate fi eficient fără suportul celorlalte. De
exemplu, un produs superior nu poate pătrunde pe piaţă dacă nu este însoţit de un preţ acceptabil, de o distribuţie
corespunzătoare, de o informare a cumpărătorilor.
De-a lungul timpului au fost observate numeroase elemente, cum ar fi: dezvoltarea produsului, determinarea
preţului, adoptarea mărcilor, serviciile, expunerea în raft, logistica, publicitatea, promovarea la locul vânzării etc.
care au un rol important în atingerea obiectivelor politicii de marketing.
In prezent componentele mixului de marketing, general recunoscute, sunt: produsul, preţul, distribuţia
(plasamentul) şi promovarea.

PRODUS PRET

MIXUL DE
MARKETING

PLASAMENT PROMOVARE
(DISTRIBUTIE)

Cei 4 P ai mixului de maketing

În contexte particulare se acceptă tratarea distinctă a unor factori cheie pentru respectivele situaţii, cum ar fi
mixul informaţional, mixul comunicaţional sau mixul de personal. Cele patru componente general recunoscute nu
acoperă întreaga activitate de marketing, însă se referă la cele mai importante şi influente componente.
In mod tradiţional se consideră că cea mai importantă componentă a mixului de marketing este produsul şi
politica de produs adoptată de către o întreprindere. Justificarea acestui fapt constă în utilitatea produsul; prin
calităţile sale produsul satisface în primul rând nevoile şi dorinţele consumatorilor.
In prezent însă modul de abordare al marketingului s-a schimbat de la a vinde clienţilor, la a-i servi eficient.
Drept urmare se pune un accent tot mai mare pe elementele adiacente produsului, cum ar fi diferite servicii
(montare, garanţii, service), ambalajul, preţul (evaluat în valoare absolută dar mai ales raportat la utilitate,
concurenţă şi caracteristicile clienţilor vizaţi), informarea, asistenţa oferită de personal în procesul de achiziţie şi
chiar consum, imaginea produsul, a firmei şi a persoanelor care consumă respectivul produs etc.
Un punct slab al mixului de marketing îl reprezintă punerea accentului pe demarcarea dintre cele 4
componente, uitându-se de multe ori integrarea lor într-o politică unitară.
Rolul marketingului pentru fiecare reţea în parte trebuie definit. De exemplu acesta va avea drept obiective:
integrare în interiorul firmei, coordonarea activităţilor economice şi sociale, previzionarea riscurilor tehnologice,
informarea în timp real cu privire la evoluţiile de pe piaţă şi din firmă, remodelarea distribuţiei conform noilor tendinţe
(cum ar fi comerţul electronic) etc.