Sunteți pe pagina 1din 2

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință câteva noutăți referitoare la olimpiadele școlare:

1. 20 ianuarie 2018 – etapa locală a OLLR, gimnaziu la Școala Gimnazială „N. Iorga“
Bacău. Regulamentul nou al acestei olimpiade se regăsește pe site. Vă rugăm să îl
prezentați elevilor participanți.
2. 27 ianuarie 2018 – etapa județeană a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ, gimnaziu
și liceu, la C. N. P. „Șt. Cel Mare“ Bacău. Există modificări majore în structura acestei
olimpiade al cărei regulament nou îl postăm acum.
Subiectele vor conține doar lingvistică și pentru clasele V-VI, fără matematică:

„Art. 3 (1) Competiţia pune în valoare abilităţile lingvistice ale elevilor în relaţie cu
modelul matematic al comunicării şi se bazează pe nivelul de cultură generală, fără a
presupune cunoştinţe speciale, ci doar o bază teoretică fundamentală (concepte esențiale
din lingvistică şi din matematică, însuşite prin parcurgerea programelor şcolare și înțelese
în raport de complementaritate) și nu presupune parcurgerea programelor școlare
disciplinare de limba română și de matematică.
(2) Aplicând modelul olimpiadelor internaționale de lingvistică, subiectele propuse de
mediul academic urmăresc aplicarea, prin analogii, a logicii semantice în raport cu logica
gramaticală şi cu aspectul morfosintactic al enunţului, contribuind substanţial la ordonarea
structurilor lingvistice, a formulelor de construcţie a comunicării, cu scopul înţelegerii
mesajului, în relaţia emiţător-receptor. “
Norma de reprezentare pentru națională este diferită:
„(4) Având în vedere faptul că, la Olimpiada de lingvistică, la fiecare secțiune competiția
are subiect unic, indiferent de clasa în care studiază concurenții (conform modelului
olimpiadei internaționale), din fiecare judeţ, vor participa la etapa naţională, după cum
urmează:

- pentru secțiunea de antrenament (clasele a V-a - a VI-a): 1 elev;


- pentru secțiunea de exercițiu (clasele a VII-a - a VIII-a): 1 elev;
- pentru secțiunea de performanță (clasele a IX-a - a XII-a): 2 elevi. “

3. 24 februarie 2018 - OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL


„UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”.
4. 17 martie 2018 – etapa județeană a OLLR, gimnaziu și liceu. Proba pentru gimnaziu
se va desfășura la Școala Gimnazială „M. Costin“ Bacău, iar cea pentru liceu la C. N.
„V. Alecsandri“ Bacău.
5. 18 martie 2018 – etapa județeană OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ la C. N. „Gh.
Vrănceanu“ Bacău.
6. 24 martie 2018 – etapa județeană OLAV, gimnaziu și liceu.

7. ETAPE NAȚIONALE ALE OLIMPIADELOR

7.1. Etapa națională a OLIMPIADEI DE ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI va fi în


intervalul 4-7 aprilie, la Covasna.
7.2. Etapa națională a OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE va fi la Arad, intervalul 3-5
aprilie 2018.
7.3. Etapa națională a OLIMPIADEI DE NEOGREACĂ va fi la Bucuresti, în intervalul
30 martie - 1 aprilie 2018.
7.4. Etapa națională a OLIMPIADEI DE LINGVISTICĂ Solomon Marcus va avea loc
la Vaslui, în intervalul 11-13 mai 2018.
7.5. CONCURSUL OVIDIANUM va avea loc, la Constanta, in intervalul 25-27 mai
2018.
7.6. Etapa națională a OLIMPIADEI „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN
LECTURĂ“ va avea loc la Galați, în intervalul 1-3 iunie 2018.