Sunteți pe pagina 1din 43

CORNELIU ŞCHIOPU

INDICI DE ACTUALIZARE
COSTURI DE RECONSTRUCŢIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE
CLĂDIRI REZIDENŢIALE

CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE ŞI AGRICOLE. CONSTRUCŢII SPECIALE

1 SEPTEMBRIE 2013 – 1 AUGUST 2014

IROVAL BUCUREŞTI
2013
Corneliu Şchiopu
Indici de actualizare
Costuri de reconstrucţie - Costuri de înlocuire. Clădiri rezidenţiale. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. Construcţii speciale.
1 Septembrie 2013 - 1 August 2014

Copyright © 2013 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). Toate drepturile rezervate.

CD editat de IROVAL- CERCETĂRI ÎN EVALUARE SRL

Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic, mecanic,
fotocopiere, de înregistrare, de scanare sau de alt tip, cu excepţia celor permise în conformitate cu art. 33 din Legea nr. 8 din 1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, fără acordul prealabil, în scris, al editorului.

ISBN – 978-606-8316-16-1
CUVÂNT ÎNAINTE

Actualizarea costurilor unitare redate în cele două cataloage (denumite „cărţile de bază”): „Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri
rezidenţiale”, editat în 2009, şi respectiv, „Costuri de reconstrucţie – Costuri de înlocuire. Clădiri industriale, comerciale şi agricole. Construcţii
speciale”, editat în 2010, s-a realizat prin analiza tuturor resurselor materiale şi umane care participă la executarea unei construcţii. Costurile prezentate
în cataloagele editate de IROVAL au fost obţinute prin întocmirea devizelor pe categorii de lucrări pentru fiecare dintre subsistemele unei clădiri sau ale
unei construcţii speciale.
Pentru obţinerea indicilor de actualizare pentru perioada 1 septembrie 2013 – 1 august 2014, a fost necesară actualizarea fişierului pentru preţurile
materialelor de construcţii şi instalaţii, au fost actualizate chiriile pentru utilajele şi mijloacele de transport utilizate la executarea lucrărilor de construcţii.
Au fost actualizate preţurile la peste 1800 materiale, chiriile orare la circa 80 de tipuri de utilaje, iar manopera orară a fost păstrată pentru nivelul III de
salarizare. Toate devizele iniţiale au fost rulate utilizând baze de date cu preţuri actualizate pentru materiale şi pentru chirii orare. După analizarea noilor
costuri aferente subsistemelor, s-au obţinut costurile unitare de nou care au fost raportate la costurile publicate în cele două cataloage.
Comparativ cu anul precedent, la unele materiale s-a înregistrat o creştere a preţului de vânzare, la altele preţurile au scăzut, iar pentru foarte puţine
dintre materiale au fost utilizate preţuri medii.
Recomandarea pe care o fac utilizatorilor acestor cataloage este aceea de a efectua calculele în moneda naţională, dat fiindcă preţurile materialelor
sau ale semifabricatelor nu suferă modificări funcţie de fluctuaţia cursului valutar.
De asemenea, recomand colegilor evaluatori să aibă în vedere că reperul de verificare a corectitudinii selectării costurilor pentru fiecare subsistem
este costul unitar total al construcţiei, cu sau fără TVA.
Orice preţ unitar al unui subsistem poate fi selectat de la alt tip de clădire, cu condiţia susţinerii acestei modificări.
Nivelul III de salarizare poate fi corectat cu condiţia ca evaluatorul să verifice că nivelul salariului net lunar al muncitorului din construcţii din
localitate este cuprins între valorile nete de salarizare prezentate în anexele cataloagelor.
Orice informaţii suplimentare privind utilizarea cataloagelor se pot obţine prin participarea la seminarul D 35 sau prin solicitări transferate pe email.

ing. Şchiopu Corneliu

1
CUPRINS
Numărul paginilor din cărţile de bază Pag.
CLĂDIRI REZIDENŢIALE
Fundaţii continui clădiri fără subsol şi cu subsol pag.11,13 1
Suprastructuri clădiri pe zidărie portantă nivel curent pag.15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 2
Suprastructură clădire pe zidărie portantă - mansardă pag.31,32,33,34 3
Finisaj interior, învelitori, terase, scări, faţade pag.35,36 4
Instalaţii funcţionale pag.37 5
Blocuri de locuinţe, clădiri monumentale, case din lemn/paiantă pag.39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55, 6
CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGROZOOTEHNICE ŞI CONSTRUCŢII SPECIALE
Hale industriale cu 1-3 deschideri de 6 m-9 m pag.14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 8
Hale industriale cu 1-3 deschideri de 12 m-15 m pag.26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 9
Hale industriale cu 1-3 deschideri 18 m-21 m pag.38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 10
Hale industriale cu 1-3 deschideri de 24 m pag.50,51,52,53,54,55 11
Hale industriale cu deschideri diferite de 9-12-15-18 m şi Hs= 6, 8,10 m pag.56,57,57,58,59,60,61 12
Hale industriale cu deschideri şi înălţimi diferite 21-24 Hs = 6, 8,10 m pag.62,63,64,65 13
Acoperişuri hale industriale, terase şi acoperiş cu luminator pag.66,67,68 14
Închideri perimetrale la hale industriale, finisaj hale, hală 4 m cu desch. 9m pag.69,70,71,72,75 15
Hale industriale din europrofile zincate pag.76,77,78,79,80,81 16
Hale industriale din europrofile zincate, structuri metalice vopsite cu închideri isopan pag.73,82,83,84,85 17
Hală industrială veche, baracamente, cabină poartă, pod basculă şi cuvă pod basculă pag.86,87,88,89,90 18
Construcţii speciale interior hală, cabluri electrice forţă pag.91,92,93,94 19
Spaţii comerciale independente parter, S+P+2E,S+P+3E, supermarket pag.99,100,101,103 20
Magazine situate la parter bloc P+4E pag.105,106,107,108 21
Magazine situate la parter bloc P+8E pag.109,110,111,112 22
Magazine situate la parter bloc P+10E pag.113,114115,116 23
Corp extindere magazin situat la parter bloc locuinţe cu H = 3,25 m, 3,50 m, 3,75 m, 4,00 m pag.117,118,119,120 24
Clădire service+showroom auto, comerializare combustibil, chioşcuri pag.121,123,125,126 25
Clădiri birouri clasa A, clasa A+arhivă, clasa B, birouri în interior hală industrială pag.127,129,130,132 26
Clădiri cu destinaţii turistice S+P+8E clasificare 2-5 stele pag.133,135,137,139 27
Clădiri cu destinaţii turistice S+P+10E clasificare 2-5 stele pag.141,143,145,147 28
Pensiuni clasificare 2-3 margarete pag.149,152 29
Pensiuni clasificare 4-5 margarete pag.155,158 30
Motel, casă de vacanţă, cabană turistică pag.161,163,164 31
Clădiri vechi agrozootehnice, grajd bovine, porcine, păsări pag.168,169,170,171 32
Hala nouă creşterea păsărilor tip P, P+1, depozitare grâne, silozuri 70-90 mii tone pag.172,173,174,175,176,177 33
Silozuri structură metalică, pătul porumb, şoproane, sere, solar pag.178,179,180,181,182,183 34
Construcţii speciale, săpături/umpluturi pt. reţele canalizare, reţele canalizare, cămine pag.188,189,190 35
Reţele de apă,cămine de apă, brnşamente, reţele electrice forţă pag.192,193,194 36
Reţele termoficare,rezervoare beton,fose septice, decantoare,drumuri, platforme,CF pag.195,196,197,198,199 37
Împrejmuiri, panouri gard, estacade, castelapă, copertine,puţuri forate, fundaţii si stâlpi el. pag.201,202,203,204,205,206,207 38
CLĂDIRI REZIDENŢIALE
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
INDICI DE ACTUALIZARE A COSTURILOR ELEMENTELOR SUBSISTEMELOR STRUCTURALE

FUNDAŢII CONTINUI FUNDAŢIE CU SUBSOL

TIP VARIANTA INDICE ACTUALIZARE TIP INDICE ACTUALIZARE


FUNDATIE COST TOTAL FUNDATIE COST TOTAL
V1 1,0424
FCBS V2 1,0424 FSUBSPAR 1,1053
Fundaţii continui beton simplu V3 1,0424 fundaţie subsol parţial
V1 1,1125
FC V2 1,1125 FSUBSTOT 1,0981
Fundaţii continui beton simplu + cuzineti armati V3 1,1125 fundaţie de tip subsol total
V1 1,1425
FI V2 1,1425
Fundaţii izolate sub stâlpi V3 1,1425
V1 1,1631
GRFUND V2 1,1631
grinzi rigide de fundare V3 1,1631 pag. carte: 11 si 13

Indicii de actualizare prezentaţi conţin şi indicele de creştere a TVA de la 19% la 24%.

Exemplu: Pentru o clădire cu Sc = 90 mp, având o fundaţie de tip FC - V2, amplasată într-o localitate cu treapta III-a de salarizare şi la10 Km distanţă
de transport materiale, costul de înlocuire de nou al fundaţiei devine:

Cost de nou = 90 mp x 507,40 lei/mp x 1,1125 = 50.803 lei / 11.544 Euro (TVA inclus).

Notă: pentru cazul infrastructurilor cu variante diferite de fundare, cum ar fi fundaţiile cu susbsol parţial sau fundaţiile de beton
simplu adiacente fundaţiilor continui de beton armat, se vor utiliza indicii de actualizare specifici tipului de fundaţie existent.

pag.1
SEPTEMBRIE 2013 - AUGUST 2014
SUPRASTRUCTURĂ CLADIRE ZIDĂRIE PORTANTĂ VARIANTA FARA SCARĂ PARTER SI ETAJE

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9


TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE OBSERV
ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL
căram. 24 6ZIDCAR24PFS 1,1192 căram. 24 7ZIDCAR24PFS 1,1212 căram. 24 8ZIDCAR24PFS 1,1222 căram. 24 9ZIDCAR24PFS 1,1238
căram. 30 6ZIDCAR30PFS 1,1192 căram. 30 7ZIDCAR30PFS 1,1212 căram. 30 8ZIDCAR30PFS 1,1222 căram. 30 9ZIDCAR30PFS 1,1238
căram. 37,5 6ZIDCAR37PFS 1,1192 căram. 37,5 7ZIDCAR37PFS 1,1212 căram. 37,5 8ZIDCAR37PFS 1,1222 căram. 37,5 9ZIDCAR37PFS 1,1238
BCA 24 6ZBCA24PFS 1,0043 BCA 24 7ZBCA24PFS 1,0066 BCA 24 8ZBCA24PFS 1,0096 BCA 24 9ZBCA24PFS 1,0151
BCA 30 6ZBCA30PFS 1,0043 BCA 30 7ZBCA30PFS 1,0066 BCA 30 8ZBCA30PFS 1,0096 BCA 30 9ZBCA30PFS 1,0151
BCA 35 6ZBCA35PFS 1,0043 BCA 35 7ZBCA35PFS 1,0066 BCA 35 8ZBCA35PFS 1,0096 BCA 35 9ZBCA35PFS 1,0151
bolţari 24 6ZBOL24PFS 1,0011 bolţari 24 7ZBOL24PFS 1,0047 bolţari 24 8ZBOL24PFS 1,0061 bolţari 24 9ZBOL24PFS 1,0095
bolţari 29 6ZBOL29PFS 1,0011 bolţari 29 7ZBOL29PFS 1,0047 bolţari 29 8ZBOL29PFS 1,0061 bolţari 29 9ZBOL29PFS 1,0095
porot. 24 6ZPOROT24PFS 1,1013 porot. 24 7ZPOROT24PFS 1,1047 porot. 24 8ZPOROT24PFS 1,1055 porot. 24 9ZPOROT24PFS 1,1062
porot. 30 6ZPOROT30PFS 1,1013 porot. 30 7ZPOROT30PFS 1,1047 porot. 30 8ZPOROT30PFS 1,1055 porot. 30 9ZPOROT30PFS 1,1062

SUPRASTRUCTURA CLADIRE ZIDĂRIE PORTANTĂ VARIANTA CU SCARĂ PARTER SI ETAJE

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9


TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE OBSERV
ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL
căram. 24 6ZIDCAR24PFS 1,1233 căram. 24 7ZIDCAR24PFS 1,1224 căram. 24 8ZIDCAR24PFS 1,1280 căram. 24 9ZIDCAR24PFS 1,1244
căram. 30 6ZIDCAR30PFS 1,1233 căram. 30 7ZIDCAR30PFS 1,1224 căram. 30 8ZIDCAR30PFS 1,1280 căram. 30 9ZIDCAR30PFS 1,1244
căram. 37,5 6ZIDCAR37PFS 1,1233 căram. 37,5 7ZIDCAR37PFS 1,1224 căram. 37,5 8ZIDCAR37PFS 1,1280 căram. 37,5 9ZIDCAR37PFS 1,1244
BCA 24 6ZBCA24PFS 1,0057 BCA 24 7ZBCA24PFS 1,0079 BCA 24 8ZBCA24PFS 1,0110 BCA 24 9ZBCA24PFS 1,0153
BCA 30 6ZBCA30PFS 1,0057 BCA 30 7ZBCA30PFS 1,0079 BCA 30 8ZBCA30PFS 1,0110 BCA 30 9ZBCA30PFS 1,0153
BCA 35 6ZBCA35PFS 1,0057 BCA 35 7ZBCA35PFS 1,0079 BCA 35 8ZBCA35PFS 1,0110 BCA 35 9ZBCA35PFS 1,0153
bolţari 24 6ZBOL24PFS 1,0151 bolţari 24 7ZBOL24PFS 1,0271 bolţari 24 8ZBOL24PFS 1,0198 bolţari 24 9ZBOL24PFS 1,0268
bolţari 29 6ZBOL29PFS 1,0151 bolţari 29 7ZBOL29PFS 1,0271 bolţari 29 8ZBOL29PFS 1,0198 bolţari 29 9ZBOL29PFS 1,0268
porot. 24 6ZPOROT24PFS 1,0396 porot. 24 7ZPOROT24PFS 1,0436 porot. 24 8ZPOROT24PFS 1,0476 porot. 24 9ZPOROT24PFS 1,0516
porot. 30 6ZPOROT30PFS 1,0396 porot. 30 7ZPOROT30PFS 1,0436 porot. 30 8ZPOROT30PFS 1,0476 porot. 30 9ZPOROT30PFS 1,0516
Indicii de actualizare conţin şi creşterea TVA de la 19% la 24 %
pag. carte: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pag. 2
SEPTEMBRIE 2013-AUGUST 2014
SUPRASTRUCTURĂ CLĂDIRE ZIDĂRIE PORTANTĂ - MANSARDĂ

GRADUL 6 GRADUL 7 GRADUL 8 GRADUL 9


TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE TIP GROS SIMBOL INDICE OBSERV
ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL ZIDĂRIE (cm) ACTUAL
căram. 24 6ZIDCAR24M 1,1184 căram. 24 7ZIDCAR24M 1,1199 căram. 24 8ZIDCAR24M 1,1213 căram. 24 9ZIDCAR24M 1,1228
căram. 30 6ZIDCAR30M 1,1184 căram. 30 7ZIDCAR30M 1,1199 căram. 30 8ZIDCAR30M 1,1213 căram. 30 9ZIDCAR30M 1,1228
căram. 37,5 6ZIDCAR37M 1,1184 căram. 37,5 7ZIDCAR37M 1,1199 căram. 37,5 8ZIDCAR37M 1,1213 căram. 37,5 9ZIDCAR37M 1,1228
BCA 24 6ZBCA24M 1,0046 BCA 24 7ZBCA24M 1,0099 BCA 24 8ZBCA24M 1,0152 BCA 24 9ZBCA24M 1,0206
BCA 30 6ZBCA30M 1,0046 BCA 30 7ZBCA30M 1,0099 BCA 30 8ZBCA30M 1,0152 BCA 30 9ZBCA30M 1,0206
BCA 35 6ZBCA37M 1,0046 BCA 35 7ZBCA37M 1,0099 BCA 35 8ZBCA37M 1,0152 BCA 35 9ZBCA37M 1,0206
bolţari 24 6ZBOL24M 1,0063 bolţari 24 7ZBOL24M 1,0099 bolţari 24 8ZBOL24M 1,0116 bolţari 24 9ZBOL24M 1,0155
bolţari 29 6ZBOL29M 1,0063 bolţari 29 7ZBOL29M 1,0099 bolţari 29 8ZBOL29M 1,0116 bolţari 29 9ZBOL29M 1,0155
porot. 24 6ZPOROT24M 1,0412 porot. 24 7ZPOROT24M 1,0481 porot. 24 8ZPOROT24M 1,0551 porot. 24 9ZPOROT24M 1,0621
porot. 30 6ZPOROT30M 1,0412 porot. 30 7ZPOROT30M 1,0481 porot. 30 8ZPOROT30M 1,0551 porot. 30 9ZPOROT30M 1,0621

Indicii conţin şi creşterea TVA de la 19% la 24 %

Exemplu: Mansarda unei clădiri P+E are suprafaţa construită de 90 mp, cu pretul de catalog de 307 lei/mp. pentru gradul 8 de seismicitate
şi grosimea zidului de caramidă de 24 cm. Costul pentru un mp de mansardă va fi: 307 lei/mp x 1,1213 = 344,24 lei/mp
Deci, costul de nou pentru mansardă va fi: 90 mp x 344,24 lei/mp = 30.982 lei

pag. carte: 31, 32, 33, 34

pag. 3
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
FINISAJE INTERIOARE PEREŢI, TAVANE, PARDOSELI, TÂMPLĂRIE, SCARI INTERIOARE FAŢADE

NR. FINISAJ INTERIOR CLĂDIRI REZIDENŢIALE INDICE NR. DENUMIRE FAŢADĂ INDICE
CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FĂRĂ SCARĂ 1,0471 1 Similipiatră cu asize de 3 cm 1,031
2 FINISAJ INTERIOR SUPERIOR FĂRĂ SCARĂ 0,9472 2 Placare cu cărămidă bratca 1,067
3 FINISAJ INTRERIOR MANSARDĂ CU TAVAN GIPSCARTON 1,0908 3 Finisaj termosistem la faţadă de 10 cm gros. 0,900
4 Finisaj similipiatră asize de 1 cm gros. 1,031
ÎNVELITORI ŞI TERASE 5 Faţadă cu terasit 0,993
6 Faţadă cu praf de piatră 0.991
NR. ÎNVELITORI ŞI TERASE CLĂDIRI REZIDENŢIALE INDICE 7 Tencuială tip strop cu ciment alb 0,923
CR. ACTUALIZARE 8 Finisaj termosistem la faţadă de 5 cm gros. 0,900
1 ÎNVELITOARE TABLĂ ZINCATĂ 1,1038 9 Finisaj cu tencuială drişcuită + vinarom 0,902
2 ÎNVELITOARE TABLĂ LINDAB** 1,0091 10 Faţadă placată cu Alucobond 1,001
3 ÎNVELITOARE ŢIGLĂ PROFILATĂ 1,0424 11 Perete cortină solar M3T 1,131
4 TERASĂ NECIRCULABILĂ 1,0622 12 Perete cortină tip standard M1 1,094
5 TERASĂ CIRCULABILĂ ACOPERITĂ CU GRESIE PORŢELANATĂ 1,0359

FINISAJE SCARĂ INTERIOARĂ CLĂDIRI

NR. FINISAJE SCĂRI INTERIOARE CLĂDIRI REZIDENŢIALE INDICE


CR. ACTUALIZARE
1 SCARĂ OBIŞNUITĂ CU TREPTE MOZAICATE+PARAPET DIN LEMN 0,9648
2 SCARĂ OBIŞNUITĂ CU TREPTE DIN GRESIE+PARAPET DIN LEMN 1,0116
3 SCARĂ CU TREPTE STEJAR ŞI BALUSTRADĂ INOX 1,1297
4 SCARĂ CU TREPTE DIN MARMURĂ ŞI BALUSTRADĂ INOX 0,7301
pag. carte: 35, 36
Indicii de preţuri au ţinut cont de creşterea TVA de la 19% la 24 %
pag. 4
SEPTEMBRIE 2013-AUGUST 2014
INSTALAŢII FUNCŢIONALE

INSTALAŢII ELECTRICE

NR. TIP INSTALAŢIE ELECTRICĂ FUNCŢIONALĂ INDICE


CR. ACTUALIZARE
1 ELINGR - INSTALAŢIE ELECTRICĂ DE ILUMINAT
PRIZE MONOFAZATE SI TRASEE DE CURENŢI SLABI 1,0560

INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE

NR. TIP INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE FUNCŢIONALĂ INDICE


CR. ACTUALIZARE
1 INCCONV - ÎNCĂLZIRE CU CUNVECTORADIATOARE 1,0241
2 INCELFS- ÎNCĂLZIRE CU TRASEU ŢEAVĂ CUPRU +
CORPURI STATICE DIN FONTĂ 0,9574

INSTALAŢII SANITARE PE ANSAMBLU

NR. TIP INSTALAŢIE SANITARĂ FUNCŢIONALĂ INDICE


CR. ACTUALIZARE
1 CHFOBO- CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE AMESTEC OBIŞNUITE 0,9921
2 CHINOX - CHIUVETĂ INOX+BATERIE AMESTEC SUPERIOARE 0,9347
3 LAVWC - LAVOAR PORŢELAN+ WC OBIŞNUITE 1,0618
4 LAVWCSUP - LAVOAR PORŢELAN+WC SUPERIOARE 0,9242
5 DUSLAWC -CUVĂ DUŞ +LAVOAR PORŢELAN +WC OBIŞNUITE 1,0284
6 DUSLAWCS -CUVĂ DUŞ + CABINĂ+ LAVOAR PORŢELAN +WC SUPERIOARE 1,0191
7 CALAWC - CADĂ FONTĂ+LAVOAR+WC OBIŞNUITE 1,2361
8 CAJALAWC - CADĂ JACUZII + LAVOAR+WC SUPERIOARE 1,1941

Indicii conţin şi creşterea TVA de la 19% la 24 %

PAG. CARTE: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55. pag.5
SEPTEMBRIE 2013-AUGUST 2014
BLOCURI DE LOCUINŢE CLĂDIRI MONUMENTALE
St+P+4E
NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE NR. DENUMIRE SUBSISTEM CLĂDIRE INDICE
CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 6 6BLOC4E 1,1174 1 INFRASTRUCTURĂ CU PLANŞEU DIN BOLŢIŞOARE 0,9632
2 7 7BLOC4E 1,1174 2 SUPRASTRUCTURĂ ZIDĂR. PORTANTĂ CU PLANŞEU DE BOLŢIŞOARE 0,9423
3 8 8BLOC4E 1,1174 3 ÎNVELITOARE ŢIGLĂ SOLZI DIN TABLĂ ARĂMITĂ 1,0716
4 9 9BLOC4E 1,1174 4 FAŢADĂ CU METOPE, ANCADRAMENTE ŞI BASORELIEFURI 0,9494
5 FINISAJ INTERIOR CU STUCATURI, ANCADRAMENTE ŞI PROFILE 0,9048
St+P+8E 6 INSTALAŢIE ELECTRICĂ 0,9847
NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE 7 INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE 1,1101
CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE 8 INSTALAŢIE SANITARĂ 1,0000
1 6 6BLOC8E 1,1174
2 7 7BLOC8E 1,1174 CLĂDIRI DIN LEMN (SISTEM AMERICAN)
3 8 8BLOC8E 1,1174
4 9 9BLOC8E 1,1174 NR. DENUMIRE SUBSISTEM CLĂDIRE INDICE
CR. ACTUALIZARE
St+P+10E 1 FCV1-FUNDAŢII CONTINUI DIN BETON SIMPLU ŞI CUZINEŢI ARMAŢI 1,1125
NR. GRAD SIMBOL AFERENT INDICE 2 CASA LEMN-SUPRASTRUCTURĂ 0,9831
CR. SEISMIC GRAD SEISMIC ACTUALIZARE 3 INVTLCL - ÎNVELITOARE TABLĂ TIP LINDAB 1,0091
1 6 6BLOC10E 1,1174 4 FOBFSCL - FINISAJ OBIŞNUIT FĂRĂ SCARĂ 1,0471
2 7 7BLOC10E 1,1174 5 FUSPRSCL - FINISAJ SUPERIOR FĂRĂ SCARĂ 0,9472
3 8 8BLOC10E 1,1174 6 ELINGRCL - INSTALATII ELECTRICE 1,056
4 9 9BLOC10E 1,1174 7 INCCONVCL - ÎNCĂLZIRE CU CONVECTORADIATOARE 1,0241

CLĂDIRI DIN PAIANTĂ

NR. DENUMIRE SUBSISTEM CLĂDIRE INDICE


CR. ACTUALIZARE
1 FUNDAŢII ŞI STRUCTURĂ 1,0768
2 FINISAJ INTERIOR EXTERIOR 1,0187
3 INSTALAŢII ELECTRICE SI 3 SOBE 1,0096
Indicele de actualizare conţine şi creşterea TVA de la 19% la 24%.
PAG. CARTE: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55. pag. 6
CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE
ŞI AGRICOLE.
CONSTRUCŢII SPECIALE
HALE INDUSTRIALE DIN BETON CU TRONSOANE DE INALTIMI EGALE SEPT. 2013 - AUGUST 2014
DESCHIDERE 6M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 6M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 6M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 6M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D6H6 1,0288 1 6STR1D6H8 1,0288 1 6STR1D6H10 1,0288
6 2 6STR2D6H6 1,0140 6 2 6STR2D6H8 1,0140 6 2 6STR2D6H10 1,0140
3 6STR3D6H6 0,9398 3 6STR3D6H8 0,9398 3 6STR3D6H10 0,9398
1 7STR1D6H6 1,0288 1 7STR1D6H8 1,0288 1 7STR1D6H10 1,0288
7 2 7STR2D6H6 1,0140 7 2 7STR2D6H8 1,0140 7 2 7STR2D6H10 1,0140
3 7STR3D6H6 0,9398 3 7STR3D6H8 0,9398 3 7STR3D6H10 0,9398
1 8STR1D6H6 1,0288 1 8STR1D6H8 1,0288 1 8STR1D6H10 1,0288
8 2 8STR2D6H6 1,0140 8 2 8STR2D6H8 1,0140 8 2 8STR2D6H10 1,0140
3 8STR3D6H6 0,9398 3 8STR3D6H8 0,9398 3 8STR3D6H10 0,9398
1 9STR1D6H6 1,0288 1 9STR1D6H8 1,0288 1 9STR1D6H10 1,0288
9 2 9STR2D6H6 1,0140 9 2 9STR2D6H8 1,0140 9 2 9STR2D6H10 1,0140
3 9STR3D6H6 0,9398 3 9STR3D6H8 0,9398 3 9STR3D6H10 0,9398
pag. carte: 14,15,16,17,18,19
DESCHIDERE 9M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 9M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 9M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 9M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D6H6 1,0259 1 6STR1D6H8 1,0259 1 6STR1D6H10 1,0259
6 2 6STR2D6H6 1,0133 6 2 6STR2D6H8 1,0133 6 2 6STR2D6H10 1,0133
3 6STR3D6H6 0,9410 3 6STR3D6H8 0,9410 3 6STR3D6H10 0,9410
1 7STR1D6H6 1,0259 1 7STR1D6H8 1,0259 1 7STR1D6H10 1,0259
7 2 7STR2D6H6 1,0133 7 2 7STR2D6H8 1,0133 7 2 7STR2D6H10 1,0133
3 7STR3D6H6 0,9410 3 7STR3D6H8 0,9410 3 7STR3D6H10 0,9410
1 8STR1D6H6 1,0259 1 8STR1D6H8 1,0259 1 8STR1D6H10 1,0259
8 2 8STR2D6H6 1,0133 8 2 8STR2D6H8 1,0133 8 2 8STR2D6H10 1,0133
3 8STR3D6H6 0,9410 3 8STR3D6H8 0,9410 3 8STR3D6H10 0,9410
1 9STR1D6H6 1,0259 1 9STR1D6H8 1,0259 1 9STR1D6H10 1,0259
9 2 9STR2D6H6 1,0133 9 2 9STR2D6H8 1,0133 9 2 9STR2D6H10 1,0133
3 9STR3D6H6 0,9410 3 9STR3D6H8 0,9410 3 9STR3D6H10 0,9410
pag. carte: 20,21,22,23,24,25 pag.8
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
DESCHIDERE 12 M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 12M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI12M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 12M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D12H6 1,0985 1 6STR1D12H8 1,0511 1 6STR1D12H10 1,0037
6 2 6STR2D12H6 1,0731 6 2 6STR2D12H8 1,0236 6 2 6STR2D12H10 1,0724
3 6STR3D12H6 1,0178 3 6STR3D12H8 1,0102 3 6STR3D12H10 1,0026
1 7STR1D12H6 1,0985 1 7STR1D12H8 1,0511 1 7STR1D12H10 1,0037
7 2 7STR2D12H6 1,0731 7 2 7STR2D12H8 1,0236 7 2 7STR2D12H10 1,0724
3 7STR3D12H6 1,0178 3 7STR3D12H8 1,0102 3 7STR3D12H10 1,0026
1 8STR1D12H6 1,0985 1 8STR1D12H8 1,0511 1 8STR1D12H10 1,0037
8 2 8STR2D12H6 1,0731 8 2 8STR2D12H8 1,0236 8 2 8STR2D12H10 1,0724
3 8STR3D12H6 1,0178 3 8STR3D12H8 1,0102 3 8STR3D12H10 1,0026
1 9STR1D12H6 1,0985 1 9STR1D12H8 1,0511 1 9STR1D12H10 1,0037
9 2 9STR2D12H6 1,0731 9 2 9STR2D12H8 1,0236 9 2 9STR2D12H10 1,0724
3 9STR3D12H6 1,0178 3 9STR3D12H8 1,0102 3 9STR3D12H10 1,0026
pag. carte: 26,27,28,29,30,31
DESCHIDERE 15M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 15M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 15M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI15M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D15H6 1,0057 1 6STR1D15H8 1,0049 1 6STR1D15H10 1,0041
6 2 6STR2D15H6 1,0011 6 2 6STR2D15H8 1,0013 6 2 6STR2D15H10 1,0009
3 6STR3D15H6 1,0093 3 6STR3D15H8 1,0084 3 6STR3D15H10 1,0076
1 7STR1D15H6 1,0057 1 7STR1D15H8 1,0049 1 7STR1D15H10 1,0041
7 2 7STR2D15H6 1,0011 7 2 7STR2D15H8 1,0013 7 2 7STR2D15H10 1,0009
3 7STR3D15H6 1,0093 3 7STR3D15H8 1,0084 3 7STR3D15H10 1,0076
1 8STR1D15H6 1,0057 1 8STR1D15H8 1,0049 1 8STR1D15H10 1,0041
8 2 8STR2D15H6 1,0011 8 2 8STR2D15H8 1,0013 8 2 8STR2D15H10 1,0009
3 8STR3D15H6 1,0093 3 8STR3D15H8 1,0084 3 8STR3D15H10 1,0076
1 9STR1D15H6 1,0057 1 9STR1D15H8 1,0049 1 9STR1D15H10 1,0041
9 2 9STR2D15H6 1,0011 9 2 9STR2D15H8 1,0013 9 2 9STR2D15H10 1,0009
3 9STR3D15H6 1,0093 3 9STR3D15H8 1,0084 3 9STR3D15H10 1,0076
pag. carte: 32,33,34,35,36,37 pag. 9
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
DESCHIDERE 18 M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 18M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 18M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 18M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D18H6 1,0362 1 6STR1D18H8 1,0312 1 6STR1D18H10 1,0287
6 2 6STR2D18H6 1,0509 6 2 6STR2D18H8 1,0439 6 2 6STR2D18H10 1,0402
3 6STR3D18H6 1,0214 3 6STR3D18H8 1,0201 3 6STR3D18H10 1,0119
1 7STR1D18H6 1,0362 1 7STR1D18H8 1,0312 1 7STR1D18H10 1,0287
7 2 7STR2D18H6 1,0509 7 2 7STR2D18H8 1,0439 7 2 7STR2D18H10 1,0402
3 7STR3D18H6 1,0214 3 7STR3D18H8 1,0201 3 7STR3D18H10 1,0119
1 8STR1D18H6 1,0362 1 8STR1D18H8 1,0312 1 8STR1D18H10 1,0287
8 2 8STR2D18H6 1,0509 8 2 8STR2D18H8 1,0439 8 2 8STR2D18H10 1,0402
3 8STR3D18H6 1,0214 3 8STR3D18H8 1,0201 3 8STR3D18H10 1,0119
1 9STR1D18H6 1,0362 1 9STR1D18H8 1,0312 1 9STR1D18H10 1,0287
9 2 9STR2D18H6 1,0509 9 2 9STR2D18H8 1,0439 9 2 9STR2D18H10 1,0402
3 9STR3D18H6 1,0214 3 9STR3D18H8 1,0201 3 9STR3D18H10 1,0119
pag. carte: 38,39,40,41,42,43
DESCHIDERE 21M
H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 21 M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 21 M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 21 M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D21H6 1,0098 1 6STR1D21H8 1,0089 1 6STR1D21H10 1,0077
6 2 6STR2D21H6 1,0064 6 2 6STR2D21H8 1,0057 6 2 6STR2D21H10 1,0049
3 6STR3D21H6 1,0039 3 6STR3D21H8 1,0031 3 6STR3D21H10 1,0026
1 7STR1D21H6 1,0098 1 7STR1D21H8 1,0089 1 7STR1D21H10 1,0077
7 2 7STR2D21H6 1,0064 7 2 7STR2D21H8 1,0057 7 2 7STR2D21H10 1,0049
3 7STR3D21H6 1,0039 3 7STR3D21H8 1,0031 3 7STR3D21H10 1,0026
1 8STR1D21H6 1,0098 1 8STR1D21H8 1,0089 1 8STR1D21H10 1,0077
8 2 8STR2D21H6 1,0064 8 2 8STR2D21H8 1,0057 8 2 8STR2D21H10 1,0049
3 8STR3D21H6 1,0039 3 8STR3D21H8 1,0031 3 8STR3D21H10 1,0026
1 9STR1D21H6 1,0098 1 9STR1D21H8 1,0089 1 9STR1D21H10 1,0077
9 2 9STR2D21H6 1,0064 9 2 9STR2D21H8 1,0057 9 2 9STR2D21H10 1,0049
3 9STR3D21H6 1,0039 3 9STR3D21H8 1,0031 3 9STR3D21H10 1,0026
pag. carte: 44,45,46,47,48,49. pag.10
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
DESCHIDERE 24 M

H STALPI = 6M 1-3 DESCHIDERI 24 M H STALPI = 8M 1-3 DESCHIDERI 24 M H STALPI = 10M 1-3 DESCHIDERI 24 M
GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE GR. DESCH. SIMBOL INDICE
SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL. SEISM ACTUAL.
1 6STR1D24H6 1,0044 1 6STR1D24H8 1,0040 1 6STR1D24H10 1,0032
6 2 6STR2D24H6 1,0041 6 2 6STR2D24H8 1,0036 6 2 6STR2D24H10 1,0028
3 6STR3D24H6 1,0032 3 6STR3D24H8 1,0023 3 6STR3D24H10 1,0019
1 7STR1D24H6 1,0044 1 7STR1D24H8 1,0040 1 7STR1D24H10 1,0032
7 2 7STR2D24H6 1,0041 7 2 7STR2D24H8 1,0036 7 2 7STR2D24H10 1,0028
3 7STR3D24H6 1,0032 3 7STR3D24H8 1,0023 3 7STR3D24H10 1,0019
1 8STR1D24H6 1,0044 1 8STR1D24H8 1,0040 1 8STR1D24H10 1,0032
8 2 8STR2D24H6 1,0041 8 2 8STR2D24H8 1,0036 8 2 8STR2D24H10 1,0028
3 8STR3D24H6 1,0032 3 8STR3D24H8 1,0023 3 8STR3D24H10 1,0019
1 9STR1D24H6 1,0044 1 9STR1D24H8 1,0040 1 9STR1D24H10 1,0032
9 2 9STR2D24H6 1,0041 9 2 9STR2D24H8 1,0036 9 2 9STR2D24H10 1,0028
3 9STR3D24H6 1,0032 3 9STR3D24H8 1,0023 3 9STR3D24H10 1,0019
pag. carte: 50,51,52,53,54,55

pag..11
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
HALE INDUSTRIALE CU DESCHIDERI DIFERITE ŞI ÎNĂLŢIMI DIFERITE ALE STÂLPILOR

Desch. 1x9m+1x12m Hstâlpi 6m+2x 8m Desch. 1x9m+1x12m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 1x9m+1x15m Hstâlpi 6m+2x8m
Desch. 2x9m+1x12m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x12m Hstâlp.2x6m+2x10m Desch. 2x9m+1x15m Hstâlp.2x6m+2x8m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI
CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.
Nr. şi dimensiunea 6 6S2D912H68 1,0267 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D912H610 1,0169 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D915H68 1,0007
desch. 1x9m+1x12 7 7S2D912H68 1,0267 desch. 1x9m+1x12 7 7S2D912H610 1,0169 desch. 1x9m+1x15 7 7S2D915H68 1,0007
1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D912H68 1,0267 1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D912H610 1,0169 1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D915H68 1,0007
stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D912H68 1,0267 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D912H610 1,0169 stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D915H68 1,0007
Nr. şi dimensiunea 6 6S3D912H68 1,0369 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D912H610 1,0068 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D915H68 1,0239
desch. 2x9m+1x12 7 7S3D912H68 1,0369 desch. 2x9m+1x12 7 7S3D912H610 1,0068 desch. 2x9m+1x15 7 7S3D915H68 1,0239
2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D912H68 1,0369 2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D912H610 1,0068 2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D915H68 1,0239
stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D912H68 1,0369 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D912H610 1,0068 stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D915H68 1,0239
pg.carte 56 pg.carte 57 pg.carte 58

Desch. 1x9m+1x15m Hstâlpi 6m+2x10m Desch. 1x9m+1x18m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 1x9m+1x18m Hstâlpi 6m+2x10m
Desch. 2x9m+1x15m Hstâlp.2x6m+2x10m Desch. 2x9m+1x18m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x18m Hstâlp.2x6m+2x10m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI
CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.
Nr. şi dimensiunea 6 6S2D915H68 1,0306 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D918H68 1,0133 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D918H610 1,0381
desch. 1x9m+1x15 7 7S2D915H68 1,0306 desch. 1x9m+1x18 7 7S2D918H68 1,0133 desch. 1x9m+1x18 7 7S2D918H610 1,0381
1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D915H68 1,0306 1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D918H68 1,0133 1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D918H610 1,0381
stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D915H68 1,0306 stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D918H68 1,0133 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D918H610 1,0381
Nr. şi dimensiunea 6 6S3D915H68 1,0311 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D918H68 1,0211 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D9182H610 1,0350
desch. 2x9m+1x15 7 7S3D915H68 1,0311 desch. 2x9m+1x18 7 7S3D918H68 1,0211 desch. 2x9m+1x18 7 7S3D918H610 1,0350
2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D915H68 1,0311 2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D918H68 1,0211 2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D918H610 1,0350
stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D915H68 1,0311 stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D918H68 1,0211 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D918H610 1,0350
pg.carte 64 pg.carte 60 pg.carte 61

pag.12
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

Desch. 1x9m+1x21m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 1x9m+1x21m Hstâlpi 6m+2x10m


Desch. 2x9m+1x21m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x21m Hstâlp.2x6m+2x10m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI


CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.
Nr. şi dimensiunea 6 6S2D921H68 1,0260 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D921H68 1,0457
desch. 1x9m+1x21 7 7S2D921H68 1,0260 desch. 1x9m+1x21 7 7S2D921H68 1,0457
1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D921H68 1,0260 1 nr.şi dimensiunea 8 8S2D921H68 1,0457
stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D921H68 1,0260 stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D921H68 1,0457
Nr. şi dimensiunea 6 6S3D921H68 1,0183 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D921H68 1,0390
desch. 2x9m+1x21 7 7S3D921H68 1,0183 desch. 2x9m+1x21 7 7S3D921H68 1,0390
2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D921H68 1,0183 2 nr.şi dimensiunea 8 8S3D921H68 1,0390
stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D921H68 1,0183 stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D921H68 1,0390
pg.carte 65

Desch. 1x9m+1x24m Hstâlpi 6m+2x8m Desch. 1x9m+1x24m Hstâlpi 6m+2x10m


Desch. 2x9m+1x24m Hstâlp.2x6m+2x8m Desch. 2x9m+1x24m Hstâlp.2x6m+2x10m

NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI NR CARACTERISTICI GRAD SIMBOL INDICI


CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL. CR. STRUCTURA SEISM. ACTUAL.
Nr. şi dimensiunea 6 6S2D924H68 1,0196 Nr. şi dimensiunea 6 6S2D924H610 1,0419
desch. 1x9m+1x24 7 7S2D924H68 1,0196 desch. 1x9m+1x24 7 7S2D924H610 1,0419
1 Nr. şi dimensiunea 8 8S2D924H68 1,0196 1 Nr. şi dimensiunea 8 8S2D924H610 1,0419
stâlpilor 1x6+2x8 9 9S2D924H68 1,0196 stâlpilor 1x6+2x10 9 9S2D924H610 1,0419
Nr. şi dimensiunea 6 6S3D924H68 1,0197 Nr. şi dimensiunea 6 6S3D924H610 1,0370
desch. 2x9m+1x24 7 7S3D924H68 1,0197 desch. 2x9m+1x24 7 7S3D924H610 1,0370
2 Nr. şi dimensiunea 8 8S3D924H68 1,0197 2 Nr. şi dimensiunea 8 8S3D924H610 1,0370
stâlpilor 2x6+2x8 9 9S3D924H68 1,0197 stâlpilor 2x6+2x10 9 9S3D924H610 1,0370
pg.carte 62 pg.carte 63

pag.13
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
ACOPERISURI LA HALE INDUSTRIALE

NR. DENUMIRE DIMENSIUNI SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNI SIMBOL INDICE
CR. ACOPERIŞ DESCHIDERE ACTUALIZARE CR. ACOPERIŞ DESCHIDERE ACTUALIZARE
ACOPERIŞ CU ELEMENTE 9 9ECPHT5 1,0855 6 6FZBRATZN 1,0191
1 PREFABRICATE DE TIP ECP 12 12ECPHT6 1,0855 1 ACOPERIŞ CU FERME 9 9FZBRATZN 1,0191
+HIDROIZOLAŢIE ŞI TERMO 15 15ECPHT7 1,0855 METALICE CU ZĂBRELE+ 12 12FZBRATZN 1,0191
IZOLAŢIE DE 5 CM GROSIME 18 18ECPHT8 1,0855 CONTRAVÂNTUIRI+ 15 15FZBRATZN 1,0191
6 6FZABRATH5 1,1326 ÎNVELITOARE TABLĂ 18 18FZBRATZN 1,0191
9 9FZABRATH5 1,1326 ZINCATĂ CUTATĂ 21 21FZBRATZN 1,0191
ACOPERIŞ CU FERME 12 12FZABRATH5 1,1326 24 24FZBRATZN 1,0191
2 METALICE CU ZĂBRELE+ 15 15FZABRATH5 1,1326 6 6FZBRATNV 0,9688
CHESON+HIDROIZOLAŢIE+ 18 18FZABRATH5 1,1326 ACOPERIŞ CU FERME 9 9FZBRATNV 0,9688
TERMOIZOLAŢIE DE 5 CM 21 21FZABRATH5 1,1326 METALICE CU ZĂBRELE+ 12 12FZBRATNV 0,9688
24 24FZABRATH5 1,1326 2 CONTRAVÂNTUIRI+ 15 15FZBRATNV 0,9688
ACOPERIŞ CU GRINZI 6 6GPRECHT5 1,0798 ÎNVELITOARE TABLĂ 18 18FZBRATNV 0,9688
PRECOMPRIMATE+CHESON 9 9GPRECHT5 1,0798 NEAGRĂ CUTATĂ 21 21FZBRATNV 0,9688
+HIDROIZOLAŢIE+ TERMO 12 12GPRECHT5 1,0798 VOPSITĂ 24 24FZBRATNV 0,9688
IZOLAŢIE DE 5 CM GROSIME 15 15GPRECHT5 1,0798
18 18GPRECHT5 1,0798

TERASĂ NECIRCULABILĂ CU TERMOIZOLAŢIE DE VATĂ MINERALĂ STRUCTURĂ METALICĂ CU LUMINATOR

NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE
CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
TERASĂ NECIRCULABILĂ ACOPERIŞ CU STRUCTURĂ
CU TERMOIZOLAŢIE DIN MP TERASANE 1,3468 METALICĂ ŞI LUMINATOR MP TLUMINAT 1,0902
VATĂ MINERALĂ CU GEAM ARMAT

PAG. CARTE: 66, 67, 68

Pag. 14
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

ÎNCHIDERI PERIMETRALE LA HALE INDUSTRIALE FINISAJ INTERIOR LA HALE INDUSTRIALE

NR. DENUMIRE ÎNĂLŢIME SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE ZONĂ DIMENSIUNE SIMBOL INDICE
CR. ÎNCHIDERE M ACTUALIZARE CR. FINISAJ INTERIOR MP ACTUALIZARE
ÎNCHIDERE CU CĂRĂMIDĂ 6 ICARA24GH6 1,0783 1 FINISAJ INTERIOR HALA 1MP FINIHALĂ 0,9965
DE 24 CM GROSIME 7 ICARA24GH7 1,0783 FINISAJ
1 CU PANOURI DE GEAM FIX 8 ICARA24GH8 1,0783 2 FINISAJ OBIŞNUIT PENTRU 1 MP FINIVEST 1,00243
ŞI MOBIL 9 ICARA24GH9 1,0783 VESTIARE
10 ICARA24GH10 1,0783
FĂRĂ GEAM ICARA24P 1,0783 INSTALAŢII FUNCŢIONALE LA HALE INDUSTRIALE
ÎNCHIDERE CU BCA DE 6 IBCA24GH6 1,0616 NR. DENUMIRE ZONĂ DIMENSIUNE SIMBOL INDICE
2 24 CM GROSIME CU 7 IBCA24GH7 1,0616 CR. FINISAJ INTERIOR MP ACTUALIZARE
PANOURI DE GEAM FIX 8 IBCA24GH8 1,0616 1 INSTALAŢII ELECTRICE
ŞI MOBIL 9 IBCA24GH9 1,0616 ÎN HALA 1MP ELHALAC 1,0221
10 IBCA24GH10 1,0616 2 INSTALAŢII SANITARE
FĂRĂ GEAM IBCA24P 1,0616 ÎN HALA 1MP SAHALAC 1,0155
6 IFBCA20GH6 1,0381 3 INSTALAŢII SANITARE
7 IFBCA20GH7 1,0381 ÎN VESTIAR 1MP SAHALAVE 0,9393
ÎNCHIDERE CU FÂŞII INDUST. 8 IFBCA20GH8 1,0381 4 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE
BCA DE 20 CM GROSIME 9 IFBCA20GH9 1,0381 CU REGISTRE DIN ŢEAVĂ 1MP INCHALA 1,0042
10 IFBCA20GH10 1,0381
FĂRĂ GEAM IFIBCA20P 1,0381 PAG. CARTE: 69, 70, 71, 72

HALĂ DEPOZITARE STÂLPI BETON PREFABRICAŢI DE 4 M CU DESCHIDERE DE 9 M ŞI ACOPERIŞ DE TIP CHESON


NR. NUMĂR DE DESCHIDERI GRAD SIMBOL INDICE NR. NUMĂR DE DESCHIDERI GRAD SIMBOL INDICE
CR. SEISMIC ACTUALIZARE CR. SEISMIC ACTUALIZARE
1 1 6 6DEP1D9H4 1,0365 1 1 8 8DEP1D9H4 1,0365
2 2 6 6DEP2D9H4 1,0071 2 2 8 8DEP2D9H4 1,0071
3 3 6 6DEP3D9H4 0,9848 3 3 8 8DEP3D9H4 0,9848
4 1 7 7DEP1D9H4 1,0365 4 1 9 9DEP1D9H4 1,0365
5 2 7 7DEP2D9H4 1,0071 5 2 9 9DEP2D9H4 1,0071
6 3 7 7DEP3D9H4 0,9848 6 3 9 9DEP3D9H4 0,9848
Pag. 15
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
HALE INDUSTRIALE DIN EUROPROFILE ZINCATE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 DESCHIDERE 12 M 1 DESCHIDERE 20 M
1 STRUCTURĂ 6 6EPZN1D12 0,9070 1 STRUCTURĂ 6 6EPZN1D20 0,9070
STRUCTURĂ 7 7EPZN1D12 0,9070 STRUCTURĂ 7 7EPZN1D20 0,9070
STRUCTURĂ 8 8EPZN1D12 0,9070 STRUCTURĂ 8 8EPZN1D20 0,9070
STRUCTURĂ 9 9EPZN1D12 0,9070 STRUCTURĂ 9 9EPZN1D20 0,9070
2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796
3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414 3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414
4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830 4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830
5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127 5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127
1 DESCHIDERE 14 M 2 DESCHIDERI 12 M
1 STRUCTURĂ 6 6EPZN1D14 0,9070 1 STRUCTURĂ 6 6EPZN2D12 0,9070
STRUCTURĂ 7 7EPZN1D14 0,9070 STRUCTURĂ 7 7EPZN2D12 0,9070
STRUCTURĂ 8 8EPZN1D14 0,9070 STRUCTURĂ 8 8EPZN2D12 0,9070
STRUCTURĂ 9 9EPZN1D14 0,9070 STRUCTURĂ 9 9EPZN2D12 0,9070
2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796
3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414 3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414
4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830 4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830
5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127 5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127
1 DESCHIDERE 17 M 2 DESCHIDERI 14 M
1 STRUCTURĂ 6 6EPZN1D17 0,9070 1 STRUCTURĂ 6 6EPZN2D14 0,9070
STRUCTURĂ 7 7EPZN1D17 0.9070 STRUCTURĂ 7 7EPZN2D14 0,9070
STRUCTURĂ 8 8EPZN1D17 0,9070 STRUCTURĂ 8 8EPZN2D14 0,9070
STRUCTURĂ 9 9EPZN1D17 0,9070 STRUCTURĂ 9 9EPZN2D14 0,9070
2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796 2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796
3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414 3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414
4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830 4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830
5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127 5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127

Pag. carte: 76, 77, 78, 79, 80, 81

Pag.16
HALE INDUSTRIALE DIN EUROPROFILE ZINCATE 2013-2014 HALA STÂLPI BETON 6M + FERME METALICE + ÎNCHIDERI DE IZOPAN

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
2 DESCHIDERI 17 M 1 6 6INFHDSC 1,0469
1 STRUCTURĂ 6 6EPZN2D17 0,9070 2 INFRASTRUCTURĂ 7 7INFHDSC 1,0469
STRUCTURĂ 7 7EPZN2D17 0,9070 3 8 8INFHDSC 1,0469
STRUCTURĂ 8 8EPZN2D17 0,9070 4 9 9INFHDSC 1,0469
STRUCTURĂ 9 9EPZN2D17 0,9070 5 6 6SHDSC 1,0301
2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796 6 SUPRASTRUCTURĂ 7 7SHDSC 1,0301
3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414 7 8 8SHDSC 1,0301
4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830 8 9 9SHDSC 1,0301
5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127 9 FINISAJ FINHDSC 1,0339
2 DESCHIDERI 20 M 10 INSTALATII ELECTRICE ELHDSC 0,9669
1 STRUCTURĂ 6 6EPZN2D20 0,9070 11 INSTALAŢII SANITARE SAHDSC 0,9331
STRUCTURĂ 7 7EPZN2D20 0,9070 12 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE IVHDSC 0,9773
STRUCTURĂ 8 8EPZN2D20 0,9070
STRUCTURĂ 9 9EPZN2D20 0,9070 Pag. carte: 73
2 FINISAJ INTERIOR FIEPZN1D 1,0796
3 INSTALAŢII ELECTRICE ELEPZN1D 1,0414
4 INSTALAŢII SANITARE SEPZN1D 0,9830
5 INSTA.ÎNCĂLZIRE +AEROT. IEPZN1D 1,0127
Pag. carte: 82, 83
HALĂ PROF. METALICE VOPSITE + PAN.IZOLATOARE DE 10 CM HALĂ PROF. METALICE VOPSITE+PAN.IZOLATOARE PER-16 + INV.12
LA PERETI SI INVELITOARE Pag. carte: 84 Pag. carte: 85
NR. DENUMIRE DESCHIDERE SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DESCHIDERE SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ML ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ML ACTUALIZARE
1 CLĂDIRE CU PANOURI 9 10PANIZO109 1,0885 1 CLĂDIRE CU PANOURI 9 10PANIZO109 1,1443
2 IZOLATOARE 12 10PANIZO1012 1,0301 2 IZOLATOARE 12 10PANIZO1012 1,0691
3 15 10PANIZO1015 1,0608 3 15 10PANIZO1015 1,0608
4 FINISAJ INTERIOR FINIZOPAN 1,0339 4 FINISAJ INTERIOR FINIZOPAN 1,0339
5 INSTALAŢII ELECTRICE ELIZOPAN 0,9669 5 INSTALAŢII ELECTRICE ELIZOPAN 0,9669
6 INSTALAŢII SANITARE SIZOPAN 0,9331 6 INSTALAŢII SANITARE SIZOPAN 0,9331
7 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE IIZOPAN 0,9773 7 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE IIZOPAN 0,9773
Pag. 17
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
HALĂ VECHE Sp+P+1E DEPOZITE ŞI ATELIERE DE PRODUCŢIE CLĂDIRE P + 2 VESTIARE + BIROURI

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6SCLISP1 1,0894 1 6 6CLVEST 1,0084
2 7 7SCLISP1 1,0894 2 7 7LVEST 1,0084
3 STRUCTURA 8 8SCLISP1 1,0894 3 STRUCTURA 8 8CLVEST 1,0084
4 9 9SCLISP1 1,0894 4 9 9CLVEST 1,0084
5 FINISAJ FINSCLISP1 1,0973 5 FINISAJ FINCLVEST 1,0828
6 INSTALAŢII ELECTRICE ELSCLISP1 1,0315 6 INSTALAŢII ELECTRICE ELCLVEST 1,0315
7 INSTALAŢII SANITARE SASCLISP1 1,0335 7 INSTALAŢII SANITARE SACLVEST 1,0335
8 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE ISCLISP1 1,0171 8 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE ICLVEST 1,0171

HALA DE PRODUCŢIE+DEPOZITE P+1E BARACAMENTE DIN TABLĂ ONDULATĂ-CUTATĂ

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE SUPRAFAŢA SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 6 6SCLDP1 1,0125 1 BARACĂ METALICĂ DIN 210 BMVOP210 1,0185
2 7 7SCLDP1 1,0125 2 TABLĂ NEAGRĂ VOPSITĂ, 280 BMVOP280 1,0185
3 STRUCTURA 8 8SCLDP1 1,0125 3 ONDULATĂ_CUTATĂ 350 BMVOP350 1,0185
4 9 9SCLDP1 1,0125 1 BARACĂ METALICĂ DIN 210 BMZN210 1,0094
5 FINISAJ FINSCLDP1 1,0004 2 TABLĂ ZINCATĂ, 280 BMZN280 1,0094
6 INSTALAŢII ELECTRICE ELSCLDP1 1,0315 3 ONDULATĂ_CUTATĂ 350 BMZN350 1,0094
7 INSTALAŢII SANITARE SASCLDP1 1,0335
8 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE ISCLDP1 1,0171 CABINĂ POARTĂ, POD BASCULĂ ŞI CUVĂ POD BASCULĂ

NR. DENUMIRE SUPRAFAŢA SIMBOL INDICE


CR. TIP CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 CABINĂ POARTĂ 1 MP CABPOARTĂ 1,0403
Pag. carte: 86, 87, 89, 90 2 CABINĂ POD BASCULĂ 1 MP CABPBASC 1,0451
3 CUVĂ BETON AF.POD BAS. 1 MP CUVABASC 1,0779
Pag. 18
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
CONSTRUCŢII SPECIALE INTERIOR HALĂ CABLURI AFERENTE INSTALATII FORTA PRET ACTUAL.
NR. DENUMIRE DIMENSIUNI LEI EURO-ML
NR. DENUMIRE VARIANTĂ SIMBOL INDICE CR. TIP CABLU ELECTRIC
CR. CONSTR. SPECIALĂ ACTUALIZARE 1 CYABY 3X4 0,6/1kV 10,01 2,31
1 CONDUCTE TEHNOLOGICE FĂRĂ IZOL 2T2INFIZO 1,0566 2 CYABY 4X4 0,6/1kV 13,53 3,12
2 CU DIAMETRU 2 ŢOLI CU IZOLAŢIE 2T2INCIZO 0,9566 3 CYABY 2X6 0,6/1kV 11,56 2,67
4 CYABY 3X6 0,6/1kV 15,97 3,67
1 CONDUCTE TEHNOLOGICE FĂRĂ IZOL 2T3INFIZO 1,0522 5 CYABY 4X6 0,6/1kV 20,86 4,80
2 CU DIAMETRU 3 ŢOLI CU IZOLAŢIE 2T3INCIZO 0,9566 6 CYABY 2X10 0,6/1kV 18,35 4,22
7 CYABY 3X10 0,6/1kV 25,06 5,76
1 CONDUCTE TEHNOLOGICE FĂRĂ IZOL 2T4INFIZO 1,0522 8 CYABY 4X10 0,6/1kV 32,09 7,38
2 CU DIAMETRU 4 ŢOLI CU IZOLAŢIE 2T4INCIZO 0,9566 9 CYABY 2X16 0,6/1kV 27,58 6,35
10 CYABY 3X16 0,6/1kV 38,37 8,83
1 SUPORT METAL. SUSŢINERE VOPSIT SUPMET 1,0616 11 CYABY 4X16 0,6/1kV 48,87 11,25
12 CYABY 3X25 0,6/1kV 58,24 14,74
1 CANAL PARDOSEALĂ CU 50X50 CPB50X50 1,0371 13 CYABY 4X25 0,6/1kV 74,05 17,49
2 PLĂCI DE BETON ARMAT 50X70 CPB50X70 1,0371 14 CYABY 4X35 0,6/1kV 102,42 23,57
3 CU HIDROIZOLAŢIE 50X90 CPB50X90 1,0371
15 CYY 4 FIRE FORTA 3X25+16 82,37 18,39
4 CANAL PARDOSEALĂ CU 50X50 CPT50X50 1,0702 16 CYY 4 FIRE FORTA 3X35+16 108,35 24,19
5 PLĂCI DE TABLĂ STRIATĂ 50X70 CPT50X70 1,0702 17 CYY 4 FIRE FORTA 3X50+25 146,53 32,71
6 50X90 CPT50X90 1,0702 18 CYY 4 FIRE FORTA 3X70+35 211,78 47,27
19 CYY 4 FIRE FORTA 3X95+50 192,26 42,92
1 CUVĂ AFERENT REPARAŢII CU FINISAJ CUVAAUTO 1,1004 20 CYY 4 FIRE FORTA 3X120+70 353,56 78,92
2 AUTO FARĂ FINISAJ CUVAREP 1,1011 PODURI DE CABLU DIN TABLA ZINCATA preturi actualiz.
NR. DENUMIRE TIP DIMENSIUNI LEI EURO-ML
1 ŞINĂ RULARE POD RULANT PE TRAVERSE SINARULARE 0,9052 CR. POD CABLU ELECTRIC
2 SCAUN TAMPON POD RUL. METAL SCAUNTA 0,898 1 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 50X110X0,75 19,42 4,33
2 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 100X110X0,75 38,84 8,67
1 FUNDAŢII UTILAJ CU AMORT. CU PLUTĂ FSUTILAJ 1,1021 3 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 200X110X0,75 77,78 17,36
4 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 300X110X0,75 116,62 26,03
5 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 400X110X0,75 132,12 29,49
6 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 500X110X0,75 151,56 33,83
Pag. carte: 91, 92, 93, 94 Pag. 19 7 POD CABLU TB. ZN +ACCES. 600X110X0,75 171,58 38,30
S+P+2E ŞI S+P+3E SEPT. 2013 - AUGUST 2014
CLĂDIRI COMERCIALE MAGAZINE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
MAGAZIN INDEPENDENT PARTER CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6IRMAGS2E 1,0128
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE 2 7 7IRMAGS2E 1,0128
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IRMAGS2E 1,0128
1 6 6STRMAGP 1,0275 4 9 9IRMAGS2E 1,0128
2 7 7STRMAGP 1,0275 5 6 6SRMAGS2E 1,0193
3 STRUCTURA 8 8STRMAGP 1,0275 6 7 7SRMAGS2E 1,0193
4 9 9STRMAGP 1,0275 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SRMAGS2E 1,0193
5 FINISAJ FINIEMAGP 1,0975 8 9 9SIRMAGS2E 1,0193
6 INSTALAŢII ELECTRICE INELMAGP 0,9906 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOMAGS2E 1,0739
7 INSTALAŢII SANITARE ISAMAGP 0,9831 10 SUPERIOR FSMAGS2E 1,0522
8 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE INCMAGP 1,0414 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMGS2E 1,0193
TERASĂ NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAGS2E 0,9831
CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVMAGS2E 1,0414
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
CLĂDIRE PARTER TIP SUPERMARKET 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE 1 6 6IRMAGS3E 1,0128
1 6 6STRMARKET 1,0433 2 7 7IRMAGS3E 1,0128
2 STRUCTURĂ 7 7STRMARKET 1,0433 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IRMAGS3E 1,0128
3 8 8STRMARKET 1,0433 4 9 9IRMAGS3E 1,0128
4 9 9STRMARKET 1,0433 5 6 6SRMAGS3E 1,0193
5 FINSAJ INTERIOR ŞI EXTER. MAGAZIN FININTMAG 1,0711 6 7 7SRMAGS3E 1,0193
6 DEPOZIT FINDEPOZIT 1,0403 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SRMAGS3E 1,0193
7 INSTALAŢII ELECTRICE MAGAZIN ELECTRMAG 1,0193 8 9 9SIRMAGS3E 1,0193
8 DEPOZIT ELECTRDEP 0,9914 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOMAGS3E 1,0739
9 INSTALAŢII SANITARE MAGAZIN SANITMAG 0,9844 10 SUPERIOR FSMAGS3E 1,0522
10 DEPOZIT SANITDEP 0,9214 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMGS3E 1,0193
11 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE MAGAZIN INCVENMAG 1,0472 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAGS3E 0,9831
12 DEPOZIT INCVENDEP 1,0069 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVMAGS3E 1,0414
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
Pag. carte: 99, 100, 101, 103 Pag. 20 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+4ETAJE SEPT. 2013 - AUGUST 2014
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,25 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,75 M Pag. carte: 105, 106, 107, 108
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM3254E 1,0099 1 6 6CPSM3754E 1,0099
2 7 7CPSM3254E 1,0099 2 7 7CPSM3754E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3254E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3754E 1,0099
4 9 9CPSM3254E 1,0099 4 9 9CPSM3754E 1,0099
5 6 6CPPM3254E 1,0063 5 6 6CPPM32754E 1,0063
6 7 7CPPM3254E 1,0063 6 7 7CPPM3754E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3254E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3754E 1,0063
8 9 9CPPM3254E 1,0063 8 9 9CPPM3754E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,50 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 4,00 M
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM3504E 1,0099 1 6 6CPSM4004E 1,0099
2 7 7CPSM3504E 1,0099 2 7 7CPSM4004E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3504E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM4004E 1,0099
4 9 9CPSM3504E 1,0099 4 9 9CPSM4004E 1,0099
5 6 6CPPM3504E 1,0063 5 6 6CPPM4004E 1,0063
6 7 7CPPM3504E 1,0063 6 7 7CPPM4004E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3504E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM4004E 1,0063
8 9 9CPPM3504E 1,0063 8 9 9CPPM4004E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 PG. 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 21 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+8 ETAJE SEPT. 2013 - AUGUST 2014
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,25 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,75 M Pag. carte: 109, 110, 111, 112
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM3258E 1,0099 1 6 6CPSM3758E 1,0099
2 7 7CPSM3258E 1,0099 2 7 7CPSM3758E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3258E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3758E 1,0099
4 9 9CPSM3258E 1,0099 4 9 9CPSM3758E 1,0099
5 6 6CPPM3258E 1,0063 5 6 6CPPM3758E 1,0063
6 7 7CPPM3258E 1,0063 6 7 7CPPM3758E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3258E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3758E 1,0063
8 9 9CPPM3258E 1,0063 8 9 9CPPM3758E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,50 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 4,00 M
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM3508E 1,0099 1 6 6CPSM4008E 1,0099
2 7 7CPSM3508E 1,0099 2 7 7CPSM4008E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM3508E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM4008E 1,0099
4 9 9CPSM3508E 1,0099 4 9 9CPSM4008E 1,0099
5 6 6CPPM3508E 1,0063 5 6 6CPPM4008E 1,0063
6 7 7CPPM3508E 1,0063 6 7 7CPPM4008E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM3508E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM4008E 1,0063
8 9 9CPPM3508E 1,0063 8 9 9CPPM4008E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 PG. 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 22 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
MAGAZINE SITUATE LA PARTER DE BLOCURI SUBSOL+PARTER+10 ETAJE SEPT. 2013 - AUGUST 2014
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,25 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,75 M Pag. carte: 113, 114, 115, 116
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM32510E 1,0099 1 6 6CPSM37510E 1,0099
2 7 7CPSM32510E 1,0099 2 7 7CPSM37510E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM32510E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM37510E 1,0099
4 9 9CPSM32510E 1,0099 4 9 9CPSM37510E 1,0099
5 6 6CPPM32510E 1,0063 5 6 6CPPM37510E 1,0063
6 7 7CPPM32510E 1,0063 6 7 7CPPM37510E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM32510E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM37510E 1,0063
8 9 9CPPM32510E 1,0063 8 9 9CPPM37510E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,50 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 4,00 M
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6CPSM35010E 1,0099 1 6 6CPSM40010E 1,0099
2 7 7CPSM35010E 1,0099 2 7 7CPSM40010E 1,0099
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM35010E 1,0099 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8CPSM40010E 1,0099
4 9 9CPSM35010E 1,0099 4 9 9CPSM40010E 1,0099
5 6 6CPPM35010E 1,0063 5 6 6CPPM40010E 1,0063
6 7 7CPPM35010E 1,0063 6 7 7CPPM40010E 1,0063
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM35010E 1,0063 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8CPPM40010E 1,0063
8 9 9CPPM35010E 1,0063 8 9 9CPPM40010E 1,0063
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FOBMAG 1,0197
10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469 10 SUPERIOR FSUMAG 1,0469
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELMAG 1,0065
12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410 12 INSTALAŢII SANITARE SAMAG 0,9410
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472 PG. 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INMAG 1,0472
14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622 23 14 TERASA NECIRCULAB. TENEM4E 1,0622
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
CORP EXTINDERE MAGAZIN SITUAT LA PARTERUL BLOCULUI DE APARTAMENTE

ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,25 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,75 M


NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6EXTM325 1,0735 1 6 6EXTM375 1,0735
2 7 7EXTM325 1,0735 2 7 7EXTM375 1,0735
3 STRUCTURĂ 8 8EXTM325 1,0735 3 STRUCTURĂ 8 8EXTM375 1,0735
4 9 9EXTM325 1,0735 4 9 9EXTM375 1,0735
5 FINISAJ OBIŞNUIT FOBEXTM 1,0742 5 FINISAJ OBIŞNUIT FOBEXTM 1,0742
6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0469 6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0469
7 INSTALAŢII ELECTRICE ELEXTM 0,8097 7 INSTALAŢII ELECTRICE ELEXTM 0,8097
8 INSTALAŢII SANITARE SAEXTM 0,9258 8 INSTALAŢII SANITARE SAEXTM 0,9258
9 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IEXTM 1,0591 9 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IEXTM 1,0591
10 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEXTM 1,0622 10 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEXTM 1,0622

ÎNĂLŢIME MAGAZIN 3,50 M ÎNĂLŢIME MAGAZIN 4,00 M


NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6EXTM350 1,0735 1 6 6EXTM400 1,0735
2 7 7EXTM350 1,0735 2 7 7EXTM400 1,0735
3 STRUCTURĂ 8 8EXTM350 1,0735 3 STRUCTURĂ 8 8EXTM400 1,0735
4 9 9EXTM350 1,0735 4 9 9EXTM400 1,0735
5 FINISAJ OBIŞNUIT FOBEXTM 1,0742 5 FINISAJ OBIŞNUIT FOBEXTM 1,0742
6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0469 6 SUPERIOR FSUEXTM 1,0469
7 INSTALAŢII ELECTRICE ELEXTM 0,8097 7 INSTALAŢII ELECTRICE ELEXTM 0,8097
8 INSTALAŢII SANITARE SAEXTM 0,9258 8 INSTALAŢII SANITARE SAEXTM 0,9258
9 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IEXTM 1,0591 9 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IEXTM 1,0591
10 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEXTM 1,0622 10 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEXTM 1,0622

pag. carte: 117, 118, 119, 120 pag. 24


SEPT. 2013 - AUGUST 2014

CLĂDIRE SERVICE ŞI SHOWROOM AUTO CLĂDIRE DE COMERCIALIZARE A COMBUSTIBILILOR

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 6 6INFRSSAUT 1,0807 1 STRUCTURĂ 1 MP STRBENZ 1,0314
2 INFRASTRUCTURĂ 7 7INFRSSAUT 1,0807 2 FAŢADĂ CU IZOPAN 1 MP ILIIZOBENZ 1,1281
3 8 8INFRSSAUT 1,0807 3 FINISAJ INTERIOR 1 MP FININTBENZ 0,9125
4 9 9INFRSSAUT 1,0807 4 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP INSTELBENZ 0,9097
5 6 6SUPRSSAUT 1,0222 5 INSTALAŢII SANITARE 1 MP INSTSABENZ 0,842
6 7 7SUPRSSAUT 1,0222 6 INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 1 MP INSTINCBENZ 1,0267
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SUPRSSAUT 1,0222
8 9 9SUPRSSAUT 1,0222
9 FINISAJ INTERIOR-EXTERIOR FINSSAUT 0,9962
10 INSTALAŢII ELECTRICE ELECSSAUT 1,0504
11 INSTALAŢII SANITARE SANITSSAUT 0,8756
12 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INVESSAUT 0,9748 CHIOŞCURI DE COMERCIALIZARE PRODUSE

NR. DENUMIRE DIMENSIUNE SIMBOL INDICE


CLĂDIRE SHOWROOM AUTO CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 CHIOŞC METALIC 1 MP CHITBLGFT 1,1921
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE 2 CHIOŞC PENTRU FLORĂRIE 1 MP CHIFLORA 0,9424
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE 3 CHIOŞC PENTRU PRESĂ 1 MP CHIOPRESA 1,0124
1 6 6SUTRSAUT 1,0325 4 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELCHIOŞC 1,2673
2 7 7SUTRSAUT 1,0325
3 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SUTRSAUT 1,0325
4 9 9SUTRSAUT 1,0325
5 FINISAJ INTERIOR-EXTERIOR FINSAUT 0,9622
6 INSTALAŢII ELECTRICE ELECSAUT 0,9601 Pag. carte: 121, 123, 125, 126
7 INSTALAŢII SANITARE SANITSAUT 0,9889
8 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII INVESAUT 1,0045

Pag. 25
CLĂDIRI DE BIROURI CLASA A SEPT. 2013 - AUGUST 2014 CLĂDIRE DE BIROURI PE ZIDĂRIE PORTANTĂ CLASA B
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6INFSPBD 1,0650 1 6 6CLBTIPB 1,0811
2 7 7INFSPBD 1,0650 2 7 7CLBTIPB 1,0811
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8INFSPBD 1,0650 3 STRUCTURĂ 8 8CLBTIPB 1,0811
4 9 9INFSPBD 1,0650 4 9 9CLBTIPB 1,0811
5 6 6SSTSPBD 1,0613 5 FINISAJ INTERIOR FICLBTIPB 1,0085
6 7 7SSTSPBD 1,0613 6 INSTALAŢII ELECTRICE IECLBTIPB 0,9875
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SSTSPBD 1,0613 7 INSTALAŢII SANITARE ISCLBTIPB 1,0413
8 9 9SSTSPBD 1,0613 8 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVCLBTIPB 1,1461
9 FINISAJ INTERIOR FINSPBD 1,0000 9 TABL.ZINCATĂ INVZT 1,1038
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELSPBD 1,0332 10 ÎNVELITOARE TABL.LINDAB INVTL 1,0091
12 INSTALAŢII SANITARE SASPBD 1,0142 11 ŢIGLĂ INVTIG 1,0424
13 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE+VENTIL. INVESAUT 1,1372 12 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 13 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
CLĂDIRI DE BIROURI CLASA A + SPAŢII DE ARHIVĂ
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE CLĂDIRE BIROURI P+1E IN INTERIORUL HALEI INDUSTRIALE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6INFSPBA 1,0650 NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
2 7 7INFSPBA 1,0650 CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8INFSPBA 1,0650 1 6 6CLBINTH 1,0261
4 9 9INFSPBA 1,0650 2 7 7CLBINTH 1,0261
5 6 6SSTSPBA 1,0613 3 STRUCTURĂ 8 8CLBINTH 1,0261
6 7 7SSTSPBA 1,0613 4 9 9CLBINTH 1,0261
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SSTSPBA 1,0613 5 FINISAJ INTERIOR FCLBINTH 0,9623
8 9 9SSTSPBA 1,0613 6 INSTALAŢII ELECTRICE ECLBINTH 1,0553
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FINSPBA 1,0059 7 INSTALAŢII SANITARE SCLBINTH 0,9369
SUPERIOR 1,0091 8 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII ICLBINTH 1,1450
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELSPBA 1,0332
12 INSTALAŢII SANITARE SASPBA 1,0142
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVSPBA 1,1372 Pag. carte: 127, 129, 130, 132
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 Pag. 26
CLĂDIRI CU DESTINAŢII TURISTICE Pag. carte: 133,135,137,139,
HOTEL 2 STELE S+P+8E HOTEL 3 STELE S+P+8E SEPT. 2013 - AUGUST 2014
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6IHOTEL2S8E 1,1174 1 6 6IHOTEL3S8E 1,1174
2 7 7IHOTEL2S8E 1,1174 2 7 7IHOTEL3S8E 1,1174
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL2S8E 1,1174 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL3S8E 1,1174
4 9 9IHOTEL2S8E 1,1174 4 9 9IHOTEL3S8E 1,1174
5 6 6SHOTEL2S8E 1,1022 5 6 6SHOTEL3S8E 1,1022
6 7 7SHOTEL2S8E 1,1022 6 7 7SHOTEL3S8E 1,1022
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL2S8E 1,1022 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL3S8E 1,1022
8 9 9SHOTEL2S8E 1,1022 8 9 9SHOTEL3S8E 1,1022
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL2S8E 0,9834 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL3S8E 0,9969
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL2S8E 1,0375 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL3S8E 1,0385
12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL2S8E 0,9592 12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL3S8E 0,9612
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL2S8E 0,9617 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL3S8E 0,9617
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
HOTEL 4 STELE S+P+8E HOTEL 5 STELE S+P+8E
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6IHOTEL4S8E 1,1174 1 6 6IHOTEL5S8E 1,1174
2 7 7IHOTEL4S8E 1,1174 2 7 7IHOTEL5S8E 1,1174
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL4S8E 1,1174 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL5S8E 1,1174
4 9 9IHOTEL4S8E 1,1174 4 9 9IHOTEL5S8E 1,1174
5 6 6SHOTEL4S8E 1,1022 5 6 6SHOTEL5S8E 1,1022
6 7 7SHOTEL4S8E 1,1022 6 7 7SHOTEL5S8E 1,1022
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL4S8E 1,1022 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL5S8E 1,1022
8 9 9SHOTEL4S8E 1,1022 8 9 9SHOTEL5S8E 1,1022
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL4S8E 1,0227 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL5S8E 1,0433
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL4S8E 1,0537 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL5S8E 1,0665
12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL4S8E 1,0221 12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL5S8E 1,0331
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL4S8E 1,0088 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL5S8E 1,0911
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 PG. 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 27 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
HOTEL 2 STELE S+P+10E HOTEL 3 STELE S+P+10E SEPT. 2013 - AUGUST 2014
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6IHOTEL2S10E 1,0518 1 6 6IHOTEL3S10E 1,0518
2 7 7IHOTEL2S10E 1,0518 2 7 7IHOTEL3S10E 1,0518
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL2S10E 1,0518 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL3S10E 1,0518
4 9 9IHOTEL2S10E 1,0518 4 9 9IHOTEL3S10E 1,0518
5 6 6SHOTEL2S10E 1,1037 5 6 6SHOTEL3S10E 1,1037
6 7 7SHOTEL2S10E 1,1037 6 7 7SHOTEL3S10E 1,1037
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL2S10E 1,1037 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL3S10E 1,1037
8 9 9SHOTEL2S10E 1,1037 8 9 9SHOTEL3S10E 1,1037
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL2S10E 0,9834 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL3S10E 0,9969
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL2S10E 1,0375 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL3S10E 1,0385
12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL2S10E 0,9592 12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL3S10E 0,9612
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL2S10E 0,9617 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL3S10E 0,9617
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
HOTEL 4 STELE S+P+10E HOTEL 5 STELE S+P+10E
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6IHOTEL4S10E 1,0518 1 6 6IHOTEL5S10E 1,0518
2 7 7IHOTEL4S10E 1,0518 2 7 7IHOTEL5S10E 1,0518
3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL4S10E 1,0518 3 INFRASTRUCTURĂ 8 8IHOTEL5S10E 1,0518
4 9 9IHOTEL4S10E 1,0518 4 9 9IHOTEL5S10E 1,0518
5 6 6SHOTEL4S10E 1,1037 5 6 6SHOTEL5S10E 1,1037
6 7 7SHOTEL4S10E 1,1037 6 7 7SHOTEL5S10E 1,1037
7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL4S10E 1,1037 7 SUPRASTRUCTURĂ 8 8SHOTEL5S10E 1,1037
8 9 9SHOTEL4S10E 1,1037 8 9 9SHOTEL5S10E 1,1037
9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL4S10E 1,0227 9 FINISAJ INTERIOR OBIŞNUIT FHOTEL5S10E 1,0433
11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL4S10E 1,0537 11 INSTALAŢII ELECTRICE ELHOTEL5S10E 1,0665
12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL4S10E 1,0221 12 INSTALAŢII SANITARE SAHOTEL5S10E 1,0331
13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL4S10E 1,0088 13 INST.ÎNCĂLZIRE+VENTILAŢII IVHOTEL5S10E 1,0911
14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622 14 TERASA NECIRCULAB. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0359
Pag. carte: 141,143,145,147 Pag. 28
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

PENSIUNI

2 MARGARETE 3 MARGARETE
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6STPENS2S 1,0263 1 6 6STPENS3S 1,0263
2 STRUCTURĂ CU SUBSOL 7 7STPENS2S 1,0263 2 STRUCTURĂ CU SUBSOL 7 7STPENS3S 1,0263
3 PARŢIAL 8 8STPENS2S 1,0263 3 PARŢIAL 8 8STPENS3S 1,0263
4 9 9STPENS2S 1,0263 4 9 9STPENS3S 1,0263
5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP2S 1,1032 5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP3S 1,1032
6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP2S 1,0149 6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP3S 1,0149
7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP2S 0,9915 7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP3S 0,9915
8 INSTALAŢII ELECTRICE INSTELP2S 1,0451 8 INSTALAŢII ELECTRICE INSTELP3S 1,0451
9 INSTALAŢII SANITARE INSTSGRP2S 1,0324 9 INSTALAŢII SANITARE INSTSGRP3S 1,0324
10 INSTAL.ÎNC.SOBE TERACOTĂ INCSTERP2S 1,3897 10 INSTAL.ÎNC.CENTRALA INCSTERP3S 0,9556
11 TBL.ZINCATĂ INVTZ 1,1038 11 TBL.ZINCATĂ INVTZ 1,1038
12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,0091 12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,0091
13 ŢIGLĂ PROF. INVTIG 1,0424 13 ŢIGLĂ PROF. INVTIG 1,0424
14 TERASĂ NECIRCIRCUL. TERNECIRC 1,0622 14 TERASĂ NECIRCIRCUL. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0369 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0369
ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE
16 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. CHFOBO 0,9921 16 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. CHFOBO 0,9921
17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0618 17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0618
18 CADĂ FONTĂ+LAV.+WC CALAWC 1,2361 18 CADĂ FONTĂ+LAV.+WC CALAWC 1,2361
19 CUVĂ DUŞ+LAV+WC DUSLAWC 1,0284 19 CUVĂ DUŞ+LAV+WC DUSLAWC 1,0284

Pag. carte: 149, 152

Pag. 29
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

PENSIUNI

4 MARGARETE 5 MARGARETE
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6STPENS4S 1,0263 1 6 6STPENS5S 1,0263
2 STRUCTURĂ CU SUBSOL 7 7STPENS4S 1,0263 2 STRUCTURĂ CU SUBSOL 7 7STPENS5S 1,0263
3 PARŢIAL 8 8STPENS4S 1,0263 3 PARŢIAL 8 8STPENS5S 1,0263
4 9 9STPENS4S 1,0263 4 9 9STPENS5S 1,0263
5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP4S 1,1032 5 FINISAJ SUBSOL FINSDAPP5S 1,1032
6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP4S 1,0149 6 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINRRBP5S 1,0149
7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP4S 0,9915 7 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINICAP5S 0,9915
8 INSTALAŢII ELECTRICE INSTELP4S 1,0451 8 INSTALAŢII ELECTRICE INSTELP5S 1,0451
9 INSTALAŢII SANITARE INSTSGRP4S 1,0324 9 INSTALAŢII SANITARE INSTSGRP5S 1,0324
10 INSTAL.ÎNC.CENTRALA INCSTERP4S 0,9556 10 INSTAL.ÎNC.CENTRALA INCSTERP5S 0,9556
11 TBL.ZINCATĂ INVTZ 1,1038 11 TBL.ZINCATĂ INVTZ 1,1038
12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,0424 12 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,0091
13 ŢIGLĂ PROF. INVTIG 1,0694 13 ŢIGLĂ PROF. INVTIG 1,0424
14 TERASĂ NECIRCIRCUL. TERNECIRC 1,0622 14 TERASĂ NECIRCIRCUL. TERNECIRC 1,0622
15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0369 15 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0369
ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE
16 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. CHFOBO 0,9921 16 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. CHFOBO 0,9921
17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0618 17 LAVOAR+WC LAVWC 1,0618
18 CADĂ FONTĂ+LAV.+WC CALAWC 1,2361 18 CADĂ FONTĂ+LAV.+WC CALAWC 1,2361
19 CUVĂ DUŞ+LAV+WC DUSLAWC 1,0284 19 CUVĂ DUŞ+LAV+WC DUSLAWC 1,0284

Pag. carte: 155, 158

Pag. 30
MOTEL SEPT. 2013 - AUGUST 2014
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6STRMOTEL 1,0899 CABANĂ TURISTICĂ
2 STRUCTURĂ CU SUBSOL 7 7STRMOTEL 1,0899
3 PARŢIAL 8 8STRMOTEL 1,0899 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
4 9 9STRMOTEL 1,0899 CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE
5 FINISAJ REST.+RECEP.+BUC. FINMOTEL 1,0034 1 STR. ZIDURI DIN PIATRĂ 1 MP STRCABP 1,8911
6 FINISAJ INTERIOR CAZARE FINIMOTEL 1,0287 2 STR.LEMN ECARISAT 1 MP STRCABL 0,9672
7 INSTALAŢII ELECTRICE ELMOTEL 1,0288 3 FINISAJ PEREŢI PIATRĂ 1 MP FINPCAB 1,0901
8 INSTALAŢII SANITARE SAMOTEL 1,0246 4 FINISAJ PEREŢI LEMN MASIV 1 MP FINLCAB 1,0106
9 INSTAL.ÎNC.CENTRALA INMOTEL 1,0324 5 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELCAB 1,0288
10 TBL.ZINCATĂ INVTZ 1,1038 6 INC.SOBE TERACOTĂ+COŞ FUM 1 MP INCCAB 1,3897
11 ÎNVELITOARE TBL.LINDAB INVTL 1,0424 7 INV. TABLĂ ZINCATĂ 1 MP INVTZ 1,1038
12 ŢIGLĂ PROF. INVTIG 1,0694 8 INV. TABLĂ LINDAB 1 MP INVTL 1,0424
13 TERASĂ NECIRCIRCUL. TERNECIRC 1,0622 9 INV. ŢIGLĂ PROFILATĂ CERAM. 1 MP INVTIG 1,0622
14 CIRCULABILĂ TERCIRC 1,0369 10 INV. ŞIŢĂ 1 MP INVSICAB 0,9236
ANSAMBLURI SANITARE ANSAMBLURI SANITARE
15 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. CHFOBO 0,9921 11 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. BUC CHFOBO 0,9921
16 LAVOAR+WC LAVWC 1,0618 12 LAVOAR+WC BUC LAVWC 1,0618
17 CADĂ FONTĂ+LAV.+WC CALAWC 1,2361 13 CUVĂ DUŞ+LAV+WC BUC CUVĂ DUŞ+LAV+WC 1,0284
18 CUVĂ DUŞ+LAV+WC DUSLAWC 1,0284
CASĂ DE VACANŢĂ
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE Pag. carte: 161, 163, 164
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE
1 STRUCTURĂ 1 MP STRCV 1,0247
2 FIN.INTERIOR+EXTER.+VERANDĂ 1 MP FINCV 1,0653
3 ÎNC.SOBĂ TERAC.+COŞ FUM 1 MP INCCV 1,3897
4 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELCV 1,0288
5 INVEL. STUF 1 MP INVSTCV 1,1031
6 INV.ŞIŢĂ 1 MP INVSICV 0,9236
ANSAMBLURI SANITARE
7 CHIUVETĂ FONTĂ+BATERIE A. BUC CHFOBO 1,0133
8 LAVOAR+WC BUC LAVWC 1,0111
9 CUVĂ DUŞ+LAV+WC BUC CUVĂ DUŞ+LAV+WC 1,0111 Pag. 31
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

CLĂDIRI AGROZOOTEHNICE
GRAJD PORCINE TIP NOU GRAJD DE TIP NOU PENTRU BOVINE

NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6STRGP 0,9582 1 6 6STRGNBOV 0,9876
2 STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ 7 7STRGP 0,9582 2 7 7STRGNBOV 0,9876
3 8 8STRGP 0,9582 3 STRUCTURĂ 8 8STRGNBOV 0,9876
4 9 9STRGP 0,9582 4 9 9STRGNBOV 0,9876
5 FINISAJ-CREŞTERE PORCINE 1 MP FINGPC 1,0326 5 FINISAJ 1 MP FINGNBOV 0,9634
6 FINISAJ-GESTAŢIE / MATERNIT. 1MP FINGPGM 1,0873 6 AZBOCIMENT IAZGNBOV 0,9013
7 FINISAJ- FILTRE ŞI VESTIARE 1MP FINGPFV 1,1061 7 ÎNVELITOARE AZBO+VATĂ IAZDGNBOV 0,9004
8 TERASĂ NECIRCULABILĂ TERGP 1,0411 8 TABL.ZINC ITZGNBOV 1,0314
9 PARDOSEALĂ- CREŞTERE P. CĂRAMIDĂ PGPCPCC 1,2700 9 PARDOSEALĂ GRĂT.BETON 1 MP PGBGNBOV 1,0312
10 PARDOSEALĂ- GESTAŢIE P. CAL.LEMN PGPGMCL 1,0312 10 PARDOSEALA CALUPURI LEMN 1 MP PCLGNBOV 1,0764
11 DULAPI LEMN PGPGMDL 0,8944 11 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELGNBOV 1,0001
12 PARDOSEALĂ- CANAL.DEJECT. GRAT. BETON PGPDGB 1,0494 12 INSTALAŢII SANITARE 1 MP SAGNBOV 0,9656
13 INSTALAŢII ELECTRICE INSEL 1,1257
14 INSTALAŢII SANITARE INSSANIT 0,9656 ADĂPOST PĂSĂRI TIP VECHI
15 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE FILTRE+VEST. INSINCFV 1,2715
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
GRAJD PORCINE TIP VECHI CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE
1 STRUCTURĂ 1 MP STRAPV 1,0610
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 2 FINISAJ INTERIOR ŞI EXTERIOR 1 MP FINAPV 0,9675
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE 3 AZBOCIMENT AZBAPV 1,0216
1 STRUCTURĂ 1 MP STRGVBOV 1,0788 4 ÎNVELITOARE CARTON ASF. CARTAPV 1,0341
2 FINISAJ 1 MP FINGVBOV 0,9562 5 AZBO.ONDUL AZBOAPV 0,9013
3 ÎNVELITOARE CU ŢIGLĂ 1 MP INVGVBOV 0,9715 6 PARDOSEALĂ COJI SEMINŢE COJI+EXCREM PCFSAPV 1,0101
4 ÎNSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELGVBOV 1,1962 7 GRĂTAR LEMN PGLAPV 0,8944
5 INSTALAŢII SANITARE 1 MP SAGVBOV 0,9923 8 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELAPV 1,2088
Pag. carte: 168, 169, 170, 171 Pag. 32
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
HALA PARTER TIP NOU PT. CREŞTEREA PĂSĂRILOR HALA PARTER + ETAJ TIP NOU PT. CREŞTEREA PĂSĂRILOR
NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE GRAD SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE SEISMIC ACTUALIZARE
1 6 6STRAPANP 0,9988 1 6 6STRAPANE 0,9873
2 7 7STRAPANP 0,9988 2 7 7STRAPANE 0,9873
3 STRUCTURĂ 8 8STRAPANP 0,9988 3 STRUCTURĂ 8 8STRAPANE 0,9873
4 9 9STRAPANP 0,9988 4 9 9STRAPANE 0,9873
5 FINISAJ FINAPAN 1,0639 5 FINISAJ FINAPAN 1,0639
6 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEPGN 1,1155 6 TERASĂ NECIRCULABILĂ TENEPGN 1,1155
7 PARDOSEALA COJI+EXCREM PCFSAPN 0,9750 7 PARDOSEALA COJI+EXCREM PCFSAPN 0,9750
8 GRAT.LEMN PGLAPN 0,8944 8 GRAT.LEMN PGLAPN 0,8944
9 INSTALAŢII ELECTRICE ELAGPN 1,2088 9 INSTALAŢII ELECTRICE ELAGPN 1,2088
10 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE SAAPN 1,0114 10 INSTALAŢII ÎNCĂLZIRE SAAPN 1,0114

DEPOZITE PENTRU PRODUSE AGRICOLE

NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE SILOZURI 71.000 - 80.000 TONE


CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
1 INFRASTRUCTURĂ 1 MP INFRAMAGC 1,1125 CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE
2 SUPRASTRUCTURĂ 1 MP SUPRAMAGC 1,0641 1 STRUCTURĂ LEI/TONĂ STRS78T 1,0078
3 FINISAJ INTERIOR ŞI EXTERIOR 1 MP FINMAGC 1,0073 2 FINISAJ LEI/TONĂ FINS78T 0,9234
4 ÎNVELITOARE AZBO.PE ŞARP. 1 MP AZBMAGC 1,0693 3 INSTALAŢII ELECTRICE FUNCŢ. LEI/TONĂ INELS78T 1,2232
5 ÎNVELITOARE 2 C.ASF.PE AST. 1 MP CARTMAGC 1,0924
6 ÎNVELITOARE AZBOCIMENT 1 MP AZBOMAGC 0,9061
7 TABLĂ CUTATĂ / ONDULATĂ 1 MP TCNMAGC 1,0455
8 INSTALAŢII ELECTRICE 1 MP ELMAGC 1,0481 SILOZURI 81.000 - 90.000 TONE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
SILOZURI 60.000 - 70.000 TONE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 1 STRUCTURĂ LEI/TONĂ STRS89T 1,0078
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE ACTUALIZARE 2 FINISAJ LEI/TONĂ FINS89T 0,9234
1 STRUCTURĂ LEI/TONĂ STRS67T 1,0078 3 INSTALAŢII ELECTRICE FUNCŢ. LEI/TONĂ INELS89T 1,2232
2 FINISAJ LEI/TONĂ FINS67T 0,9234 Pag. carte: 172, 173, 174, 175, 176, 177
3 INSTALAŢII ELECTRICE FUNCŢ. LEI/TONĂ INELS67T 1,2232 Pag. 33
SEPT. 2013 - AUGUST 2014

SILOZURI CU STRUCTURĂ METALICĂ ŞOPRON CU STRUCTURĂ METALICĂ


NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE TO ACTUALIZARE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 50 SILMET50 1,0511 1 ŞOPRON CU STÂLPI ŢEAVA N. 1 MP SMIAZFM 0,9856
2 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 100 SILMET100 1,0511 ÎNV.AZBOCIM+FERME METAL.
3 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 200 SILMET200 1,0511 2 ŞOPRON CU STÂLPI ŢEAVA N. 1 MP SMITCNV 0,9284
4 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 300 SILMET300 1,0511 ÎNV.TABL.CUTATĂ+FERME MET.
5 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 500 SILMET500 1,0511
6 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 1.000 SILMET1.000 1,0511 ŞOPRON CU STRUCTURĂ DIN LEMN
7 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 2.000 SILMET2.000 1,0511 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
8 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 3.000 SILMET3.000 1,0511 CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
9 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 4.000 SILMET4.000 1,0511 1 ŞOPRON CU STÂLPI LEMN. 1 MP SLIAZFL 1,0423
10 SILOZURI CU STRUCT.METALICĂ 5.000 SILMET.5000 1,0511 ÎNV.AZBOCIM+FERME LEMN
2 ŞOPRON CU STÂLPI DIN LEMN. 1 MP SLITCNV 0,9253
ÎNV.TABL.CUTATĂ+FERME LEMN

SERĂ ÎNCĂLZITĂ
PĂTUL PORUMB NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE 1 STRUCTURĂ 1 MP STRSERA 1,1137
1 STRUCTURĂ 1 MP STRPP 1,0669 2 INSTALAŢIE ELECTRICĂ 1 MP INSELSERA 1,1151
2 AZBOCIMENT ODULAT 1 MP IAZBOPP 0,9013 3 INSTALAŢIA DE APĂ 1 MP INSTASERA 1,0679
3 ÎNVELITOARE TBL.CUTAT/OND. 1 MP ITCNPP 1,0556 4 INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE 1 MP INSTINCSERA 0,9670
4 TABL.ZINCATĂ 1 MP ITZGPP 1,0314
5 ŢIGLĂ 1 MP INVGPP 1,0622
SOLAR
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE MP ACTUALIZARE
1 STRUCTURĂ METAL+ FOLIE 1 MP SOLAR 1,0362

Pag. carte: 178, 179,180, 181, 182, 183


Pag. 34
SEPT. 2013 - AUGUST 2014
CONSTRUCŢII SPECIALE
SĂPĂTURI ŞI UMPLUTURI AFERENTE REŢELEI DE CANALIZARE SAPĂTURĂ AFERENTĂ CĂMIN CANALIZARE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. ADÂNCIME ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 H = 1,0 m SMFS1M 1,0170 1 CĂMIN CANALIZARE NECAROSABIL CCNCAR 1,0218
2 SĂPĂTURĂ FĂRĂ SPRIJINIRI H = 1,5 m SMFS1,5M 1,0170 2 H=2,75 m BETON MONOLIT CAROSABIL CCCAR 1,0218
3 MANUALE H = 2,0 m SMFS2M 1,0170 3 2,00 m SCAM2M 0,9715
4 H = 2,0 m SMCS2M 0,9841 4 2,50 m SCAM2,5M 0,9715
5 SĂPĂTURĂ CU SPRIJINIRI H = 3,0 m SMCS3M 0,9841 5 3,00 m SCAM32M 0,9715
6 MANUALE H = 4,0 m SMCS4M 0,9841 6 SĂPĂTURĂ MANUALĂ AFERENT 3,50 m SCAM3,5M 0,9715
7 H = 5,0 m SMCS5M 0,9841 7 CĂMINE CANALIZARE 4,00 m SCAM4M 0,9715
8 H = 2,0 m SMECS2M 1,0516 8 4,50 m SCAM4,5M 0,9715
9 SĂPĂTURI MECANIZATE 90%+ H = 3,0 m SMECS3M 1,0516 9 5,00 m SCAM5M 0,9715
10 10 % MANUALE H = 4,0 m SMECS4M 1,0516 10 5,50 m SCAM5,5M 0,9715
11 H = 5,0 m SMECS5M 1,0516 11 6,00 m SCAM6M 0,9715

MATERIALE CĂMINE CANALIZARE DIN PREFABRICATE


REŢEA DE CANALIZARE CU TUBURI BETON, PVC, FONTĂ NR. DENUMIRE ELEMENTE INDICE
CR. COMPONENTE CĂMINE ACTUALIZARE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 1 RAMĂ ŞI CAPACE FONTĂ 1,0142
CR. SUBSISTEM CLĂDIRE DIAMETRU ACTUALIZARE 2 PLACĂ ACOPERIRE CĂMIN 1,0142
1 200 mm CTB200mm 1,0327 3 INEL DE AJUSTARE 1,0142
2 300 mm CTB300mm 1,0327 4 ELEMENT DE REDUCŢIE 1,0142
3 CANALIZARE CU TUBURI BETON 400 mm CTB400mm 1,0327 5 ELEMENT DREPT 1,0142
4 500 mm CTB500mm 1,0327 6 ELEMENT INTERMEDIAR DE REDUCŢIE 1,0142
5 800 mm CTB800mm 1,0327 7 ELEMENT DE BAZĂ 1 TREAPTĂ 1,0142
6 CANALIZARE CU TUBURI DIN 200 mm CTPVC200mm 1,0496
7 PVC GREU 300 mm CTPVC300mm 1,0496 MANOPERĂ ŞI CHELTUIELI UTILAJE
8 CANALIZARE CU TUBULATURĂ 200 mm CTF200mm 0,9413 ACTIVITATE INDICE ACTUAL.
9 DIN FONTĂ 250 mm CTF250mm 0,9413 1 COST MANOPERĂ MONTAJ 0,9913

Pag. carte: 188, 189, 190 Pag. 35


SEPT. 2013 - AUGUST 2014
REŢELE DE APĂ CABLURI ELECTRICE AFERENTE INSTALAŢIILOR DE FORŢĂ
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 60 mm TNGRIZO60 1,2216 1 3X25+16 CYABY 1,0769
2 76 mm TNGRIZO76 1,0309 2 3X35+16 CYABY 1,0769
3 89 mm TNGRIZO89 1,2516 3 3X50+25 CYABY 1,0769
4 ŢEAVA NEAGRĂ IZOLATĂ 108 mm TNGRIZO108 0,9885 4 CABLU ELECTRIC CYABY 3X70+35 CYABY 1,0769
5 ÎNGROPATĂ ÎN PĂMÂNT 133 mm TNGRIZO133 1,1404 5 3X95+50 CYABY 1,0769
6 152 mm TNGRIZO152 1,1666 6 3X120+70 CYABY 1,0769
7 219 mm TNGRIZO219 1,0548 7 3X185+95 CYABY 1,0769
8 245 mm TNGRIZO245 1,0153 8 3X240+120 CYABY 1,0769
9 300 mm TNGRIZO300 1,0153 9 4X16 ACYABY 0,9969
10 1 ţol TZNIZO1 1,0216 10 3X25+16 ACYABY 0,9969
11 ŢEAVA ZINCATĂ IZOLATĂ 2 ţoli TZNIZO2 1,0216 11 3X35+16 ACYABY 0,9969
12 ÎNGROPATĂ ÎN PĂMÂNT 3 ţoli TZNIZO3 1,0216 12 3X50+25 ACYABY 0,9969
13 4 ţoli TZNIZO4 1,0216 13 CABLU ELECTRIC ACYABY 3X70+35 ACYABY 0,9969
14 ŢEAVĂ FONTĂ DUCTILĂ 200 mm TFONTA200 1,0228 14 3X95+50 ACYABY 0,9969
15 TUBURI PREMO ÎNGROPATE 200 mm TPREMO200 1,0939 15 3X120+70 ACYABY 0,9969
16 300 mm TPREMO300 1,0939 16 3X150+70 ACYABY 0,9969
17 25 cm TPVC25 1,0134 17 3X185+95 ACYABY 0,9969
19 ŢEAVĂ PVC LIPITĂ PRIN 32 cm TPVC32 1,0134 19 3X3240+120 ACYABY 0,9969
20 POLIFUZIUNE 40 cm TPVC40 1,0134 20 4X6 CYY 1,0785
21 50 cm TPVC50 1,0134 21 4X10 CYY 1,0785
22 63 cm TPVC63 1,0134 22 CABLU ELECTRIC CYY 4X16 CYY 1,0785
23 75 cm TPVC75 1,0134 23 5X10 CYY 1,0785
CĂMINE DE APĂ 24 5X16 CYY 1,0785
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE SĂPĂTURI AFERENTE CABLURILOR ELECTRICE
CR. ACTUALIZARE
1 CĂMINE DE APĂ 1M CAPAH1 1,0438 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
2 CU CAPAC CAROSABIL 2M CAPAH2 1,0438 CR. ACTUALIZARE
SĂPĂTURĂ + PAT NISIP + UMPLUTURĂ PT.BRANŞAMENTE APĂ 1 SĂPĂTURĂ AFERENTĂ CABL.EL. ML SAPCABEL 2,425
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. ACTUALIZARE Pag. carte: 192,193,194 Pag. 36
1 SĂPĂTURĂ + PAT NISIP + UMPL. ML SAPPNU 1,0206
REŢELE TERMOFICARE REZERVOR ŞI CASĂ POMPE ÎNGROPATE 2013-2014
CANALE TERMOFICARE
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 CANAL TERMOFICARE 50X50 CANAL50 0,9977 1 100 mc REZAPAI100 0,9936
2 CANAL TERMOFICARE 50X70 CANAL70 0,9977 2 REZERVOR DIN BETON ARMAT 200 mc REZAPAI200 0,9936
3 CANAL TERMOFICARE 50X90 CANAL90 0,9977 4 500 mc REZAPAI500 0,9936

CONDUCTE DE TERMOFICARE MONTATE ÎN CANALE REZERVOR DIN BETON ARMAT SEMIÎNGROPAT


NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 57 mm TNEAGRĂ57 1,1016 1 100 mc REZAPASI100 0,9936
2 63 mm TNEAGRĂ63 1,1016 2 REZERVOR DIN BETON ARMAT 200 mc REZAPASI200 0,9936
3 76 mm TNEAGRĂ76 1,1016 3 CU CAPACITATEA DE 300 mc REZAPASI300 0,9936
4 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 89 mm TNEAGRĂ89 1,1016 4 500 mc REZAPASI500 0,9936
5 ŢEAVĂ NEAGRĂ IZOLATĂ 108 mm TNEAGRĂ108 1,1016 FOSĂ SEPTICĂ ŞI DECANTOR APE UZATE
6 133 mm TNEAGRĂ133 1,1016 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
7 159 mm TNEAGRĂ159 1,1016 CR. ACTUALIZARE
8 219 mm TNEAGRĂ219 1,1016 1 FOSA SEPTICĂ VITANJABILĂ 1 MC FOSASEPT 0,9362
9 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 3/4 ţoli TZINC3/4 1,0947 2 DECANTOR APE UZATE 1MC DECANTOR 0,9777
10 ŢEAVĂ ZINCATĂ IZOLATĂ 1 ţoli TZINC1 1,0947
11 2 ţoli TZINC2 1,0947 DRUMURI, PLATFORME, ALEI ŞI CALE FERATĂ
12 48/110 TNPREIZO48 1,0121 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
13 57/125 TNPREIZO57 1,0174 CR. ACTUALIZARE
14 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 76/140 TNPREIZO76 1,0443 1 DRUM BETON 20 CM PAT BALAS. 1 MP DRMBET 1,0031
15 ŢEAVĂ NEAGRĂ PREIZOLATĂ 89/160 TNPREIZO89 1,0301 2 DRUM ASFALTAT PE MACADAM 1 MP DRMASF 1,3778
16 114/200 TNPREIZO114 1,0292 3 DRUM BETON CU BORDURI BLOC 1 MP DRMBRD 1,1689
17 159/250 TNPREIZO159 1,0031 4 DR.ASFALT LAT 3,5 M BORDURI 1 MP DRMASFB 1,2404
18 219/315 TNPREIZO315 1,0631 5 ALEI ASFALT 1 MP ALEIASF 1,0686
19 48/110 TZPREIZO48 1,0817 6 PARCĂRI BETON+PAVELE AUTB 1 MP PBPAB 0,9161
20 CONDUCTE TERMOFICARE DIN 57/125 TZPREIZO57 1,0817 7 PLATFORME 20 CM CU ROSTURI 1 MP PLTFR 0,9918
21 ŢEAVĂ ZINCATĂ PREIZOLATĂ 76/140 TZPREIZO76 1,0817 8 PLATF.BETONATA+ASF.+BORD. 1 MP PLTFBA 0,9756
22 219/315 TZPREIZO219 1,0817 9 PLATFORMA DALE COLORATE 1 MP PLTFDA 1,063
10 CALE FERATĂ INDUSTRIALĂ 1 ML CALEIND 1,0477
Pag. carte: 195, 196, 197, 198, 199 Pag. 37
ÎMPREJMUIRI CASTEL DE APĂ SEPT. 2013 - AUGUST 2014
NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. PRET/MP ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 ÎMPREJMUIRE PLASĂ ZINCATĂ MP IMPPLZN 1,0982 1 STRUCTURĂ DIN BETON+FINISAJ BUC STRCASTAPĂ 1,0709
2 ÎMPREJMUIRE SCÂNDURI VOPS. STÂLP LEMN IMPSVSL 1,0032 2 INSTALAŢIE ELECTRICĂ BUC ELCASTAPĂ 1,0339
3 STÂLP ŢEAVĂ IMSVST 1,0759 3 INSTALAŢIE SANITARĂ BUC SACASTAPA 1,086
5 ÎMPREJM. TABLĂ NEAGRĂ VOPS. MP IMPTNVOP 1,1304 COPERTINĂ METALICĂ LA BENZINĂRIE
6 ÎMPREJM.ZID CĂRĂMIDĂ FINISAT MP IMPCARA 1,0834 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
7 ÎMPREJMUIRE PLACI PREF.B.A. MP IMPLBA 1,0076 CR. ACTUALIZARE
1 COPERTINĂ METALICĂ LA BENZ. MP COPMBENZ 1,0272
NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE PUŢURI FORATE
CR. PRET/MP ACTUALIZARE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
1 SOCLU GARD BETON APARENT ML SOCLUGRD 0,9571 CR. ACTUALIZARE
2 FINISAJ SOCLU- VINAROM MP FINSOCV1 1,0881 1 PUŢ FORAT CU TUB DIN BETON ML PUTBETON 1,0733
3 FINISAJ SOCLU -SIMILIPIATRĂ MP FINSOCV2 1,1213 2 PUŢ FORAT CU ŢEAVĂ PVC ML PUT PVC 1,1819
PANOURI GARD FUNDAŢII STÂLPI BETON
NR. DENUMIRE TIP SIMBOL INDICE NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
CR. PRET/MP ACTUALIZARE CR. ACTUALIZARE
1 PANOU GARD DIN SCÂNDURI MP PANGC 1,0538 1 FUND.S.M.+ÎMPĂMÂNTARE+CABL BUC FSTMET 1,0116
2 PANOU GARD PLASĂ ZINCATĂ MP PANGPZN 1,1439 2 FUND.S.B.+ÎMPĂMÂNTARE+CABL BUC FSBET 0,9886
3 MEDIU PANGFFM 1,0121 STÂLPI BETON, LEMN,ŢEAVĂ ZINCATĂ, ORNAMENTALI
4 PANOU GARD FIER FORJAT SIMPLU PANGFFSI 1,0727 NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE
5 SUPERIOR PANGFFSU 1,0727 CR. CM ACTUALIZARE
ESTACADE 1 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1000 SBP E 10/2 1,0969
NR. DENUMIRE DIMENS. SIMBOL INDICE 2 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1200 SBP E 12/2 1,0969
CR. ACTUALIZARE 3 STÂLPI BETON PRECOMPRIMAT 1400 SBP E 14/2 1,0969
1 H = 0,5 m ESTEBET0,5 1,0000 4 STÂLPI BETON CENTRIFUGAŢI 1000 BO10/4 1,0969
2 ESTACADĂ DIN BETON ARMAT H = 1m ESTEBET1 1,0000 5 STÂLPI BETON CENTRIFUGAŢI 1200 BO12/4 1,0969
3 H = 2m ESTEBET2 1,0000 6 STÂLPI BETON CENTRIFUGAŢI 1400 BO14/4 1,0969
4 H = 3m ESTEBET3 1,0000 7 STÂLPI LEMN 600 SLEMN 1,0213
5 H = 0,5 m ESTEMET0,5 1,0440 8 STÂLPI CONICI OŢEL ZINCAT 8800 OLZN 1,1322
6 ESTACADĂ PROFILE METALICE H = 1m ESTEMET1 1,0440 9 CELE 8 TIPURI DIN PG.207 3500 OLZN 1,0998
7 H = 2m ESTEMET2 1,0440 10 STÂLPI TIP VIENA 270 VIENA 1,0233
8 H = 3m ESTEMET3 1,0440 11 STÂLPI TIP LYON 270 LYON 1,0233
Pag. carte: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 Pag. 38

S-ar putea să vă placă și