Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Emil Gârleanu” Bărăganu


Data: 15.05. 2015
Clasa: a VII-a
Profesor: Hodorogea Elena
Disciplina: Matematică - Algebră
Unitatea de învăţare: Pregătirea şi susţinerea lucrării scrise pe semestrul al II-lea
Titlul lecţiei: Recapitulare pentru lucrarea scrisă
Tipul lecţiei: Lecție de recapitulare
Competenţe specifice:

 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
 Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale
 Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi a inecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale
 Obţinerea unor inegalităţi echivalente prin operare în ambii membri
 Transpunerea unei situaţii–problemă în limbajul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului
 Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora

Obiective operationale:
 Să aplice corect regulile de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere reale
 Să rezolve ecuații de forma x2 = a unde a este nr. raţional pozitiv
 Să cunoască și să utilizeze terminologia aferentă sistemului de axe de coordonate
Resurse procedurale:
 Exerciţiul, explicația, conversația
Resurse materiale:
 culegere, fișa de lucru
Forme de activitate:
 individuală, frontală.

Bibiografie:
Stefan Smărăndoiu, M. Prianu, C.Lazăr, D.Săvulescu, Editura Clubul Matematicienilor, clasa a VII-a
Unitatea de învăţare: Pregătirea şi susţinerea lucrării scrise pe semestrul al II-lea
Clasa: a VII-a
Desfăşurarea lecţiei

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
CONȚINUTUL LECȚIEI Metode, Forme de
LECȚIEI
procedee activitate
1. Moment Asigur condițiile optime pentru desfășurarea lectiei: Conversația Frontal
organizatoric  salutarea elevilor
𝟏,  notarea în catalog a absenților, verificarea existenței resurselor
materiale necesare
2. Verificarea Are loc verificarea temei și rezolvarea eventualelor Observaţia Frontal
cunoștințelor din lecția neclarități/nelămuriri întalnite: verificarea temei elevilor prin sondaj folosind Explicaţia
anterioară dialogul profesor–elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor
Conversaţia
𝟑, * întreab dacă elevii au nelămuriri.
3. Titlul lecției Anunț titlul lecției: ,, Recapitulare pentru lucrarea scrisă semestrială” Conversația Frontal
și obiectivele 
𝟓”
4. Dirijarea  Individual
învatarii Observarea
𝟒𝟎 , activității

5. Finalizarea Temă: Culegere: Testul 1, pag. 144 Conversația Frontal


activității
𝟏”