Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Clasa: IB

Obiectul : Matematică

Subiectul : Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-20

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Scopul : Consolidarea cunoştinţelor dobândite despre adunarea şi scăderea numerelor naturale în

concentrul 0 – 20 fără trecere peste ordin

Obiective de referinţă:

1.3. - să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30,fără trecere peste ordin;

2.5. - să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă
folosind obiecte ,desene şi numere;
3.1. - să verbalizeze modalităţile de calcul folosite în rezolvarea unor probleme practice şi de
calcul;

Obiective operaţionale:
1.3.1. - să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-20 ,fără trecere peste ordin,
utilizând algoritmul de rezolvare sau cu sprijin în obiecte;
1.3.2. - să verifice rezultatul operaţiilor efectuate cu ajutorul beţişoarelor,numărătorii sau a altor
obiecte;
1.3.3. - să opereze cu numere prin calcul mintal,folosind sprijin cu obiecte sau desene;
2.5.1. - să descompună numere din concentrul 0-20,cu sprijin concret în obiecte;
2.5.2. - să utilizeze numerele din descompuneri în efectuarea unor exerciţii de adunare sau scădere;
2.5.3. - să identifice termenul lipsă al unei operaţii de scădere sau adunare cu ajutorul beţişoarelor/
obiectelor;
3.1.1. - să utilizeze corect în exerciţii de calcul mintal şi scris terminologia specifică operaţiilor
matematice de adunare şi scădere ;
3.1.2. - să exprime în cuvinte proprii modul de lucru folosit în rezolvarea sarcinilor care solicită
operarea cu obiecte,desene sau numere;
Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, problematizarea

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, simboluri de primăvară, ghiocei, beţişoare, numărători, fişă de
evaluare rezolvată

Forme de organizare : frontal, individual, în grup, în pereche

Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei OB. Conţinutul activităţii Metode şi Forme de Evaluare


OP. procedee organizare
1.Moment  Se asigură climatul necesar desfăşurării lecţiei .
organizatoric

2.Reactualizarea  Se verifică cantitativ şi calitativ tema în timp ce elevii sunt solicitaţi Jocul În pereche Apreciere
cunoştinţelor ca în grup să ordoneze descrescător numere şi să descopere codul. Exerciţiul verbală
 Elevii vor descoperi cuvântul ,,Primăvara”.
Interevaluare

3.Captarea  Se solicită elevii să privească prin clasă pentru a observa modificări Observaţia Frontal Observarea
atenţiei apărute faţă de ora anterioară. Jocul sistematică
 Elevii vor descoperi plicuri pe care sunt diverse simboluri(Zâna
Primăvara, ghiocei, rândunele, soare).
 Conţinutul plicurilor se va dezvălui treptat, în ordinea crescătoare a
cifrelor scrise pe ele.
 Plicul 1- se citeşte scrisoarea de la Zâna Primăvara, care le cere să
rezolve corect exerciţii de adunare şi scădere , pentru a sosi mai
repede la ei.

4.Anunţarea  Se anunţă elevii că vor rezova exerciţii de adunare şi scădere cu Explicaţia Frontal Observarea
temei noi şi a numerele 0-20 pentru a-şi însuşi mai bine aceste cunoştinţe şi pentru sistematică
obiectivelor a se descurca în diverse situaţii cotidiene.
 Se notează la tablă data şi titlul lecţiei.

5.Dirijarea 1.3.3.  Se deschide plicul 2 - Ghicitori matematice Conversaţia Frontal Apreciere


consolidării -La un număr mă gândesc. Decât 10 e mai mare ,decât 20 mai Problematizarea verbală
3.1.1. mic.Unităţi doar 2 are.La ce număr m-am gândit?

- Zece berze au poposit


Din depărtări au venit.
Dacă vine înc- o barză,
Câte-s frate? Calculează!

- În grădiniţa cu flori
Au înflorit treisprezece bujori
Mai stau gata -mbobocite
Cinci lalele rumenite.
Câte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da ?
- Pe câmpie-s 15 miei.
Negrii şi cu clopoţei.
Încă doi născuti în urmă
Se adaugă în turmă.
Vreau acum să-mi spui şi mie:
Câţi mieluţi sunt pe câmpie?

- Din zăpadă Oana scoate


Optsprezece ghiocei.
Din buchet ea dă Florinei
Patru frumuşei.
Socotiţi câţi are-acum
În buchetul ei!

3.1.1.  Se deschide plicul 3- terminologie Exerciţiul Frontal Observarea


- cum se numesc numerele care se adună,care se scad,rezultatul Conversaţia sistematică
1.3.1. adunării,rezultatul scăderii.
3.1.2. - află suma numerelor 14 şi 5, 2, 4 şi 10. Autoevaluare
- află diferenţa numerelor 18 şi 3, 12 şi 10.
1.3.2. - se verifică rezultatele cu ajutorul beţişoarelor.
-se scriu operaţiile la tablă şi pe caiete.

2.5.1.  Se deschide plicul 4 - compunere de exerciţii cu sprijin concret în Problematizarea În grup Interevaluare
obiecte. Exerciţiul
2.5.2. - fiecare echipă va primi obiecte care vor trebui aranjate în trei
3.1.2. grupuri, unul din acestea trebuind să aibă 10 obiecte.
-se scriu exerciţii corespunzătoare descompunerilor.
- raportorul grupului prezintă rezolvarea cerinţei.

 Se deschide plicul 5
2.5.3. - în grădina Zânei creşte o floare ciudată. Ea râde atunci când suma
3.1.2. sau diferenţa numerelor fiecărei petale este 15. Ajută floarea să râdă!
- fiecare grup prezintă lucrarea . Problematizarea În grup Interevaluare
 Se deschide plicul 6-evaluare
6.Obţinerea 1.3.  Elevii sunt solicitaţi să rezolve fişele de evaluare.
performanţei 2.5.  Se explică cerinţele.
 Se precizează timpul de lucru. Exerciţiul Individual Proba scrisă
 Se afişează fişa de evaluare rezolvată. curentă
 Se discută pe marginea modului în care au rezolvat. Autoevaluare
 Se oferă elevilor un feedback constructiv în legătură cu ceea ce au
7.Asigurarea obţinut pe parcursul lecţiei.
feedback-ului Aprecieri
verbale

8.Intensificarea
 Elevii vor primi tema pentru acasă.
retenţiei şi a
transferului Conversaţia Frontal Aprecieri
verbale
 Se fac aprecieri referitoare la întreaga activitate desfăşurată.
9.Discuţii de
încheiere Explicaţia Frontal Aprecieri
verbale
Autoevaluare