Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că 3 ( 3 −1)( )
3 + 1 − 12 = 0 .

5p 2. Determinați numărul real a , pentru care graficele funcțiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 2 x + 3 și


g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x + a se intersectează într-un punct de abscisă x = 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1 − x .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte au cifrele elemente ale mulțimii {0,1, 2,3, 4} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele d1 , de ecuație y = ax + 2 şi d 2 , de ecuație
x
y = + 1 . Determinaţi numărul real a , știind că dreptele d1 și d 2 sunt paralele.
4
5p 6. Arătați că sin ( π − x ) cos ( 2π + x ) − sin ( 2π + x ) cos ( π − x ) = sin 2 x , pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0  −3 −2 
1. Se consideră matricele I 2 =  , A=  și M ( x ) = I 2 + x A , unde x este număr real.
0 1 3 2
5p a) Arătați că det ( M (1) ) = 0 .
5p b) Demonstrați că M ( x ) − M ( 2018 ) = M ( −2018 ) − M ( − x ) , pentru orice număr real x .
5p c) Determinați perechea de numere naturale nenule ( m, n ) pentru care M ( m ) M ( n ) = M ( mn ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 8 xy + x + y .
 1  1 1
5p a) Arătați că x y = 8  x +  y +  − , pentru orice numere reale x și y .
 8  8 8
5p b) Determina ți numerele reale x , pentru care x x = 1 .
5p c) Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 8 x + 1 . Demonstrați că f ( x y z ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) ⋅ f ( z ) ,
pentru orice numere reale x , y și z .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x2 + 1 .
x +3
(1 − x )( x + 3) , x ∈ ℝ .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( )
2
x2 + 3
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstrați că f ( 2) > f (3 3) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x e x .
3
x f ( x)
5p a) Arătați că ∫ ex
dx = 9 .
0
5p b) Demonstrați că orice primitivă a funcției f are un singur punct de inflexiune.
5p c) Determinați numărul natural nenul n , pentru care suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei
f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 și x = n are aria egală cu 1.
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 ( 3 −1 )( )
3 + 1 − 12 = 3 ( 3 − 1) − 2 3 = 3p
=2 3−2 3 =0 2p
2. f (1) = g (1) ⇔ 12 + 2 ⋅ 1 + 3 = 1 + a ⇔ 6 = 1 + a 3p
a=5 2p
3. x +1 =1− 2 x + x ⇒ 2 x = 0 3p
x = 0 , care convine 2p
4. Cifra sutelor se poate alege în 4 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a cifrei sutelor, cifra zecilor se poate alege în 4 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, cifra unităților se poate alege în 3 moduri, deci
3p
se pot forma 4 ⋅ 4 ⋅ 3 = 48 de numere
5. 1
md1 = a , md 2 = 2p
4
1
Dreptele d1 și d 2 sunt paralele ⇔ md1 = md2 ⇔ a = 3p
4
6. sin ( π − x ) cos ( 2π + x ) − sin ( 2π + x ) cos (π − x ) = sin x cos x − sin x ( − cos x ) = 3p
= 2sin x cos x = sin 2 x , pentru orice număr real x 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  −2 −2  −2 −2
M (1) =   ⇒ det ( M (1) ) = = ( −2 ) ⋅ 3 − 3 ⋅ ( −2 ) = 3p
 3 3 3 3
= −6 + 6 = 0 2p
b) M ( x ) − M ( 2018 ) = ( I 2 + x A ) − ( I 2 + 2018 A ) = I 2 + x A − I 2 − 2018 A = 2p
= ( I 2 + ( −2018 ) A ) − ( I 2 + ( − x ) A ) = M ( −2018 ) − M ( − x ) , pentru orice număr real x 3p
c) ( I 2 + mA)( I 2 + nA) = I 2 + mnA ⇔ I 2 + mA + nA + mnA ⋅ A = I 2 + mnA și, cum A ⋅ A = − A ,
3p
obținem m + n − mn = mn
Cum m și n sunt numere naturale nenule, m + n = 2mn ⇒ ( m, n ) = (1,1) 2p
2.a) 1 1
x y = 8 xy + x + y + − = 3p
8 8
 1  1 1  1  1 1 2p
= 8 x  y +  +  y +  − = 8  x +  y +  − , pentru orice numere reale x și y
 8  8 8  8  8 8
b) 2 2
 1 1  1 9
8 x +  − = 1 ⇔  x +  = 3p
 8 8  8 64
1 1
x = − sau x = 2p
2 4

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) f ( x y ) = 8 ( 8 xy + x + y ) + 1 = 64 xy + 8 x + 8 y + 1 = ( 8 x + 1)( 8 y + 1) = f ( x ) ⋅ f ( y ) , pentru
3p
orice numere reale x și y
f ( x y z ) = f ( x y ) ⋅ f ( z ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) ⋅ f ( z ) , pentru orice numere reale x , y și z 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
f ′( x) =
( )
1 ⋅ x 2 + 3 − ( x + 1) ⋅ 2 x
= 3p
( )
2
x2 + 3

(1 − x )( x + 3) , x ∈ ℝ
= − x − 2 x +2 3 =
2

( ) ( )
2 2p
x2 + 3 x2 + 3
b) 1 1
f (0) = , f '( 0) = 2p
3 3
1 1
Ecuația tangentei este y − f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x − 0 ) , adică y = x + 3p
3 3
c) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) ⇒ f este strict descrescătoare pe (1, +∞ ) 3p
1< 2 < 3 3 ⇒ f ( 2 ) > f (3 3) 2p
2.a) 3
x f ( x) 3
x 2e x
3
x3 3
∫ ex
dx = ∫
ex
dx = ∫ x 2 dx =
3 0
= 3p
0 0 0
27
= −0=9 2p
3
b) F : ℝ → ℝ este o primitivă a lui f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) = x e x , F '' ( x ) = ( x + 1) e x , x ∈ ℝ 2p
F '' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( −∞, −1) , F '' ( −1) = 0 și F '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( −1, +∞ ) ,
3p
deci F are un singur punct de inflexiune
c) n n n
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ xe x dx = ( x − 1) e x = ( n − 1) e n + 1 3p
0 0 0
( n − 1) en + 1 = 1 ⇔ n = 1 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2