Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de lecție

Nume/ prenume:

Data:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială

Clasa: a V-a A

Disciplina: Biologie

Aria curriculară: Matematică și Științe ale Naturii

Unitatea de învățare: GRUPE DE VIEȚUITOARE

Subiectul lecției: REGNUL ANIMAL-Nevertebrate: ARTROPODE

Timp alocat: 50 minute

Scopul lecției: cunoașterea clasificării animalelor din lumea vie și caracteristicile structurale de grupă

Tipul lecției: comunicarea și însușire de noi cunoștințe

Locul desfășurării: sala de clasă

Competențe generale:

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice


2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
Competențe specifice:

1.1 Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și
fenomene
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă.
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană.

Obiective operaționale:

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:


- definească artopodele;

- clasifice artropodele în funcție de caracteristicile corpului;

- prezinte particularitățile celor patru grupe;

- cunoscă principalii reprezentanți;

Stategia didactică:
a) metode și procedee: observația, conversația euristică, explicația, învățarea prin descoperire, algoritmizarea, problematizarea.
b) Mijloace didactice: manual, cretă, tablă, imagini/ power point, planșă, fișe de activitate/evaluare
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Evaluare: formativă prin chestionare orală dar și prin fișe de evaluare

Bibliografie:
 Programa școlară OMEN nr. 3393/28.02.2017
 Iordache Ion, Ulpia Maria Leu- Metodica predării- învățării biologiei, ed. Solaris, Iași 2003
 Fodor Atia M., Sună L.M., Boldișor V., Ciuculescu C.M.- Manual de Biologie, Ed. Sigma, București, 2017
Desfășuarea lecției

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice Evaluare


Moment organizatoric Notează absenții Se pregătesc pentru activitate Conversația
Organizează materialele și creează
un climat cooperant

Actualizarea cunoștințelor Profesorul adresează întrebări din Participă în mod activ la reactualizare.
lecția anterioară Ascultă întrebările, le analizează, Conversația Frontal
Î: Care sunt grupele de nevertebrate? gândesc și formulează răspunsurile la
Î: Care sunt deosebirile între moluște întrebările adresate de profesor. Individual
și viermi?
Î: Clasificați viermii în funcție de Aduc completări colegilor, acolo unde
Verificarea temei pentru forma lor și modul de hrănire. este cazul.
acasă Î:Care sunt caracteristicile
moluștelor?
Etc. Citesc tema și completează unde este
Verifică tema. cazul.

Captarea atenției Cere elevilor să denumească grupa Denumesc grupa Conversația Frontal
de nevertebrate ce a rămas de
studiat.

Anunțarea temei Notează pe tablă titlul lecției: Notează titlul în caiete


REGNUL ANIMAL: Nevertebrate- Observația
ARTROPODE
Prezintă obiectivele pe care elevii Sunt atenți
trebuie să le cunoască la terminarea
lecției.

Dirijarea învățării Profesorul inițiază discuții


referitoare la artropode. Sunt atenți. Explicația
Explică denumirea de artropod și o
notează la tablă. Notează în caiete.
Clasifică artropodele
Conversația
Împarte elevii în 6 grupe (3/4 elevi),
și distribuie acestora fise de
activitate: Se grupează și primesc fișele de
Grupa: Arahnide activitate. Observația
Grupa: Crustacee Pe grupe
Grupa: Insecte- Coleoptere Observă imaginile și identifică speciile.
Grupa: Insecte- Diptere Rezolvă fișa.
Grupa: Insecte- Himenoptere Problematizarea
Grupa: Insecte- Lepidoptere
Frontal
Cere elevilor să recunoască speciile Algoritmizarea
de pe fișă și mediul de viață în care Căte un lider din fiecare grupă va
trăiesc, să citească textul din care să prezenta rezolvarea cerințelor în
prezinte particularitățile specifice momentul notării lecției la tablă. Învățarea prin
fiecarei grupe. descoperire.

Completează la tablă schema lecției Notează în caiete


cu ajutorul elevilor și a imaginilor Conversația
din programul power point.
Sunt atenți
Explică elevilor termeni noi, apoi
continuă schema lecției.

Asigurarea feed-back-ului Adresează elevilor întrebări


referitoare la cele mai evoluate Răspund la întrebări. Conversația Frontal
nevertebrate
Solicită să enumere aracteristicile de
grupă.
Evaluarea Distribuie fiecărui elev câte o fișă de Completează fișa. Individual
evaluare.
Tema pentru acasă Cere elevilor să noteze tema: Notează tema pentru acasă.
Importanța Artropodelor
Fișă de activitate

Nevertebrate- Artropode

Grupa: Arahnide

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile arahnidelor

Arahnidele sunt reprezentate de animale cu corpul diferit, în funcție de mediul de viață. Au corpul format din două părți: cefalotorace (cap,torace) și
abdomen, acoperit cu piele chitinoasă. Au 8 picioare articulate. Sunt animale carnivore, prezintă chelicere cu ajutorul cărora sfărâmă învelișul insectelor.
Unele specii sunt veninoase: scorpion, văduva neagră, altele parazite: căpușa. Aceasta din urmă este un parazit extern care se hrănește cu sânge, poate avea
numeroase gazde și transmite boli grave. Arahnidele nu au aripi, antene, în schimb prezintă glande veninoase iar unele și glande ce secretă o substanță care
în contact cu aerul se întărește și formează firul cu care țes pânza. Respiră prin plămâni sau trahei (tuburi) care se deschid la exterior prin niște orificii numite
stigme. Se înmulțesc prin ouă, excepție scorpionul care dă naștere la 25-30 pui pe care îî poartă femela pe corpul ei câteva zile, până la năpârlire.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Fișă de activitate

Nevertebrate- Artropode
Grupa: Crustacee

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile crustaceelor

Crustaceele sunt animale acvatice, acoperite cu un schelet extern= o crustă dură formată din chitină și calcar. Au corpul format din cefalotorace (cap,
torace) și abdomen. Prezintă două perechi de antene și zece picioare articulate, unele perechi de picioare au clești, altele au gheare. Crustacelele nu au aripi,
iar gura prezintă fălci tăioase. Respiră prin branhii și se înmulțesc prin ouă.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
Fișă de activitate

Nevertebrate- Artropode
Grupa: Insecte- Coleoptere

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

........................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile coleopterelor

Insectele sunt cele mai evoluate artropode, având cei mai mulți reprezentanți. Sunt singurele artropode capabile de zbor. Corpul este format din cap,
torace, abdomen. Pe torace prezintă 6 picioare și două perechide aripi. O pereche este membranoasă iar cea de-a doua pereche diferă în funcția de grupa de
insecte. Există și insecte fără aripi= aptere: păduchi, purici. Respirația este traheală, iar înmulțirea se face prin ouă, dezvotare numită metamorfoză.
Metamorfoza poate fi completă: ou→ larvă→ pupă (nimfă)→ adult sau incompletă: ou→ larvă→ adult. În funcție de natura aripilor insectele se împart în:
coleoptere, diptere, himenoptere, lepidoptere- din grec. ptera= aripă. Coleopterele sau gândacii sunt insecte cu aripi tari, chitinoase numite=elitre.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
Fișă de activitate

Nevertebrate- Artropode
Grupa: Insecte- Diptere

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile dipterelor

Insectele sunt cele mai evoluate artropode, având cei mai mulți reprezentanți. Sunt singurele artropode capabile de zbor. Corpul este format din cap,
torace, abdomen. Pe torace prezintă 6 picioare și două perechide aripi. O pereche este membranoasă iar cea de-a doua pereche diferă în funcția de grupa de
insecte. Există și insecte fără aripi= aptere: păduchi, purici. Respirația este traheală, iar înmulțirea se face prin ouă, dezvotare numită metamorfoză.
Metamorfoza poate fi completă: ou→ larvă→ pupă (nimfă)→ adult sau incompletă: ou→ larvă→ adult. În funcție de natura aripilor insectele se împart în:
coleoptere, diptere, himenoptere, lepidoptere- din grec. ptera= aripă. Dipterele au o pereche de aripi membranoase bine dezvoltate, a doua pereche este redusă.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................

Fișă de activitate
Nevertebrate- Artropode
Grupa: Insecte- Himenoptere

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile himenopterelor

Insectele sunt cele mai evoluate artropode, având cei mai mulți reprezentanți. Sunt singurele artropode capabile de zbor. Corpul este format din cap,
torace, abdomen. Pe torace prezintă 6 picioare și două perechide aripi. O pereche este membranoasă iar cea de-a doua pereche diferă în funcția de grupa de
insecte. Există și insecte fără aripi= aptere: păduchi, purici. Respirația este traheală, iar înmulțirea se face prin ouă, dezvotare numită metamorfoză.
Metamorfoza poate fi completă: ou→ larvă→ pupă (nimfă)→ adult sau incompletă: ou→ larvă→ adult. În funcție de natura aripilor insectele se împart în:
coleoptere, diptere, himenoptere, lepidoptere- din grec. ptera= aripă. Himenopterele au două perechi de aripi subțiri, membranoase.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................

Fișă de activitate
Nevertebrate- Artropode
Grupa: Insecte- Lepidoptere

 Recunoaște animalele și precizează mediul lor de viață

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Citește cu atenție informațiile și descoperă caracteristicile lepidopterelor

Insectele sunt cele mai evoluate artropode, având cei mai mulți reprezentanți. Sunt singurele artropode capabile de zbor. Corpul este format din cap,
torace, abdomen. Pe torace prezintă 6 picioare și două perechide aripi. O pereche este membranoasă iar cea de-a doua pereche diferă în funcția de grupa de
insecte. Există și insecte fără aripi= aptere: păduchi, purici. Respirația este traheală, iar înmulțirea se face prin ouă, dezvotare numită metamorfoză.
Metamorfoza poate fi completă: ou→ larvă→ pupă (nimfă)→ adult sau incompletă: ou→ larvă→ adult. În funcție de natura aripilor insectele se împart în:
coleoptere, diptere, himenoptere, lepidoptere- din grec. ptera= aripă. Lepidopterele au două perechi de aripi subțiri acoperite cu solzi fini.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................

Schița lecției
Artropodele
- animale care au picioare articulate/ formate din mai multe segmente
- se clasifică în 4 grupe:

1. Arahnide: păianjen, scorpion, căpușa


- animale carnivore, unele veninoase, altele parazite
- corp format din cefalotorace și abdomen, acoperit cu chitină
- au 4 perechi de picioare articulate

2. Crustaceele: rac, crab, homar


- corp format din cefalotorace și abdomen, acoperit de o crustă
- 5 perechi de picioare

3. Insecte
- Corp format din cap, torace, abdomen
- Se înmulțesc prin metamorfoză completă/ incompletă
- 3 perechi de picioare articulate
- 2 perechi de aripi- ptera=aripă
 Coleoptere = gândaci: buburuza, cărăbuș- aripi tari
 Diptere: musca, țânțar- aripi membranoase
 Himenoptere: albina, bondar- aripi subțiri, membranoase
 Lepidoptere: fluturi- aripi cu solzi fini

4. Miriapode: urechelnița
- au foarte multe picioare

Fișă de evaluare ARTROPODE


1. Realizați corespondența, trăgând săgeți, între artropodele de
mai jos și caracteristicile lor:

3. Adevărat sau fals:


Păianjen Aripi acoperite cu solzi fini
 Din grupa Lepidopterelor fac parte gândacii.
Albina Corp acoperit cu o crustă  Insectele au trei perechi de picioare articulate.
tare, calcaroasă  Crustaceele au corpul acoperit de o crustă formată din chitină
și calcar.
Cărăbuș de mai Prezintă chelicere  Himenopterele sunt insecte ce au aripi cu solzi fini.
Rac Aripi subțiri, membranoase

Fluture Aripi tari, chitinoase numite 4. Notează un lanț trofic format din minim trei verigi care să
elitre conțină un artropod.

2. Recunoaște grupa din care fac parte următoarele artropode:

Subiectul 1- 2,5 pct (0,5 pct x 5); sub. 2- 2 pct; sub. 3- 2 pct; sub.
4- 1,5 pct

Oficiu: 2 puncte

S-ar putea să vă placă și