Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

Continut

1. Definirea sistemului _ masina de injectie preforme PET HUSKY HYPET 400 ................. 3
2. Identificarea modurilor de defectare ........................................................................................... 4
3. Identificarea modalitatilor de mentenanta ................................................................................. 5
4. Planificarea activitatilor de mentenanta .................................................................................... 9

2
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

1. Definirea sistemului _ masina de injectie preforme PET


HUSKY HYPET 400

Masina HUSKY HYPET 400 este rezultatul cercetarii de varf si depaseste din
punct de vedere tehnologic si cantitativ orice alta masina concurenta in domeniu.
Este recunoscuta la nivel mondial prin capacitatea deosebita de a-si pastra
parametrii functionali pe perioade foarte lungi de timp. Practic masina este oprita
doar pentru operatiuni de mentenanta.
Capacitatea de productie preforme PET pe acest utilaj este de aprox 175 mil de
preforme pe an avand un numar de 96 de cavitati.

3
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

2. Identificarea modurilor de defectare

FMEA = Instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanţei şi în


cel al calităţii totale
Derularea FMEA constă în inventarierea modului de detectare a slăbiciunilor
componentelor şi evaluarea efectelor asupra ansamblului de funcţiuni a
sistemului, precum şi de a analiza cauzele posibile

FMEA mijloc de muncă/utilaj este focalizat pe analiza mijloacelor de producţie, în


scopul diminuării numărului de rebuturi, a ratei de detectare şi creşterii fiabilităţii
şi disponibilităţii.

Clasificarea calitativă Clasificarea cantitativă Culoarea

Risc scăzut (S) RPN≤100 Verde


Risc mediu (M) 101≤RPN≤120 Galben
Risc ridicat (R) RPN›120 Rosu

Analiza modului potential de defectare si a efectelor (FMEA utilaj) _ simplificata


Masina de injectie preforme PET HUSKY HYPET 400
Graviatete

Aparitie (O)

Efectele
Detectia

Modul potential Cauze potentiale de


Probab.

potentiale Controlul curent NPR Actiuni recomandate


(S)

de defectare defectare
ale defectarii

Purjare apă
Regulatorul de Stationare Mentenanta preventiva si mentenanta
7 necorespunzatoare din 6 5 210
aer masina corectiva
regulatorul de aer

Curătare
Vârf unitate de Erori in
necorespunzatoare Mentenanta preventiva si mentenanta
injectie si placă panoul de 6 6 3 108
vârf unitate de injectie corectiva
fixă comanda
si placă fixă

Rezervor Stationare Rezervor aspirator Mentenanta preventiva si mentenanta


8 5 5 200
aspirator masina murdar corectiva

Erori in
Componente Componente electrice Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 6 7 4 168
electrice arse corectiva
comanda

4
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

Cilindrii Clindrii hidraulici


Stationare Mentenanta preventiva si mentenanta
hidraulici, valve si 8 gripati, valve si tevi 5 4 160
masina corectiva
tevi infundate

Presiunea Stationare Mentenanta preventiva si mentenanta


8 Presiune insuficienta 4 5 160
sistemului masina corectiva

Erori in
Instalatia de Temperatura de racire Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 7 5 4 140
racire nu este optima corectiva
comanda

Erori in
Mentenanta preventiva si mentenanta
Valve pneumatice panoul de 6 Blocaj 6 6 216
corectiva
comanda

Uleiul hidraulic din


Erori in
rezervor nu este Mentenanta preventiva si mentenanta
Ulei hidraulic panoul de 7 5 6 210
suficient, sub nivelul corectiva
comanda
minim

Stationare Functionare Mentenanta preventiva si mentenanta


Motorul electric 8 5 5 200
masina necorespunzatoare corectiva

Bucsele si
Stationare Mentenanta preventiva si mentenanta
stifturile valvei de 8 Gripate 4 5 160
masina corectiva
inchidere

Erori la
Rulmenti liniari Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 7 Blocaj rulment 6 6 252
de pe placa mobila corectiva
comanda

Filtrul de ulei al Erori la


Mentenanta preventiva si mentenanta
circuitului de panoul de 6 Filtru murdar 5 7 210
corectiva
comanda comanda

Erori la Cartusul filtrului


Filtrul de aspirare Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 6 functional 4 7 168
al pompei corectiva
comanda necorespunzator

Erori la Filtrul de carbon


Pompa de Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 7 separator de praf 4 6 168
vacumm corectiva
comanda murdar

Erori la
Capac de aerisire Mentenanta preventiva si mentenanta
panoul de 6 Filtru necorespunzator 5 5 150
rezervor ulei corectiva
comanda

3. Identificarea modalitatilor de mentenanta

Mentenanta poate fi considerata un ansamblu de activitati tehnico-organizatorice


care au ca scop mentinerea în stare de functionare, întretinerea si reparatia
sistemelor industriale.
Dezvoltarea si cresterea complexitatii sistemelor industriale a dus la modernizarea
si actualizarea tehnicilor si politicilor de mentenanta. Functie de costurile legate de

5
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

piesele de schimb si materiale, respectiv de pierderile datorate timpului de


stationare în reparatie, se deosebesc trei tipuri de politici de mentenanta.
Mentenanta corectiva permite unui mijloc de productie, în mod provizoriu,
îndeplinirea integrala a functiei, prin interventii la momentul aparitiei unei
probleme. Actiunea este bine planificata, însa, actionându-se nu numai la nivelul
simptomaticii, ci cautându-se si rezolvându-se însasi cauza defectului. Pentru
situatia în care utilajele functioneaza în conditii de siguranta pâna la instalarea unui
anumit nivel de uzura sau a unui defect în stare incipienta, discutam de
mentenanta preventiva si predictiva. În astfel de sisteme, utilajele vor fi oprite la
o data anticipata, iar reparatia va fi facuta doar acolo unde este nevoie. Acest tip
de mentenanta permite depistarea din timp, localizarea si identificarea defectiunii
sau a piesei uzate, precum si calculul duratei de functionare în conditii de siguranta
a utilajului. Activitatea de tip preventiv si predictiv face posibila planificarea opririi,
pregatirea echipei de interventie, asigurarea pieselor de schimb necesare,
respectiv reducerea la minim a duratei de stationare pentru reparatie.
Mentenanta predictiva reprezinta un salt calitativ superior într-un sistem de
mentenanta modern, indiferent de ramura industriala sau de specificul de
productie, deoarece ofera toate informatiile necesare pentru:
depistarea din timp a aparitiei defectiunilor;
- localizarea acestora;
- diagnosticarea defectiunilor;
- calculul duratei de functionare în conditii de siguranta a utilajului.

Mentenanta reactiva

Acest tip de mentenanta este caracterizata prin doua elemente, si anume


planificare scazuta si reparatii incomplete. Reparatiile sunt de cele mai multe ori
prost planificate datorita constrângerilor de timp impuse de productie si de
managementul sistemului. În mod curent, mentenanta reactiva costa de trei patru
ori mai mult decât în cazul aceeasi problema ar fi rezolvata în mod planificat.
O a doua problema legata de mentenanta reactiva este aceea conform careia

6
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

activitatea se concentreaza pe repararea simptomului defectului, fara a cauta


cauza. De exemplu, defectarea unui lagar poate cauza disfunctionalitati ale unui
echipament, determinând oprirea productiei. Acesta este schimbat cât de
repede si masina/sistemul este repus în functiune, fara a se încerca determinarea
cauzei defectului la nivelul lagarului si/sau fara a se încerca prevenirea reaparitiei
defectului. Ca rezultat, fiabilitatea masinii/sistemului este redusa în mod drastic,
ceea ce determina cresterea frecventei de aparitie a defectului si, bineînteles, a
costurilor de întretinere.
Mentenanta corectiva
În cazul mentenantei corective, spre deosebire de cea reactiva, activitatea se
focalizeaza pe sarcini planificate la intervale regulate de timp prin care sa se
asigure mentinerea în stare de functionare la parametri optimi a masinilor/
sistemelor critice. Eficienta programului de mentenanta se judeca în functie de
costul ciclului de viata a masinilor/sistemelor critice si nu în functie de cât de
repede este repus în functiune.
Astfel, principalul obiectiv al mentenantei corective este acela de a elimina
întreruperile în functionare, deviatiile de la conditiile optime de functionare si
interventiile nenecesare. Aceasta presupune reparatii corecte si complete ale
problemelor înca din faza incipienta, pe baza unui program de interventii bine
stabilit, implementat de oameni pregatiti în acest scop, reparatiile fiind verificate
înainte de a pune masina/sistemul din nou în fucntiune. Problemele incipiente nu
se restrâng numai la probleme electrice sau mecanice. Toate deviatiile de la
conditiile optime de functionare, de exemplu randament, capacitate de productie
sau calitatea produselor, sunt corectate imediat ce sunt detectate.
Mentenanta preventiva
Conceptul de mentenanta preventiva are o multitudine de semnificatii. O
interpretare literala a acestui termen defineste un program de mentenanta care
are ca scop eliminarea sau prevenirea mentenantei corective si/sau a celei
reactive. Un program de mentenanta preventiva mai cuprinzator va apela la
evaluarea periodica a echipamentelor/masinilor/sistemelor critice pentru a detecta

7
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

potentiale probleme si pentru a programa imediat interventiile necesare care vor


preveni orice degradare a conditiilor de functionare.
Implementarea mentenantei preventive la momentul actual variaza într-o gama
larga. Anumite programe sunt extrem de limitate si constau numai în lubrificare si
ajustari minore. Un program real si eficient de mentenanta preventiva presupune
planificarea reparatiilor, lubrificarii, ajustarilor, reconditionarii pentru toate
echipamentele/masinile/subsisteme din cadrul unui sistem industrial. Numitorul
comun al acestor interventii este programarea corecta în timp functie de statistica
prezentata mai sus. Toate programele de mentenanta pleaca de la premisa ca
fiecare masina/echipament are un timp de viata specific.
Mentenanta predictiva
Ca si mentenanta preventiva, cea predictiva are o multime de definitii. Pentru o
parte din operatorii umani aceasta se reduce la monitorizarea vibratiilor masinilor
rotative în vederea detectarii defectelor incipiente si a prevenirii întreruperii
functionarii. Pentru altii, aceasta se refera la monitorizarea cu camere de
termoviziune a contactelor electrice, motoarelor sau altor echipamente electrice,
pentru a detecta problemele aparute.
Premisa comuna de la care porneste mentenanta predictiva este aceea ca
monitorizarea periodica sau continua a starii mecanice, electrice sau a altor
indicatori ai functionarii sistemelor sau proceselor poate furniza datele necesare
asigurarii intervalului maxim între lucrarile de reparatii si întretinere, respectiv de a
minimiza costul întreruperilor de productie neplanificate datorate eventualelor
defectiuni.
Cu toate acestea, mentenanta predictiva este mai mult decât atât. Este de fapt
mijlocul de îmbunatatire si crestere a productivitatii, calitatii produselor si ale
randamentului total al sistemelor de fabricatie si productie.
Mentenanta predictiva este de fapt o filozofie sau o atitudine care, pe baza
conditiilor de functionare permite optimizarea întregului sistem industrial. Un
management cuprinzator al mentenantei predictive utilizeaza cele mai eficiente
metode (monitorizarea vibratiilor, termografia, tribologia, etc) pentru a obtine
parametrii de functionare ale subsistemelor componente ale unui sistem industrial,

8
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

pe baza carora va programa activitatile de întretinere si reparatie. Includerea


mentenantei predictive în programul general de mentenanta optimizeaza
disponibilitatea masinilor si echipamentelor si reduce foarte mult costurile de
mentenanta.
Spre deosebire de mentenanta preventiva, care are ca baza de programare timpul
scurs de la punerea în functiune/reparatie capitala/interventie pentru organizarea
activitatilor de mentenanta, mentenenta predictiva are la baza programarea
acestora functie de parametrii/indicatorii efectivi de functionare ai
echipamentului/masinii/sistemului. Utilizarea mentenantei predictive ca element
important al politicii de mentenanta ai unei firme furnizeaza date în timp real asupra
starii mecanice actuale a fiecarei sistem de antrenare si randamentul de
functionare al fiecarui proces. Aceste date reprezinta o baza importanta în
organizarea activitatii de mentenanta. Se vor putea evita astfel întreruperile
neprogramate ale procesului de productie, prin identificarea problemelor înainte
ca ele sa devina serioase. Cea mai mare a problemelor pot fi minimizate prin
detectarea lor în faza incipienta.

4. Planificarea activitatilor de mentenanta

În vederea înregistrării operatiilor de mentenantă utilaje se utilizează Formular de


Mentenantă Utilaje , care contine:

- Echipa de întretinere;

- Responsabil de întretinere, care este Seful Echipei;

- Numărul de ore de functionare ale utilajului;

- Subansamblu / parte componentă asupra cărei se efectuează operatii de


întretinere specifice;

- Descrierea interventiei;

- Cauza defectării (se completează pentru activitatea de întreținere neplanificată);

9
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

- Tipul interventiei (P - planificat sau N - neplanificată);

- Eventualele observatii se fac în rubrica OBSERVATII;

- Frecventa de efectuare a interventiilor.

Formularul Formular de Mentenantă Utilaje furnizează toate informatiile necesare


asigurării trasabilitătii operatiilor efectuate asupra utilajelor, accesul fiind limitat doar
la personalul calificat, responsabil cu completarea formularului având drepturi
asupra documentului. Drepturi depline asupra documentului ii revin Sefului de
Productie, acest document fiind protejat prin parolare. Personalului calificat
responsabil cu completarea formularului ii revine dreptul de a completa doar acele
câmpuri necesare în vederea înregistrării operatiilor efectuate.

Mentenanta planificată
Mentenanta planificată se împarte în sase categorii, functie de frecventa de
realizare:

Frecventă Activităti specifice


Zilnic - Purjare apă din regulatorul de aer;
- Curătare vârf unitate de injectie si placă fixă;
- Curătare utilaj si monitor.
Săptămânală - Inspectare si curătare rezervor aspirator.
Lunară - Verificarea componentelor electrice;
- Verificarea cilindrilor hidraulici, valvelor si tevilor;
- Verificarea furtunurilor din instalatia hidraulică si
fitingurile;
- Verificarea presiunii sistemului;
- Verificarea componentelor instalatiei de răcire;
- Verificarea valvelor pneumatice si furtunurilor;

Trimestrială - Verificare întindere curea de antrenare a robotului;

10
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

- Lubrifierea unitătii de injectie;


- Verificarea preîncărcării acumulatorilor;
- Verificarea nivelului uleiului hidraulic din rezervor;
- Verificarea nivelului uleiului din motorul hidraulic;
- Verificarea motorului electric;
- Verificarea bucselor si stifturilor valvei de închidere;
- Curătarea filtrului din capul extruder-ului.
Semestrială - Lubrifierea rulmentilor liniari de pe placa mobilă;
- Verificarea bucselor si stifturilor grupului de injectie;
- Înlocuirea filtrului de ulei;
- Înlocuirea filtrului de ulei al circuitului de comandă;
- Înlocuirea cartusului filtrului de aspiratie al pompei de
vacuum;
- Înlocuirea filtrului de carbon separator de praf al
pompei de vacuum;
- Înlocuirea uleiului din motorul hidraulic;
- Verificarea paletelor de carbon ale pompei de vacuum;
- Lubrifierea pompei de vacuum;
- Inspectarea rulmentilor liniari de pe axa z.
Anuală - Nivelarea utilajului si reglarea concentricitătii vârfului
de injectie;
- Înlocuirea filtrului capac de aerisire rezervor ulei;
- Înlocuirea elementului filtrului de aer;
- Înlocuirea sitelor de filtrare;
- Gresarea motorului electric;
- Lubrifierea rulmentilor liniari ai axei z.

11
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

Mentenanta neplanificată
Mentenanta neplanificată se realizează ori de câte ori este nevoie. Principalele
activităti specifice mentenantei neplanificate sunt prezentate în continuare, dar
nelimitat la acestea:
- Înlocuirea uleiului hidraulic;
- Verificarea dispozitivelor de sigurantă;
- Înlocuirea rezistentelor;
- Scoaterea surubului de plastifiere.

Scule folosite pentru mentenantă


Nu se folosesc ustensile din metal pentru curătare. Toate ustensile folosite sunt din
material plastic, alamă sau lemn.

Curărarea si ungerea
Pentru curărare se foloseste un agent de curătare pentru îndepărtarea unsorilor si a
ruginii.
Părtile componente ale utilajului se curătă cu lavetă uscată sau hârtie.
Pentru părti componente foarte murdare se foloseste mai întâi un agent de
degresare si îndepărtare a murdăriei si ruginii.
Ungerea părtilor componente se realizează numai cu produse aprobate pentru uz
alimentar.
Ungerea părtilor componente expuse la temperaturi ridicate se face cu produse
speciale.
- planificarea lucrărilor de mentenantă;
- mentinerea înregistrărilor aferente lucrărilor efectuate;
- furnizarea unui cadru unitar de realizare a lucrărilor de întretinere.

12
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

Lucrari de igenizare si curatare


Utilajele şi echipamentele de lucru trebuie să fie curăţate periodic, iar acolo unde
este cazul, igienizate. Pentru a avea o eficacitate maximă, curăţenia şi igienizarea
trebuie să se desfăşoare continuu, având o intensitate mai mare imediat după
oprirea producţiei.

13
PROIECT PENTRU DISCIPLINA SISTEME INTEGRATE DE MENTENANȚĂ

Se desemneaza persoane responsabile cu efectuarea lucrarilor de igenizare si


curatare, numite echipe de lucru care vor fi coordonate si monitorizate de catre Seful
Departamentului Productie

Metodele de igienizare a utilajelor din secţia de producţie sunt specifice fiecărui tip
de utilaj în parte. Şeful Compartimentului Producţie elaborează instrucţiuni de
igienizare a diferitelor utilaje de producţie şi afişează la locul de muncă, pentru a fi
folosite de operator, respectiv pentru instruire adecvată a echipei de igienizare.

Ordinea de efectuare a activităţilor de igienizare a echipamentelor de lucru este


următoarea:

 Curăţarea mecanică;

 Spălarea cu detergenţi agenti chimici (R20- divinol; acetona; saray de curatare);

 Dezinfecţia;

 Uscarea;

 Controlul activităţii de igienizare.

Consemnarea operatiilor efactuate conform Graficului de Igenizare se face in


Formular Verificare Igenizare Utilaje

14