Sunteți pe pagina 1din 4

Fişă de lucru

Informaţia 1
Acizii şi bazele în soluţii apoase au proprietatea de a conduce curentul electric prin intermediul ionilor
care apar în urma unei disocieri de forma: CA → C+ + A- numită reacţie de ionizare.

Sarcina aplicativă 1
Folosind montajul de la mese, demonstrează conductibilitatea electrică a soluţiilor de HCl şi NaOH.
- Notează observaţiile.
- Scrie reacţia de ionizare a NaOH şi indică ionii care asigură transportul curentului electric.
- Citeşte menţiunea şi reţine concluzia.

Menţiune: ionul pozitiv de H+ - protonul – nu există liber şi se ataşează la orice pereche de electroni
neparticipanţi ai altor particule, formând legături coordinative.
Concluzie: apariţia ionilor în soluţii apoase de acizi este rezultatul unei reacţii între moleculele de
acid şi apă.
Scrie acum reacţia de ionizare a HCl. Ce ioni asigură transportul curentului electric?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 2
Indicatorii sunt substanţe care îşi modifică culoarea în funcţie de caracterul acido-bazic al
unei soluţii. De exemplu, turnesolul, violet într-o soluţie neutră, este roşu în mediu acid şi
albastru în mediu bazic.
Sarcina aplicativă 2
Pune în două eprubete soluţii de HCl şi respectiv CH3COOH. Adaugă apoi, în fiecare
eprubetă, 1-2 picături de turnesol.
Menţiune: acidul acetic ionizează conform reacţiei:
CH3COOH + H2O   CH3COO + H3O
- +

a. notează observaţiile;
b. studiază cele două reacţii de ionizare şi stabileşte care este ionul comun;
c. denumeşte ionul comun şi indică modul lui de formare;
d. ce fel de legătură se stabileşte între H+ şi H2O?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 3
În funcţie de compoziţia lor chimică, acizii ce pot clasifica în:
- oxiacizi (au în compoziţia lor oxigen);
- hidracizi (nu au oxigen).

Sarcina aplicativă 3
Din următorul şir de acizi alege acizii oxigenaţi: H2S, H3O+, HBrO3, HBr, H2SO4;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Informaţia 4
În echilibrele acido-bazice, în funcţie de numărul protonilor transferaţi, acizii pot fi mono
sau polibazici (-protici).
Transferul protonilor se face treptat. Astfel, în cazul unui acid de tipul H2A, ionizarea în
soluţie apoasă se produce conform reacţiilor de echilibru:


H2A + H2O  HA- + H3O+

HA- + H2O  A2- + H3O+

Sarcina aplicativă 4
Scrie reacţia de ionizare a H2SO4

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 5
Acidul clorhidric reacţionează cu amoniacul şi formează clorura de amoniu.

Sarcina aplicativă 5
a. scrie ecuaţia reacţiei chimice;
b. unde se fixează protonul de la HCl?
c. indică tipul de legătură;
d. denumeşte ionul format.

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 6
Reia experimentul de la informaţia 1, folosind de data aceasta o soluţie de amoniac.

Sarcina aplicativă 6.
a. notează observaţiile;
b. scrie reacţia de ionizare a NH3 ţinând cont că azotul fixează H+ prin e- neparticipanţi.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Informaţia 7
În mediu bazic, fenolftaleina, incoloră în mediu neutru, se înroşeşte.

Sarcina aplicativă 7
În două eprubete adaugă 2-3 ml NaOH respectiv NH3.
a. notează observaţiile;
b. care este ionul comun în cele două soluţii? (vezi R’1 şi R’6)
c. denumeşte ionul.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 8
Bazele se clasifică după numărul protonilor acceptaţi în:
- monoacide;
- poliacide.
Ca şi acizii, ele pot fi substanţe ionice, molecule neutre sau ioni negativi.

Sarcina aplicativă 8
a. clasifică următoarele baze NH3, HO-, Ca(OH)2, Cl-, NaOH, Al(OH)3 în tabelul următor:

Substanţe Ioni Molecule


ionice negativi

b. alege bazele poliacide.


.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Informaţia 9
Reacţiile de ionizare, în soluţii apoase, ale acizilor şi bazelor sunt reacţii reversibile. O
examinare mai atentă a ecuaţiilor:
1. CH3COOH + H2O  -
 CH3COO + H3O
+

2. NH3 + H2O   NH4 + HO


+ -

te ajută să înţelegi că produşii din aceste reacţii sunt, de asemenea, acizi şi baze:
CH3COOH cedează un proton bazei (apa); acidul H3O+ poate ceda un proton bazei, ionul
acetat CH3COO-.
Perechile CH3COOH-CH3COO- sau H3O+-H2O sau NH3-NH4+ diferă numai printr-un
proton. Ele sunt perechi acid-bază conjugate sau cupluri conjugate. Deci baza conjugată a
CH3COOH este CH3COO-, iar acidul conjugat al NH3 este NH4+.
Sarcina aplicativă 9
A. propune o definiţie pentru cuplurile conjugate,
B. stabileşte cuplurile conjugate în următoarele cazuri:
a. HNO3 c. HO-
b. H3O+ d. Cl-
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Tema
A. Se dă următorul echilibru de ionizare (de transfer de proton)
HNO2 + NH3  -
 NO2 + NH4
+

Să se completeze:
a. specii acide sunt……………….
b. specii bazice sunt …………………
c. specii ionice sunt ……………….
d. molecule sunt. ………………..
e. cuplurile conjugate sunt…………..şi…………….
B. Scrie ecuaţia reacţiei de ionizare a acidului fosforos.