Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

AgroTransilvania
Cluster

VS
Tuscadora Organic Growers Cooperative
AgroTransilvania Cluster

Se spune că Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca este primul Cluster Agricol


înființat, pe modelul clusterelor IT, din România. Acest cluster a fost constituit în urma unei
inițiative a Consiliului Județean Cluj.

Acest cluster din Cluj-Napoca are în vedere dezvoltarea durabilă a întregului județ,
asigurând piața de desfacere a produselor realizate la nivelul regiunii, scăderea importurilor,
precum și adunarea în aceeași asociație a celor mai importante persoane din domeniul agro-
industrial clujean, de la agenți economici, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și
cercetare, reprezentanți ai unor rețele de supermarket-uri, producători, până la reprezentanți ai
instituțiilor și autorităților publice, toți cu atribuții în domeniu. Pe lângă acestea, se dorește și
creșterea competivității în rândul producătorilor locali.

Clusterul are rolul de a adopta un plan strategic care să vizeze adoptarea unor politici
unitare de dezvoltare în mediul agro-industrial. Producătorii locali pot colabora cu rețelele de
hipermarket-uri. Mulți dintre reprezentanții de hipermarket-uri ar fi interesați să vândă
produsele locale, dar pentru acest lucru ar trebui să existe un set de reguli de siguranță. Tot la
nivelul clusterului, pe baza planului strategic, se pot propune proiecte de dezvoltare care să fie
finanțate din fonduri europene.

Întâlnirea pentru constituirea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca a avut loc pe data de


21.02.2013 la Consiliul Județean Cluj.

1
1. Despre AgroTransilvania Cluster

Misiunea Clusterului Agro-Food-Ind Napoca o reprezintă promovarea colaborării şi


cooperării între entităţile de afaceri, din sectorul agro-industrial, mediul academic şi de
cercetare, dar şi încurajarea procesului de restructurare competitivă a sectorului şi asigurarea
participării în multiple proiecte comerciale, naţionale şi internaţionale. În acest sens, membrii
asociației „Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” au decis să se asocieze pentru sprijinirea
dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii
asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.

Obiectivele AgroTransilvania Cluster sunt:

 Crearea şi promovarea unui cadru armonios de interacţiune între toţi factorii interesaţi
care activează pe lanţul de valoare în domeniul agro-industrial.
 Susţinerea şi promovarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni
mari, transfrontaliere.
 Promovarea şi încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluţii pertinente pentru
reînnoirea şi modernizarea sectorului.
 Dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare şi orientarea sectorului privat
către inovare şi transfer tehnologic.
 Sprijinirea integrării ofertei de educaţie cu nevoile reale ale mediului de afaceri din
domeniul agro-industrial.
 Crearea de instrumente şi canale optime pentru gestionarea eficientă a informaţiilor şi
oportunităţilor din domeniu.
 Dezvoltarea de parteneriate, în ţară şi străinătate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii.
 Identificarea oportunităţilor de colaborare în direcţia susţinerii financiare prin diverse
programe, parteneriate, instrumente şi/sau operaţiuni bancare.
 Elaborarea de proiecte pe diverse domenii menite să asigure atât dezvoltarea asociaţiei cât
şi a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu.
 Desfăşurarea oricăror activităţi necesare atingerii scopului şi obiectivelor asocierii.
 Promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să reglementeze
anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate.
 Organizarea şi participarea de/la forumuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, dezbateri
etc, în ţară şi străinătate.

Conducerea Consiliului Județean Cluj, în acel moment, se bazează ca Clusterul Agro-


Food-Ind Napoca să aibă o dezvoltare durabilă, echilibrată și armonioasă, pe tot județul, dar
axându-se mai mult pe mediul rural. Ei vor să elimine decalajele de dezvoltare dintre mediul
urban și cel rural.

Clusterul va asigura dezvoltarea sectorială a domeniilor de activitate (spre exemplu:


creșterea animalelor, comerț, pomicultură), iar responsabilii fiecărui sector vor crea programe

2
și oportunități pentru accesarea de fonduri europene dar și pentru susținerea membrilor
societății.

Reprezentanții hipermarket-urilor sunt receptivi la ideea de a colabora cu producătorii


locali în legătură cu produsele autohtone dar este necesar să se respectate niște reguli, să se
implementeze și să se dezvolte o politică de bune practici, astfel încât tot ceea ce înseamnă
siguranța alimentară să poată să fie respectată iar cantitățile solicitate să fie cele
corespunzătoare.

2. Membrii

Membrii asociației Clusterul Agro-Food-Ind Napoca se asociază pentru sprijinirea


dezvoltarii sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susține creșterea competivității
asociației, precum și a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională cât și pe cea
internațională. Pentru atingerea scopului asocieției, membrii acesteia vor elabora și
implementa o strategie comună de dezvoltare.

Printre membrii acestei asociații se numără agenți economici, insituții și organizații


catalizatoare, universități și administrații publice.

Membrii - agenți economici: AGRO TURDEAN IMPEX S.R.L , AQUADOX S.R.L,


SOCIAȚIA IJARUL, BONAS IMPORT EXPORT S.R.L., CONF TUB INOX S.R.L,
COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SOMEŞULUI MIC, COOPERATIVA AGRICOLĂ
SOMEȘ ARIEȘ, DLG INTERMARKETING S.R.L., GLOBAL DISTRIBUTION GROUP
S.R.L., GRATECO TEHNOPLUS S.R.L., HOSTVISION S.R.L., MARIFLOR PRODCOM
S.R.L., MECANICA HUEDIN S.A., MIB PRODCOM S.R.L., ONCOS PROD S.R.L.,
PRIMCHIM S.R.L., TEHNOFAVORIT S.A., TEHNOSTAR S.R.L., XAMUS IMPORT
EXPORT S.R.L., FUNDAŢIA HEIFER PROJECT PENTRU ROMÂNIA, PFA SECARĂ
DOREL VIOREL, EVEREST PRODSERV S.R.L. .

Parteneri :

Universități - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,


Universitatea tehnică din Cluj Napoca.

Administrații publice - Consiliul Județean Cluj, Camera de comerț și industrie Cluj,


Municipiul Câmpia Turzii.

Membrii de conducere AgroTransilvania Cluster sunt:

Consiliul director : Oleleu Ioan – Președinte

Vakar Istvan Valentin – Vicepreședinte Secara Dorel – Vicepreședinte

Matusan Vladimir – Secretar general Ferenț Leonte – Membru

3
Echipa de management: Felix Aerion – General manager Ciprian Morcan – Consultant

3. Indicatorii financiari a membrilor


Nr Denumire societate Activitate principală Anul Capital Cifra de Profit / Nr. mediu
cr. social afaceri pierderi salariați
1 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. Prelucrarea și conservarea fructelor și 2012 200 32.941.944 7.218.379 84
legumelor (CAEN 1039)
2011 200 34.886.943 2.469.533 87
2010 200 38.070.967 2.826.561 84
2 S.C. MARIFLOR Productia și conservarea cărnii 2012 8.164 24.253.628 1.117.338 122
PRODCOM S.R.L. (CAEN 1011)
2011 8.164 21.262.566 1.266.581 118
2010 8.164 19.183.434 1.968.714 115
3 S.C. AGRO TURDEAN Cultivarea legumelor și a pepenilor, a 2012 200.000 3.390.408 136.911 6
IMPEX S.R.L. rădăcinoaselor și tuberculilor
(CAEN 0113)
2011 200.000 3.050.863 636.114 7
2010 200.000 3.125.646 520.562 9
4 S.C. TEHNOFAVORIT S.A. Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru 2012 355.280 12.763.288 376.202 107
agricultură și exploatări forestiere
(CAEN 2830)
2011 355.280 14.610.327 1.729.849 107
2010 355.280 7.741.780 291.258 79
5 S.C. CENTRUL AGRO Intermedieri în comerțul cu materii 2012 101.850 2.395.122 204.498 34
TRANSILVANIA CLUJ S.A. prime agricole, animale vii, materii
prime textile și cu bunuri semifinite
(CAEN 4611)
2011 101.850 2.664.361 533.202 32
2010 101.850 2.884.371 576.462 30
6 S.C. EVEREST PRODSERV Producția și conservarea cărnii 2012 200 8.129.342 963.871 39
S.R.L. (CAEN 1011)
2011 200 6.441.335 855.575 27
2010 200 4.718.879 499.451 28
7 S.C. ONCOS PROD S.R.L. Prelucrarea și conservarea cărnii de 2012 200 51.745.789 227.299 112
pasăre (CAEN 1012)
2011 200 58.178.688 558.078 107
2010 200 4.659.879 422.557 6
8. S.C. GLOBAL Comerț cu ridicată al produselor lactate, 2012 33.000 12.559.115 349.478 47
DISTRIBUTION GROUP ouălelor, uleiurilor și grăsimilor
S.R.L. comestibile (CAEN 4633)
2011 33.000 8.300.695 566.167 30
2010 3.000 6.599.360 422.525 26
9 S.C. XAMUS IMPORT Comerț cu amănuntul al cărnii și al 2012 10.000 3.586.399 25.780 19
EXPORT S.R.L. produselor din carne, în magazine
specializate (CAEN 4722)
2011 200 3.288.165 -53.095 19
2010 200 3.529.313 16.389 18
10 COOPERATIVA Comerț cu ridicată al produselor lactate, 2012 70.840 11.668.109 76.083 1
AGRICOLĂ SOMEȘ ARIEȘ ouălelor, uleiurilor și grăsimilor
comestibile (CAEN 4633)
2011 49.280 4.502.831 63.611 0
2010 - - -
11 COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SOMEȘULUI MIC -- 2012 - - -

2011 - - -
2010 - - -
12 S.C. BONAS IMPORT Fabricarea produselor lactate ți a 2012 90.000 9.223.883 353.108 65
EXPORT S.R.L. brânzeturilor (CAEN 1051)
2011 90.000 7.308.709 380.375 54
2010 90.000 5.839.698 440.366 45

4
4. Produse

Asociația Clusterul Agro-Food-Ind Napoca are un catalog foarte vast și bogat de


produse de legume (bulion, suc de roșii,costiță cu fasole, cârnăcior cu fasole, fasole păstăi,
tocană de legume, zacuscă din diverse legume, mazăre verde, etc), produse din fructe (gemuri,
sucuri naturale, magiun, dulceață), panificație și morărit, prelucrare a laptelui, producție de
carne, băuturi, precum și alte produse.

De asemenea, sunt și numeroase proiecte în desfășurare, beneficiarii fiind fermierii


care practică activități agricole. Fondurile nerambursabile se acordă prin Măsura 121 în
proporție de 40%-70%, din valoarea eligibilă a proiectului. Măsura 121 reprezintă
modernizarea exploatațiilor agricole.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi aceste fonduri nerambursabile sunt
într-o societate cooperativă agricolă / cooperativă agricolă , doar cu condiţia să aibă statutul
de fermier, respectiv să fie înregistrată la APIA și/sau ANSVSA, iar investițiile realizate să
deservească interesele propriilor membri. Beneficiarul trebuie să respecte și următoarele
condiții:

- să fie persoană juridică română cu capital 100% privat;


- capitalul/ acționariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât și
mix sau integral stăin;
- să acționeze în nume propriu;
- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării
proiectului.

Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potențialul agricol al zonei,


cel puțin 75% din structura plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de proiect
trebuie să se încadreze în zona cu potențial mediu şi/ sau ridicat.

5. Date de contact

Str. Teodor Mihali 31-35 spațiul nr. 6, Cluj-Napoca

Fax: +40-0364-730-049

Email: office@agrotransilvaniacluster.ro

Felix Arion - Manager general


Tel: 0751-011-228
Email: felix.arion@agrotransilvaniacluster.ros

Ciprian Morcan - Consultant


Tel: 0744-548-228
Email: ciprian.morcan@agrotransilvaniacluster.ro

5
6. Rolul clusterului Agro-Food-Ind Napoca în dezvoltarea economică

Cum Europa are nevoie de o industrie puternică, competitivă și inovatoare continuă,


Consiliul Județean Cluj a luat inițiativa de a constitui Clusterului Agro-Food-Ind Napoca
deoarece este mai eficient pentru toți, se valorifică resursele și competențele comune, are loc
promovarea produselor locale și atragerea de noi întreprinderi, furnizori de produse sau de
servicii, mai ales din zonele învecinate, în asociație, și crearea de programe educaționale
specializate. Promovând produsele proprii, ei se pot extinde și în exteriorul țării cu sprijinul
autorităților publice.

Pentru a dezvolta noi inovații, membrii asociației trebuie să colaboreze îndeaproape


una cu cealaltă. Astfel, iau naștere relații de încredere reciprocă ceea ce reprezintă un capital
social important necesar succesului continuității, reducându-se nesiguranța cooperării.
Participarea lor are loc în mod egal în cluster.

Clusterul permite creșterea productivității regiunii fiindcă are acces la furnizori, la


informații specializate, la forța de muncă, oportunitățile pentru noi procese și produse, crearea
de noi întreprinderi sau noi linii de afaceri ale firmelor existente. Cu cât clusterul are mai
mulți membrii cu atât este mai bine și mai multe posibilități de colaborare.

Toate acestea duce la sporirea locurilor de muncă pentru tineri, se consolidează


societatea locală și coeziunea socială, crește calitatea produselor, reduce costurile și dezvoltă
comercializarea produsului realizat.

Pe plan național, se știe că agricultura este cea mai importantă ramură a economiei
românești, iar producția în indutria alimentară este un proces continuu de evoluție.

Agricultura tradiţională este, în general, caracterizată prin mici ferme ţărăneşti în care
deciziile familiei privind agricultura sunt amestecate. Familiile de fermieri tradiţionali
consumă, vând sau comercializează majoritatea produselor lor pe plan local. Profitul muncii
lor este mic. Vânzările produselor şi a muncii, precum şi rentele funciare înseamnă ca
fermierii sunt în general strâns legaţi de economia locală şi răspund la semnalele pieţei.

Produsele tradiţionale sunt importante în România şi constituie oportunităţi de creştere


economică, în special în zonele rurale izolate sau defavorizate, dacă sunt abordate prin măsuri
strategice concertate. Principalele categorii de produse tradiţionale atestate sunt cele din lapte,
carne, panificaţie şi băuturi. Aceste produse prezintă caracteristici specifice zonelor din care
provin.

Cum agricultura are o importanță economică majoră, orice reducere semnificativă a


activităților agricole ar duce la pierderi de locuri de muncă în sectoarele economice conexe,
mai ales în cadrul lanțului de aprovizionare agroalimentar, precum și afectarea turismului,
serviciilor locale și publice. Rolul principal al agriculturii este acela de a furniza alimente. De
aceea este esențial ca Clusterul Agro-Food-Ind Napoca să-și mențină capacitatea de producție
și să și-o îmbunătățească. Satisfacerea nevoilor populaţiei şi realizarea unei alimentaţii
echilibrate depinde atât de crearea unor disponibilităţi suficiente, cât şi de creşterea puterii de
cumpărare.

6
Tuscadora Organic Growers Cooperative

1. Despre Tuscadora Organic Growers Cooperative

Tuscadora Organic Growers (TOG) au prins rădăcini în 1988, când trei ferme vecine
de fructe și legume organice din sudul central al Pennsylvaniei, s-au reunit pentru a se sfătui
cu o problemă comună avută de fiecare dintre ei. Fiecare fermă comercializată producția lor în
zona Baltimore-Washington, piață agricolă în fiecare weekend, în sezon. Fiecare a devenit
copleșit de cereri de la produsele alimentare co-op, comercianți cu amănuntul și restaurante
pentru produsele lor. Ei au decis să angajeze pe cineva să gestioneze vânzările precum și să
coopereze în furnizarea de produse pentru asocierile. Au trecut prin mai multe persoane, în
scurt timp, până când au găsit un om tânăr de numele lui Chris Fullerton. Chris a reușit
cooperativa de paisprezece ani și este creditat în curs de dezvoltare, împreună cu cultivatorii,
un model de succes de afaceri de cooperare.

Ei au descoperit că, lucrând împreună, acestea ar putea coordona producția de culturi


pentru a completa una de alta, mai degrabă decât să concureze. Fiecare ar putea să crească
pentru piețele lor și să crească pentru co-op. Fiecare producător ar putea concentra asupra
culturilor pe care le fac bine și a produselor de achiziție prin co-op de ceilalți cultivatori.
Forma cooperativă de afaceri se potrivesc nevoilor fermierilor, care să permită dreptul de
proprietate și accesul pe piață să fie împărțite în mod echitabil și deciziile să fie luate în
comun. Și prin cooperare, cultivatorii au fost capabili de a servi clienții lor mai bine, prin
asigurarea unei diversitate de culturi și a unui nivel de serviciu pe care nimeni nu cultivator
poate oferi pe cont propriu.

Tog este încorporată legal ca cooperativă unui producător, ceea ce înseamnă că


afacerea este deținută de către agricultori care le deservește.

Personalul de la TOG este format din 4 angajați cu normă întreagă și până la 18 de


angajați part-time. Fiecare fermă primește 70-75% din vânzarea produselor lor, prin co-op și
se plătește în termen de două săptămâni de la vânzare. Restul de vânzare este utilizat pentru a
opera co-op și nu include costul de livrare pe piețele sale din zona metropolitană Baltimore-
Washington.

Personalul de Tog deservește trei funcții principale pentru cultivatorii săi. În primul
rând este comercializarea culturilor lor. Tog a fost de lucru pentru a ține pasul cu cererea de
pe piețele lor de la început. Aproximativ 20% din vânzările sale sunt proprii cultivatori, care
utilizează produsul să completeze culturile lor pentru piețele de agricultori lor și CSA. Restul
este împărțit aproximativ între comercianții cu amănuntul și restaurante. Multe soiuri și
dimensiuni ale unui anumit produc atunci când a fost modelat de nevoile clienților noștri
recoltate.

A doua funcție este de coordonare a producției. Tog ofera peste 1200 de elemente
active, produc anual, care trebuie să fie împărțite în mod echitabil între peste 50 de cultivatori,
în mod independent la minte. Aceasta nu este o sarcină mică. Procesul de planificare a

7
sezonului cunoscut sub numele de graficul de angajament începe în noiembrie și se încheie în
luna februarie. Fiecare producător lucrează cu personalul care definește angajamentul său de a
furniza un număr de X de cazuri pe săptămână Y număr de săptămâni, pentru fiecare dintre
culturile sale. Procesul este determinat de piață, dar în cele din urmă condusă de mama natură.

În cele din urmă, Tog prevede standardele de calitate pe care toți cultivatorii trebuie să
le respecte, astfel încât clienții noștri se pot aștepta aceeași produce de înaltă calitate din toate
cultivatorii noștri. Acest document a șaptesprezece pagini a fost elaborat de cultivatorii și este
actualizat la fiecare câțiva ani pentru a include noi soiuri, precum și adoptarea unor noi
metode pentru a asigura o calitate ridicată și siguranța alimentară.

Toate produsele sunt ambalate la fiecare fermă și adus la TOG o dată sau de două ori
pe săptămână, pentru a fi distribuite pe piețele sale. Fiecare caz produselor are numele fermei,
agenția de certificare și un număr mare de identificare data recoltării. În prezent, Tog livrează
pe piețele sale de două ori pe săptămână.

2. Membrii

FARMNAME COUNTY State FARMNAME COUNTY State

Breezy Acers Produce Juniata PA Hidden Brook Farm Franklin PA

Franklin PA Pine View Acres Franklin PA


Bending Bridge Farm

Wholesome Living Acres Dauphin PA TuscaroraMountainFarm Franklin PA

Chautauqua NY Juniata PA
The Lembke Farms Village Acres

Lebanon PA Samuel K Stoltzfus Clinton PA


Landisdale Farm

Sunny Ridge Farm Franklin PA LoneWillowFarm Franklin PA

Stoney Acres Franklin PA HaresValleyGrowers Huntingdon PA

LakewoodFarm Fulton PA Huntingdon PA


Green Heron Farm

Centre PA Coyote Ridge Farm Columbia PA


Roundtop Farms

Breezy Hill Farm Franklin PA Singing Meadow Farm York PA

Big Valley Organics Mifflin PA Daniel Fisher Centre PA

8
Locust Brook Farm Franklin PA Cumberland PA
Frost Arrow Farm

Bedford PA Isaac Stoltzfus Columbia PA


Shoestring Acres

Somerset PA Specktown Green Meadows Dauphin PA


LambertMountainAcres

Bedford PA SunriseFarm Franklin PA


Smith's Organic Farm

Windy Knolls JH Franklin PA Back Forty Franklin PA

TuscaroraMountainFarm -
Greenbriar Produce Franklin PA Franklin PA
SS

Perry PA Rippling Brook Farm Clarion PA


Chicano Sol, LLC
Aaron
Huntingdon PA Jubilee Organic Farm Berkeley WV
New Morning Farm

Juniata PA Dutch Farm Mifflin PA


Jade Family Farm

Windy Knolls Farm Franklin PA Beech Grove Farm Lycoming PA

Country View Farm Franklin PA H & M Produce Franklin PA

Old Meadow Farm Juniata PA Rolling Acres Franklin PA

Help From Above Farm Huntingdon PA Sunny Meadows Farm Franklin PA

Huntingdon PA Hi-Valley Farm Garrett MD


Plowshare Produce

Celtic Springs Farm


Dancing Creek Farm Juniata PA York PA

Westfield Eggs - New Holland, PA


Pietro DeMarco Importers, Inc. - Yonkers, NY
Kiwi Korners - Danville, Pensylvania
Spring Thyme Herbs (STH) – Hockessin, Delaware
Uncle Matt's Fresh, Inc. (UM) – Clermont, Florida
Mushroom Specialties – West Grove, Pennsylvania
Porter Farms (PF) – Elba, New York

9
Homestead Organic Farms (HOF) – Homestead, Florida
Cranberry Hill Farm (CHF) – Plymouth, Massachusetts
Internatural Marketing (INM) – Lake Worth, Florida

Membrii de conducere Tuscadora Organic Growers Cooperative:

Emily Best –( gm@tog.coop )- General Manager

Teresa Showalter –(operations@tog.coop) -Operations and Logistics Manager

Robin Newman- (accounting@tog.coop) –Accounting

Shelly Carlton -pc@tog.coop -Production Coordinator

Tim Henry -(sales@tog.coop) –Sales

3. Date de contact

22275 Anderson Hollow Rd


Hustontown, PA, 17229
Phone: 814-448-2173
Fax: 814-448-2333

Emily Best - General Manager//Marketing: gm@tog.coop


Natalie Kujala - Assistant GM/Account Manager: acctmgr@tog.coop
Teresa Showalter - Operations Manager: operations@tog.coop

4. Produse

Ei au pe piață spre vânzare produse proaspete, cum ar fi: baby spanac, ciuperci brun,
mentă, fasole păstăi, frunze de lemongras, busuioc dulce, cimbru, salată verde, roșii, coacăze,
avocado, piersici, cartofi roșii, castraveți, morcovi, lămâi, ridichi, ceapă verde, varză roșie,
mărar. Pe scurt, au o gamă foarte diversificată: cutii de fermă, verdeaţă, fructe, ierburi, usturoi
& ceapă, rădăcinoase, lapte, oua, cafea + ceai, băuturi, cofetărie, dulciuri + snacks ,alimente
preparate, etc.

10
AgroTransilvania Cluster Tuscadora Organic Growers Cooperative

- are sediul în România - are sediul în SUA


- a fost înființat în 2013 - a fost înființat în 1988
- 27 de membrii - 63 de membrii
- 7 angajați în conducere - 5 angajați la conducere
- colaborează cu rețele de hipermarket-uri - colaborează cu rețele de restaurante, piețe
agricole și hipermarket-uri
- are un catalog foarte vast și bogat de - ei au pe piață spre vânzare produse
produse de legume (bulion, suc de proaspete, cum ar fi: baby spanac,
roșii,costiță cu fasole, cârnăcior cu fasole, ciuperci brun, mentă, fasole păstăi, frunze
fasole păstăi, tocană de legume, zacuscă de lemongras, busuioc dulce, cimbru,
din diverse legume, mazăre verde, etc), salată verde, roșii, coacăze, avocado,
produse din fructe (gemuri, sucuri piersici, cartofi roșii, castraveți, morcovi,
naturale, magiun, dulceață), panificație și lămâi, ridichi, ceapă verde, varză roșie,
morărit, prelucrare a laptelui, producție de mărar. Pe scurt, au o gamă foarte
carne, băuturi, precum și alte produse. diversificată: cutii de fermă, verdeaţă,
fructe, ierburi, usturoi & ceapă,
rădăcinoase, lapte, oua, cafea + ceai,
băuturi, cofetărie, dulciuri + snacks
,alimente preparate, etc.
- caracterizată prin mici ferme ţărăneşti în - fermele lor sunt întreținute de căre
care deciziile familiei privind agricultura familie, iar afacerea este întreținută de
sunt amestecate. către agricultori.
- rolul principal al agriculturii este acela de - - II -
a furniza alimente.
- este încorporată legal ca cooperativă unui - are rolul de a adopta un plan strategic care
producător, ceea ce înseamnă că afacerea să vizeze adoptarea unor politici unitare
este deținută de către agricultori care le de dezvoltare în mediul agro-industrial.
deservește.
- Marfa lor se vinde foarte bine în piețe; au - a devenit copleșit de cereri pentru
propria lor piață, fiind una dintre cele mai produsele alimentare co-op, de la
mari piețe agro-alimentare en-gros și en- comercianți cu amănuntul și restaurante
detail din regiune. pentru produsele lor.
- cele mai mici prețuri din zonă - - II -
- construit după modelul polonez - au modelul lor propriu

11
Concluzii

Prof.Michael Porter definește clusterul ca o ”concentrare geografică (regiune, țară) de


companii interconectate (în special IMM), furnizori specializați, furnizori de servicii, firme
din industrii înrudite, universități, institute de cercetare și asociații de comerț, administrații
publice locale din domenii specifice, care se concurează dar și cooperează”.

Proiectele europene din perioada 2014-2020 necesită o pregătire extrem de


serioasă, iar modelul de bune practici în domeniul agro-industrial trebuie să fie unul demn de
urmat la nivel național și, de ce nu, internațional.

Pentru performanța acestui sector agro-industrial trebuie insistat și suținut


introducerea, în mod real și efectiv, a produselor autohtone, pe rafturile magazinelor și
hipermatket-urilor.

12
Bibliografie

1. http://www.stiridecluj.ro/politic/la-cluj-s-a-constituit-primul-cluster-agricol-din-
romania-pe-modelul-clusterelor-it
2. http://transilvaniareporter.ro/cluj/agrotransilvania-cluster-demareaza-un-proiect-in-
premiera-nationala-la-cluj-napoca/
3. http://www.cjcluj.ro/constituire-cluster-agro-food-ind-napoca-1/
4. http://www.agrotransilvaniacluster.ro/
5. http://store.ectap.ro/articole/810_ro.pdf
6. https://www.researchgate.net/publication/237469344_The_Small_Farms_Industry_Cl
usters_SFIC_Project
7. http://reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0203460-enhancing-the-prosperity-of-
small-farms-and-rural-agricultural-communities-the-role-of-industry-clusters.html
8. http://www.tog.coop/
9. http://www.bendingbridgefarm.com/#!Who-is-Tuscarora-Organic-Growers-
Cooperative/fnneq/56a5139c0cf215a9bb935b95
10. https://shop.fromthefarmer.com/collections/tuscarora-organic-growers
11. https://willowsford.csaware.com/supplier.jsp?id=678
12. http://www.ambrogifoods.com/tuscarora-organic-growers-hustontown-pa/

13