Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE

CHIMIA COMPUSILOR ANORGANICI FARMACEUTICI

AMF anul I
Numele si prenumele _____________________________________________________
Data: ____________________

I. Încercuiţi litera care corespunde răspunsului corect:

1.Configuratia electronică a oxigenului este:


a) K:2e b) K:1e c) K:2 5p
L:6e L:8e M:8e
M:7e L:6e

2. Oxigenul farmaceutic conţine: 5p


a. 30 -35% oxigen pur;
b. 98 - 99% oxigen pur;
c. 50 - 60% oxigen pur;

3. Perhidrolul este o: 5p
a. soluţie apoasă in concentratie de 30% peroxid de hidrogen;
b. soluţie apoasă in concentratie de 3% peroxid de hidrogen;
c. soluţie alcoolică in concentratie de 3% peroxid de hidrogen.

II.
1. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că
enunţul este fals: 10p

a. Oxigenul este un gaz incolor. A/F

b. Oxigenul are molecula diatomică. A/F

c. Oxigenul are miros înţepător. A/F

d. Oxigenul este în grupa a VI-a pentru ca are 6e- pe ultimul strat. A/F

e. Oxigenul este mai uşor decât aerul. A/F


2. Asociază cifrele din coloana A cu literele din coloana B, în cazul în care există o corelaţie
între noţiunile din prima şi afirmaţiile din a doua:
3. Asociaţi corespunzător cifrelor coloanei A cu literele coloanei B
A B 10p
1. Oxigen molecular a) catalizator
2. Catalizator H2O2 b) Lichid limpede, albastrui
3. Oxigen farmaceutic c) MnO2
4. Peroxid de hidrogen d) Răspândire 21% în atmosferă
5. catalaza e) Oxigen pur 98-99%
6. Pulbere galbenă

III. 1.
Stabileşte coeficienţii reacţiilor chimice şi indică o utilizare comună a acestor reacţii.

KClO3 → KCl + O2 ↑ 10p

H2O → H2 ↑ + O2↑

2. Completează ecuaţiile reacţiilor chimice şi stabileşte coeficienţii acolo unde este cazul:
15p
...... + S → SO2

..... + O2 → Fe3O4

C + O2 → .....

Al + O2 → .....

Mg + ........... → MgO

IV. Indicaţi o metodă de preparare a soluţiei 3% de apă oxigenată de 10 volume din soluţie
perhidrol 30%, precizând care sunt reactivii necesari.
20p
V. a) În jumătate din cantitatea de oxigen obţinută prin descompunerea a 4 moli apă oxigenată, se
ard m grame de hidrogen. Care este valoarea lui m?

b) În restul cantităţii de oxigen de la puctul de mai sus se arde pulbere de Mg. Care este masa şi
cantitatea oxidului rezultat? (AMg = 24, AO = 16, AH= 1)
10p

Se acordă 10 puncte din oficiu