Sunteți pe pagina 1din 2

No\iuni de cinetic[ chimic[

Cinetica chimica studiaz[ viteza reac\iilor chimice.

Viteza de reac\ie indic[ varia\ia concentra\iei (reactan\ilor sau produ=ilor de


reac\ie) ]n unitatea de timp.

Clasificarea reac\iilor chimice dup[ vitez[.

1. Reac\ii lente – decurg cu vitez[ mic[ (timp mare)


* ruginirea fierului
 sinteza acidului iodhidric H2  I2 2HI
fermenta\ia alcoolic[
 2C2H5-OH  2CO2
C6H12O6 zimaza
glucoza etanol

2. Reac\ii rapide – decurg cu vitez[ mare (au loc instantaneu)

 exploziile ( ex descompunerea dinamitei)


 reac\iile cu formare de precipitat
 reac\ia de neutralizare

CuSO4  2 NaOH  Na2SO4  Cu(OH)2↓

HCl  NaOH  NaCl  H2O

Factorii care influen\eaz[ viteza de reac\ie

- concentra\ia
- temperatura
- catalizatorii
- suprafa\a de contact

Catalizatorii sunt substan\e care m[resc viteza reac\iilor chimice; ei nu se


consum[ ]n timpul reac\iei.
Exeple H2O2 MnO2  H2O2  ½ O2

SO2  ½ O2 V2O5  SO3

Catalizatorii nu modific[ entalpia de reac\ie rH.

Inhibitorii sunt substan\e care mic=oreaz[ viteza de reac\ie. ( ei nu ac\ioneaz[


asupra catalizatorilor).

Ex. Acidul ascorbic (vitamina C) impiedic[ reac\ia de oxidare a legumelor =i


fructelor.
Tetraetil plumbul (C2H5)4Pb incetine=te reac\ia de ardere a benzinei.

Substan\e care ac\ioneaz[ asupra catalizatorilor:

1. Promotorii – maresc activitatea catalizatorilor; promotorii nu maresc


activitatea catalizatorilor.
2. Otr[vurile – mic=oreaz[ sau anuleaz[ activitatea catalizatorilor.
Catalizatorii intervin ]n mersul reac\iei dar se reg[sesc cantitativ =i calitativ la
sf`r=itul reac\iei.