Sunteți pe pagina 1din 25

Cele șapte instrumente statistice

 Diagrama Pareto
 Fișa de înregistrare a datelor (fișa de frecvență)
 Diagrama cauză - efect (diagrama Ishikawa)
 Diagrama de corelație
 Histograma
 Grafice
 Diagrame de control

Materialul este extras din cartea:


Trandafir, M., Antonescu V., Calitatea - Metode și tehnici de lucru - Analiză,
evaluare, control, OID.ICM, București, 1994, pag. 77-121 și pag. 28-31

Diagrama Pareto

Page 1 of 25
Page 2 of 25
Page 3 of 25
Page 4 of 25
Page 5 of 25
Page 6 of 25
Page 7 of 25
Page 8 of 25
Page 9 of 25
Page 10 of 25
Page 11 of 25
Page 12 of 25
Page 13 of 25
Page 14 of 25
Page 15 of 25
Page 16 of 25
Page 17 of 25
Page 18 of 25
Page 19 of 25
Page 20 of 25
Page 21 of 25
Page 22 of 25
Page 23 of 25
Page 24 of 25
Page 25 of 25