Sunteți pe pagina 1din 24

Studiu privind satisfacția angajaților

la locul de mucă
S.C. THEREZIA PRODCOM S.R.L

Conf. univ. dr. Ioan Pastor

Student: Ignacz Crina

Tîrgu-Mureș 2017
Cuprins

1. Motivația alegerii temei…………………………………………...2


2. Scurtă abordare teoretică…………………………………………..2
3. Prezentarea unității………………………………………………...5
4. Obiectivele studiului………………………………………………8
5. Ipotezele cercetării………………………………………………...8
6. Metodologia cercetării……………………………………………..8
7. Structura eșantionului……………………………………………...9
8. Prezentarea grafică și interpretarea rezultatelor…………………..13
Concluzii și propuneri
Bibliografie
Anex
1.Motivația alegerii temei

Motivul pentru care am ales această temă derivă din faptul că o mare parte din
viaţa noastră este dedicată muncii şi, din această cauză, satisfacţia în muncă devine un
aspect foarte important al activităţii profesionale, ea având consecinţe importante, atât
personale, cât şi asupra organizaţiei în care se desfășoară munca.
Satisfacţia în muncă este o stare emotivă pozitivă care rezultă din opinia personală
a unui angajat asupra muncii sale sau asupra climatului de muncă, o stare de echilibru la
care ajunge individul în momentul în care răspunde complet unor nevoi sau așteptări
conștiente sau inconștiente.
Prin acest proiect mi-am propus să definesc conceptul de satisfacție în muncă ,
importanța cunoașterii factorilor de satisfacție în muncă și cum ii influențează pe
angajații din cadrul firmei S.C TEHEREZIA PRODCOM S.R.L.

2. Scurtă abordare teoretică

Satisfacţia în muncă reprezintă un mod complex de raportare a fiecărui individ la


totalitatea situaţiei sale de muncă. Ea poate depinde de factori individuali – vârstă, nivel
de instrucţie, nivel de calificare, vechimea în întreprindere, vechimea în ramură, de
factori organizaţionali, de climat - practicile democratice de decizie, condiţiile tehnico-
materiale ale muncii, preocuparea întreprinderii pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale
ale personalului etc., plus factorii de personalitate (cum este ea trăită subiectiv).
„Satisfacţia în muncă poate juca un rol important în abilitatea companiei de a
atrage şi scoate la pensie personal calificat. Cei care exercită o muncă mentală au o
satisfacţie în muncă mai înaltă şi o sănătate mentală mai bună”.1
Satisfacţia în muncă poate fi măsurată referindu-ne la aspectul său general
(declarat sau nu), ori la aspecte particulare. În al doilea caz, o putem măsura referindu-ne
la modul de realizare a remunerării, la serviciu şi la responsabilităţi, la posibilităţile de
promovare, la calitatea relaţiilor cu ceilalţi colegi.
Satisfacția și motivația în muncă a angajaților este o preocupare esențială a
organizațiilor care dorec o performanță crescută acestora pentru realizarea targeturilor
propuse de organizație. Motivația trebuie analizată și ca un proces de satisfacere a
trebuințelor (figura 1).

1
Vecchio, P., Robert, ”Organizational Behavior: Core Concepts”, 2002

2
Trebuință Comporta-
Trebuință Reducerea
nesatisfă- Tensiune Impuls ment de
satisfacută tensiunii
cută căutare

Figura nr.1 (figura realizată pe baza informațiilor de mai sus)

Starea de satisfacție/insatisfacție este un indicator al motivației, al modului ei


eficient sau ineficient de realizare; omul se simte satisfăcut atunci când și-a realizat
scopul și nesatisfăcut când realizarea nu a avut loc. Motivația și satisfacția apar într-o
dublă calitate, atât de cauză cât și de efect. Motivația este o cauză, iar satisfacția o stare
finală.
Catalin Zamfir în lucrarea sa intitulată” Muncă și satisfacție”, consideră că satisfacția
profesională poate fi analizată pe mai multe dimensiuni și anume:
 Satisfacția economică – produsă de stimuli financiari și importanța pentru intrarea,
stabilitatea în profesiunea sau parăsirea ei.
 Satisfacția legată de muncă, de conținutul acesteia și de particularitățile sale de
desfășurare.
 Satisfacția psihosocială care derivă din faptul că în procesul muncii omul se
raportează nu numai la activitatea sa, ci și la semenii săi, la colegi, la grupul din
care face parte, la partenerii de muncă.
Pentru ca un management să fie eficient este necesar să se găsească un echilibru în
ceea ce privește satisfacția angajaților, un echilibru care pe de-o parte să nu permită
afectarea performanței individuale sau colective datorită unei insatisfacții acute, iar pe de
altă parte, să stimuleze performanța prin găsirea unei modalități eficiente de creștere a
satisfacției.2
Gary Johns considera că satisfacția în muncă este determinată de:3
 Teoria discrepanței – considera că satisfacția în muncă depinde de raportul dintre
așteptarile individului și rezultatele efectiv obținute
 Teoria echității – afirma că, în general, oamenii preferă o condiție de echitate,
adică să aibă sentimentul de a fi tratați într-o manieră justă și imparțială prin raport
cu alții în relațiile lor in organizație
 Corectitudine - aspectele corectitudinii afectează atat ceea ce oamenii vor de la
posturile lor cât și modul în care reacționeză la contradicțiile inevitabile ce
caracterizează viața organizațiilor

2
http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/onm2007/SECTIUNEA%201/Gogu_Nina_UAIC_Iasi_2007.pdf
3
Johns, G., Comportament organizational, Editura Economica, Bucuresti, 1998

3
 Munca stimulatoare de mental - probează indemânările și abilitățile angajaților
 Salariul mare - preferințele legate de plată sunt evidente în special în cazul
reacțiilor la muncă peste programul normal de lucru.
 Promovările - posibilitatea de promovare in concordanța cu un sistem corect
contribuie si ea la satisfacția în muncă.
 Oamenii - aspectul prietenos al relațiilor interpersonale pare a avea o mai mare
importanță în cazul posturilor de nivel mai scăzut, cu sarcini clare și a posturilor
ce nu mai oferă posibilități de promovare
Cele mai multe studii legate de relația performanță-satisfacție au evidențiat un
grad scăzut de asociere între performanță și satisfacție. S-au constatat,mai degrabă, faptul
că un angajat mulțumit nu este neaparat o persoană care obține performanță. Încercările
managerilor de a satisface pe toată lumea nu vor conduce la un nivelridicat de
productivitate. Recompensele sunt cele care moderează relaţia dintre satisfacţie şi
performanţă, mai sunt şi alţi factori care influențează această relație, ce de exemplu,
participarea angajaților.
Recompensele, văzute drept consecințe ale obținerii performanței și ale gradului în
care acestea sunt percepute ca fiind corecte sau echitabile, influențează atât măsura în
care satisfacția rezultă din perfomanță, cât și măsura în care performanța este afectată de
satisfacție.
Astefel dacă un angajat care este recompensat pentru performanța obținută și percepe
această recompensă ca fiind echitabilă, satisfacția în muncă a angajatului va crește.
În concluzie, nu există un singur factor care să producă satisfacție, ci doar o
combinație de acești factori ar putea să ne facă fericiți și satisfăcuți la locul de muncă.
Este o balanță pe care oricare dintre angajatori ar trebui să o ia in considerație pentru ca
organizațiile să prospere.

4
3. Prezentarea unității

Adresa:
S.C. Therezia Prodcom S.R.L.
547450 Pănet, Nr. 404, Jud. Mureş
România

Reg. Com.: J26-1177-1994


CIF: RO 6525450

Tel.: +4-(0)265-322440, 322441, 322442


Fax: +4-(0)265-322443

De unde vine Therezia?


Din acele locuri în care timpul are răbdare cu toată lumea, în care liniştit roua
dimineţii se aşterne peste dealurile încărcate de bogăţia razelor de soare. Un bulgăre de
lumină uitat pe cer te face să simţi căldura lui ocrotitoare. Mirosul aspru şi crud al florilor
de câmp care te îmbată cu mireasma lor venită parcă din dumbrava minunată. Nu prea
mai ştie nimeni de când primii oameni au păşit pe aceste meleaguri binecuvântate şi pline
de culoare. Aşezată în Podişul Transilvaniei, nu departe de Tg. Mureş, cu origini
străvechi ale culturii şi civilizaţiei umane dovedite de-a lungul timpului de descoperirile
arheologice remarcabile, Comuna Pănet lasă trecătorului bucuria de a înţelege sensurile
simplităţii autentice. Cu spaţii largi şi pline de pitorescul satului Transilvănean conservat
de-a lungul sutelor de ani, comuna Pănet a fost leagăn de cultură şi civilizaţie de-a lungul
istoriei.
Fondată în anul 1994, firma
Therezia a cunoscut o ascensiune rapidă şi
dinamică, impunându-se pe piaţa
alimentară românească şi internaţională
printr-o strategie managerială care a reuşit
să aducă la standarde europene calitatea
produselor şi serviciilor oferite clienţilor
săi. Investiţiile permanente în tehnologie,
instruirea continuă a personalului,
folosirea unor reţete originale, dar şi a

5
unora tradiţionale, preocuparea pentru satisfacerea celor mai înalte standarde de calitate
au făcut din Therezia un nume sonor în domeniul produselor lactate din România şi un
element important pe piaţa brânzeturilor.
Aplicarea cunoştinţelor şi experienţei dobândite de către conducerea firmei în ţări
cu o bogată tradiţie în domeniu, cum sunt Austria, Germania, Elveţia şi Olanda, strânsa
colaborare cu specialiştii din aceste ţări, implementarea unor metode de lucru occidentale
şi a unei tehnologii moderne de prelucrare a laptelui sunt elemente care, coroborate, au
contribuit la dezvoltarea firmei. Fără a fi lipsiţi de obiectivitate, Therezia se numără
printre cei mai importanţi producători de brânzeturi din România, reuşind în scurt timp să
se impună şi pe piaţa Uniunii Europene. Creativitatea combinată cu dorinţa de a păstra şi
promova tradiţiile româneşti, Therezia foloseşte drept materie primă în exclusivitate
laptele ardelenesc.
Începând cu anul 1994, Therezia a cunoscut o ascensiune continuă, remarcându-se
prin seriozitatea oamenilor care veghează zi de zi la bunul mers al lucrurilor. Au fost ani
plini de succese pe plan naţional şi internaţional, ajungându-se astăzi ca Therezia să
exporte produsele sale pe toate meridianele europene. Nu e foarte simplu să faci acest
lucru, ţinând cont de rigorile calitative şi de management care le presupune un astfel de
demers. Din Ungaria până în Marea Britanie, Spania, Italia, Germania, Cipru, Suedia,
Grecia, Cehia, Slovacia, Irlanda, Portugalia, Franța. Therezia îşi extinde pe zi ce trece tot
mai mult aria de desfacere.
Este lesne de înţeles că atunci când ai lucruri bune de oferit eşti remarcat şi
acceptat ca valoare, indiferent de unde vii. Pas cu pas, pasiunea oamenilor din Therezia a
regăsit un amplu ecou aproape în întreaga Europă. Originalitatea conceptului, grija pentru
toate detaliile care pot compune întregul şi nu în ultimul rând respectul pentru tradiţie şi
valorile pe care aceasta le poartă peste timp, Therezia se poate considera un păstrător al
valorilor autentice. Fiecare reţetă care compune paletarul produselor Therezia are la bază
arta şi tradiţia culinară românească.

Firma oferă clienților o gamă diversificată de produse și anume:


 Cașcaval
 Beânză topită
 Crème de unt
 Branză de burduf
 Urda
 Smântâna
 Unt de masă
 Telemea

6
Investiţiile permanente în tehnologie, instruirea continuă a personalului, folosirea
unor reţete originale, dar şi a unora tradiţionale, preocuparea pentru satisfacerea celor mai
înalte standarde de calitate au făcut din Therezia un nume sonor în domeniul produselor
lactate din România şi un element important pe piaţa brânzeturilor, cu peste 30 de tipuri
de produse, o parte dintre acestea fiind “atestate ca produse tradiţionale”. În urma
Deciziei Comisiei Europene, SC Therezia Prodcom SRL, a fost înscrisă în lista unităţilor
româneşti de procesare a laptelui aprobate pentru export de produse lactate în Statele
membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene
din data de 28 septembrie 2005 sub numărul de aprobare sanitară veterinară ROMÂNIA
L 33.
Pe de o parte, compania asigură în mod direct circa 120 de locuri de muncă, dar pe
lângă acestea asigură pâinea de zi cu zi la peste 1.000 de familii de fermieri prin laptele
achiziţionat de la ei.
La începuturi se procesau câteva sute de litri de lapte zilnic, ajungând acum la
peste 50.000 de litri de lapte zilnic. Practic, nu s-a ajuns la această cantitate peste noapte,
ci pur şi simplu crescând de la un an la altul împreună cu fermierii şi cu piaţa sa de
desfacere.

7
4. Obiectivele studiului
Studiul are ca obiectiv general măsurarea nivelului satisfacției în muncă la nivel de
angajați. Scopul studiului este de a stabili dacă angajații S.C THEREZIA PRODCOM
S.R.L sunt satisfacuți la locul de muncă și în ce măsură se manifestă aceasta satisfacție
sau insatisfacție. Munca este văzută de om nu ca simplu mijloc de obținerea a celor
necesare, dar și ca prilej de satisfacție.
În timp ce unii dintre noi optăm pentru o anumită meserie, deoarece credem că prin
acea muncă ne vo realiza năzuințele, alții aleg o altă muncă pentru a obține un salariu mai
bun, sau pentru a-și satisface nevoia de afiliere, sau pur și simplu, alegem o muncă la
întâmplare fără a ști prea multe despre ceea ce urmează să facem.

5. Ipotezele cercetării
1.Stilul de conducere al șefului și relațiile pe care acesta le stabilește în interiorul
colectivului determină gradul de satisfacție sau insatisfacție al subordonațiilor.
2. Beneficiile aduse la locul de muncă trebuie sa fie unele satisfăcătoare.
3. Recunoștința, arătată de superiori, față de efortul depus de angajați determină
creșterea gradului de satisfacție sau insatifacție al acestora, în activitatea pe care o
desfășoară.
4. Presupunem ca trebuie sa existe o corelatie directa si pozitiva intre satisfactia in
munca a angajatului si performantele sale.

6. Metodologia cercetării
Cercetarea realizată este una cantitativă deoarece obiectivul cercetării este cuantificarea
datelor și generalizarea acestora la nivelul populației studiate.
Problema pe care mi-am pus-o în momentul în care am început acest studiu a fost să văd
care este nivelul de satisfacție în muncă a persoanelor chestionate din cadrul firmei
Therezia Prodcom.
Metoda de eșantionare folosită este eșantionarea prin conveniență. Metoda constă în
alegerea oricărei persoane care corespunde țintei studiate și care acceptă să răspundă
întrebărilor noastre. Ancheta s-a desfășurat în cadrul firmei Therezia Prodcom, iar
instrumentul de cercetare și culegere a datelor folosit a fost reprezentat de un chestionar
ce conține doar întrebări închise pentru a răspunde cât mai repede și cât mai ușor acestor
întrebări.

8
Unitatea de observare și cea de sondaj au fost aceleași și anume individul. Construirea
eșantionului cercetării a fot realizată apelând la o metodă de eșantionare aleatorie –
eșantionarea simplă aleatorie a cărei implementare a condus la realizarea unui număr de
50 de chestionare.
Toți subiecții au fost informați asupra scopului cercetării, asigurându-i că informațiile
sunt strict confidențiale și că nu vor vi utilizate în alte scopuri decât cele didactice

7. Structura eșantionului
Pentru realizarea acestui studiu am utilizat un chestionar care a fost structurat
astfel încât rezultatele obținute să fie cât mai reprezentative.
Chestionarul este format din două secțiuni, Secțiunea A și Secțiunea B, care sunt formate
din întrebări scurte dar concise și cu multe variante de răspuns, pentru ca „sarcina”
persoanelor chestionate să fie ușoară, iar completarea lor să dureze cât mai puțin.
Secțiunea A este alcătuită din întrebări referitoare la tema studiată, satisfacția
angajaților la locul de munca din cadrul firmei Therezia Prodcom. Aceste întrebări ne
prezintă informații despre cât de satisfăcuți sunt angajații la locul de muncă, dacă sunt
plătiți cum trebuie pentru munca pe care o depun, dacă munca pe care o depun este
apreciată, căt de mulțumiți sunt de respectul de care sunt trarați la locul de muncă, dacă
sunt mulțumiți de programul de muncă și dacă sunt mulțumiți de performanța mașinilor și
utilajelor cu care lucrează.
Secțiunea B cuprinde întrebări demografice care permit să determine cât de
reprezentativ a fost eșantionul utilizat și rezultatele obținute. Cuprinde întrebări cum ar fi:
genul, vârsta, starea civilă, venitul net și naționalitatea persoanelor chestionate.
Pentru realizarea unui studiu cât mai reprezentativ am chestionat persoane care
au fost cât mai diferite din punct de vedere al variabilelor demografice. La completarea
chestionarelor, persoanele chestionate au fost rugate să răspundă cât mai sincer,
asigurându-le confidențialitatea răspunsurilor adunate.
După prelucrarea datelor din chestionarele completate am putut observa mai multe
informații interesante cu privire la satisfacția în mună a angajaților , cât și despre datele
demografice ale acestora pe care le-am dezvoltat pe parcursul intregului studiu.
 După analizarea datelor obținute am putut determina, că, din totalul persoanelor
chestionate femeile sunt cele care predomină având vârsta cuprinsă între 25 și 34
de ani.
 Majoritatea respondenților sunt căsătoriți

9
 Ultima școală absolvită a angajaților în cea mai mare parte este liceul avân venitul
cuprins între 1501-2000 lei
 Persoanele chestionate sunt de naționalitate maghiară cât și româna diferența
dintre acestea fiind de 4%

Genul

masculin
42%
feminin
58%

Graficul 1 Genul

În urma răspunsurilor primite din partea respondenților, majoritatea angajaților din cadrul
firmei THEREZIA PRODCOM sunt femeile, reprezentând 58% din total.

Vârsta
Sub 20 ani 20-25 ani 25-34 ani 35-49 ani Peste 50 ani
10% 4%
12%

36%
38%

Graficul 2 Vârsta

În urma chestionării, vârsta angajaților din cadrul firmei este cuprinsă intre 25-34 de ani
urmată de angajații cu varsta între 35-49 de ani.

10
Starea Civilă
4%
Casatorit(ă)
20% Comuniune libera
Necăsătorit(ă)
54%
22% Dviorțat(ă)/Vaduv(ă)

Graficul 3 Starea civilă

Din totalul persoanelor chestionate 54% reprezintă persoanele căsătorite, 22% persoane
care trăiesc în comuniune liberă , iar 20% reprezintă persoanele necăsătorite.

Ultima școala absolvită


Elementară (4clase)

8% 6%
10% Gimnaziu (8 clase)

24% Școală profesională (10 clase)

52%
Liceu/școală
postlicela/tehnica/masitri

Colegiu/universitate

Studii postuniversitara

Graficul 4 Ultima școală absolvită

Ultima școală absolvită a angajaților din cadrul firmei este liceul cu un procent de 52%,
urmată de școala profesională având un procent de 24%.

4% 4% Venit
Fără venit
16% sub 1050 lei
22%
1051-1500 lei
1501-2000 lei
2001-3000
Peste 3000
54%

Graficul 5 Venit

11
Majoritatea persoanelor care lucrează în cadrul firmei au venitul cuprins între 1501-2000
de lei, urmate apoi de persoanele cu venitul cuprins între 1051-1500 de lei.

Naționalitatea
4%

46% Română
Maghiară
50%
Germană
Alta

Graficul 6 Naționalitatea

Din totalul persoanelor chestionate 50% reprezintă persoanele de naționalitate maghiară,


iar 46% reprezintă persoanele de naționalitate română.
Caracterizarea socio-demografică a eșantionului utilizat în studiu este prezentată
structurat în tabelul de mai jos (Tabelul 1), eșantionul cuprinzând un număr de 50
respondenți.
Caracteristica Ponderea în eșantion
Genul Masculin 42%
Feminin 58%
Vârsta <35 ani 54%
>35 ani 46%
Ultima școală absolvită Elementară 6%
Gimnaziu 10%
Școală profesională 24%
Liceu 52%
Colegiu/universitate 8%
Venit 2000< 80%
2000> 20%
Naționalitate Maghiari 50%
Români 46%
Alta 4%

12
8. Prezentarea grafică și interpretarea rezultatelor
La întrebarea “Cât de satisfăcut sunteți de locul dvs. de muncă? ”, 48% dintre angajați
sunt foarte satisfăcuți la locul de mucă, urmați de cei care sunt satisfăcuți cu un procentaj
de 44%.

Satisfacția la locul de muncă


Foarte satisfăcut Satisfăcut □Nici-nici

8%

48%

44%

Graficul 7 Satifacția la locul de muncă

La întrebarea “Considerați că sunteți plătit corect pentru munca pe care o depuneți?”, la


nivel general modul de remunerare este perceput ca fiind nici satisfăcătoare nici
insatisfăcătoare cu un procentaj de 36%.

Remunerația pentru munca


depusă

32% 32%
Da
Nici-nici
36% □Nu

Graficul 8 Remunerația pentru munca depusă

După gradul de ierarhizare a beneficiilor angajaților la locul de muncă care au rolul lor în
starea de bine și de mulțumire la locul de mucă cu note de la 1 la 10 a rezultat: cea mai
apreciată fiind beneficiile extra-salariale (3), urmat de promovare (2.95), Primă de ajutor

13
(2.84), Primă de vacanță (2.65), serviciile medicale (2.58), tichete cadou (2,34) și mici
cadouri (1,87).

Benefici la locul de muncă


3.5
3
2.5 2.95 3 2.84
2 2.58 2.65
1.5 2.34
1.87
1
0.5
0

Graficul 9 Beneficii la locul de muncă

La întrebarea “Considerați că munca pe care o depuneți este apreciata?” 38% sunt de


acord că muca pe care ei o depun este apreciată, 34% sunt de acord total, 18% sunt
indiferenți, ia3 10% nu sunt de acord că muca pe care o depun este apreciată.

Aprecierea muncii
Acord total Acord Indiferent Dezacord

10%
34%
18%

38%

Graficul 10 Aprecierea muncii

La întrebarea “ Cum considerați că este atmonsfera de lucru?” cei mai mulți dintre
angajați (24) consideră atmonsfera de lucru una satisfăcătore 18 dintre angajați sunt
satisfăcuți și doar 2 dintre angajați considera atmonsfera de lucru ca fine nesatisfăcătoare.

14
Atmonsfera de lucru

18 24
2 6

Graficul 11 Atmonsfera de lucru

La întrebarea “Sunteți mulțumit de respectul de care sunteți tratat la locul de muncă?” 20


dintre angajați sunt mulțumiți de respectul primit , 12 dintre aceștea sunt nici- nici
mulțumiți și doar 7 angajați sun deloc mulțumiți la locul de muncă.

Respectul la locul de muncă

20

12
9
7
2

Foarte Mulțumit Nici-nici Deloc NS/NR


mulțumit mulțumit

Graficul 12 Respectul la locul mde muncă

Pe o scală de la 1 la 5 cel cea mai apreciată afirmație de catre angajați a fost “Maririle de
salariu sunt prea puține și prea rare” (1.79), urmată de „Pachetul de beneficii este destul
de echitabil „(1.54), iar în final „Exista beneficii pe care nu le aveți deși ar trebui” (1.29).

15
2

1.5

1 1.79
1.54
1.29
0.5

0
Maririle de Pachetul de Exista beneficii
salariu sunt prea beneficii este pe care nu le
puține și prea destul de aveți deși ar
rare echitabil trebui

Graficul 13

La o altă întrebare “Care este atitudinea șefului față de dumneavoastra?” , calificativul


este unul satisfăcător având un procentaj de 46% . Acesta fiind un criteriu important
deoarece este greu și irascibil pentru un agajat sa lucreze cu un șef stresant.

Atitudinea șefului
6% 4%
Foarte satisfăcătoare
44%
Satisfăcătoare

46% Nici-Nici
Nesatisfăcătoare
NS/NR

Graficul 14 Atitudinea șefului

O altă întrebare importantă din punctual meu de vedere “ Sunteți mulțumit de


performanța mașinilor și utilajelor cu care lucrați?”, majoritatea angajaților sunt forte
mulțumiți de performanța mașinilor și utilajelor (26) deorece să ai utlilaje bune și
performate de lucru duce la un timp mai scurt de a produce produsele.

16
30 26
25 19
20
15
10
3
5 1 1
0
Foarte Mulțumit Nici-nici Nemulțumit NS/NR
mulțumit

Graficul 15 Performanța mașinilor și utilajelor

La o alată întrebare pe care am pus-o în cadrul firmei “Aveți mai multe sarcini de
îndeplinit la locul de muncă?” cei mai mulți dintre aceștia au răspuns că au mai multe
sarcini de îndeplinit în cadrul firmei, iar 6 dintre aceștia au răspuns că nu au de îndeplinit
mai multe sarcini.

16
16 13
14 12
12
10
8 6
6 3
4
2
0
Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord
total

Graficul 16 Sarcini îndeplinite la locul de muncă

La întrebarea “Sunteți mulțumit de programul de lucru?”, 30% sunt de acord cu


programul de lucru, iar 28 dintre angajați nu sunt de acord cu programul de lucru deorece
există situații cand programul de lucru se prelungește, însă fara a fi plătite orele
suplimentare sau să li se ofere zile libere pentru aceste ore.

17
Programul de lucru

28% 22%
Acord total
Acord
20% 30% Indiferent
Dezacord

Graficul 17 Programul de lucru

La ultima întrebare “Sunteți promovaţi la fel de repede ca şi în alte organizaţii?” 46%


dintre angajați sunt de acord că pot fi promovați la fel de repede ca și în alte organizții,
34% sunt de acord total, iar 20% dintre angajați fiind indiferenți.

20%
34%
Acord total
Acord
46% Indiferent

Graficul 18

18
Concluzii
În concluzie, fiecare persoană este diferită în felul ei, de aceea şi nevoile
indivizilor sunt dintre cele mai variate. Ele, însă, nu rămân aceleşi pe tot parcursul
carierei, se modifică în funcţie de nivelul la care ne aflăm. Trebuie elaborate soluţii,
pentru fiecare persoană în parte, în funcţie de nivelul la care se află, de aşteptările
fiecăruia, de contextul exterior, pentru a ajunge la o satisfacție a personalului angajat,
eficientă pentru ambele parţi (angajaţi şi angajatori).
Important este ca managerul să cunoască ce anume poate motiva persoanele din
subordine pentru a acţiona în aşa fel încât să determine motivarea fiecărui individ. Pentru
a evita provocarea stresului este necesar să eviţi ameninţările asupra stimei angajaţilor.
Pentru ca un angajat să fie satisfăcut de munca lui şi să obţină performanţă ridicată este
nevoie să fie motivat atât intern cât şi extern.
În urma studiului am observat că angajații firmei Therezia Prodcom sunt în mare
masură satisfăcuți de muca pe care aceștia o depun în cadrul societățtii. Managerul
trebuind să ia măsuri asupra programului de muncă și asupra remunerației pentru munca
depusă.
Pentru un management eficient este necesar să se găsească un echilibru in ceea ce
privește satisfacția angajaților, un echilibru care pe de o parte să nu permită afectarea
performanți.
ei individuale sau colective datorită unei insatisfacții acute, iar pe de altă parte să
stimuleze performanța prin găsirea de modalități eficiente de creștere a satisfacției
angajaților.

19
Bibliografie

1. Vecchio, P., Robert, ”Organizational Behavior: Core Concepts”, 2002


2. Johns, G., Comportament organizational, Editura Economica, Bucuresti,
1998
3. http://www.upm.ro/facultati_departamente/ea/onm2007/SECTIUNEA%201/
Gogu_Nina_UAIC_Iasi_2007.pdf
4. http://therezia.ro/home.html
5. http://www.zi-de-zi.ro/2015/08/10/therezia-prodcom-dezvoltare-in-
parteneriat-cu-fermierii/

20
Anexe
CHESTIONAR

Buna ziua, numele meu este Ignacz Crina sunt studentă la Universitatea „Petru Maior” din Tirgu Mures,
iar în prezent realizez o cercetare referitoare la gradul de mulțumire al angajatului față de locul de muncă. Vă rog
să-mi acordați aproximativ 3-4 minute pentru a-mi răspunde la câteva întrebari. Vă asigurăm de confidentialitatea
datelor Dvs. cercetarea având scoop didactic în cadrul disciplinei Comportament organizational.

Secțiunea A

1. Cât de satisfăcut sunteți de locul dvs. de muncă?

1. □Foarte satisfăcut 2. □Satisfăcut 3. □Nici-nici 4. □Deloc satisfăcut 5. □NS/NR

2. Considerați că sunteți plătit corect pentru munca pe care o depuneți?


1. □Da 2. □Nici-nici 3. □Nu 4. □NS/NR

3. Vă rugăm să ierarhizați următoarele beneficii la locul de muncă (cu note de la 1 la 10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Promovare

Servicii medicale

Beneficii extra-salariale

Mici cadouri

Tichete cadou

Primă de vacanță

Primă de ajutor

4. Considerați că munca pe care o depuneți este apreciata?

1. □Acord total 2. □Acord 3. □Indiferent 4. □Dezacord 5. □Dezacord total

21
5. Cum considerați că este atmonsfera de lucru?

1. □Foarte 4. □ Deloc
2. □Satisfăcătoare 3. □Nesatisfăcătoare 5. □NS/NR
satisfăcătoare satisfăcătoare

6. Sunteți mulțumit de respectul de care sunteți tratat la locul de muncă?

2. □Mulțumit
1. □Foarte mulțumit 3. □Nici-nici 4. □Deloc mulțumit 5. □NS/NR

7. Vă rugăm să apreciați pe o scala de la1 la 5 (1= dezacord total.......5= acord total) următoarele
afirmații
Acord total 5 Acord 4 Indiferent 3 Dezacord 2 Dezacord
total 1

Maririle de salariu sunt prea puține


și prea rare

Pachetul de beneficii este destul de


echitabil

Exista beneficii pe care nu le aveți


deși ar trebui

8. Care este atitudinea șefului față de dumneavoastra?

1. □Foarte 2. □Satisfăcătoare 3. □Nici-Nici 4. □Nesatisfăcătoare 5. □NS/NR


satisfăcătoare

9. Sunteți mulțumit de performanța mașinilor și utilajelor cu care lucrați?

5. □NS/NR
1. □Foarte mulțumit 2. □Mulțumit 3. □Nici-nici 4. □ Nemulțumit

10. Aveți mai multe sarcini de îndeplinit la locul de muncă?


1. □Acord total 2. □Acord 3. □Indiferent 4. □Dezacord 5. □Dezacord total

22
11. Sunteți mulțumit de programul de lucru?
1. □Acord total 2. □Acord 3. □Indiferent 4. □Dezacord 5. □Dezacord total

12. Sunteți promovaţi la fel de repede ca şi în alte organizaţii?


1. □Acord total 2. □Acord 3. □Indiferent 4. □Dezacord 5. □Dezacord total

SECTIUNEA B

1. Genul Dvs. 1□ masculin 2□feminin

2. Varsta Dvs.

1□ sub 20 ani 2 □ 20-25 ani 3□ 25-34 ani 4□ 35-49 ani 5□ peste 50 ani

3. Starea civila

1□ casatorit(ă) 2 □ comuniune libera 3 □ necasatorit(ă) 4□ divorțat(ă)/ văduv(ă)

4.Care este ultima scoala absolvita?

1□ 2□ 3□ Școală 4□ Liceu/școală 5□ 6□ Studii


Elementară Gimnaziu profesională postlicela/tehnica/masitri Colegiu/universitate postuniversitara
(4clase) (8 clase) (10 clase)

5. În care dintre următoarele categorii de venit se încadrează venitul Dvs. Net nelunar?

1□ Fără venit 2□ sub 1050 lei 3□ 1051-1500 4□ 1501-2000 5□2001-3000 6□ Peste 3000
lei lei

6. Care este naționalitatea Dvs.

1□ Română 2□ Maghiară 3□ Germană 4□ Alta................................

Vă mulțumescfoarte mult pentru amabilitaea de a-mi răspunde la întrebări!

23

S-ar putea să vă placă și