Sunteți pe pagina 1din 1

1.

5 Procesele supuse reengineeringului


Obiectul reengineering-ului îl formează procesele și nu organizațiile. Nivelul
esențial în care operează reengineering-ul este cel al proceselor de afaceri, deoarece aceste sunt
elementele cheie asupra cărora se poate interveni, pentru a spori capacitatea firmei de a raspunde
la un nivel superior cerințelor clienților,și de a-și amplifica forțacompetitivă. Noțiunea de proces
trebuie să depășească limitele propriu-zise ale firmei încadrul reengineering-ului,și să ia în
considerare legăturile acesteia în amonte și în aval, în cadrul fluxului care începe de la originea
intrărilor și până la beneficiarul final alieșirilor. Reengineering-ul se concentrează în principal
asupra proceselor esențiale, precum și asupra proceselor de sprijin/suport a celor esențiale.
Procesele esențiale sunt cele din fluxul principal, definite prin prisma deținătorilor
principali de interese ai firmei(furnizori, clienți,stat,etc.) Aceste procese se dovedesc
determinante pentru asigurarea succesului în domeniul respectiv, strategia firmei încercând să le
aducă la nivelul de excelență. Procesele support suplimentează procesele din fluxul principal cu
servicii,capitaluri,personal, determinând desfășurarea acestora în condiții de eficiență.
Procesele suport sunt axate pe satisfacerea menționată de procesele din fluxul
principal,acestea nevizând satisfacerea directă a cerințelor lor.
Obiectul reengineering-ului îl constituie procesele identificate în funcție de trei categorii:
1.Disfuncționalitatea .Procesele disfuncționale sunt prioritare înabordarea reengineering-
ului deoarece sunt lipsite de eficiență și au ocontribuție redusă în asigurarea competivității
firmei. Acestea secaracterizează prin: valuare adăugată redusă, controale excesive,fragmentarea
nerațională a activităților, stocuri excesive,repetarea frecventă a multor operații.
2.Importanța. Procesele cele mai importante sunt cele orientate spre satisfacerea
cerințelor clienților, contribuind la creșterea valorii adăugate. Cerințele cele mai imprtante ale
clienților sunt cele privind costurile, calitatea,furnizarea la timp,etc.
3.Probabilitatea de succes al acțiunii de reengineering. Procesele pentru care șansele de
reușită ale unei acțiuni sunt cele mai mari, se vor situape primele locuri în lista de priorități a
proceselor pentru care se inițiază reproiectarea lor radicală. Succesul depinde de dimensiunile
proiectului, astfel cu cât proiectul este mai amplu cu atât șansele de reușită sunt mai mici,
daramploarea reușitei estemai mare.
Reengineering-ul proceselor reprezintă o acțiune de avengură, ce constă într-o abordare
cu totul nouă și sistematică a modului de structurare a unei firme. Acesta oferă o nouă viziune
cu privire la componentele principale ale unei firme, modul încare sunt ansamblate și concurează
la desfălurarea activității de ansamblu. Totodată,include și capacitatea firmei de a răspunde
adecvat și rapid cerințelor clienților și celorlalte provocări generate de schimbări.