Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: .................................................... .................... ..................... .................... .................... .................... .................... ................

Calificativ:
Data: 07.11.2018.
Clasa a III –a
Test de evaluare sumativă
Limba şi literatura română
Unitatea tematică II – Ce ştim despre cărţi

1. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde la intrebări folosind propoziții formulate
corect:

Mă întorc în mijlocul bibliotecii mele şi-mi amintesc zeci de întâmplări în care am avut prilejul
să constat că există un suflet al cărţilor. N-aţi observat că sunt cărţi supuse şi cărţi revoltate? Pe unele
le găseşti de îndată ce ai nevoie de ele, la locul cunoscut, imobile şi ascultătoare, chiar dacă le-ai uitat
cu anii. Parcă abia aşteaptă să întinzi mâna şi să le tragi afară din raft; dar sunt şi cărţi supărăcioase,
care-şi schimbă locul, pe care le cauţi, cu furie, fără să le dai de urmă, deşi ştii perfect că nu le-ai mai
căutat de mult şi că n-avea cine să o fi făcut în locul tău. Răscoleşti rafturile, te umpli de praf sau de
humă pe degete, tuşeşti, te îneci: zadarnic, au intrat în pământ.
Dar trebuie să recunosc că nu toate cărţile care se ascund sunt cărţi rele. Unele sunt pur şi
simplu jucăuşe. Le place să te ia peste picior. Adoră farsele. Deodată, o zăresc cu două rafturi mai sus,
într-o companie foarte ciudată. Eu te-am cocoţat acolo? – am întrebat-o trăgând-o de urechi afară şi
aşezând-o pe o comodă alăturată ca să nu mai poată fugi.
De aici aş trage concluzia că a citi înseamnă a descoperi calea de acces la sufletul cărţilor.
Uneori ai impresia ce ele te citesc pe tine mult mai bine decât le poţi citi tu pe ele. Cărţile sunt
psihologi mai profunzi decât oamenii. Şi cum să nu tragem de aici încheierea că şi ele au un suflet?
(Cărţile au suflet , de Nicolae Manolescu)

Răspunde la următoarele întrebări:

a) (2+2 p) Care este titlul textului, din care face parte fragmentul dat? Dar autorul?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1
b) (5x1p) După părerea autorului, de câte feluri sunt cărţile?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c) (2p) Ce înseamnă a citi?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) (2p) Cine sunt psihologi mai profunzi decât oamenii?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e). (2p) Câte alineate are textul dat?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. (3x2p) Bifează varianta corectă de răspuns:

 Fragmentul dat este un text


narativ; în versuri; nonliterar

 Textul a fost scris cu litere


mari și mici, de tipar, îngroșate;
mari și mici, de tipar, înclinate;
mari și mici, de tipar, drepte

 Tema textului (despre ce se vorbeşte în text) o reprezintă


rafturile bibliotecii; cărţile; pasiunea autorului

3. (7x2p) Completează spațiile lacunare cu unul dintre cuvintele: numai / nu mai, odată / o dată,
într-una / întruna.
_____________ din zile m-am dus în parc. Aici am alergat ___________ . _________ aici
puteam alerga în voie. _____________ îmi venea să plec. Îmi spuneam încă ______________ în
minte că ______________ și ______________ îmi voi construi propria sală de sport.

2
4. (3x3p) Precizează elementele din care este alcătuită cartea :

5. (2x3p) Priveşte coperta de mai jos şi completează apoi cerințele date.

Autorul cărţii este

_______________________________________________________

____________________________________________

Titlul cărţii este

_______________________________________________________

_______________________________________

6. (7x2p) Formați perechi de cuvinte cu sens asemănător din lista următoare de cuvinte date:
deodată, timidă, pe neașteptate, sfioasă, înfricoșat, a potrivi, speriat, a aranja, măiestrie, taină, au
trudit, iscusință, mister, au muncit.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3
7. „Din cărți culegi multă înțelepciune !” (3x2p)

Completează: Enunţul de mai sus are____ cuvinte. Ultimul cuvânt are _____ silabe. Prima
silabă a cuvântului multă cuprinde _____ litere.

8. (5x2p) Completează cu forma corectă a ortogramelor sa, s-a, sau, s-au.


 Cei doi colegi ...................... îndreptat spre terenul de tenis.
 Băiatul a alunecat şi ..................... lovit la picior.
 Merele ..................... perele sunt mai dulci?
 A hotărât să meargă la prietena ....................... .
 .................. întâlnit, dar nu ştiau ce să facă.

9. (5x2p) Alege varianta corectă de scriere a următoarelor cuvinte. Atenție la regulile de scriere cu
literele ,,â”, ,,î”.
 zână/zînă
 ânțepat/înțepat
 încercare/âncercare
 romîn/român
 nevândut/nevîndut

10. (5x2p) Alege varianta corectă de scriere a următoarelor cuvinte. Atenție la regulile de scriere cu
grupurile de litere ,,mp” şi ,,mb”.
 bonboană/bomboană
 înpărat/împărat
 umbrelă/unbrelă
 împachetat/înpachetat
 înpreună/împreună

Total 100 puncte