Sunteți pe pagina 1din 6

Nume:

Calificativ:

Data: 01.03.2019.

Clasa a III a

Test de evaluare sumativă

Limba şi literatura română

I. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:

,,În aer ciocârlia, pe casă rândunele, Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc Şi pe deasupra bălții, nagâții se-nvârtesc.”

1.Cuvintele care denumesc numai fiinţe aparţin seriei:

a). ciocârlia, rândunele, păsărele, ciripire b). ciocârlia, casă, rândunele, crengile c). ciocârlia, rândunele, aer, soare d). ciocârlia, păsărele, rândunele, nagâţii

2. În text sunt …………… cuvinte care denumesc lucruri. a). şase b). cinci c). alt răspuns

3. Substantivul ,,crengile” se numără astfel:

a). o creangă, două crengi b). o creangă, două crenguri c). o creangă, nişte crengi d). o creangă, două crenguţe

II. Uneşte cuvântul cu ceea ce denumeşte el:

Pisică

fiinţe

Pixuri

lucruri

Viscol

emoţii

Birou

fenomene ale naturii

Fetiţă

Blândeţe

Curcubeu

Veselie

1

III. Taie cu o linie cuvintele care nu sunt substantive în seriile de mai jos:

a). carte, căţel, încet, penar, valiză b). atlet, bun, canapea, tren, vulpe c). bunic, nor, raţă, rochie, trimite

IV. Precizează de ce gen sunt substantivele din seria de mai jos:

Animal genul Băiat – genul Carte genul Copac genul Drum genul Gâscă – genul V. Uneşte fiecare substantiv propriu cu ceea ce exprimă acesta:

Alina

nume de ţară

Carpaţi

nume de sărbătoare

Portugalia

nume de persoane

Dunăre

nume de munţi

Paște

nume de ape nume de oraşe

VI. Grupează substantivele din propozițiile de mai jos în substantive comune şi substantive proprii:

a). De Crăciun, am primit cadou o pereche de schiuri. b). Dana şi Anca locuiesc în judeţul Prahova. c). În vacanţă voi face o excursie în Austria.

Substantive comune:

Substantive proprii:

VII. Alege forma corectă de plural a substantivelor:

Vaccinuri/vaccine

Coperte/coperţi

Poiene/poieni

Monede/monezi

2

VIII.

Trece substantivele de mai jos la numărul plural:

Codru Lup – Mamă – Pod Profesor Scaun Teatru Zi

IX. Trece substantivele de mai jos, la singular:

Fii

Tablouri

Cadouri

Peşti –

Inimioare

X. Notează câte trei exemple de substantive:

Genul masculin Genul feminin Genul neutru -

XI. Înlocuieşte substantivele subliniate cu pronumele personale corespunzătoare:

a). Prietena locuieşte la munte.

b). Profesorul a adunat multe trofee.

c). Elevii au câştigat concursul:

d). Scrisorile de la Dana, mă impresionează.

e). Am pregătit un ceai cald pentru mama.

XII. Alege prin încercuire pronumele personal de politețe corespunzător pentru fiecare pronume

personal:

Voi - dumnealor/ dumneaei/ dumneata/ dumneavoastră Ele dânsa/ dumneaei/ dumneata/ dumnealor

3

Ei dânsul/ dumnealui/ dânşii/ dumnealui Tu – dumneata/ dumneavoastră/ dumnealor/ dumneaei El dânşii/ dumneata/ Domnia Sa/ dânşii

XIII. Asociază: mâncăm
XIII. Asociază:
mâncăm
vorbeşte
vorbeşte
cânt TU VOI alergaţi EU NOI EL EI plângi discutau
cânt
TU
VOI
alergaţi
EU
NOI
EL
EI
plângi
discutau

4

Descriptori de performanţă:

Nota Nr. item
Nota
Nr. item
 

Foarte Bine

Bine

Suficient

Insuficient

I 1-2-3

Alege toate cele 3 variante de răspuns, corecte

Alege 2 variante de răspuns, corecte

Alege cel puţin o variantă corectă

Nu alege nici măcar o variantă corectă

II

Realizează toate cele 8 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 6 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 4 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 2 corespondenţe, corect

III

Taie cu o linie toate cele 3 cuvinte greşite

Taie cu o linie cel puţin 2 cuvinte greşite

Taie cu o linie cel puţin 1 cuvânt greşit

Nu taie nici măcar un cuvânt greşit

IV

Precizează corect, genul celor

Precizează corect genul a cel puţin 5 cuvinte

Precizează corect genul a cel puţin 4 cuvinte

Precizează corect genul a cel puţin 2 cuvinte

6

cuvinte date

V

Realizează toate cele 5 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 4 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 3 corespondenţe, corect

Realizează cel puţin 2 corespondenţe, corect

 

Recunoaşte şi grupează

Recunoaşte şi grupează, corect, cel puţin 8 substantive

Recunoaşte şi grupează, corect, cel puţin 5 substantive

Recunoaşte şi grupează, corect, cel puţin 3 substantive

VI

corect, toate cele 11 substantive

VII

Alege forma corectă de plural a celor 4 substantive

Alege forma corectă de plural a cel puţin 3 substantive

Alege forma corectă de plural a cel puţin 2 substantive

Alege forma corectă de plural a unui substantiv

VIII

Scrie corect, la plural toate cele 8 substantive

Scrie corect, la plural, cel puţin 6 substantive

Scrie corect, la plural, cel puţin 4 substantive

Scrie corect, la plural, cel puţin 2 substantive

IX

Scrie corect, la singular, toate cele 5 substantive

Scrie corect, la singular cel puţin 3 substantive

Scrie corect, la singular, cel puţin 2 substantive

Scrie corect, la singular, cel puţin un substantiv

 

Scrie corect, câte 3

Scrie corect, cel puţin câte 2 substantive la fiecare gen cerut, 6 în total

Scrie corect, cel puţin câte un substantiv la fiecare gen cerut, 3 în total

Scrie corect, cel puţin 3 substantive, la orice gen

X

substantive la fiecare gen cerut, 9 în total

XI

Înlocuieşte şi scrie corect toate cele 5 propoziţii cerute.

Înlocuieşte şi scrie corect cel puţin 3 propoziţii

Înlocuieşte şi scrie corect cel puţin 2 propoziţii

Scrie corect cel putin 3 pronume, fără a mai scrie propoziţiile complete

XII

Încercuieşte corect toate cele

Încercuieşte corect cel puţin 4 variante corecte

Încercuieşte corect cel puţin 3 variante corecte

Încercuieşte corect cel puţin 2 variante corecte

5

variante corecte

 

Asociază corect, toate cele 6

Asociază corect, toate cel puţin 4 pronume cu acţiunile corespunzătoare

Asociază corect, toate cel puţin 3 pronume cu acţiunile corespunzătoare

Asociază corect, toate cel puţin 2 pronume cu acţiunile corespunzătoare

XIII

pronume cu acţiunile corespunzătoare

 

Foarte Bine

Bine

Suficient

Insuficient

NOTA FINALĂ

Rezolvă corect, integral, cel puţin 11 itemi, şi parţial 2 itemi

Rezolvă corect, integral, cel puţin 7 itemi, şi parţial 4 itemi

Rezolvă corect, integral, cel puţin 4 itemi, şi parţial restul itemilor

Rezolvă corect, integral, cel puţin 2 itemi, şi parţial restul itemilor

5

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. Numele si prenumele I I I I I I I I I I I
Nr.
Numele si prenumele
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
final
crt
1.
Berkiş Ioana
2.
Bot Raul
3.
Cupşa Ionel
4.
Helindean Alexandra
5.
Hoban Daniel
6.
Hoban Fernando
7.
Lupşea Maria
8.
Morar Patrisia
9.
Munteanu Ariana
10.
Pithorodeszki Anna
11.
Verzilă Andreea
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevi
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
final
Calificativ
FB
B
S
I
Observatii:
FB –
%
B –
%
S –
%
I –
%
6