Sunteți pe pagina 1din 6

Nume: ...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........

. .......... .......... .......... .......... .......... .. Calificativ:


Data: 01.03.2019. Clasa a III –a

Test de evaluare sumativă


Limba şi literatura română

I. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor:

,,În aer ciocârlia, pe casă rândunele,


Pe crengile pădurii un roi de păsărele
Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc
Şi pe deasupra bălții, nagâții se-nvârtesc.”

1.Cuvintele care denumesc numai fiinţe aparţin seriei:


a). ciocârlia, rândunele, păsărele, ciripire
b). ciocârlia, casă, rândunele, crengile
c). ciocârlia, rândunele, aer, soare
d). ciocârlia, păsărele, rândunele, nagâţii

2. În text sunt …………… cuvinte care denumesc lucruri.


a). şase
b). cinci
c). alt răspuns
3. Substantivul ,,crengile” se numără astfel:
a). o creangă, două crengi
b). o creangă, două crenguri
c). o creangă, nişte crengi
d). o creangă, două crenguţe
II. Uneşte cuvântul cu ceea ce denumeşte el:
Pisică fiinţe
Pixuri lucruri
Viscol emoţii
Birou fenomene ale naturii
Fetiţă
Blândeţe
Curcubeu
Veselie
1
III. Taie cu o linie cuvintele care nu sunt substantive în seriile de mai jos:
a). carte, căţel, încet, penar, valiză
b). atlet, bun, canapea, tren, vulpe
c). bunic, nor, raţă, rochie, trimite

IV. Precizează de ce gen sunt substantivele din seria de mai jos:


Animal – genul
Băiat – genul
Carte – genul
Copac – genul
Drum – genul
Gâscă – genul
V. Uneşte fiecare substantiv propriu cu ceea ce exprimă acesta:
Alina nume de ţară
Carpaţi nume de sărbătoare
Portugalia nume de persoane
Dunăre nume de munţi
Paște nume de ape
nume de oraşe

VI. Grupează substantivele din propozițiile de mai jos în substantive comune şi substantive proprii:
a). De Crăciun, am primit cadou o pereche de schiuri.
b). Dana şi Anca locuiesc în judeţul Prahova.
c). În vacanţă voi face o excursie în Austria.

Substantive comune:

Substantive proprii:

VII. Alege forma corectă de plural a substantivelor:


Vaccinuri/vaccine Poiene/poieni
Coperte/coperţi Monede/monezi

2
VIII. Trece substantivele de mai jos la numărul plural:
Codru –
Lup –
Mamă –
Pod –
Profesor –
Scaun –
Teatru –
Zi –
IX. Trece substantivele de mai jos, la singular:
Fii –
Tablouri –
Cadouri –
Peşti –
Inimioare –
X. Notează câte trei exemple de substantive:
Genul masculin –
Genul feminin –
Genul neutru -
XI. Înlocuieşte substantivele subliniate cu pronumele personale corespunzătoare:
a). Prietena locuieşte la munte.

b). Profesorul a adunat multe trofee.

c). Elevii au câştigat concursul:

d). Scrisorile de la Dana, mă impresionează.

e). Am pregătit un ceai cald pentru mama.

XII. Alege prin încercuire pronumele personal de politețe corespunzător pentru fiecare pronume
personal:
Voi - dumnealor/ dumneaei/ dumneata/ dumneavoastră
Ele – dânsa/ dumneaei/ dumneata/ dumnealor
3
Ei – dânsul/ dumnealui/ dânşii/ dumnealui
Tu – dumneata/ dumneavoastră/ dumnealor/ dumneaei
El – dânşii/ dumneata/ Domnia Sa/ dânşii

XIII. Asociază:

cânt

mâncăm TU
VOI
alergaţi
EU
NOI

vorbeşte EL EI

plângi

discutau

4
Descriptori de performanţă:
Nota
Foarte Bine Bine Suficient Insuficient
Nr. item

I 1-2-3 Alege toate cele 3 variante de Alege 2 variante de Alege cel puţin o Nu alege nici măcar o
răspuns, corecte răspuns, corecte variantă corectă variantă corectă
Realizează cel puţin 6 Realizează cel puţin 4 Realizează cel puţin 2
II Realizează toate cele 8
corespondenţe, corespondenţe, corespondenţe,
corespondenţe, corect
corect corect corect
III Taie cu o linie toate cele 3 Taie cu o linie cel Taie cu o linie cel Nu taie nici măcar un
cuvinte greşite puţin 2 cuvinte greşite puţin 1 cuvânt greşit cuvânt greşit
Precizează corect Precizează corect Precizează corect
IV Precizează corect, genul celor
genul a cel puţin 5 genul a cel puţin 4 genul a cel puţin 2
6 cuvinte date
cuvinte cuvinte cuvinte
Realizează cel puţin 4 Realizează cel puţin 3 Realizează cel puţin 2
V Realizează toate cele 5
corespondenţe, corespondenţe, corespondenţe,
corespondenţe, corect
corect corect corect
Recunoaşte şi grupează Recunoaşte şi Recunoaşte şi Recunoaşte şi
VI corect, toate cele 11 grupează, corect, cel grupează, corect, cel grupează, corect, cel
substantive puţin 8 substantive puţin 5 substantive puţin 3 substantive
Alege forma corectă Alege forma corectă Alege forma corectă
VII Alege forma corectă de plural
de plural a cel puţin 3 de plural a cel puţin 2 de plural a unui
a celor 4 substantive
substantive substantive substantiv
Scrie corect, la plural, Scrie corect, la plural, Scrie corect, la plural,
VIII Scrie corect, la plural toate
cel puţin 6 cel puţin 4 cel puţin 2
cele 8 substantive
substantive substantive substantive
Scrie corect, la Scrie corect, la Scrie corect, la
IX Scrie corect, la singular, toate
singular cel puţin 3 singular, cel puţin 2 singular, cel puţin un
cele 5 substantive
substantive substantive substantiv
Scrie corect, cel puţin Scrie corect, cel puţin
Scrie corect, câte 3 Scrie corect, cel puţin
X câte 2 substantive la câte un substantiv la
substantive la fiecare gen 3 substantive, la orice
fiecare gen cerut, 6 în fiecare gen cerut, 3 în
cerut, 9 în total gen
total total
Scrie corect cel putin
Înlocuieşte şi scrie Înlocuieşte şi scrie
XI Înlocuieşte şi scrie corect 3 pronume, fără a mai
corect cel puţin 3 corect cel puţin 2
toate cele 5 propoziţii cerute. scrie propoziţiile
propoziţii propoziţii
complete
Încercuieşte corect Încercuieşte corect Încercuieşte corect
XII Încercuieşte corect toate cele
cel puţin 4 variante cel puţin 3 variante cel puţin 2 variante
5 variante corecte
corecte corecte corecte
Asociază corect, Asociază corect, Asociază corect,
Asociază corect, toate cele 6
XIII toate cel puţin 4 toate cel puţin 3 toate cel puţin 2
pronume cu acţiunile
pronume cu acţiunile pronume cu acţiunile pronume cu acţiunile
corespunzătoare
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare

Foarte Bine Bine Suficient Insuficient


Rezolvă corect, Rezolvă corect,
NOTA FINALĂ Rezolvă corect, Rezolvă corect,
integral, cel puţin 4 integral, cel puţin 2
integral, cel puţin 11 integral, cel puţin 7
itemi, şi parţial restul itemi, şi parţial restul
itemi, şi parţial 2 itemi itemi, şi parţial 4 itemi
itemilor itemilor

5
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 Cfinal
crt
1. Berkiş Ioana

2. Bot Raul

3. Cupşa Ionel

4. Helindean Alexandra

5. Hoban Daniel

6. Hoban Fernando

7. Lupşea Maria

8. Morar Patrisia

9. Munteanu Ariana

10. Pithorodeszki Anna

11. Verzilă Andreea

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 Cfinal
Calificativ

FB
B
S
I

Observatii:
FB – %
B– %
S– %
I– %