Sunteți pe pagina 1din 10

Numele: Data:

Evaluare sumativă -
Unitatea VII
Îți mai amintești
Jack de di povest „Jac
ș vreju n dea fasolek E
ibine,
l în castelul
e ”? i
a uriașuluio mulțim
d obiect e
interesant
e e
Rezolvând e.
exercițiile de
mai jos, vei descoperi o parte din ele,
precum și alte aventuri de-ale lui Jack.
Mult succes!
1. Colorează eticheta corespunzătoare fiecărei imagini și vei
descoperi câteva din lucrurile pe care Jack le-a descoperit
în castelul uriașului.

făină harpă gutuie cuți minge


t
boare hotel găină struț ninge
floare hartă găleată puiuț stinge

2. Citește cu atenție cuvintele următoare. Ce nu se


potrivește? Descoperă regula și taie cu o linie intrusul.

a) țelină țar găleată țepi țintă


. ă
harnic hartă hamster puiuț hârtie
b)
. furnică farfurie cartofi fluture fasole

c) ge fructe gemeni gene geam


m

Pagina 1 vizitează
din 3 twinkl.ro
Numele: Data:

3 Trasează săgeți între bilețelele cu texte și imaginea potrivită


. textului și vei descoperi fragmente din poveste.

Băiatul și mama
Harpa era pe
lui locuiau la casă. Băiatul fugi cu
masă. Era de aur.
Aveau o vacă găina și harpa
Cânta o melodie
micuță și de aur.
încântătoare.
câteva găini.

4 Ordonează silabele scrise pe norișori pentru a afla ce lucruri


. interesante a
văzut Jack în curtea castelului uriașului.
nur daț
i i
tur sol
so fa po hi
le tam p
i o
5 Iată câteva lucruri pe care uriașul le avea pe masa din
. sufragerie. Scrie denumirea acestor cuvinte, apoi desparte
cuvintele în silabe.

vizitează
Pagina 2 din
twinkl.ro
3
Numele: Data:
6 Completează propoziția următoare cu cuvintele potrivite: fuge,
. magic, săgeata, gălăgios, marginea, ajunge . Vei
descoperi ce face Jack pentru a scăpa de uriaș.

Băiatul ca din
castelul uriașului până
la

7 Ordonează următoarele cuvinte pentru a obține


. propoziții
a vindcorecte.
Țăranu țelin piaț la .
) e l ă ă

b) tre văzu Astăz a berz .


. i t i m e

c) gustoas dulceaț C !
. ă ă e

8 Transcrie textul următor respectând alineatele și așezarea


. în pagină.
Mircea și George sunt prieteni. Ei merg împreună la circ. Mircea
se miră:
— Ce maimuțe hazlii!
— Mie îmi plac mai mult acrobații! spune George.

Pagina 3 vizitează
din 3 twinkl.ro
Comunicare în limba
română Evaluare
sumativă - Unitatea VII

1. Competente specifice:

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe cuvinte în enunțuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Identificarea semnificației unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
4.1. Scrierea literelor de mână

vizitează
twinkl.ro
2. Matricea de
specificații*

Competența
Reaminti Înțelege Aplicare Analiză Evaluar Creare
specifică
re re e

- asocierea unor cuvinte/


enunțuri scrise cu litere de
Itemul 1
tipar și de mână cu imaginile
potrivite;

- jocuri de tipul „Basme și


culoare”, „Scrisori desenate”, Itemul 2
„Ce nu se potrivește?”;

- punerea în corespondență
a imaginilor cu mesajele Itemul 3
orale/ scrise indicate;

- ordonarea unor silabe


dintr-o serie dată pentru a Itemul 4
obține cuvinte;

- despărțirea cuvintelor în
silabe, numărarea silabelor
unui cuvânt și reprezentarea
Itemul 5
lor prin simboluri/ semne/
jetoane/ gesturi/ bătăi
din palme;

- adăugarea unor cuvinte/


semne de punctuație în Itemul 6
enunțuri eliptice;

- ordonarea cuvintelor
care formează un enunț și Itemul 7
scrierea acestuia;

- copierea, transcrierea
literelor, silabelor, cuvintelor,
enunțurilor din 3-5 cuvinte
Itemul 8
menținând distanța dintre
elementele grafice, dintre
litere și dintre cuvinte.

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)

vizitează
twinkl.ro
3. Descriptori de
performanță

Compete
Performa
Itemul Competența nța
nța

specific
operațională Foarte bine Bine Suficient
ă
- asocierea unor cuvinte/
enunțuri scrise cu litere de 2-3 0-1
1. 3.2. 4-5 situații corecte
tipar și de mână cu imaginile situații corecte situații corecte
potrivite;
- jocuri de tipul „Basme și
2-3 0-1
2. 1.1. culoare”, „Scrisori desenate”, 4 situații corecte
situații corecte situații corecte
„Ce nu se potrivește?”;

- punerea în corespondență
1
3. 3.3. a imaginilor cu mesajele 3 situații corecte 2 situații corecte
situație corectă
orale/scrise indicate;

- ordonarea unor silabe


2-3 0-1
4. 3.1. dintr-o serie dată pentru a 4 situații corecte
situații corecte situații corecte
obține cuvinte;

- despărțirea cuvintelor în
silabe, numărarea silabelor
unui cuvânt și 3-4 0-2
5. 1.3. 4 situații corecte
reprezentarea lor prin situații corecte situații corecte
simboluri/ semne/ jetoane/
gesturi/ bătăi din palme;
- adăugarea unor cuvinte/
4-3 0-2
6. 4.2.. semne de punctuație în 5-6 situații corecte
situații corecte situații corecte
enunțuri eliptice;
- ordonarea cuvintelor
1
7. 4.2. care formează un enunț și 3 situații corecte 2 situații corecte
situație corectă
scrierea acestuia;
- copierea, transcrierea
literelor, silabelor, cuvintelor,
Transcrie textul
enunțurilor din 3-5 cuvinte Transcrie textul cu Transcrie textul
8. 4.1. cu mai mult
menținând distanța dintre maximum 4 greșeli cu 5-8 greșeli
de 8 greșeli
elementele grafice, dintre
litere și dintre cuvinte.

vizitează
twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă -
Unitatea VII
Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3. 1. 3. 3. 1. 4. 4. 4.
Numele Copiilor FB 2.
B S FB 1.
B S FB 3.
B S FB 1.
B S FB 3.
B S FB 2. B S FB 2. B S FB 1. B S FB B S

vizitează
twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă -
Unitatea VII
Itemul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Total
Competența 3. 1. 3. 3. 1. 4. 4. 4.
Numele Copiilor FB 2.
B S FB 1.
B S FB 3.
B S FB 1.
B S FB 3.
B S FB 2. B S FB 2. B S FB 1. B S FB B S

vizitează
twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă -
Interpretarea detaliată a Unitatea VII
rezultatelor testuluiCalificat Graficul
Item 30
ul iv 29
Insuficie Suficien Bine Foarte
28
1 nt t bine
27
. 26
2
. 25
3 24
. 23
4
. 22
5 21
. 20
6
. 19
7 18
. 17
8
. 16
15
14
13
Analiza 12
probei 11
Item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10
Obiectiv 9
8
Nr de elevi care au realizat 7
integral obiectivul 6
5
Nr de elevi care au 4
realizat parțial obiectivul 3
2
Nr de elevi care nu au 1
realizat obiectivul
F B S I
B
vizitează
twinkl.ro
Comunicare în limba română: Evaluare sumativă -
Anali Unitatea VII

Puncte Puncte Măsuri ameliorative
tari slabe

vizitează
twinkl.ro