Sunteți pe pagina 1din 6

Nume:

25.09.2018

Comunicare în Limba română


Test de evaluare iniţială, clasa a III-a

Citește textul:

Albina se odihnea pe o floare de nufăr din mijlocul unei bălți. Aripile i se umeziseră și nu
mai putea zbura. Tocmai atunci trecu pe acolo o vulpe care încerca să scape de ogarii
vânătorului. Albina o rugă să o ia și pe ea. Vulpea îi spuse să se așeze pe capul său. Apoi trecu
balta înot și alergă în continuare.
Pe urmele vulpii veniră și ogarii urmați de vânător. Vulpea nu reuși să se ascundă, iar ogarii
îi tăiară calea.
Albina își uscase între timp aripile. Îi mulțumi vulpii și zbură iute către vânător. Când
acesta tocmai voia să apese pe trăgaci, albina îl înțepă în mână. Astfel, vânătorul își risipi
cartușele fără să nimerească vulpea.
(Albina și vulpea, poveste populară românească)

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


 Vulpea și albina s-au întâlnit în mijlocul unei…

a) păduri b) poieni c) bălți d) lac

 Cum a ajutat-o vulpea pe albină?

a) I-a uscat aripile. b) A trecut-o balta. c) A așezat-o pe o creangă. d) A trecut-o lacul.

 Cum a ajutat-o albina pe vulpe?

a) A înțepat ogarii. b) A bâzâit vânătorul. c) A înțepat vânătorul. d) I-a gonit pe ogari.

 Ce înseamnă ogar?

a) câine de pază b) câine polițist c) câine de companie d) câine de vânătoare

 Ce înseamnă a tăia calea?

a) A merge pe drumul cel mai scurt. b) A ieși înaintea cuiva pentru a-l opri din drum.
c) A fi în încurcătură. d) A-și face drum.

1
 Proverbul potrivit acestui text este:

a) Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. b) Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești.
c) Bine, faci, bine găsești. d) Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.

2. Răspunde la întrebări:
 De ce nu mai putea albina să zboare?

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 Cum a traversat vulpea balta?

_____________________________________________________________________________________________________

 Când l-a înțepat albina pe vânător?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Desparte în silabe cuvintele:

albină - _________________ mijlocul - ____________________ floare - _______________


vulpii - _________________ bălți - _____________ nimerească - __________________________
4. Transcrie din text câte un cuvânt care să conţină unul din grupurile:

ea - ___________________ oa - ___________________ ia - ___________________

5. Subliniază vocalele din propoziţia:

V â n ă t o r u l n u r e u ș i s ă î m p u ș t e v u l p e a.

6. Alcătuiește enunţuri cu cuvintele: s-a, s-au, sa, sau, într-o, într-un, dintr-o, dintr-un.
Folosește semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte, semnul întrebării, semnul
exclamării.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2
7. Scrie un bilet prin care vulpea îi mulțumește albinei pentru gestul său.

__________________

__________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________

8. Compune un text din 6-7 enunțuri în care să descrii vulpea. Dă un titlu textului tău.

1. Ce fel de animal este? 4. Cu ce se hrănește?


2. Unde ai văzut o vulpe? 5. Pentru ce este vânată?
3. Cum arată ea?

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3
Evaluare

1. Competente specifice

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut


3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conventiilor de bază

2. Descriptori de performanţă

Compe- Calificativul
Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

Alege varianta corectă de răspuns


3.1 demonstrând că a înțeles 5-6 enunturi 3-4 enunturi 1-2 enunturi
3.2 informațiile din text.

Formulează răspunsuri la 3 răspunsuri un răspuns


2 răspunsuri corecte si
4.1 întrebări. corecte si corect si
complete
complete complet

4.1 Desparte cuvinte în silabe. 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte

Selectează din text cuvinte care


4.2 3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt
conțin diftongi.
Identifică vocalele dintr-un enunț
4.1 13-15 vocale 10-12 vocale 7 - 9 vocale
dat.
Alcătuiește enunturi care să
utilizeze cuvinte si ortograme 7-8 enunturi 5-6 enunturi 3-4 enunturi
4.1
folosind semnele de punctuație corecte corecte corecte
date.
Respectă Respectă
toate partial
Scrie un bilet de multumire. Respectă partial cerintele
4.2 cerintele de cerintele si
de scriere a unui bilet
scriere a unui are greseli de
bilet sciere
Respectă Alcătuieste
cerinta si enunturi fără
Descrie un animal cu ajutorul Scrie textul cu unele
4.2 regulile de o legătură
întrebărilor. greseli de scriere
scriere logică între
corectă ele

4
3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parțial


BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parțial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
crt
1. Berkiş Ioana B S B FB S S B S B
2. Bot Raul B B FB FB FB FB FB FB FB
3. Cupşa Ionel FB S B FB I B B S B
4. Helindean Alexandra B FB B FB FB B B FB FB
5. Hoban Daniel B B S FB S S S S S
6. Hoban Fernando FB S S S S B B B B
7. Lupşea Maria FB FB FB FB FB FB FB B FB
8. Morar Patrisia S FB B S S S FB B S
9. Munteanu Ariana B S B S FB B B FB B
10. Pithorodeszki Anna I I I I I I I I I
11. Verzilă Andreea S B S I S S B S S

5
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ

FB 3 3 2 6 4 2 3 3 3
B 5 3 5 3 0 4 6 3 4
S 2 4 3 0 5 4 1 4 3
I 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Observatii:
FB – 27%
Majoritatea copiilor nu citesc textul cu atenție, deci nu găsesc
B – 36%
răspunsurile cerințelor date. Sunt probleme în recunoaşterea vocalelor,
despărțirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a ortogramelor. S – 27%
I – 10%
Există probleme şi în exprimarea propriilor idei pentru a putea formula
un scurt text.

Eleva Pithorodeszki Anna a lăsat foaia necompletată, nici măcar nu şi-a scris numele.