Sunteți pe pagina 1din 16

Chestionar de evaluare a calităţii cursului

Denumirea cursului: Finanțele întreprinderii


Numele titularului de cursul: Elena Fuior
% de note
Nr. Criterii de apreciere Media 4 5
A. Evaluarea conţinutului cursului
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților cursului
4.56 44.44 55.56
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele formulate
(sarcinilor pentru studiul individual sau suplimentar)
4.56 44.44 55.56
3 Accesibilitatea cursului predat 4.56 44.44 55.56
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 4.67 33.33 66.67
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru evaluarea
finală
4.39 61.11 38.89
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale 4.72 27.78 72.22
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 4.78 22.22 77.78
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 4.72 27.78 72.22
Total 4.62 38.19 61.81
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de curs,
texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 4.61 38.89 61.11
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport
de curs 4.78 22.22 77.78
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru
studiul individual 4.33 66.67 33.33
Asigurarea cursului cu materiale în format electronic,
on-line
4
- Integral 4.83 16.67 83.33
- Parțial
Total 4.64 36.11 63.89
C. Activitatea cadrelor didactice
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil 4.50 50.00 50.00
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 4.50 50.00 50.00
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 4.44 55.56 44.44
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 4.61 38.89 61.11
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 4.56 44.44 55.56
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 4.50 50.00 50.00
7 Stimularea gândirii creative a studentului 4.61 38.89 61.11
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor
(teste, chestionare, lucrări, proiecte, etc) 4.61 38.89 61.11
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 4.67 33.33 66.67
Total 4.56 44.44 55.56
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat cursul

1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor 4.56 44.44 55.56


2 Corespunderea materialor şi echipamentelor utilizate
cu conţinuturile predate 4.39 61.11 38.89
3 Accesul la resurse informaționale 4.67 33.33 66.67
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 4.67 33.33 66.67
Total 4.57 43.06 56.94
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 5.00 0.00 100.00
Total 5.00 0.00 100.00
Total general 4.68 39.32 60.68
Chestionar de evaluare a calităţii cursului
Denumirea cursului: Relații valutar-financiare
Numele titularului de cursul: Corina Cușnir

Nr. Criterii de apreciere Media % de note


A. Evaluarea conţinutului cursului 4 5
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților cursului 4.93 6.67 93.33
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele formulate
(sarcinilor pentru studiul individual sau suplimentar) 4.93 6.67 93.33
3 Accesibilitatea cursului predat 4.93 6.67 93.33
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 5.00 0.00 100.00
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru evaluarea
finală
5.00 0.00 100.00
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale 4.93 6.67 93.33
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 4.93 6.67 93.33
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 5.00 0.00 100.00
Total 4.96 4.17 95.83
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de curs,
texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 4.87 13.33 86.67
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport de
curs 4.80 20.00 80.00
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru studiul
individual 4.93 6.67 93.33
Asigurarea cursului cu materiale în format electronic,
on-line 0.00
4
- Integral 5.00 0.00 100.00
- Parțial 0.00
Total 4.90 10.00 90.00
C. Activitatea cadrelor didactice
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil 5.00 0.00 100.00
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 5.00 0.00 100.00
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 4.93 6.67 93.33
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 5.00 0.00 100.00
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 4.87 13.33 86.67
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 5.00 0.00 100.00
7 Stimularea gândirii creative a studentului 4.93 6.67 93.33
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor (teste,
chestionare, lucrări, proiecte, etc) 5.00 0.00 100.00
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 5.00 0.00 100.00
Total 4.97 2.96 97.04
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat cursul

1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor 4.60 40.00 60.00


2 Corespunderea materialor şi echipamentelor utilizate cu
conţinuturile predate 4.93 6.67 93.33
3 Accesul la resurse informaționale 4.93 6.67 93.33
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 4.93 6.67 93.33
Total 4.85 15.00 85.00
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 4.93 6.67 93.33
Total 4.93 6.67 93.33
Total general 4.92 6.41 93.59
Chestionar de evaluare a calităţii cursului
Denumirea cursului: Gestiunea riscurilor financiar-bancare
Numele titularului de cursul: Inga Zugrav

Nr. Criterii de apreciere Media % de note


A. Evaluarea conţinutului cursului 4 5
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților cursului
4.60 40.00 60.00
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele formulate
(sarcinilor pentru studiul individual sau suplimentar)
4.90 10.00 90.00
3 Accesibilitatea cursului predat 4.90 10.00 90.00
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 4.90 10.00 90.00
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru
evaluarea finală
4.70 30.00 70.00
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale
4.60 40.00 60.00
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 4.80 20.00 80.00
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 4.80 20.00 80.00
Total 4.78 22.50 77.50
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de
curs, texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 4.90 10.00 90.00
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport
de curs 4.90 10.00 90.00
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru
studiul individual 4.80 20.00 80.00
Asigurarea cursului cu materiale în format electronic,
on-line
4
- Integral 4.90 10.00 90.00
- Parțial
Total 4.88 12.50 87.50
C. Activitatea cadrelor didactice
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil
5.00 0.00 100.00
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 5.00 0.00 100.00
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 4.70 30.00 70.00
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 4.90 10.00 90.00
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 4.80 20.00 80.00
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 5.00 0.00 100.00
7 Stimularea gândirii creative a studentului 4.80 20.00 80.00
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor
(teste, chestionare, lucrări, proiecte, etc) 4.80 20.00 80.00
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 5.00 0.00 100.00
Total 4.89 11.11 88.89
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat cursul

1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor


4.60 40.00 60.00
2 Corespunderea materialor şi echipamentelor utilizate
cu conţinuturile predate 4.80 20.00 80.00
3 Accesul la resurse informaționale 4.80 20.00 80.00
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 4.90 10.00 90.00
Total 4.78 22.50 77.50
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 4.80 20.00 80.00
Total 4.80 20.00 80.00
Total general 4.82 16.92 83.08
Chestionar de evaluare a calităţii cursului
Denumirea cursului: Asigurări și reasigurări
Numele titularului de cursul: Tatiana Sanduța

Nr. Criterii de apreciere Media % de note


A. Evaluarea conţinutului cursului 4 5
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților
cursului 4.71 0.00 100.00
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele
formulate (sarcinilor pentru studiul individual sau
suplimentar)
5.00 0.00 100.00
3 Accesibilitatea cursului predat 4.94 5.88 94.12
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 4.94 5.88 94.12
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru
evaluarea finală
5.00 0.00 100.00
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale
4.94 5.88 94.12
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 4.94 5.88 94.12
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 5.00 0.00 100.00
Total 4.93 2.94 97.06
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de
curs, texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 5.00 0.00 100.00
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport
de curs 5.00 0.00 100.00
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru
studiul individual 4.94 5.88 94.12
Asigurarea cursului cu materiale în format
electronic, on-line
4
- Integral 5.00 0.00 100.00
- Parțial
Total 4.99 1.47 98.53
C. Activitatea cadrelor didactice 0.00 100.00
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil
5.00 0.00 100.00
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 5.00 0.00 100.00
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 5.00 0.00 100.00
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 4.94 5.88 94.12
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 5.00 0.00 100.00
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 4.94 5.88 94.12
7 Stimularea gândirii creative a studentului 5.00 0.00 100.00
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor
(teste, chestionare, lucrări, proiecte, etc)
5.00 0.00 100.00
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 5.00 0.00 100.00
Total 4.99 1.31 98.69
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat
cursul
1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor
4.94 5.88 94.12
2 Corespunderea materialor şi echipamentelor
utilizate cu conţinuturile predate 4.94 5.88 94.12
3 Accesul la resurse informaționale 5.00 0.00 100.00
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 4.88 11.76 88.24
Total 4.94 5.88 94.12
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 5.00 0.00 100.00
Total 5.00 0.00 100.00
Total general 4.97 2.49 97.51
Chestionar de evaluare a calităţii cursului
Denumirea cursului: Finanțe corporative
Numele titularului de cursul: Elena Fuior

Nr. Criterii de apreciere 1 2 3 4 5 6 7 8


A. Evaluarea conţinutului cursului
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților cursului
4 5 5 4 4 5 4 4
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele formulate
(sarcinilor pentru studiul individual sau suplimentar)
4 5 5 4 4 4 5 5
3 Accesibilitatea cursului predat 5 4 4 5 5 4 4 4
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 5 4 5 4 4 4 5 5
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru evaluarea
finală
4 5 5 4 4 4 4 4
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale 4 4 4 5 5 5 5 5
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 5 5 4 5 5 5 4 5
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 5 4 4 5 5 5 5 5
Total 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.63
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de curs,
texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 4 5 5 4 4 4 4 5
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport
de curs 5 4 4 5 5 4 5 5
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru
studiul individual 4 5 5 4 4 4 4 4
Asigurarea cursului cu materiale în format electronic,
on-line
4
- Integral 5 4 4 5 5 4 5 5
- Parțial
Total 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.75
C. Activitatea cadrelor didactice
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil 4 5 5 4 4 4 4 4
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 5 5 4 5 5 4 4 4
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 4 4 5 4 4 5 4 4
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 5 4 4 5 5 4 5 5
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 4 5 5 4 4 4 4 4
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 4 5 5 4 4 4 4 5
7 Stimularea gândirii creative a studentului 5 4 4 5 5 5 4 4
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor
(teste, chestionare, lucrări, proiecte, etc) 5 4 4 5 5 4 5 5
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 5 5 4 5 5 4 4 5
Total 4.56 4.56 4.44 4.56 4.56 4.22 4.22 4.44
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat cursul

1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor 5 4 4 5 5 4 4 5


2 Corespunderea materialor şi echipamentelor utilizate
cu conţinuturile predate 4 4 5 4 4 5 4 5
3 Accesul la resurse informaționale 5 5 4 5 5 4 5 5
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 5 5 4 5 5 5 5 5
Total 4.75 4.5 4.25 4.75 4.75 4.5 4.5 5
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 5 5 5 5 5 5 5 5
Total 5 5 5 5 5 5 5 5
Total general 4.66 4.61 4.54 4.66 4.66 4.44 4.54 4.76
% de note
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Media 4 5

5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4.56 44.44 55.56

5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4.56 44.44 55.56


5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4.56 44.44 55.56
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67

4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4.39 61.11 38.89


5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.72 27.78 72.22

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4.78 22.22 77.78

5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4.72 27.78 72.22


4.88 4.75 4.38 4.63 4.63 5 4.63 5 4.88 4.25 4.62 38.19 61.81

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4.61 38.89 61.11

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.78 22.22 77.78

4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4.33 66.67 33.33

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.83 16.67 83.33

4.75 4.75 4.75 4.25 4.5 5 4.75 5 5 5 4.64 36.11 63.89

5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00


5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4.44 55.56 44.44


5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4.61 38.89 61.11

5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4.56 44.44 55.56


5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00
5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4.61 38.89 61.11

5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4.61 38.89 61.11


5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67
5 4.67 4.56 4.33 4.22 4.67 4.89 5 5 4.11 4.56 44.44 55.56

4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4.56 44.44 55.56

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4.39 61.11 38.89


4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67

5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67


4.25 4.25 4.5 4.25 4.25 4.5 5 5 5 4.25 4.57 43.06 56.94

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 100.00


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 100.00
4.78 4.68 4.64 4.49 4.52 4.83 4.85 5 5 4.52 4.68 39.32 60.68
Chestionar de evaluare a calităţii cursului
Denumirea cursului: Finanțele întreprinderii
Numele titularului de cursul: Elena Fuior

Nr. Criterii de apreciere 1 2 3 4 5 6 7 8


A. Evaluarea conţinutului cursului
1 Claritatea formulării obiectivelor/finalităților cursului
4 5 5 4 4 5 4 4
2 Corespunderea conţinuturilor cu subiectele formulate
(sarcinilor pentru studiul individual sau suplimentar)
4 5 5 4 4 4 5 5
3 Accesibilitatea cursului predat 5 4 4 5 5 4 4 4
4 Aplicabilitatea şi utilitatea conţinutului cursului 5 4 5 4 4 4 5 5
5 Claritatea formulării întrebărilor, studiilor de caz,
problemelor în biletele de examinare pentru evaluarea
finală
4 5 5 4 4 4 4 4
6 Rolul cursului în formarea competenţelor generale 4 4 4 5 5 5 5 5
7 Rolul cursului în formarea competenţelor specifice
(profesionale) 5 5 4 5 5 5 4 5
8 Documentarea cursului (Bibliografia, surse
recomandate) 5 4 4 5 5 5 5 5
Total 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.63
B. Evaluarea suportului de curs (manuale, note de curs,
texte de lecţii)
1 Actualitatea referinţelor bibliografice oferite 4 5 5 4 4 4 4 5
2 Asigurarea cursului cu manuale, note de curs, suport
de curs 5 4 4 5 5 4 5 5
3 Asigurarea cursului cu indicații metodice pentru
studiul individual 4 5 5 4 4 4 4 4
Asigurarea cursului cu materiale în format electronic,
on-line
4
- Integral 5 4 4 5 5 4 5 5
- Parțial
Total 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.75
C. Activitatea cadrelor didactice
1 Transmiterea conţinutului cursului în mod accesibil 4 5 5 4 4 4 4 4
2 Limbajul profesional ştiinţific utilizat 5 5 4 5 5 4 4 4
3 Promovarea metodelor interactive centrate pe
student/masterand 4 4 5 4 4 5 4 4
4 Utilizarea tehnologiilor moderne în instruire 5 4 4 5 5 4 5 5
5 Organizarea şi ghidarea activităţii independente a
studenţilor/masteranzilor 4 5 5 4 4 4 4 4
6 Receptivitatea profesorului la opiniile studenţilor 4 5 5 4 4 4 4 5
7 Stimularea gândirii creative a studentului 5 4 4 5 5 5 4 4
8 Evaluărea permanentă a competenţilor studenţilor
(teste, chestionare, lucrări, proiecte, etc) 5 4 4 5 5 4 5 5
9 Obiectivitatea evaluării cunoştinţelor studenţilor 5 5 4 5 5 4 4 5
Total 4.56 4.56 4.44 4.56 4.56 4.22 4.22 4.44
D. Evaluarea condiţiilor în care s-a desfăşurat cursul

1 Dotarea sălilor de curs, de seminarii, laboratoarelor 5 4 4 5 5 4 4 5


2 Corespunderea materialor şi echipamentelor utilizate
cu conţinuturile predate 4 4 5 4 4 5 4 5
3 Accesul la resurse informaționale 5 5 4 5 5 4 5 5
4 Asigurarea şi accesul la resurse informaţionale în
Biblioteca Ştiinţifica a universităţii 5 5 4 5 5 5 5 5
Total 4.75 4.5 4.25 4.75 4.75 4.5 4.5 5
E. Apreciere generală: influenţa cursului asupra
dezvoltării şi formării profesionale 5 5 5 5 5 5 5 5
Total 5 5 5 5 5 5 5 5
Total general 4.66 4.61 4.54 4.66 4.66 4.44 4.54 4.76
% de note
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Media 4 5

5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4.56 44.44 55.56

5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4.56 44.44 55.56


5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4.56 44.44 55.56
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67

4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4.39 61.11 38.89


5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.72 27.78 72.22

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4.78 22.22 77.78

5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4.72 27.78 72.22


4.88 4.75 4.38 4.63 4.63 5 4.63 5 4.88 4.25 4.62 38.19 61.81

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4.61 38.89 61.11

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.78 22.22 77.78

4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4.33 66.67 33.33

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.83 16.67 83.33

4.75 4.75 4.75 4.25 4.5 5 4.75 5 5 5 4.64 36.11 63.89

5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00


5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4.44 55.56 44.44


5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4.61 38.89 61.11

5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4.56 44.44 55.56


5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4.50 50.00 50.00
5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4.61 38.89 61.11

5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4.61 38.89 61.11


5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67
5 4.67 4.56 4.33 4.22 4.67 4.89 5 5 4.11 4.56 44.44 55.56

4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4.56 44.44 55.56

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4.39 61.11 38.89


4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67

5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4.67 33.33 66.67


4.25 4.25 4.5 4.25 4.25 4.5 5 5 5 4.25 4.57 43.06 56.94

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 100.00


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 100.00
4.78 4.68 4.64 4.49 4.52 4.83 4.85 5 5 4.52 4.68 39.32 60.68