Sunteți pe pagina 1din 2

ECONOMIA ÎNTREPRIDERII

NR.1

TEST DE EVALUARE

1. Definiți serviciul?
2. Ce reprezintă ponderea ierarhică?
3. Încadrați următoarele funcții: manager general, maistru, muncitor, contabil, revizor, casier,
manager comercial, magazioner, secretară, manager resurse umane, șef secție, inginer șef,
electrician și asistent manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.

ECONOMIA ÎNTREPRIDERII
NR.2

TEST DE EVALUARE

1. Definiți biroul?
2. Ce reprezintă nivelul ierarhic?
3. Încadrați următoarele funcții: director economic, maistru, muncitor, contabil, casier, director
comercial, magazioner, revizor, secretară, șef de sală, inginer, contabil șef, vânzător, și asistent
manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.

ECONOMIA ÎNTREPRIDERII
NR.1

TEST DE EVALUARE

1. Definiți serviciul?
2. Ce reprezintă ponderea ierarhică?
3. Încadrați următoarele funcții: manager general, maistru, muncitor, contabil, revizor, casier,
manager comercial, magazioner, secretară, manager resurse umane, șef secție, inginer șef,
electrician și asistent manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.
ECONOMIA ÎNTREPRIDERII
NR.2

TEST DE EVALUARE

1. Definiți biroul?
2. Ce reprezintă nivelul ierarhic?
3. Încadrați următoarele funcții: director economic, maistru, muncitor, contabil, casier, director
comercial, magazioner, revizor, secretară, șef de sală, inginer, contabil șef, vânzător, și asistent
manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.

ECONOMIA ÎNTREPRIDERII
NR.1

TEST DE EVALUARE

1. Definiți serviciul?
2. Ce reprezintă ponderea ierarhică?
3. Încadrați următoarele funcții: manager general, maistru, muncitor, contabil, revizor, casier,
manager comercial, magazioner, secretară, manager resurse umane, șef secție, inginer șef,
electrician și asistent manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.

ECONOMIA ÎNTREPRIDERII
NR.2

TEST DE EVALUARE

1. Definiți biroul?
2. Ce reprezintă nivelul ierarhic?
3. Încadrați următoarele funcții: director economic, maistru, muncitor, contabil, casier, director
comercial, magazioner, revizor, secretară, șef de sală, inginer, contabil șef, vânzător, și asistent
manager, în funcții de conducere și funcții de execuție.
4. Dați 3 exemple de compartimente funcționale și 3 operaționale.