Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

I. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde întrebărilor formulate pe marginea lui:

„Monitorul general1 striga cu glas tare:

- Ochii pe carte, gândul la lecţie, linişte profundă şi făr’ de mişcare. Cinci dintr-odată şi oprit!
Cinci dintr-odată şi oprit însemna că cel ce va mişca o mână sau va întoarce capul cât de puţinel
ca mânca cinci nuiele la palmă şi-l va închide la arest până noaptea.
Toţi încremeneau cu ochii în carte.
Domnul Vucea închidea ochii. Se prefăcea că doarme (uneori dormea cumsecade). Îşi rezema
capul în mâini, acoperindu-şi faţa cu degetele resfirate, ca să prindă vreun tătar.
Dupe un ceas de amorţire tâmpită, ne apuca ameţeala. Ne auzeam răsuflările. Ideea d-a nu
mişca ne obosea şi capul începea să ne tremure. Locul unde fundul ţestii să înjugă cu şira spinării
ne durea. De era vară, năduşeala începea să ne curgă pe obraji şi dupe urechi, în jos, d-a lungul
gâtului. Cu neputinţă ca cei mai slabi să nu mişte o mână, un picior; sau gâdelaţi de şiroaiele de
năduşeală, să nu vrea să se şteargă.
Dăstul!
Nelegiuirea se pedepsea.
Domnul Vicea tresărea vesel de pe catedră, se scărpina în barbă şi striga mulţumit:
- Ha, tătarul! Am prins un tătar! General de ordine, cinci şi oprit!”
(Barbu Ştefănescu Delavrancea – Domnul Vucea)

1. Precizează tipul de narator, perspectiva narativă şi argumentează 1p


2. Găseşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: încremeneau, mulţumit 1p
3. Care crezi că este tema fragmentului? 1p
4. Explică, în maximum cinci rânduri, ce trăsături ale domnului Vucea se conturează în fragment.
1,5p
5. Precizează modul de expunere predominat si indică rolurile acestuia. 1p

II. Realizează un eseu în care să comentezi o secvenţă semnificativă din romanul


Moromeţii, de M. Preda. 3
puncte

DIN OFICIU: 1 punct

1
Monitor general - Un elev care se ocupa de supravegherea celorlalţi