Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa Postului

Director de Resurse Umane

Denumireapostului de munca: Director de Resurse Umane

Pozitia in COR: 112033

Relatiii erarhice:

-subordoneaza: Inspectorii de personal, contabil, inspector protectia muncii si


protectie civila, maistru instructor atelier scoala

-se subordoneaza: directorului de departament

Relatii functionale (colaborare) :

-cu toti angajatii societatii, fosti angajati, sefi de birouri si sectii, directori, precum si
persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii, inspectori ai ITM, etc.
Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta
majora si pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii.

Relatii de reprezentare:

- reprezinta firma fata de organele de control de specialitate (Oficiul pentru Protectia


Consumatorului, Oficiul Concurentei), fata de furnizori, clienti, media, precum si în relatia
cu persoanele si organizatiile cu care intra în contact în interes de serviciu.

Scopul postului:

- Titularul postului are rolul de a asigura elaborarea şi implementarea politicilor de


resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare, organizare
şi relaţii de muncă) care să asigure restaurantului necesarul de personal corespunzător din
punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Activitati principale:

- Angajarea, formarea si perfectionarea personalului firmei

- Coordonarea activitatii de remunerare a personalului firmei

- Elaborarea si implementarea programelor de evaluare a personalului

-Elaborarea si implementarea sistemelor de motivare a personalului

- Gestionarea relatiilor de munca


-Stabilirea si urmarirea respectarii regulilor generale de comportament

-Conducerea si organizarea departamentului

Atributii principale:

- Asigura angajarea, formarea si perfectionarea personalului necesar firmei

- Coordoneaza activitatea de remunerare a personalului restaurantului

- Elaboreaza si implementeaza programe de evaluare a personalului

- Elaboreaza si implementeaza sisteme de motivare a personalului

- Asigura buna gestionare a relatiilor de munca

- Conduce si organizeaza activitatea departamentului

Autoritatea postului:

- Reprezinta compania în relatia cu autoritatile publice pentru probleme de personal

-Negociaza clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de directia


generala

- Semneaza contractele de munca la rubrica angajator

-Semneaza state de plata, declaratii lunare catre institutiile de stat, adeverintele de salariat,
contracte cu furnizorii de servicii specifice departamentului, actele necesare în vederea
obtinerii avizelor pentru cetatenii straini, corespondenta departamentului

-Stabileste modificarile cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei

-Elaboreaza si difuzeaza la nivel de firma norme, reguli si proceduri de resurse umane


aprobate de conducere

- Propune masuri de optimizare a structurii organizatorice si a modalitatilor de lucru

- Solicita angajatilor informatii/documente legate de problemele de resurse umane ale


firmei

- Solicita respectarea normativelor de resurse umane, propune managementului sanctiuni


pentru angajatii ce nu se conformeaza acestora

- Sustine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activitatii dupa


perioada de proba a angajatilor firmei (motivând în cazul refuzului)
- Utilizeaza metodele disponibile intern si extern de documentare în domeniul legislatiei
muncii

- Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pt. subordonati si ia masuri de eficientizare a


activitatii lor

- Propune recompense/sanctiuni pentru personalul din subordine, semneaza cererile de


concediu

- Semneaza formularele de avans si decont pentru personalul din subordine

-Decide prelungirea sau încetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor

-Utilizeaza echipamentele/consumabilele, masina, laptopul si telefonul mobil puse la


dispozitie de firma.

Cerinte specifice postului (specificatii):

- Nivel de studii: studii superioare

Cursuri de pregatire: Management, Resurse Umane, Psihologie, Legislatie

Experienta:

- în specialitate: experienta în domeniu min. 4 ani

- pe post: 2 ani experienta pe post asemanator

Cunostinte necesare:

- Psihologie organizationala

- Cunostinte juridice/legislatia muncii

- Limba engleza (citit, scris, vorbit)

- Cunostinte de management

- Cunostinte privind tehnici de negociere

- Operare PC (MS Office)

- Cunoasterea pietei locale a fortei de munca

- Cunoasterea generala a mediului de afaceri românesc

- Cultura generala

Aptitudini si deprinderi necesare:


- Aptitudine generala de învatare

- Aptitudini de comunicare orala si scrisa

- Abilitati de negociere

- Acordare de consultanta si consiliere

- Aptitudini de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control - evaluare

Cerinte pentru exercitare:

- Inteligenta de nivel superior

- Echilibru emotional

- Capacitate de a evalua si a lua decizii

- Abilitati de lucru cu oamenii

- Rezistenta mare la stres

- Trasaturi pozitive de caracter: exigenta, obiectivitate, spirit critic, consecventa în


actiune

- Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete)

- Conducerea si controlul oamenilor

- Capacitate de abstractizare

- Încredere in sine

- Organizare personala

- Aptitudine generala de învatare

- Aptitudini de comunicare orala si scrisa

- Abilitati de negociere, de consultanta si consiliere

- Capacitate de adaptare

- Initiativa

- Spirit practic

- Dorinta de a se informa

- Dorinta de a oferi ajutor altor persoane


- Amabilitate

- Activism

- Motivatie

Conditii de munca:

-munca este atît de birou, cît si de teren;

-program: 08:00-16:00, uneori prelungit.

Facilitati:

-telefon mobil, diurna, masina de serviciu.

Semnaturi :

Numele si semnatura titularului postului

Numele si semnatura superiorului ierarhic

Data