Sunteți pe pagina 1din 2

Test de cunoștințe Biblice

Daniel 1-3
15 p oficiu
I Răspundeți în scris la următoarele întrebări: 5 p
1. Cine a dat în mâinile lui Nebucadnețar pe Ioiachim împăratul lui Iuda?
2. Ce nume i s-a dat în Babilon lui Daniel?
3. Câte zile au fost încercați tinerii care s-au hotărât să nu se spurce?
4. Cum arătau tinerii care nu au mâncat din bucatele împăratului după zilele în care au fosst
încercați?
5. Ce le-a spus Daniel celor trei prieteni ai săi să facă, înainte de a merge el pentru a tâlcui
visul împăratului?
6. În ce vale a fost înălțat chipul de aur al lui Nebucadnețar?

II Alegeți varianta corectă: 5p


1. Împăratul a zis să fie tăiat în bucăți orice om care:
a va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Israel
b nu se va închina chipului de aur
c se va ruga lui Dumnezeu
2. A doua oară cuptorul a fost încins de:
a șapte ori
b șase ori
c zece ori
3. Dumnezeu a dat celor patru tineri:
a bogății
b știință și pricepere pentru tot felul de scrieri
c răsplătiri

III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate: 3p


1. Dumnezeu l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile.
2. Cei patru tineri erau de șapte ori mai înțelepți decât ceilalți vrăjitori.
3. Vrăjitorii i-au spus împăratului că locuința zeilor este printre muritori.
4. După ce a primit tâlcuirea visului, Daniel l-a binecuvântat pe Dumnzeu.
5. În cuptorul aprins împărarul a aruncat patru oameni.
6. Împăratul a zis că al patrulea din cuptor seamănă cu un fiu de dumnezei.

Scrie pe spatele foii de examen versetul care trebuia învățat. (Proverbe 13:9) 12 p