Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune

Contul de rezultat al exerciţiului furnizează date care pot fi analizate pentru a obţine
indicatori necesari gestiunii, prin intermediul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune
(cascada SIG).
Aceste solduri, determinate sub forma unor marje, pot fi împărţite în două categorii :
SIG – activitate (marja comercială, cifra de afaceri netă, producţia exerciţiului şi valoarea
adăugată) şi SIG – rentabilitate (excedentul brut de exploatare, rezultatul din exploatare,
rezultatul financiar, rezultatul curent şi rezultatul net).

Nr. Exerciţiul financiar Abateri (± ∆) Indici (%)


SIG
crt. 2007 2006 2005 07/06 06/05 07/06 06/05

1. Vânzări de mărfuri
Costul mărfurilor
2.
vândute
Marja comercială
3.
(1-2)
4. Producţia vândută
Cifra de afaceri netă
5. 8521897 5582739 4120373 2939158 1462366 52,65 35,49
(1+4)
6. Variaţia stocurilor

7. Producţia imobilizată
Producţia exerciţiului
8.
(4+6+7)
Consumuri
9.
intermediare
Valoarea adăugată
10.
(3+8-9)
+ Subvenţii de
11.
exploatare
12. - Alte impozite şi taxe
- Cheltuieli cu
13.
personalul
Excedent brut de
14.
exploatare
+ Alte venituri din
15.
exploatare
- Ajustare valori
16.
imobilizări
- Alte cheltuieli de
17.
exploatare
Rezultatul din
18. -28384 330156 562749 -358540 -232593 -108,60 -41,33
exploatare
19. + Venituri financiare 74115 21335 2113 52780 19222 247,39 909,70

20. - Cheltuieli financiare 25577 49713 19863 -24136 29850 -48,55 150,28

21. Rezultatul financiar 48538 -28378 -17750 76916 -10628 -271,04 59,88
Rezultatul curent
22. 20154 301778 544999 -281624 -243221 -93,32 -44,63
(18 + 21)
+ Venituri
23. 0 0 0 0 0 0 0
extraordinare
- Cheltuieli
24. 0 0 0 0 0 0 0
extraordinare
Rezultatul
25. 0 0 0 0 0 0 0
extraordinar
Rezultatul brut
26. 20154 301778 544999 -281624 -243221 -93,32 -44,63
(22 + 25) sau (27+28)
27. Venituri totale 10759491 7300116 6506669 3459375 793447 47,39 12,19

28. Cheltuieli totale 10739337 6998338 5961670 3740999 1036668 53,46 17,39

29. - Impozitul pe profit 4054 45191 82990 -41137 -37799 -91,03 -45,55
Rezultatul net
30. 16100 256587 462009 -240487 -205422 -93,73 -44,46
(26 – 29)