Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTAR – Working Equitation

Dimensiune teren: 20 x 40 m.
Competiţia: _______________________________ Data: _______________ Timp (estimat): 8 minute

Arbitru: _________________________________ Litera:

Concurent Nr.: ____ Nume: _________________________ Cal: _________________________

Mişcări Linii directoare Observaţii

Notare maximă

Nota finală
Coeficient
Corectură
Nota
1. AX Intrare în trap de lucru 10 Calitatea paşilor,
Oprire. Imobilitate. oprirea, tranziţiile,
X Salut rectitudine, contactul şi
poziţia ancolurii
2. XC Pornire în trap de 10 Regularitate,
lucru, pistă pe mâna elasticitatea, echilibru,
stângă pliul în C
3. HXF Schimbare de mână pe 10 Regularitate,
diagonală în trap elasticitatea, echilibru,
mediu energia trenului
F Trap de lucru posterior, tranziţia la
trap de lucru
4. A Întoarcere pe linia 10 Calitatea întoarceri,
mediană (în lungul echilibrul, pliul în A,
manejului) rectitudinea calului
AX Trap de lucru
5. XBX Cerc la dreapta, Ø 10 Menţinerea ritmului,
10m. fluenţă, regularitate,
echilibru, curbura,
dimensiunea şi forma
cercului
6. XEX Cerc la stânga, Ø 10m. 10 Menţinerea ritmului,
Pe linia mediană (în fluenţă, regularitate,
X lungul manejului) până echilibru, curbura,
la C dimensiunea şi forma
Pistă pe mâna stângă cercului, rectitudine,
C pliul în C
7. Înainte Pas mediu 10 2 Tranziţia, echilibrul,
de H rectitudine, libertatea
HB Pas cu dârlogii liberi, şi coborârea ancolurii
schimbare de mână către înainte şi către în
(prin largul manejului) jos, dârlogii să fie clar
Pas mediu, schimbare liberi, regularitatea,
BK de mână (prin largul tranziţiile, schimbarea
manejului) pliului în B
8. KA Pas îngrămădit 10 Tranziţiile, echilibrul
9. A Pornire la galop pe 10 Tranziţia,
piciorul stâng promptitudinea pornirii
AA Cerc la galop de lucru la galop, menţinerea
pe stânga (Ø 15m.) ritmului, fluenţa,
Galop de lucru regularitatea,
AF echilibrul, curbura,
dimensiunea şi forma
cercului, tranziţiile

1
ELEMENTAR – Working Equitation
Mişcări Linii directoare Observaţii

Notare maximă

Nota finală
Coeficient
Corectură
Nota
10. FM Galop mediu 10 Tranziţiile,
alungirea fuleelor,
regularitate,
menţinerea
ritmului, fluenţa
11. M(C) Galop de lucru 10 2 Rectitudinea,
(H)EF regularitatea,
Înainte de Trap de lucru elasticitatea,
F fluenţă, pliul în E,
tranziţiile
12. FA Pas îngrămădit 10 Tranziţiile,
echilibrul
13. A Pornire la galop pe 10 Tranziţia,
piciorul drept promptitudinea
AA Cerc la galop de lucru pornirii la galop,
pe dreapta (Ø 15m.) menţinerea
Galop de lucru ritmului, fluenţa,
AK regularitatea,
echilibrul,
curbura,
dimensiunea şi
forma cercului,
tranziţiile
14. KH Galop mediu 10 Tranziţiile,
alungirea fuleelor,
regularitate,
menţinerea
ritmului, fluenţa
15. H(C) Galop de lucru 10 2 Rectitudinea,
(M)BK regularitatea,
Înainte de Trap de lucru elasticitatea,
K fluenţă, pliul în B,
tranziţiile
16. Între Galop îngrămădit pe 10 Tranziţiile,
K &A piciorul stâng curbura, calitatea
AX Galop îngrămădit întoarceri.
(prin lungul Regularitate,
manejului) rectitudine
17. X Oprire. Mers înapoi 10 Calitatea opririi şi
minim 6 paşi tranziţii. Precizia,
Imediat: pe linia fluenţa,
mediană pornire la rectitudinea.
galop pe piciorul Rigurozitatea
drept efectuării
numărului de paşi
pe diagonală
18. G Oprire. Imobilitate. 10 Calitatea paşilor,
Salut. oprirea,
tranziţiile,
rectitudine,
contactul şi
poziţia ancolurii
Părăsirea terenului prin litera A, la pas, cu dârlogii lungi
Total 210

2
ELEMENTAR – Working Equitation

Note de ansamblu
1. Mersuri (francheţea şi 10

regularitatea).
2. Impulsia (dorinţa de a merge 10 2
înainte, elasticitatea paşilor,
supleţea şi angajarea trenului
posterior).
3. Supunerea (atenţia şi încrederea, 10 2
armonia, lejeritatea trenului
anterior).
4. Poziţia călăreţului în şa; 10 2
corectitudinea şi eficienţa aplicării
ajutoarelor.
Alte observaţii:

TOTAL 280

Penalizări:
Se scad puncte pentru erorile şi/sau
omisiile de progresie
1 eroare = 5 puncte
2-a eroare = 5 puncte
3-a eroare = eliminare
TOTAL Erori

Total în %

Arbitru: .........................................................
Semnătura: ....................................................