Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

Nr. 6265/25.02.2019

La proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator
financiar, studii superioare, grad profesional I, cod COR 263111, perioadă nedeterminată, la
Serviciul Financiar-Contabilitate, s-au prezentat 3 candidați.
În urma probei candidații au obținut următoarele rezultate:

Nr.
crt. Nume și prenume Punctaj obținut Admis/ Respins

1. DASCĂLU DIANA MAGDALENA 46 Respins

2. FODOR RALUCA ELENA 12 Respins

3. MATEI LIANA GEORGETA 47 Respins

4. MIRON BOCA ELIZA-LOREDANA - Absent