Sunteți pe pagina 1din 1

Ce este controlul medical periodic?

 Consultaţia medicală complexă pe care fiecare angajat trebuie să-o facă anual (sau mai frecvent,
dacă riscurile de îmbolnăvire la locul de muncă sunt mai mari) atunci când este sănătos.
 Este efectuată în mod obligatoriu de către medicul de medicina muncii.
 Este prevăzută ca obligatorie de legislaţia României
 Controlul nu se face la întâmplare, ci este complex, corelat cu condiţiile de muncă, este specific
acestora, fiind alcătuit dintr-un pachet de servicii medicale care diferă de la un loc de muncă la altul în
funcţie de riscurile de îmbolnăvire: praf, substanţe toxice, zgomot, căldură, radiaţii periculoase, stres, efort
fizic, etc.
Toţi angajaţii, indiferent unde lucrează trebuie să facă cel puţin anual un control medical periodic.
Care este importanţa acestuia?
 Previne boala profesională, accidentul de muncă, dar şi disconfortul în timpul muncii;
 Dosarul medical este un act juridic în care este descrisă pe larg starea sănătăţii

Dacă eşti patron, eşti obligat să ai grijă de sănătatea angajaţilor tăi, ţinând seama de următoarele principii
generale de prevenire:

 Evitarea riscurilor
 Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;
 Combaterea riscurilor la sursă
 Adaptarea muncii la om prin proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentului tehnic şi a
metodelor de muncă în vederea micşorării monotoniei muncii şi a stabilirii unor ritmuri de lucru
predeterminate şi reducerii efectelor lor asupra sănătăţii;
 Adaptarea la progresul tehnic;
 Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;
 Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente care să cuprindă tehnologiile,
organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu;
 Prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
 Prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.