Sunteți pe pagina 1din 1

Se citesc doua numere intregi a si b care reprezinta capetele unui interval [a,b].

Sa se scrie un program in
C++ care realizeaza urmatoarele:
a) afisarea numerelor de doua cifre dintre numerele din intervalul [a, b] si numarul acestora;
b) afisarea numerelor divizibile cu 3 si a numarului acestora;
c) media aritmetica a numerelor care nu sunt divizibile cu 3;
d) media geometrica a numerelor pare din intervalul [a, b].

int a[9][11],i,j;
for(i=0; i<9; i++)
for(j=0; j<11; j++)
if(i==j) a[i][j]=0;
else a[i][j]=i*j;