Sunteți pe pagina 1din 2

fulgere.

electrice.
teoretician,

generală cu privire la

O altă invenție a sa o

mod continuu, energia


Franklin și-a dat seama

semnificat descoperirea
doar două tipuri de sarcini
pentru a apăra clădirile de
om practic pe lângă un bun
doi au mers într-un câmp în

un zmeu, și au atras sarcina


timpul unei furtuni, au înălțat

notarea corpurilor electrizate


că fulgerul este o descărcare

cu + și -, remarcând că există
electrică cu ajutorul unei chei.

posibilității de a transforma, în
acest experiment în 1752. Cei

mecanică în energie electrică.


său William, Franklin a realizat
testa aceasta. Cu ajutorul fiului

demonstrată. Franklin era și un

Franklin a elaborat prima teorie


sugerat un experiment pentru a
electrică din nori. În cartea sa a

constituie roata electrică, care a


fenomenele electrice. A introdus
Văzând o scânteie, teoria lui era

 Название компании inventând paratrăsnetul (în 1753)


 Benjamin Franklin (n. 17 ianuarie 1706,[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] Boston, SUA[11] – d. 17 aprilie
1790,[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]Philadelphia, SUA[11]) este una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite,
unul din Founding Fathers, diplomat, om de știință, inventator, filozof, profesor și om politic.A organizat prima bibliotecă din America,
a fost un inventator care a creat multe obiecte, care sunt indispensabile astăzi, printre care se pot menționa ochelarii bifocali și
paratrăsnetul, și i-a uimit pe oamenii de știință din toată lumea cu experimentele sale din domeniul electricității.În vremea sa era
extrem de cunoscut și de influent și în Europa. Franklin a fost cel care i-a convins pe englezi să retragă "Legea timbrului", respectiv
i-a convins pe francezi să intervină în Războiul de Independență al Statelor Unite de partea acestora. În Statele Unite ale Americii, a
fost unul din semnatarii de frunte ai Declarației de Independență a Uniunii și al Constituției americane.A fost ambasador în Anglia și
apoi în Franța și secretarul Adunării din Pennsylvania.A primit titlul de Doctor în Științe din partea Universității St. Andrews.
Franklin
Benjamin
Основные предложения
«Ваша компания самая
лучшая. Я даже не Не стесняйтесь! Покажите, какие
представляю, что кто-то вы классные. Изложите основные
может обойтись без вас». направления своей деятельности в
– Очень умный клиент виде списка. И напоследок еще
один совет...

Ключевые клиенты
Просматривайте и редактируйте этот Или же вы можете упомянуть
документ в Word на компьютере, некоторых самых важных клиентов
планшете или мобильном телефоне. здесь:
Сделайте по-своему Редактируйте текст, вставляйте
 Большая и серьезная компания
Чтобы начать работу, выберите содержимое, а затем легко и просто
сохраняйте документ в облаке с  Знаменитая компания
любой замещающий текст
(например, этот) и начните помощью приложения Word на  Впечатляющая компания
вводить свой. компьютерах Mac и устройствах с
Windows, Android или iOS.
Наши контакты
Настройка в два счета
Название компании
Считаете, что такой красивый Сосредоточьтесь на том,
Почтовый адрес
документ сложно создать что вы делаете лучше Город, регион, почтовый индекс
самостоятельно? Не спешите с всего! Телефон
выводами! Чтобы применить какое-
Попробуйте изложить конкурентные Электронный адрес
либо форматирование текста,
преимущества слева и написать Веб-сайт
которое уже используется в этом
краткую историю успеха или
документе, просто выберите один
привести восторженные отзывы
из стилей на вкладке "Главная".
клиентов здесь в середине.

S-ar putea să vă placă și