Sunteți pe pagina 1din 3

Primăvară - Clasa I

Exerciții de matematică - Planșa 1


Scrie numerele în ordine Desenează încă 3 mingi. Câte Ana are 7 bomboane
crescătoare (de la mic la mingi sunt în total? din care mănâncă 4.
mare). 5-2= Cu câte bomboane

5 7 4
rămâne?
6-4=

1 2 3 4

Grupează biscuiții în Seleționează monedele Desenează 5 Completează numărul


grupuri de câte 2. Câte care adunate însumează picățele pe aripile lipsă.
grupuri ai obținut? 7 bani. buburuzei.

4, 5, 6, , 8, 9

5 6 7 8

Page 1 of 3
Primăvară - Clasa I
Exerciții de matematică - Planșa 1
Scrie numerele în ordine, Desenează încă 4 mingi. Nina mănâncă 6 dintre
începând cu cel mai mic. Câte mingi sunt în total? bomboanele de mai
8+2= jos. Cu câte bomboane
rămâne?
11 6 5 8
7-5=

5+6=

1 2 3 4

Grupează biscuiții în Seleționează monedele Desenează 8 picățele, Completează


grupuri de câte 2. Câte care adunate însumează așezând un număr numărul lipsă.
grupuri ai obținut? 11 bani. egal de picățele pe
fiecare aripă.

12, 14, ,18, 20

5 6 7 8

Page 2 of 3
Primăvară - Clasa I
Exerciții de matematică - Planșa 1
4
Scrie numerele în ordine, Desenează încă 5 mingi. Câte Dora mănâncă
începând cu cel mai mic. mingi sunt în total? jumătate dintre
11 + 7 = bomboanele de mai
jos. Cu câte bomboane

15 18 12 16
rămâne?

15 - 7 =

12 - 3 =
1 2 3

Grupează biscuiții în grupuri Seleționează monedele Desenează 12 Completează numărul


de câte 2. Câte grupuri ai care adunate însumează picățele, așezând lipsă.
un număr egal de
obținut? 36 de bani.
picățele pe fiecare
aripă.

24, 22, 20, , 16, 14

5 6 7 8

Page 3 of 3