Sunteți pe pagina 1din 6

Freza disc profilata cu placute schimbabile

Memoriu de calcul

Predimensionarea frezei:
0.6 0.95
d c = 4.06 * ae *ap

ae = 8
ap = 8 *(tg50 + tg40) = 16,25

d c = 4.06 * 8 0.6 *16 ,25 0.95 =14 ,14 [mm]

Adoptarea diametrului dornului:

d = dSTAS > dc
adopt d = 16 [mm]

Calculul valorii minime a marimii miezului:

m = 0,25 *16 = 4 [mm]

Adoptarea diametrului exterior al frezei:


D = 125 [mm] , caruia ii corespunde un diametru al
dornului d = 40 [mm]

Calculul numarului de dinti:


-unghiul de contact Ψ se calculeaza cu relatia:

 2 * ae 
ψ = arccos 1 −
 D 
 [rad] sau [grade]
 2 *8 
ψ = arccos 1 −  = arccos( 1 − 0.128 ) = arccos 0.87 = 36 .87 °
 125 

-numarul de dinti in contact se calculeaza cu relatia:


 4 * 180 
z =
 ψ 
 + 1 = 19 + 1 = 20 dinti

Stabilirea regimului de aschiere:

-grupa de material a partii active este P30

fz = 0,15 [mm/dinte]
v = 150 [m/min]

Determinarea vitezei de aschiere:


x5
a 
x x
vc = C * f z 1 * a p 2 * T x3 * VB x4 *  e 
D
[m/min]

unde: T este durabilitatea sculei [min]


VB este uzura [mm]
C,x1,x2,x3,x4,x5 sunt coeficienti

C = 355
x1 = -0,21
x2 = -0,1
x3 = -0,24
x4 = 0,39
x5 = -0,2
fz = 0,15 [mm/dinte]
ap = 16,25 [mm]
T = 80 [min]
VB = 0,3 [mm]
−0 , 2
 8 
vc = 355 * 0,15 −0 , 21 *16 ,25 −0 ,1 * 80 −0, 24 * 0,30, 39 *   =151 ,5
125 

[m/min]

Calculul fortei tangentiale medii de aschiere:


a p * a e * f z * z * k c * k1 * k 2
F=
π *D [N]

Unde:
- kc – apasarea specifica de aschiere [MPa]
- k1 – coeficient de corectie ce tine cont de
valoarea unghiului de degajare
- k2 – coeficient de corectie ce tine cont de uzura
sculei

Calculul apasarii specifice de aschiere:


k c = hmed
−m
* k c1.1 [MPa]
114 ,6 a
hmed = sin k r *
ψ
* fz *
D
e
[mm]

Unde:
- kc – apasarea specifica de aschiere [MPa]
- hmed – grosimea medie a aschiei [mm]
- kc1.1 – apasarea specifica unitara de aschiere in
[MPa] (corespunde unei aschii de valoare unitara
b*h=1*1 mm2)
- Ψ – unghiul de contact
−m
k c = hmed * k c1.1

kc1.1=1208
m=0,22
 114 ,6  8
hmed = sin 50 *
 36 ,87
 * 0,15 *
 125
= 0.04 [mm]

k c = hmed
−m
* kc1.1 = 0.04−0, 22 *1208 = 2452.5 [MPa]
γ =3°
k1 = 1 + (6 − 3) *1,5% = 1,045
k 2 = 1 + 10 *VB * 4% = 1 + 10 * 0,3 * 4% = 1.12

16 ,25 * 8 * 0,15 * 20 * 2452 ,5 *1,045 *1,12


F=
π *125
= 2850 ,7 [N]
Calculul momentului de torsiune si a celui de
incovoiere:

-Momentul de torsiune:
D 125
Mt = F *
2
= 2850 ,7 *
2
= 178168 ,75 [N*mm]

-Momentul de incovoiere:

M i = 1,41 * F * l d = 1,41 * 2850 ,7 * 100 = 401948 ,7 [N*mm]

Calculul diametrului minim al dornului din conditia


de rezistenta:

σai=950 [MPa]
1
dr = 3
σ ai
* M i2 + M t2 = 7,73 [mm]

Calculul puterii:
F * vc 2850 ,7 * 150
P= =
60 * 1000 *η 60 * 1000 * 0,8
= 8,9 [kW]

Calculul grosimii dintelui din conditia de rezistenta:

6 * F * ae 6 * 2850,7 * 8
h=
B * σ ai
=
16,25 * 950
= 2.98 [mm]
Adoptarea placutelor: TPMR 110308