Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Oscilaţii mecanice

1. Un pendul elastic este format din:


a) Resort elastic şi corp; b) fir şi corp; c) fir şi resort elastic 0,5p
2. Pendulul gravitaţional ( cu fir ) are:
a) o mişcare rectilinie; b) o mişcare oscilatorie armonică;
c) o mişcare oscilatorie armonică pentru oscilaţii mici 0,5p
3. Oscilatorul liniar armonic este un corp de dimensiuni neglijabile
aflat în mişcare sub acţiunea unei forţe de tip:
a) gravitaţional; b) electric; c) elastic 0,5p
4. Amplitudinea oscilaţiilor reale scade în timp datorită acţiunii:
a) forţei elastice; b) corpurilor exterioare; c) frecărilor 0,5p
5. Legea de oscilaţie a unui punct material de masă m = 2 kg este
y = 4sin200π t [cm]. Amplitudinea oscilaţiei şi frecvenţa sa este:
a) A = 2 cm şi υ =100Hz ; b) A = 4 cm şi υ =100Hz ;
c) A = 6 cm şi υ=50Hz ; 1p
6. Perioada mişcării T şi constanta elastică k a resortului pendulului
elastic de la itemul anterior este:
a)T = 0,01s şi k = 800000 N/m; b) T = 0,01s şi k = 400000 N/m;
c) T = 0,1s şi k = 400000 N/m; 1p
7. Un punct material oscilează armonic, liniar, având amplitudinea A.
Raportul energiilor cinetică şi potenţială în momentul în care y =
A/3 este:
a)1; b) 3; c) 8; 1p
8. Dintre cele două pendule din desene, are perioada mai mare: 1p
a) pendulul A; b) pendulul B; c) ambele au aceeaşi perioadă
De ce?

A B
9.Un fir de iarbă oscilează rapid sub acţiunea vântului. Dacă se
aşează o insectă mare, firul va oscila: 1p
a) la fel; b) mai repede; c) mai lent
De ce?
10. Coloana de apă, de lungime l = 20 cm,
oscilează dacă se produce o denivelare.
Neglijându-se frecarea şi ştiind că g≈10 m/s2,
perioada de oscilaţie a coloanei de apă este:
a) 0,885s; b) 1,77s; c) 0,628s

2p
Se acordă 1p din oficiu