Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele: Data: ............

.................... Clasa: 11A

Test de evaluare
Oscilaţii mecanice

1. Perioada oscilatorului armonic ideal este dată de relaţia:


k k
a) T  2 ; b) T  2 km ; c) T   ; d) T  2 m
m m k
(2p)
2. Ecuaţia mişcării oscilatorii a unui punct material este
 
y  2 sin  4t   m 
 2
Viteza lui maximă are valoarea:
a)2m/s; b)8m/s; c)4m/s; d)6m/s
(2p)

3. Un corp cu masa de 2kg, legat de un resort elastic, efectuează o


mişcare oscilatorie armonică, a cărei amplitudine este A=25cm. Dacă
energia totală a oscilatorului este 4J, atunci pulsaţia mişcării va
fi:
a)4rad/s; b) 6rad/s; c) 8rad/s; d) 4πrad/s;
(2p)

4. Un oscilator armonic ideal având masa 0,1kg are în cursul mişcării


viteza maximă 0,1m/s şi acceleraţia maximă 2m/s 2. Constanta
forţelor elastice este:
a)0,1N/m; b)0,4N/m; c)20N/m; d)40N/m
(2p)

Se acordă 2 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii.


Succes!!! ☺