Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

PAB PROFESSIONAL SRL-D


crinaromy@yahoo.com / Telefon 0758891864

CURS INSPECTOR SSM (PROTECTIA MUNCII) 80 ore - COD COR 325723


Cursul se adresează persoanelor ce doresc să profeseze în domeniul protecţiei muncii. În cadrul cursului au loc discuţii libere pe
baza suportului informativ şi a legislaţiei de protecţia muncii (securitate şi sănătate în muncă). Metodele moderne utilizate în
predarea acestui curs îl transformă într-unul extrem de accesibil.
Cursul urmăreşte însuşirea de către cursanţi a cunoştinţelor de
bază pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi dobândirea şi
antrenarea capacităţilor de aplicare corectă şi concretă a noţiunilor de
bază în activitatea de protecţia muncii.
CONDITII DE ACCES: studii medii (bacalaureat).
ACTE NECESARE: CI, certificate de nastere, certificate
de casatorie (daca este cazul), act de studii, adeverinta medicala
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministeru
Educatiei Nationale.
Dupa finalizarea cursului se sustine examen si se obtine
un certificat recunoscut la nivel national si international, cu
valabilitate nelimitata, insotit de suplimentul descriptive.

CURS INSPECTOR CADRU TEHNIC PSI- 126 ORE - COD COR 541902
Cursul se adreseaza persoanelor care sunt absolventi de studii medii si care doresc sa se califice sau sa-si
perfectioneze cunostintele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
Ocupatia se refera la competentele necesare cadrului tehnic cu atributii
PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitatii de
prevenire si stingere a incendiilor.
Ocupatia include de asemenea competente legate de acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice, investigarea
contextului producerii incendiilor, acordul in cazul documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, instruirea salariatilor in domeniul
PSI si elaborarea documentelor specifice activitatii din domeniu.
CONDITII DE ACCES: studii medii (bacalaureat).
ACTE NECESARE: CI, certificate de nastere, certificate de casatorie (daca este cazul), act de studii, adeverinta
medicala
La finalul cursului, absolventul va poseda cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si va fi capabil sa intocmeasca
lucrari de o complexitate ridicata.
De asemenea cursantul va fi capabil sa comunice eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile
de efectuat, cerintele legate de acestea si sa planifice activitatile curente, fapt ce va usura integrarea lui in cerintele postului.
Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale,
insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite. Certificatul de absolvire are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.
S.C. PAB PROFESSIONAL SRL-D
crinaromy@yahoo.com / Telefon 0758891864

CURS TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR TOPOGRAF 1080 ore- COD COR 3112.3.14.
Cursul de Tehnician Cadastru Funciar-Topograf , este
AUTORIZAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
Cursul este adresat celor care isi doresc sa dobandeasca cunostintele
necesare calificarii in domeniul cadastrului si al topometriei.
CONDITII DE ACCES: studii medii (bacalaureat).
ACTE NECESARE: CI, certificate de nastere, certificate de
casatorie (daca este cazul), act de studii, adeverinta medicala
Aceasta ocupatie presupune efectuarea masuratorilor de teren precum si
a calculelor in vederea intocmirii hartilor si a planurilor indispensabile
oricarei lucrari de constructie, sau inregistrari cadastrale.
Certificare: In urma finalizarii examenului de absolvire, cursantii vor
intra in posesia certificatelor de Calificare pentru ocupatia de
“Tehnician Cadastru Funciar-Topograf” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite
in urma cursului.

CURS PADURAR 720 ore - COD COR 314311.


Cursul pentru calificarea de ”Padurar” este destinat tuturor
celor care au pregatirea minima de baza (10 clase). Cursul
se desfasoara pe o perioada de 720 ore din care 240 ore de
teorie si 480 ore de practica
necesare calificarii in domeniul cadastrului si al topometriei.
CONDITII DE ACCES: studii obligatorii.
ACTE NECESARE: CI, certificate de nastere, certificate de casatorie (daca este cazul), act de studii, adeverinta
medicala
Cei interesati pot sa dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare, valabil pe
viata, eliberat de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, fiind recunoscut national si in toate tarile care au aderat
Conventiei de la Haga.
Cursul este organizat in conformitate cu cerintele standardului ocupational in vigoare, cei interesati putand sa
dobandeasca competentele necesare pentru obtinerea unui Certificat de calificare si a suplimentului descriptiv.