Sunteți pe pagina 1din 4

DATA : 15.03.

2018
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: Rusu Elena
ARIA CURRICULARA: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA:Matematica
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive de geometrie
SUBIECTUL:Poligoane
TIPUL LECTIEI: predare învățare
Competențe specifice:

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare


3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare

OBIECTIVELE OPERATIONALE:

-cognitive
O1.-să definească poligonul ;
O2.-să indice numărul de laturi al unor poligoane;
O3.-să recunoasca poligonul din mai multe figuri geometrice;
O4. -să construiască poligoane din beţişoare ;

STRATEGIA DIDACTICA:
Resurse procedurale: învăţarea prin descoperire, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, observaţia, joc matematic;
Resurse materiale: manual, caiete,fise riglă, creioane colorate, fişe de lucru, beţişoare
Forme de organizare:frontala, individuala,pe grupe
EVALUARE:continua
BIBLIOGRAFIE:
Metodica predării matematicii la clasele I- IV, Ioan Neacşu şi colaboratorii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988;
Matematică – ghidul învăţătorului, Alexandrina Dumitru, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1996;
DESFASURAREA ACTIVITATII

ETAPELE OB. ACTIVITATEA INVATATOAREI ACTIVITATEA EVALUARE


LECŢIEI ELEVILOR
Momentul -Se asigura conditiile optime pentru inceperea orei de - Se pregătesc pentru
organizatoric matematica; începerea orei de matematica
2 min

Captarea şi Îi invit pe elevii să participe la un joc: Frontala


orientarea ,,Şotron”(ANEXA1). Pentru ,,a sări” dintr-o căsuţă în - Observă planşa şi raspund individuala
atenţiei alta elevii vor trebui să rezolve o sarcină matematică. la intrebari
5 min

Anunţarea -anunt subiectul lectiei-POLIGOANE-si prezint frontala


titlului lecţiei şi a obiectivele operationale pe intelesul elevilor. Asculta cu atentie, isi
obiectivelor -Scriu titlul lectiei pe tabla. noteaza titlul lectiei
3 min

Dirijarea Elevii sunt îndrumaţi să observe linii frânte Asculta cu atentie, descriu, Frontala
invatarii concluzioneaza, Individuala
închise( pe manual) şi să indice câte beţişoare s-au
30 deseneaza,noteaza in
folosi pentru construirea acestora. caiete,participa la evaluarea
raspunsurilor
 Exerciţiu joc – Desenez linii frânte închise.
- o line frântă închisă formată din trei segmente
de dreaptă; Elevii desenează pe caiete:
- o linie frântă închisă formată din patru
segmente de dreaptă;
- o linie frântă închisă formată din cinci
segmente de dreaptă;
Linia frântă închisă se numeşte poligon.
Descoperiţi!
Din câte segmente de dreaptă este format fiecare Elevii notează:
poligon din desenele date?
Segmentele de dreaptă din care este format un
poligon sunt laturile poligonului.
- Daţi exemple de obiecte din clasă care au
forma unui poligon.
,,Poligonul este o linie franta inchisa.
Poligonul are cel putin trei laturi.
Poligonul cu cu cele patru laturi egale se numeste
patrat.
Poligonul cu trei laturi se numeste triunghi.
Poligonul cu patru laturi ,egale doua cate doua se
numeste dreptunghi’’
-Cer elevilor sa construiasca din betisoare diferite Asculta cu atentie Frontala
Obţinerea figuri geometrice apoi sa le deseneze la tabla. Raspund cerintelor individuala
performanţelor Impart fisele si explic cerintele. Deseneaza la tabla.
7 min Strang fisele si fac o apreciere cantitativa si calitativa Rezolva fisele de lucru
asupra rezolvarii acestora.
Concluzii si Fac aprecieri generale asupra desfasurarii lectiei. Asculta cu atentie frontala
aprecieri Dau tema pentru acasa si explic rezolvarea acesteia. Noteaza tema
3 min

FISA DE LUCRU
I.Coloreaza cu verde triunghiurile, cu maro dreptunghiurile si cu rosu patratele .

II.Uneste cuvantul cu figura geometrica corespunzatoare.

triunghi hexagon patrat dreptunghi

III.Realizeaza un desen in care sa folosesti cel putin doua poligoane diferite.