Sunteți pe pagina 1din 1

Elev ........................................................

Clasa ..............................

TEST EVALUARE

1. Energia mecanică. Definiție.

2. Energia cinetică. Definiție, formulă, unitate de măsură

3. Energia potențială. Definiție, exemple.

4. Energia, mărime de stare.

5. Lucrul mecanic, mărime de proces.

6. Echilibrul corpurilor și energia potențială gravitațională.

7. Un vagon de cale ferată, cu masa m = 20 t, ciocnește un obstacol cu viteza v = 0,2 m/s. Resorturile
tampoanelor s-au comprimat cu x = 4 cm. Să se determine forța maximă ce acționează asupra
resorturilor.

8. În Fig. 12 a), b), c) sunt reprezentate dependențele forței F de distanța x, care acționează asupra unui
corp. Să se calculeze lucrul mecanic al forței în fiecare caz.

S-ar putea să vă placă și