Sunteți pe pagina 1din 5

Nume elev

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română


pe semestrul I
Clasa a VI-a

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh
croncănitori.
Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită,
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
deslipesc, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.

(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)

Partea I (54 de puncte- 9x6 puncte)

1. Stabilește sinonimul pentru cuvintele :copac, zăpadă, cenușiu, zâmbet, vorbă, prieten(6p)
2. Scrie antonimele următoarelor cuvinte : posibil, uscat, trist, cald, milos, frumusețe. (6p)
3. Transcrie, din poezie, câmpul lexical al vieţuitoarelor (minim 6 cuvinte) . (6p)
4. Transcrie un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat. (6p)
5. Desparte în silabe cuvintele: tuspatru, ruginit, jalnic, verde, înfiorare, iluzii (6p)
6. Demonstrază omonimia următoarelor cuvinte : dar, râs (6p)
7. Identifică în textul citat: a) o comparaţie, b) o personificare (6p)
8. Menționează cine este autorul și care este titlul poeziei de mai sus. (6p)
9. Alcătuiește enunțuri cu omofonele : s-au/sau, s-a/sa. (6p)

Partea a II-a (24 de puncte)

Redactează o compunere de 8-10 rânduri în care să povesteşti o întâmplare petrecută într-o zi de toamnă.

În compunerea ta trebuie: să utilizezi cel putin două moduri de expunere; (4p) să precizezi indicii de timp, de spaţiu şi cel puţin un
personaj; (4p) să propui un titlu sugestiv, original pentru compunerea ta; (2p) să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate
şi să respecţi limita de spaţiu indicată. (2p)

Notă! Vei primi 12 puncte pentru redactare (coerenţa textului - 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea - 2 p.).
NUME:

Școala Gimnazială Dorna Arini

Teză pe semestrul I
Clasa a VI-a (A.C.)

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele,


Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele;
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor,
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.

Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!


Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.

(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)


Partea I
1. Scrie sinonimul (cuvânt cu sens asemănător) pentru: rele, trist. (2p)

2. Desparte în silabe cuvintele: gânduri, latră. (2p)

3. Scrie două vieţuitoare care apar în textul dat. (1p)

Partea a II-a. Scrie în 3-5 rânduri ce ţi-a plăcut din poezie. (2p)

DIN OFICIU 3 PUNCTE


Barem de corectare și notare

Partea I
1) Rele=triste, posomorâte etc. grozavii=imenșii, tulburătorii, preaplinii etc. (3p+3p)
2) Cocoare, acu, nouri, lumei. (6p)
3) Cocostârci, rândunele, cocori, corbi, boi, cai, câini;(6p)
4) Diftongi: oaspeţii, părăsit-au, au, cuiburi, acu-i, frunzele-i, frumoasele, iluzii, lumei, soarele, iar,
grozavii, iernatici, ziua, iarna, şuieră, boii, caii, câinii; Hiaturi: câmpie, aer, balauri, nouri, înfiorare, s-
apropie. (3p+3p)
5) Tus-pa-tru, ru-gi-nit. (3p+3p)
6) Cratima înlocuiește litera ”i”. (6p)
7) Au fugit-indicativ, PC, pers a III-a; latră-indicativ, prezent, pers a III-a. (6p)
8) Comparație=lunca pare ruginită, frunzele ca frumoasele iluzii, nouri ca balauri.
Personificare=oaspeții caselor, au fugit, iarna vine pe crivăț călare.
Epitet=zile rele, lung zbor,jalnic dor; vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestezită/ Lunca, bătută de
brumă acum pare ruginită, suflet omenesc, soarele iubit, grozavii nori, corbi iernatici, croncănitori.
(2p+2p+2p)
9) Explicare corectă, completă, nuanţată-6p; explicare parţială, incompletă-3p.

Partea a II-a
Elevii vor primi punctajul maxim dacă vor respecta cerințele date:
-să aibă o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate (4p)
-să precizeze indicii de timp, de spaţiu şi cel puţin un personaj; (4p)
-să propună un titlu sugestiv, original pentru compunere; (2p)
- să respecte limita de spaţiu indicată. (2p)

Notă!Vorprimi12 punctepentruredactare (coerenţatextului - 2 p.; registrulde comunicare, stilulşivocabularuladecvateconţinutului - 2


p.; ortografia - 3 p.; punctuaţia - 3 p.; aşezareacorectă a textuluiînpagină, lizibilitatea - 2 p.).

Informare
Asupra rezultatelor obținute de elevii clasei a VI-a la lucrarea scrisă semestrială, pe semestrul I:
Nota 3= elevi nota 7= elevi;
Nota 4= elevi nota 8= elevi;
Nota 5= elevi nota 9= elevi.
nota 6= elevi;

Media clasei: puncte

Analiza swott
Puncte tari Puncte slabe

Măsuri remediale ce se impun:


-
-
Temă acasă
1) Precizează grupurile de sunete din cuvintele: oaspeţii, noastre, părăsit-au, cuiburi, ş-au, cocoare,câmpie, acu-i, aer,
frumoasele, iluzii, lumei, balauri, nouri, soarele, iubit, grozavii, iernatici,ziua, iarna, şuieră, înfiorare, boii, caii, rânchează, cânii.
2) Numeşte figurile de stil subliniate în versurile de mai jos:
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)

Temă acasă
1) Precizează grupurile de sunete din cuvintele: oaspeţii, noastre, părăsit-au, cuiburi, ş-au, cocoare,câmpie, acu-i, aer,
frumoasele, iluzii, lumei, balauri, nouri, soarele, iubit, grozavii, iernatici,ziua, iarna, şuieră, înfiorare, boii, caii, rânchează, cânii.
2) Numeşte figurile de stil subliniate în versurile de mai jos:
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)

Temă acasă
1) Precizează grupurile de sunete din cuvintele: oaspeţii, noastre, părăsit-au, cuiburi, ş-au, cocoare,câmpie, acu-i, aer,
frumoasele, iluzii, lumei, balauri, nouri, soarele, iubit, grozavii, iernatici,ziua, iarna, şuieră, înfiorare, boii, caii, rânchează, cânii.
2) Numeşte figurile de stil subliniate în versurile de mai jos:

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri.
Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor. Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)

Temă acasă
1) Precizează grupurile de sunete din cuvintele: oaspeţii, noastre, părăsit-au, cuiburi, ş-au, cocoare,câmpie, acu-i, aer,
frumoasele, iluzii, lumei, balauri, nouri, soarele, iubit, grozavii, iernatici,ziua, iarna, şuieră, înfiorare, boii, caii, rânchează, cânii.
2) Numeşte figurile de stil subliniate în versurile de mai jos:
Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc. Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.
Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri, Boii rag, caii rânchează, cânii latră la un loc,
Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri. Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.
(V. Alecsandri-“Sfârșit de toamnă”)