Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE


Craciunescu Elena
Subsemnatul __________________________________, Bucuresti
domiciliat în ____________,
Ion Berindei
Str. ____________________________, nr. ________,
2 OD47 scara ______,
bloc _________, 1
Etaj ______,
4 ap. _________,
18 posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului
București str. ___________________________________,
Ion Berindei 2
nr. ________, bloc _____,
OD47
1 4 18 GD 0013100
Scara ____, etaj _____, ap _____, B.I./C.I. seria ____ nr. _____________, eliberat(ă)
SPCEP S2
de ____________________, 11.06.1992 Telefon ________________,
la data de _____________,
adresă de e-mail ______________________,
popescumariacristina@yahoo.com declar pe proprie răspundere că în unitatea
1 membri, după cum urmează:
locativă locuiesc un numar de .......

Nr. Nume și prenume


Crt.
1 CRACIUNESCU ELENA

Reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-


24.07.2015
menționată, începând cu data de ………………
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele
din această declarație sunt corecte și complete.

Data ………………..
27/03/2019 Craciunescu Elena
Numele și prenumele …………………
Semnătura …………………………….