Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relaţiile comercial-economice


între Republica Moldova şi Republica Italiană pentru anul 2013

I. CADRUL JURIDIC
Pînă la momentul actual între Republica Moldova şi Republica Italiană au fost semnate
un şir de Acorduri cu caracter economic, cele mai importante sunt:

Locul şi
Intrarea în
Nr. Denumirea Acordurilor data
vigoare
semnării
1. Declaraţie comună cu privire la principiile relaţiilor între Chişinău,
Republica Moldova şi Republica Italiană; 20.03.1997
20.03.1997
2. Declaraţie comună privind cooperarea economică între Chişinău,
20.03.1997
Republica Moldova şi Republica Italiană; 20.03.1997
3. Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a
Roma,
investiţiilor între Guvernul Republicii Moldova şi 26.08.2001
19.09.1997
Guvernul Republicii Italiene;
4. Declaraţie comună între Republica Moldova şi
Roma,
Republica Italiană privind consultările în materie de 26.07.1999
26.07.1999
raporturi economice;
5. Convenţie între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei Roma,
14.07.2011
impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi 03.07.2002
prevenirea evaziunii fiscale.
6. Memorandum de înţelegere privind cooperarea în
materie industrială şi de dezvoltare a întreprinderilor Roma,
23.02.2004
mici şi mijlocii între Guvernul Republicii Moldova şi 20.11.2003
Guvernul Republicii Italiene

Cadrul juridic cu Regiunile italiene. De asemenea, Republica Moldova a semnat


Acorduri de colaborare economică cu două Regiuni ale Republicii Italiene:

1. Acord între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Regiunea Veneto,


semnat la Veneţia, la 20 decembrie 2001.
2. Acord de colaborare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi
Regiunea Emilia-Romagna, semnat la Bologna, la 16 februarie 2005, (ambele
Acorduri au intrat în vigoare la data semnării lor).
3. Declaraţie de intenţie preliminară stipulării unui Acord între Repunlica Moldova şi
Regiunea Abruzzo din Republica Italiană, semnată la Chişinău la 8 noiembrie
2011.

II. COMERŢUL BILATERAL


Volumul comerţului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor
economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu Republica Italiană, în anul
2013, a înregistrat suma de 530,35 mil. USD deţinînd astfel o pondere de 6,72% în
comerţul total al RM. Comparativ cu anul 2012, volumul comerţului exterior a fost în
creştere, cu 0,07%. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în anul
2013, Italia se situează pe locul 4 între partenerii cu care Republica Moldova întreţine
relaţii comerciale.

Evoluţia schimburilor comerciale


mil. USD
Dinamica
Anul 2012 Anul 2013
2013/2012
Total 529,94 530,35 100,07%
Export 202,37 185,28 91,55%
Import 327,57 345,06 105,33%
Sold -125,19 -159,78

Soldul balanţei comerciale înregistrat în anul 2013 a fost în favoarea Italiei şi a


constituit – 159,78 mil. USD., majorăndu-se cu 27,63% în comparaţie cu anul 2012.
Italia, după mărimea deficitului balanţei comerciale, se situează pe locul 6 printre ţările
partenere ale Republicii Moldova.

Exportul de mărfuri realizat în anul 2013, a înregistrat suma de 185,28 mil. USD, fiind
în descreştere faţă de anul 2012 cu 8,45%. Republica Italiană se situează pe locul 2 în
topul ţărilor din Uniunea Europeană (primul loc fiind deţinut de România) în care
Republica Moldova efectuează exporturi, deţinînd, totodată, o pondere de 7,72 % în
volumul total al exportului R. Moldova.

Principalele mărfuri exportate în anul 2013 (pe secţiuni)


mil. USD
2012 2013 Dinamica Ponderea
2013/2012 în total
% export
1512 Uleiuri din seminte de floarea- 48,50 20,82 42,92% 11,23%
soarelui, de sofranas, de bumbac
si fractiunile lor, chiar rafinate,
dar nemodificate chimic
6204 Taioare, seturi, jachete, rochii, 19,78 15,82 79,97% 8,53%
fuste, pantaloni, salopete cu
bretele, sorturi (altele decit pentru
baie), pentru femei si fete
6203 Costume sau compleuri, seturi, 11,63 13,60 116,93% 7,34%
sacouri, pantaloni, salopete cu
bretele, pantaloni scurti si sorturi,
pentru barbati sau baieti
Importul de mărfuri efectuat în perioada menţionată în Republica Moldova din Italia a
însumat 345,06 mil. USD şi a înregistrat o creştere în raport cu anul 2012 şi anume cu
5,33%. Italia se situează pe locul 3 în topul ţărilor din Uniunea Europeană (primul loc
fiind deţinut de România iar locul doi de Germania) din care Republica Moldova
efectuează importuri, deţinînd o pondere de 6,28% în volumul total al importului
Republicii Moldova.

Principalele mărfuri importate în anul 2013 (pe secţiuni)


mil. USD
2012 2013 Dinamica Ponderea
2013/2012 în total
% export
3004 Medicamente (dozate si 43,58 50,91 116,81% 14,75%
conditionate pentru vanzarea cu
amanuntul)
8544 Fire, cabluri si alte conductoare 9,95 12,14 122,01% 3,51%
electrici izolate, cu sau fara
conectori; cabluri de fibre optice,
constituite din fibre izolate
individual
4107 Piei finite prelucrate dupa 11,33 11,79 104,06% 3,41%
tabacire sau uscare, inclusiv piei
pergament de bovine sau de
cabaline, epilate, chiar despicate

RELAŢIILE INVESTIŢIONALE

Conform informaţiei oficiale prezentate de Camera Înregistrării de Stat, în Republica


Moldova îşi desfăşoară activitatea 1013 întreprinderi cu capital italian cu investiţii de
1330,5 mil. lei, plăsînduse pe locul 2 după numărul interprinderilor pe teritoriul
Republicii Moldova şi locul 1 după capitalul investit.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR BILATERALE

 Stabilirea unei cooperări mai strânse între instituţiile de stat (Ministere, Agenţii,
Birouri), responsabile de promovarea exportului şi atragerea investiţiilor.
 Facilitarea schimbului de informaţii, experienţă şi bune practici în domeniul
legislaţiei, politicilor şi strategiilor de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.
 Schimb de experienţă privind practicile italiene de promovare a exportului şi
atragere a investiţiilor, prin organizarea de seminare şi training-uri.