Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE,


ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

ȘMATOC DUMITRU

CERCETAREA DIPLOMAȚIEI PUBLICE ȘI


CULTURALE A ITALIEI

PROIECT DE CERCETARE

Autorul :

(semnătură)

Conducător științific :

ROTARU
Veronica,dr.,conf.univ.

CHIȘINĂU,2018
Introducere:
Într-o lume care se află în proces de plină schimbare, în care extinderea
democrației la nivel aproape global tinde să ducă către o democratizare a
relațiilor dintre state, este nevoie în primul rând de transparență în adoptarea de
politici externe. Cultura și activitățile culturale sunt folosite pentru dezvoltarea
participării la procesul de democratizare, pentru promovarea educației, a
drepturilor omului și a libertății de exprimare. Există diferite opini sau mai
bines pus diferite teorii asupra diplomației publice ,ceea ce la fel poate fi ca o
perspectivă în present pentru a poate fi bine informat ,despre ce sau cu ce se
ocupă în realitate diplomația cultural și public .