Sunteți pe pagina 1din 19

Str. Caimatei 6, ap.

3, București
office@arc-engineering.ro
+4 0723 279 845
Centru de agrement si spa Instalatii Sanitare
Str. Libertatii, Predeal, jud. Brasov PTh / Noiembrie 2011

MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentatie (Instalatii sanitare si stingere incendii), trateaza la nivelul fazei P.Th.
urmatoarele categorii de lucrari si contine urmatoarele parti:

- Partea A - Instalatii sanitare


- Partea B - Instalatii de stingere incendii
- Partea C - Izolatii, protectii, marcaje
- Partea D - Dispozitii finale

Proiectul a fost elaborat, in conformitate cu tema de proiectare intocmita impreuna cu


beneficiarul investitiei. Functiunea atribuita imobilului este aceea de cladire pentru agrement și
activitati sportive.
Cladirea se va structura in mai multe compartimente functionale repartizate pe etaje si in
plan astfel:
La Subsol se vor amplasa urmatoarele functiuni: spatiu tehnic sub bazinele aferente
piscinelor, vestiar angajati/ adapost ALA .
La Demisol se vor amplasa urmatoarele functiuni: terenuri de squash, grupuri sanitare,
centrala termica, depozitare echipament pentru turn-escalada, vestiare femei/barbati, spatiu
tehnic SPA, sauna salina, sauna cu infrarosu, sauna cu aburi, zona relaxare dupa sauna, Post
trafo, TEG (Tablou Electric General), instalatie conditionare aer, generatoare electrice, gospodarie
apa incendiu ( bazinul pentru inmagazinarea rezervei de apa necesara stingerii incendiilor si
statia de pompare aferenta), camere tehnice, scari de acces.
La Parter se vor amplasa urmatoarele functiuni: sauna cu infrarosu, sauna, bazin
caldarium, bazin flotatio, bazin frigidarium, baie de aburi, grota de gheata, pisicina, zona relaxare
(relaxare salina, relaxare nocturna), sauna spaniola, jacuzzi, dus american, rain forest, grupuri
sanitare, receptia centrului de agrement, depozitare, tratament unghii, masaj picioare, masaj
general, solar, tratament piele, dus knippe, dus vichy, cabinet medical, zona lobby, bazin
tepidarium, bar, camera paza, SPA central, camera servere, oficiu, Aqua-parc, scari de acces, TE-
Parter, turn de escalada.
La Etaj se vor amplasa urmatoarele functiuni: hol acces, cabinet medical de cardiologie,
Sali pentru gimnastica aerobica, pentru solar, pentru forta, pentru fitness+spinning, bar, depozit
bar, degajament, birouri, chicineta, birou administrativ, TE-Etaj, turn de escalada.

Constructia nou rezultata va avea urmatoarele caracteristici:

Structura
Clasa de importanta – III (sub 400 de persoane)
Categoria de importanta - C
PSI

1 / 19
Gradul - II - de rezistenta la foc
Categoria de risc la incendiu – risc mic

A. INSTALATII SANITARE

I. GENERALITATI

I.1. Prezentarea proiectului

Prezenta lucrare solutioneaza la nivel de P.Th. instalatiile sanitare aferente obiectivului Centru de
agrement si spa, din Str. Libertatii, Predeal, jud. Brasov, avand ca beneficiar Primaria Orasului
Predeal.

Regimul de inaltime al cladirii este : S+P+1E.

I.2. Bazele proiectarii

La baza lucrarii au stat:


- Tema de arhitectura.
- Scenariul de Securitate la Incendiu
- Normele şi reglementarile de specialitate (instalatii sanitare) in vigoare :
- Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii;
- normativul I9/94 privind proiectarea și executarea instalatiilor sanitare;
- normativ P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor;
- normativul NP 086/05 privind proiectarea, executarea și exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor;
- prescriptii privind protectia muncii, regulamentul privind protectia și igiena in constructii;
- standarde de stat privind proiectarea instalatiilor sanitare: STAS-1478 "Alimentarea
interioara cu apa la constructii civile și industriale"; STAT-1795 "Canalizari interioare";
- SR 1343-1 / 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila (care trebuie
asigurate de sistemul de alimentare cu apa potabila a unei localitati)

I.3. Descrierea lucrarilor

Proiectul cuprinde :
- alimentarea generala cu apa potabila;
- rezervoarele de inmagazinare apa potabila, inclusiv filtrarea mecanica dedurizarea apei;
- grupul de pompare pentru apa potabila;
- instalatia de distributie a apei menajer-sanitare;
- instalatia de alimentare, filtrare si tratare a apelor pentru piscine;
- instalatia de evacuare a apei uzate menajere si condens;
- instalatia de evacuare a apelor pluviale;
- instalatia de evacuare a apelor uzate din piscine ;
- instalatia de canalizare a apelor pluviale incarcate cu hidrocarburi, aferenta parcajului
exterior;

2 / 19
- instalatia de preepurare a apelor uzate cu continut de hidrocarburi (separator de
hidrocarburi cu by-pass)
- montarea obiectelor, armaturilor si accesoriilor sanitare;
- izolatiile termice, anticondens, anticorozive si fonice aferente instalatiilor;
- lucrarile de constructii aferente instalatiilor sanitare;

I.4. Note de calcul

Proiectul cuprinde calculele de dimensionare a elementelor care formeaza instalatiile sanitare


interioare.

II. BAZE SI METODE DE CALCUL

II.1. Caracteristicile apei potabile

Apa potabila provine de la reteaua orasului Predeal, iar calitatea apei este conform STAS 1342.
Nu este cazul prevederii de tratamente speciale pentru apa potabila, cu exceptia filtrarii mecanice
si dedurizarii la alimentarea rezervoarelor de apa potabila.

II.2. Reteaua de alimentare cu apa rece si calda menajera

Calculele de dimensionare sunt conform STAS 1478/90.

a. debite de calcul si echivalenti


- lavoar: E = 0,35; (qc = 0,07 l/s)
- spalator: E = 1; (qc = 0,2 l/s)
- rezervor de closet: E = 0,50; (qc = 0,1 l/s)
- pisoar : E = 0,17; (qc = 0,035 l/s)
- dus: E = 1,00; (qc = 0,2 l/s)
- baie de picioare: E = 0,50; (qc = 0,1 l/s)

b. coeficienti de simultaneitate
- a = 0,15 (regim de furnizare a apei 24 h);
- b = 1 (apa rece);
- c = 3 (bai publice).

c. determinarea diametrelor
S-a facut conform STAS 1478/90 in functie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficientul de
simultaneitate si vitezele economice.

d. viteza apei in conducte


Viteza maxima a apei in conducte va fi de maxim 3 m/s.
Vitezele economice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabelul 13 pentru fiecare diametru de
conducta in parte.

II.3. Reteaua de evacuare a apei uzate menajere

3 / 19
Calculele de dimensionare sunt conform STAS 1795/87.

a. debite de calcul si echivalenti


- lavoar : E = 0,5; (qc = 0,17 l/s)
- spalator : E = 1; (qc = 0,33 l/s)
- closet : E = 6 ; (qc = 2 l/s)
- pisoar (cu spalare intermitenta): E= 3,5; (qc = 1,15 l/s)
- cada de dus: E= 1; (qc = 0,33l/s)
- baie de picioare: E = 1; (qc = 0,33 l/s)

b. coeficienti de simultaneitate
- a = 0,33 (regim de furnizare a apei 24 h);
- c = 1,4 (bai publice).

c. coloane
Dimensionarea coloanelor s-a facut astfel incat debitele de calcul sa nu depaseasca debitele din
STAS 1795 - tabelul 13.

d. colectoare orizontale
- gradul de umplere: u = 0,65
- pantele sunt conform STAS 1795 - tabelul 8, in functie de diametrul conductei.
- diametrele sunt alese conform STAS 1795 - tabel 11 in functie de debite, pantele
conductelor si viteze.

e. viteze
- Viteze minime admise in conducte orizontale este de 0,7 m/s.
- Vitezele maxime sunt de 4 m/s.
- Viteza de circulatie a apei in conducte trebuie sa permita autocuratirea canalizarii.

III. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

III.1. Scopul alimentarii cu apa

Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:


- potabil si menajer - la grupuri sanitare, alimentare instalatii termo-clima;
- alimentarea piscinelor;
- refacerea rezervei intangibile de incendiu.

III.2. Bransamentele de apa rece racordate la reteaua oraseneasca

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin intermediul unui racord DN50 (PEHD 63) la
reteaua de apa existenta in zona.
Dimensionarea bransamentului de apa s-a facut astfel incat sa asigure deopotriva debitul maxim
orar pentru consumul de apa rece pentru nevoi menajere cat si pentru refacerea rezervei de apa
pentru incendiu.
Intreaga cantitate de apa preluata din reteaua publica va fi dedurizata cu ajutorul unei statii de
dedurizare cu capacitatea maxima de 16 mc/h.

4 / 19
Intreaga cantitate de apa va fi contorizata printr-un contor amplasat in cladire la subsol, intr-un
spatiu comun, bine protejat si cu acces permanent pentru citire si interventie. Bransamentul este
dotat cu filtru cu site si robinet de retinere (clapeta de sens).

III.3. Distributia generala de apa

Distributia generala de apa este ansamblul de conducte si armaturi prin care apa provenita de
bransamentul la reteaua publica este distribuita la consumatorii principali din cladire :
- consumatorii potabili – menajeri;
- instalatiile de piscine;
- rezeva intangibila de incendiu.

III.4. Rezervoare de inmagazinare apa potabila

Pentru compensarea variatiei debitului orar din bransamentul de apa este necesara prevederea:
- 5 rezervoare tampon pentru apa de consum menajer, confectionate din polietilena
alimentara, cu un volum util de 2000 litri fiecare;
- 1 recipient de hidrofor sub presiune, avand volumul de 500 litri, cu membrana din
cauciuc butil, lipsit de nocivitate in sensul legislatiei alimentare.
Amplasarea rezervoarelor s-a facut la subsol, in spatiul tehnic aferent gospodariei de apa.

III.5. Grupul de pompare pentru apa potabila

La subsolul cladirii se afla un grup de pompare format din :


- o pompa activa + o pompa de rezerva, cu turatie variabila, avand fiecare Qp = 13 mc/h si
Hp = 6 bar;
- distribuitoare aspiratie, respectiv refulare si armaturile de inchidere, retinere si control
necesare;
- un tablou electric pentru alimentare si automatizare, continand releele de alimentare si
protectie, traductorul de presiune, convertizorul de frecventa pentru variatia infinita a
turatiei pompelor, presostat pentru protectia la mersul in gol, etc.

Dimensionarea echipamentului de pompare s-a facut in functie de debitul de calcul si presiunea


necesara in instalatia sanitara.

III.6. Instalatia de distributie apa rece menajera

Instalatia de apa rece se compune din:


- distributia pe orizontala montata la plafonul subsolului;
- coloane verticale, inclusiv devierile acestora;
- legaturi la obiectele sanitare.

Conductele de distributie se vor monta dupa caz, astfel:


- aparent, la subsol si in spatiile tehnice;
- coloanele verticale in ghene inchise, cu posibilitatea vizitarii, sau in plafoane false pentru
devierile de coloane;
- in pereti sau dubluri de gips-carton, legaturile la obiectele sanitare.

S-au prevazut robinete de inchidere, retinere, golire si reglaj, conform schemelor, astfel:

5 / 19
- robinete de inchidere si golire pe ramurile principale, la baza coloanelor si la alimentarea
grupurilor sanitare la fiecare nivel;
- robinete de inchidere retinere pe conductele de by-pass si la alimentarea boilerelor pentru
prepararea apei calde sanitare;
- pe legaturile de la coloane spre obiectele sanitare;
- recipient hidropneumatic cu membrana de cauciuc, pentru anihilarea loviturilor de berbec
in capatul coloanelor.

Retelele de distributie a apei reci se vor executa cu urmatoarele materiale :


- pentru distributiile principale de la subsoluri si legaturile la obiectele sanitare se vor
utiliza conducte din PP-R, Pn10 bar.
- pentru traseele din gospodaria de apa se vor utiliza conducte din otel zincat.
Toate conductele, armaturile si echipamentele montate in sistem vor corespunde caracteristicilor
de presiune de lucru PN 10 bar.

III.7. Prepararea apei calde menajere

Prepararea apei calde de consum menajer se va realiza prin intermediul unui boiler amplasat in
centrala termica.
Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor
conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

III.8. Instalatii de alimentare cu apa pentru piscine

In cladire se regasesc urmatoarele tipuri de piscine:

- Piscina de inot, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 28°C
o
Dimensiuni 25x15m
o
Suprafata 375 m2
o
Volum de apa 750 m3
o
Adancime: 1.8m – 2.2 m
o
Debit de apa recirculat: 160 m3/h
o
Filtre: 2 buc x 1800 mm
o
Timp de recirculare volum apa piscina: 4h
o
Vas de compensare: 7 x 5 = 35 m3
o
Debit de apa reimprospatata: 0.23 l/s

- Aqua Park, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 31°C
o
Suprafata 220 m2
o
Volum de apa 280 m3
o
Adancime: 1.4m, 1.0m, 0.6m
o
Debit de apa recirculat: 240 m3/h
o
Filtre: 3 buc x 1800 mm
o
Timp de recirculare volum apa piscina: 1.2h
o
Vas de compensare: 6 x 5 = 30 m3
o
Debit de apa reimprospatata: 0.20 l/s

6 / 19
- Flotatio, cu urmatoarele caracteristici:
o
Temperatura apa: 30°C
o
Apa sarata: 18 %
o
Suprafata 22 m2
o
Volum de apa 22 m3
o
Adancime: 1.0m
o
Debit de apa recirculat: 16 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 800 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.006 l/s

- Frigidarium, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 20°C
o
Suprafata 16 m2
o
Volum de apa 16 m3
o
Adancime: 1.0m
o
Debit de apa recirculat: 12 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 800 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.014 l/s

- Tepidarium, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 34°C
o
Suprafata 16 m2
o
Volum de apa 16 m3
o
Adancime: 1.0m
o
Debit de apa recirculat: 8 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 650 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.013 l/s

- Caldarium, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 38°C
o
Suprafata 16 m2
o
Volum de apa 16 m3
o
Adancime: 1.0m
o
Debit de apa recirculat: 8 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 650 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.012 l/s

- Spa central si inot contracurent, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 28°C
o
Suprafata 50 m2
o
Volum de apa 41 m3
o
Adancime: 0.5 – 1.0 m
o
Debit de apa recirculat: 36 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 1200 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.045 l/s

- Jacuzzi interior x 4 buc, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 38°C
o
Suprafata 5 m2

7 / 19
o
Volum de apa 1 m3
o
Adancime: 0.5 – 1.0 m
o
Debit de apa recirculat: 12 m3/h
o
Prevazuta cu kit compact pentru pompare si filtrere
o
Vas tampon de compensare: 2 mc
o
Debit de apa reimprospatata: 0.15 l/s

- Jacuzzi exterior, cu urmatoarele caracteristici:


o
Temperatura apa: 38°C
o
Suprafata 10 m2
o
Volum de apa 2.5 m3
o
Adancime: 0.5 – 1.0 m
o
Debit de apa recirculat: 25 m3/h
o
Filtre: 1 buc x 1200 mm
o
Debit de apa reimprospatata: 0.15 l/s

Controlul calitatii apei trebuie sa fie facut de catre laboratoare de specialitate agreate de
organele de inspectie sanitara. Schimbarea integrala a volumului de apa din bazine se face ori de
cate ori continutul total de cloruri depaseste concentratia de 200 mg/l.
Pentru a corespunde conditiilor de calitate apa din bazinele de inot este supusa la 3
procese principale de tratare, si anume: filtrarea, incalzirea si sterilizarea.
In cazul piscinelor cu rigola perimetrala, apa poluata este evacuata din bazin printr-o
conducta, o parte fiind eliminata la canalizare, iar restul (cea mai mare parte) fiind colectata intr-
un rezervor tampon. Aici este amestecata cu apa proaspata, preluata cu o pompa si refulata intr-
un filtru inchis sub presiune prevazut cu un aparat pentru reglarea vitezei de filtrare.
In cazul piscinelor cu skimmere, apa este preluata direct de pe fundul piscinei de catre
aspiratia pompelor si amestecata cu apa proaspata. Surplusul de apa se evacueaza la canalizare
direct de la skimmere, printr-o conducta de preaplin.
Pentru flocularea suspensiilor coloidale si deci cresterea eficientei procesului de filtrare, se
introduce in apa, inainte de intrarea in filtru, o substanta coagulanta pe baza de saruri de
aluminiu, in cantitatea de 0.05 g/mc. Se va incerca pastrarea unei distante minime de 15m de la
introducerea substantei pana la intrarea apei in filtru.
In cazul piscinei de inot de 25 x 15 m, a Aquapark-ului si a Spa-ului central, apa filtrata
este supusa radiatiilor ultraviolete pentru reducerea concentratiei de cloramina din apa si a
consumului de clor ce trebuie adaugat in apa pentru dezinfectare.
Apa filtrata este incalzita intr-un schimbator de caldura folosind agent termic primar apa
calda de la centrala termica cu combustibil gazos, cu exceptia jacuzzi-urilor interioare care sunt
prevazute cu incalzitor electric.
Dupa incalzire si inainte de intrarea apei in bazin, se introduce in apa o cantitate
determinata de clor, cu o pompa dozatoare. Concentratia de clor rezidual in apa de piscina este
de 0.3 – 0.6 mg/l la piscine si de 0.7 – 1.0 mg/l la jacuzzi. Nivelul maxim nu trebuie sa depaseasca
1.2 mg/l. Pentru corectarea pH-ului apei se introduce un reactiv chimic, de asemenea cu o pompa
dozatoare. Nivelul pH-ului trebuie sa fie intre valorile de 7.2 si 7.8. Cu cat creste pH-ul, cu atat
scade puterea de dezinfectare a clorului. Procesul de tratare chimica a apei este controlat cu un
sistem de pH-metru si redox-metru, racordate la un tablou central de comanda a pompelor
dozatoare.
Skimmerele sunt prevazute cu deversoare reglabile pentru nivel si cu cosuri filtrante
pentru retinerea impuritatilor.

8 / 19
De asemenea, pentru preluarea apei de recirculare dar si pentru golire, sunt prevazute
prize de fund, minim 2 pentru fiecare piscina si amplasate la distante mai mari de 2 m intre ele,
pentru a evita blocarea unei persoane pe fundul piscinei datorita presiunii apei. Aceste prize de
fund asigura golirea bazinului favorizand amestecul masei de apa prin miscare descendenta
precum si antrenarea si evacuarea impuritatilor grosiere sedimentate. Prizele de fund se
echipeaza cu dispozitive antivortex si cu gratare de protectie. Apa se reintroduce in bazin prin
duze de injectie fixe.
Piscina „Flotatio”, ce contine apa sarata, se clorineaza cu ajutorul unui aparat ce face
electroliza apei sarate. Electrozii produc clor si hidrogen gazos, in mod constant, in functie de
salinitatea apei. Este foarte important sa se mentina nivelul minim de sare de 3000 ppm, pentru
functionarea corecta a echipamentului. Clorul obtinut se dizolva in apa si se realizeaza ciclul
obisnuit de clorinare, cu exceptia faptului procesul este regenerabil, fiind necesara completarea
cu sare a apei din piscina in mici cantitati.
Spalarea bazinelor si indepartarea depunerilor se face folosind aspiratoare speciale care
functioneaza cu apa preluata din prize prevazute in lungul peretilor bazinelor. Aceste prize sunt
legate printr-o conducta perimetrala la aspiratia unei pompe fixe, echipata cu prefiltru. Prizele se
pozitioneaza la 20 – 25 cm sub luciul de apa.

Alimentarea cu apa proaspata


Dupa terminarea orelor de program, se va goli din fiecare piscina o cantitate de
apa egala cu 30 l x nr. de persoane estimat ce au frecventat piscina respectiva, folosind apometrul
montat pe conducta de evacuare la canalizare. Automat, datorita scaderii nivelului apei din
instalatie, se va completa apa proaspata necesara.

Spalarea filtrelor
Pentru spalarea filtrelor se vor folosi pompele de filtrare si se vor urmari indicatiile din
schemele de functionare a piscinelor. Nu se va depasi viteza maxima a apei prin filtre de 50 m/s
pentru a nu exista posibilitatea de a arunca nisipul din filtre la canalizare.
Pentru piscina de inot, jacuzzi exterior, caldarium, tepidarium, frigidarium si flotatio se va
spala cate un filtru pe rand, folosind ambele pompe.
Piscina Aquapark este echipata cu 3 pompe pentru filtrare. In spalarea filtrelor se vor
folosi 2 pompe pentru spalarea unui singur filtru, iar operatia se va face pe rand, pentru a se
putea reface rezerva de apa din vasele de acumulare.
Procesul de spalare dureaza aproximativ 5-7 min.
Sub nici o forma nu se va spala 1 filtru cu toate cele 3 pompe!

Producatorul care va livra echipamentele specifice isi va face propiile calcule de


functionare a sistemului si le va corela cu cele facute de catre proiectant.

IV. INSTALATII DE CANALIZARE

Din cadrul obiectivului se evacuaza urmatoarele categorii de ape uzate:

a) ape uzate care nu necesita tratament de preepurare, inainte de a fi deversate in reteaua


publica :
- ape uzate menajere, provenite din functionarea grupurilor sanitare, condens;
- ape pluviale de pe invelitori.
- ape uzate provenite din functionarea piscinei;

9 / 19
b) ape uzate care pot fi incarcate chimic cu hidrocarburi si anume apele pluviale colectate de
pe parcarea exterioara.

Colectarea si evacuarea acestora se va face astfel :


- apele uzate menajere se vor evacua gravitational, in sistem divizor, la reteaua exterioara;
- apele pluviale colectate de pe terase se vor evacua gravitational, in sistem divizor, la
reteaua exterioara;
- ape uzate provenite din functionarea piscinei se vor evacua pompat la reteaua exterioara;
- apele incarcate chimic cu hidrocarburi din parcarea exterioara se vor colecta cu ajutorul
unor guri de scurgere si vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi amplasat in
exteriorul cladirii.

Inaltimea minima de ingropare este limitata de adancimea maxima de inghet de cca 1,2 m,
datorita posibilitatii inghetarii apei din conducte.
Inaltimea maxima de ingropare este determinata de tipul tevii (pentru tevi din PVC-KG adancime
maxima este de 6,0 m conform GP043/99).

Instalatiile de canalizare s-au configurat astfel :

IV.1. Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere

Aceasta instalatie este compusa in principal din :


- conductele de legatura ale obiectelor sanitare pana la coloanele verticale de canalizare,
inclusiv conductele de aerisire secundara, dupa caz.
- colectoarele orizontale de canalizare montate fie la plafon fie inglobate in radier inca de la
turnarea betonului.

Instalatia de canalizare menajera va fi prevazuta cu piese de curatire, piese axiale pentru


preluarea dilatarilor si ancore fixe si mobile, conf. tehnologiilor de montaj de la furnizorul
tubulaturii.
Curatirea colectoareler inglobate in radier se va face prin piesele de curatire montate.
Pe colectoarele inglobate in radier se vor monta clapete antirefulare inaite de iesirea din cladire.

Tubulaturile pentru canalizarile menajere se vor monta astfel :


- in pereti de gipscarton sau in plafoane false, legaturile la obiectele sanitare
- in ghene inchise, cu posibilitatea de vizitare in dreptul piesei de curatire, coloanele
verticale
- aparent, colectoarele din demisol sau prin spatiile tehnice

Legaturile de la obiectele sanitare pana la coloane, coloanele si colectoarele orizontale montate la


plafon s-au prevazut a se executa din polipropilena PP (intarit mineral), imbinata cu mufe de
introducere si inele de etansare din cauciuc.
Conductele de canalizare inglobate in radier sau montate ingropat s-au prevazut a se executa din
PVC-KG.
Conductele de canalizare cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate in proiect,
sau in STAS 1795.

Colectarea apelor accidentale, de pe pardoseala se va face dupa caz cu:


- sifoane din PEHD, cu gratare din otel inox, in spatiile tehnice;

10 / 19
- sifoane din PEHD(tip baie) in grupurile sanitare.

Apele uzate menajere colectate sunt evacuate gravitational prin curgere libera la statia de
pompare ape uzate menajere, statie dotata cu camin colector. Din acest camin colector apa va fi
pompata in colectorul de canalizare publica.
Grupul de pompare pentru ape uzate este format din trei pompe (doua active si una de rezerva)
si are Qp = 30 mc/h si Hp = 3 bar.
Reteaua de evacuare a apelor prin pompare se va realiza ingropat cu conducte de PEHD.

IV.2. Instalatia de canalizare a apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe terasele imobilului vor fi evacuate gravitational printr-un sistem
separat de celelalte categorii de ape uzate si vor fi stocate intr-un bazin de retentie amplasat in
incinta obiectivului
Aceasta instalatie este compusa in principal din :
- receptoare de terasa;
- coloane interioare;
- colectoare orizontale.

La executia instalatiei de canalizare pluviala gravitationala se va folosi tubulatura de scurgere


din PP (intarit mineral), imbinata cu mufe de introducere si inele de etansare din cauciuc.
Conductele de canalizare pluviala montate ingropat s-au prevazut a se executa din PVC-KG.
Conductele de canalizare pluviala cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate in
proiect, sau in STAS 1795.

IV.3. Instalatia de canalizare a apelor pluviale incarcate cu hidrocarburi

Toate apele posibil infestate cu hidrocarburi (benzina si uleiuri minerale), colectate de pe


suprafata parcarii exterioare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu decantor,
obturator automat, filtru coalescent si by-pass, avand urmatoarele caracteristici tehnice :
- debit : 50 l/s
- gradul de epurare - conf. NTPA 002
- constructie din beton sau PE
Separatorul de hidrocarburi se va monta ingropat in exteriorul cladirii, conf. instructiunilor de
montaj de la furnizor.
Conductele de canalizare pluviala montate ingropat s-au prevazut a se executa din PVC-KG.
Conductele de canalizare pluviala cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate in
proiect, sau in STAS 1795.
Apele pluviale epurate (colectate de pe suprafata betonata a parcajului exterior), precum si apele
pluviale care nu necesita epurare (colectate de pe terasele cladirii si din zona unde nu este parcaj
auto) vor fi stocate intr-un bazin de retentie, inainte de a fi evacuate prin pompare la caminul de
racord al obiectivului si in continuare canalizate gravitational la colectorul stradal.

IV.4. Canalizarea condensului de la ventiloconvectoare

S-a prevazut si preluarea condensului de la aparatele de climatizare. Condensul este


preluat cu ajutorul conductelor montate in plafonul fals, fiind obligatorie prevederea unei
sifonari inainte de racordarea la una din coloanele de canalizare.

11 / 19
IV.5. Bazinul de retemtie

Bazinul de retentie (Vutil = 105 m3) se amplaseaza și se echipeaza astfel incât sa poata fi pastrat in
conditii sanitare adecvate prin mijloace de curatire specifice și de asemenea trebuie protejat
contra inghetului.
De la bazinul de retentie apa va fi pompata controlat in colectorul de canalizare publica, in
conformitate cu cerintele Avizului de principiu emis de Regia de Apa si Canalizare a orasului
Predeal
Grupul de pompare pentru evacuarea apei stocate in bazinul de retentie este format din trei
pompe (doua active si una de rezerva) si are parametrii de functionare Q = 20 mc/h si H = 3 bar
Canalizarea apelor evacuate prin pompare de la bazinul de retentie, se va realiza cu tevi din
PEHD, montate ingropat pe un strat de nisip in fundul santului.

V. OBIECTE SANITARE, ARMATURI SI ACCESORII

Dimensionarea grupurilor sanitare s-a facut de catre proiectantul de arhitectura in functie de


destinatia spatiilor, gradul de confort solicitat de catre beneficiar si numarul de ocupanti si
raspunde cerintelor din STAS 1478.

La procurarea obiectelor sanitare se va tine seama de urmatoarele cerinte de echipare :


- lavoare ovale din portelan sanitar montate pe cadru metalic autoportant, dotate cu baterii
amestecatoare termostatice cu senzor infrarosu;
- blaturi (cuprinse in proiectul de arhitectura);
- distribuitor sapun, unul la max. doua lavoare;
- suport pentru prosoape de hartie, unul la fiecare grup de lavoare (optional uscatoare
electrice de maini);
- vase de WC din portelan sanitar montate suspendat pe cadru metalic autoportant si
rezervor de apa ingopat termoizolat, dotate cu clapete de actionare care permit
economisirea apei prin adaptarea volumului de apa utilizat;
- suport hartie igienica in fiecare cabina WC;
- perie si suport curatare montat suspendat;
- cuier pentru rufarie cu doua agatatori, in fiecare cabina WC;
- pisoare din portelan sanitar montate pe cadru metalic autoportant, dotate cu ventile,
sifoane de scurgere cromate si robinete pentru spalare cu inchidere senzor infrarosu;
- cazi de dus, echipate cu baterii amestecatoare manuale.

B. INSTALATII STINGERE INCENDII

I. GENERALITATI

I.1. Prezentarea proiectului

12 / 19
La proiectarea instalatiilor de stingere incendii, in afara caracteristicilor tehnice prezentate la
capitolul A - INSTALATII SANITARE se va mai tine seama si de urmatoarele caracteristici
tehnico – functionale ale cladirii:
- volumul cladirii cuprins intre 15 001 m3 si 30 000 m3;
- gradul de rezistenta la foc: II;
- numarul de compartimente de incendiu: 1.

I.2. Reglementari

Instalatiile de stingere a incendiilor vor fi conforme cu urmatoarele norme si


reglementari romanesti, si anume:
- Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii;
- Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- normativ P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor;
- normativul NP 086/05 privind proiectarea, executarea și exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor;
- Scenariul de Securitate la Incendiu pentru constructia proiectata
- Ordin MAI 163 / 2007 „Norme Generale de aparare impotriva incendiilor”

I.3. Descrierea lucrarilor

Proiectul cuprinde :
- instalatia cu hidranti de incendiu interiori;
- instalatia cu hidranti de incendiu exteriori;
- coloane uscate;
- izolatii anticorozive;
- lucrari de constructii aferente instalatiilor de stingere incendii.

II. ECHIPAREA CU INSTALATII INTERIOARE DE STINGERE A INCENDIILOR CU APA

In conformitate cu prevederile legale, cladirea se va echipa obligatoriu cu urmatoarele instalatii


interioare de stingere a incendiilor cu apa :
- hidranti de incendiu interiori;
- hidranti de incendiu exteriori;

II.1. Instalatii de hidranti interiori si exteriori

Conf. prevederilor normativului NP 086-05, cladirea va fi echipata cu o instalatii cu hidranti de


incendiu interiori si exteriori.

a) Caracteristici functionale ale instalatiei

Instalatii cu hidranti de incendiu interiori

Instalatia va asigura urmatorii parametrii de functionare.


- numarul hidrantilor in functiune simultana = 2 (conf. STAS 1478-90)
- debitul unui hidrant: 2.5 l/sec (conf. STAS 1478-90)

13 / 19
- debitul de calcul al instalatiei= 2 x 2.5 l/s = 5 l/sec
- presiunea minima necesara la hidrantul echipat cu duza de refulare Ǿ 13mm si furtun plat
Ǿ 50 mm, L = 20 m, cel mai defavorizat: H = 31.14 mH2O + 1,92 m H2O = 33,32 mH2O
- timpul teoretic minim de functionare al instalatiei: 10 min.( conf. STAS 1478 pct.3.2.3.1.)
- rezerva de apa necesara pentru hidrantii interiori – 5 l/sec x 10 min x 60 sec= 3000 litri
(3mc).

Instalatii cu hidranti de incendiu exteriori

- Volumul compartimentului de incendiu : cuprins intre 15 001 m3 si 30 000 m3;


- tipul cladirii : cladire civila
- gradul de rezistenta la foc al compartimentului de incendiu cu volumul cel mai mare :
„II”;
astfel conform NP 086 - 90 :
- debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu: Qie = 15 l/s,
- timp teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, conform art. 6.34 din Normativ NP 086 –
05 , este: Tie = 3 ore.
- rezerva de apa necesara pentru hidrantii interiori – 15 l/sec x 3 h x 3600 sec= 162.000 litri
(162 mc).

b) Componenta instalatiei
Instalatia de hidranti interiori si exteriori se va compune din :

b1) Rezerva intangibila de apa pentru hidranti

Aceasta se pastreaza in rezervorul, comun pentru apa de incendiu, de 165 mc, din beton armat,
amplasat la subsol pentru apa de incendiu.

b2) Grupul de pompare pentru hidranti

Caracteristicile tehnice ale grupului de pompare pentru hidranti sunt urmatoarele:


- debitul grupului: 54 mc/h
- inaltimea de pompare: 8 bar
- componenta grupului:
- doua pompe active : Qp = 2 x 27 mc/h = 54 mc/h, Hp = 8 bar;
- pompa de rezerva: Qp = 27 mc/h, Hp = 8 bar;
- pompa pilot: Qp = 5.4 mc/h, Hp =9 bar;
- distribuitor, respectiv colector comun pentru pompele din sistem;
- armaturi de inchidere, retinere si control;
- un recipient de hidrofor cu membrana de cauciuc V=200 litri, PN 10 bar;
- tablou electric alimentare si control pentru intreg grupul;
- caracteristici functionale grupului de pompare:
- pompele pot fi de tip standard, centrifugale monoetajate sau multietajate, cu ax
vertical sau orizontal;
- pompele vor fi prevazute cu motoare electrice cu viteza fixa, trifazate;
- se vor monta in paralel;
- pornire automata, toate pompele din sistem, oprire manuala, pompele active si
rezerva si oprire automata pompa pilot;
- alimentarea grupului se face prin doua conducte de aspiratie DN 200 mm, fiecare;

14 / 19
- refularea, din distribuitorul propriu grupului pana la distribuitorul hidrantilor se face de
asemenea prin doua conducte DN 150 mm, fiecare.

Grupul de pompare hidranti se va monta in gospodaria de apa de la subsol.

b3) Distribuitorul hidrantilor

Distribuitorul de hidranti se va monta in gospodaria de apa de la demisol si se compune din:


- corpul distribuitorului DN 300 mm, PN 16 bar
- un racord golire DN 50 mm
- un racord de alimentare a coloanelor de hidranti interiori, DN 80 mm
- un racord de alimentare a hidrantilor de incendiu exteriori, DN 150 mm
- un racord pentru conducta de intoarcere in rezervor (probe), DN 100 mm
- un racord pentru recipientul de hidrofor, DN 40 mm
- un racord manometru Ǿ ½”

Fiecare intrare – iesire din distribuitor se va echipa cu robinete de inchidere, retinere, reglaj si
golire, conf. Schemei din proiect

b4) Prizele de realimentare exterioare de la masinile de pompieri

Reteaua interioara care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel
Prizele se vor monta fie aparent pe fatada, fie intr-o firida speciala, asigurata cu usa de protectie,
la h=1,50 m, fata de cota terenului.

Accesul pompierilor la prize se face in conditiile NP 086-05.

b5) Reteaua de conducte

Reteaua de conducte se compune din:


- coloanele de hidranti interiori inclusiv portiunile orizontala de la subsoluri.
- legaturile la hidranti

Reteaua de conducte pentru instalatia de hidranti de incendiu interiori se va executa obligatoriu


cu conducte de otel galvanizate montate prin cuplaje cu sant si garnitura (grooved piping
couplings).

Pentru a nu depasi la capetele de debitare a hidrantilor de incendiu interiori (ajutaj-teava de


refulare) presiunea de 4 bar se prevad reductoare de presiune pe fiecare hidrant.

Reteaua de conducte pentru instalatia de hidranti de incendiu exteriori se va executa obligatoriu


cu conducte PEHD PN16.

Coloanele de hidranti vor fi prevazute cu dezaerisitoare automate.

b6) Hidrantii

Hidantii interiori

15 / 19
Hidantii de incendiu vor corespunde standardului SR EN 671/2 si vor fi dotati astfel:
- robinet de hidrant DN 50, PN 10 bar, montat la h = 1,50 m de la pardoseala finita;
- cutie de hidrant montata aparent sau in zidarie, cu suport de furtun plat - tambur
rabatabil si usa cu geam inscriptionat;
- teava de refulare universala cu duza Ǿ 13 mm, prevazuta cu robinet de inchidere a
alimentarii cu apa;
- furtun plat cu L = 20 m; Ǿ 50mm.

Hidrantii vor fi semnalizati cu lampi alimentate din sistemul de siguranta, conf. Proiect electrice.

Hidantii exteriori

In conformitate cu cerintele NP 086 – 05, art. 6.36 si 6.4, hidrantii exteriori vor fi de tip
suprateran (STAS 3479) DN 100 cu cot dublu cu piese de racordare tip B, iar conductele de
distributie care alimenteaza hidrantii de incendiu exteriori vor avea DN 150.
Aceștia vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei - role de furtun (Pn 10 bar,
L = 120 m, D = 80 mm), tevi de refulare (DN 20 mm), etc., astfel incit sa se asigure parametrii de
calcul, debitul de apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform
prevederilor NP 086 – 05, art. 6.5.
Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (pichete) montate langa cladire.Se
vor prevedea cate un panou PSI la 5000 mp de incinta.

II.2. Rezervorul de apa incendiu si echipamente aferente

Rezerva intangibila de apa pentru hidranti interiori si exteriori se pastreaza in rezervorul comun
pentru apa de incendiu, din beton armat, amplasat la subsolul cladirii.

Volumul de apa net stocat in rezervor este de 165 mc din care s-a alocat:
- pentru hidrantii de incendiu interiori: 3 mc
- pentru hidrantii de incendiu exteriori: 162 mc

Alimentarea cu apa a rezervorului se face din bransamentul de apa, printr-un racord de


alimentare cu apa DN 50 mm , dimensionat astfel incat sa poata asigura umplerea rezervoarului
in timpul normat de umplere de max. 24 ore (Q ri = 1.91 l/s). Pe racord s-a prevazut vana
electromagnetica cu by-pass, care asigura automat umplerea rezervorului la scaderea nivelului.

Rezervorul de apa incendiu mai este echipat, de asemenea cu:


- preaplin DN 100 mm;
- racord aspiratie pentru masinile de pompieri, format din sorb aspiratie DN 150, conducta
de aspiratie DN 150 mm si doua racorduri de aspitatie cu dop, tip A - DN 100.
Racordurile de aspiratie sunt amplasate in exterior, pe fatada cladirii, la h = 1,50 m de la
trotuar si indeplinesc conditiile de acces din NP 086-90;
- doua sorburi de aspiratie DN 150 pentru grupul de pompe hidranti interiori si exteriori;
- doua racorduri de ventilare DN 150 montate in partea superioara a rezervorului;
- instalatie de detectie si semnalizare nivele din rezervor, compusa din coloana nivel,
detectori de nivel si cutie de conexiuni cu posibilitati de comanda si semnalizare optica si

16 / 19
acustica conf. schemei din proiect si de asemenea retransmiterea semnaleleor la Centrala
de detectie incendii – camera pompieri.

II.3. Coloane uscate

Se vor prevedea doua coloane uscate pentru turnul de escalada. Coloanele uscate au diametrul
de 75 mm , iar la nivelul cel mai ridicat din turnul de escalada se vor monta cate un racord fix tip
„C”pentru fiecare coloana uscata.Inaintea racordului pentru furtun se prevede un robinet.
Conform articolului 5.5 din NP 086 – 05 coloana uscata va fi umpluta prin intermediul unui
racord fix tip „B” amplasat pe peretele exterior al cladirii. Racordul este amplasat intr-un loc
vizibil , la inaltimea de 1 m fata de de sol si este inclinat la 45 de grade fata de verticala .Racordul
se obtureaza cu un racord infundat si pentru recunoastere racordul se marcheaza cu indicatorul
„COLOANA USCATA”.
Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide montate in interiorul constructiilor, utilizate numai de
serviciile de pompieri.
Coloana uscata se va realiza din teava de oţel zincat, protejata contra coroziunii prin grunduire si
vopsire. Presiunea de incercare a coloanei uscate este de 25 bar

III. DOTAREA CU MIJLOACE DE PRIMA INTERVENTIE

Conform P118/99-5.10.2 se prevede echipareadotarea cu stingatoare de incendiu tip P6,(cu


pulbere de 6Kg.), cate unul la maxim 150mp arie desfasurata, dar minim doua stingatoare pe
nivel. Suplimentar se mai prevede cate un stingator tip P6 in centrala termica si gospodaria de
apa si cate un stingator cu CO2, tip G6, la fiecare tablou electric
Stingatoarele vor fi asezate in zone usor accesibile.

C. IZOLATII, PROTECTII, MARCAJE

Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de izolatii si protectii:


- izolatii termice
- izolatii anticorozive
- izolatii fonice
Daca prin proiect nu se recomada altceva, izolatiile conductelor de apa, apa tratata, apa calda,
apa incendiu si canalizare se vor executa astfel:
- conductele de apa rece de consum, metalice, montate aparent, in ghene sau plafoane false,
se vor izola anticondens cu tuburi sau placi din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9 mm;
- conductele de legatura de apa rece si calda de consum, metalice, montate in pereti de
gipscarton se vor izola anticondens sau termic cu tuburi sau placi din cauciuc elastomeric
cu grosimea de 9 mm;
- conductele de legatura de canalizare din PP, PVC sau PEHD, montate in pereti de
gipscarton sau in sape de pardoseala se vor proteja cu benzi din carton ondulat legate cu
sarma zicata;
- coloanele si colectoarele de canalizare pluviala se vor proteja anticondens si fonic cu
saltele din cochilii din vata minerala de 30 mm grosime (la dorinta beneficiarului);
- coloanele si colectoarele de ape uzate menajere de la demisol nu se izoleaza;
- conductele de incendiu din tevi de otel zincate nu se izoleaza sau protejeaza;
- conductele de incendiu sau alte fluide, din tevi de otel negre nu se izoleaza termic dar se
protejeaza anticoroziv prin grundiure si vopsire cu vopsele alchidice.

17 / 19
Bratarile si toate dispozitivele de sustinere vor fi din otel zincate. Conductele de legatura de
dimensiuni mic pot fi fixate si cu bratari din material plastic.

Piesele de trecere prin pereti si plansee, daca sunt metalice, vor fi galvanizate sau, se vor proteja
anticoroziv prin aplicarea a doua straturi de minium de plumb.

Conductele purtatoare de apa montate in spatii supuse inghetului se vor proteja cu cabluri
incalzitoare cu declansare automata

Toate conductele din sistem se vor marca prin culori sau aplicare de inscriptii, conf. normelor
locale sau europene.

D. CONSIDERATII FINALE

I. MARCI SI ECHIPAMENTE

In document, in general, s-au indicat tipurile de materiale si echipamente agreate de proiectant


sau investitor, pentru fiecare categorie de lucrari in parte, fara a fi precizate marci de fabricant.

Inainte de abordarea executiei lucrarilor, beneficiarul/antreprenorul lucrarilor, va notifica in scris


proiectantul privind optiunea sa pentru tipurile si furnizorii de materiale si echipamente.

In acelasi timp, toate materialele si echipamentele puse in opera vor trebui sa fie omologate si/sau
agrementete din punct de vedere al calitatii si fiabilitatii lor de catre organele abilitate, in
conformitate cu Legea 10 / 1995.

II. VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE

Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa


corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995, astfel :
- proiectarea instalatiilor sanitare si stingere incendii se va face astfel incat sa fie satisfacuta
cerinta de « rezistenta si stabilitate », exigenta A. Prin aceasta se intelege ca actiunile
susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii
instalatiilor nu vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata de cauza
producerii lor;
- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de temperatura si
igiena impusi de Normativul I 9-94 si STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintelor
de calitate obligatorii, exigentele B, D, E si F;
- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de NTPA
002, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia mediului, exigentele B, D, E si
F;
- asigurarea in permanenta a apei pentru combaterea incendiului la parametrii de presiune
si debit impusi de STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintei de calitate obligatorii,
exigenta C;
Beneficiarul are obligatia sa verifice proiectul de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile
legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MTCT.
Se vor respecta, de asemenea, toate normativele si standardele in vigoare la data intocmirii
proiectului.

18 / 19
Intocmit
Ing. George Timpau

19 / 19

S-ar putea să vă placă și