Sunteți pe pagina 1din 1

PAQ

Distribuţia itemilor pe scale:


Părinte permisiv: 1, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 28
Părinte autocrat: 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 29
Părinte autoritar: 4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 27, 30

Definirea scalelor
Părinte permisiv – are tendinţa de a face mai puţine cereri copiilor lor referitoare la
modul „adecvat” de comportament, permiţându-le acestora să ia singuri decizii
referitoare la propriile activităţi. Deci acest tip de părinte are tendinţa de a nu controla
comportamentul copilului şi de a folosi pedepsele foarte rar.
Părinte autocrat – sunt directivi în relaţia cu proprii copii, valorizează obedienţa
acestora la „ordinele” părintelui. Sunt mai distanţi decât ceilalţi părinţi şi preferă
măsurile punitive pentru a-şi controla comportamentul propriilor copii.
Părintele autoritar – sunt între cele două extreme menţionate anterior. Oferă copiilor
limite clare şi ferme, dar această disciplinare este moderată de „căldură”
interpersonală, înţelegerea comportamentului copilului, flexibilitate în stabilirea
limitelor, suport şi pedepse verbale.

Fiind o teorie tipologică, interpretarea se face pe baza scalei care obţine cota cea mai
mare.