Sunteți pe pagina 1din 2

AȘADAR, TOTUL SE ÎNCEPE MARȚI

DIMINEAȚA, CU RUGĂCIUNEA DE
BAZĂ SAU DE ÎNCEPUT, CARE
TREBUIE ROSTITĂ ÎN FIECARE ZI
A RITUALULUI:
”Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ți le
prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ți-l cer cu
umilinţă. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.
Fă că evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întâi iertarea tuturor
păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin
mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.”

RUGĂCIUNEA PRIMEI MARȚI


”Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă
vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi
harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către
Dumnezeu, că să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea
viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, că să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer.

Amin.”

RUGĂCIUNEA CELEI DE-A DOUA


MARȚI
”În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…

Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la
calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu
eşți curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai
primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor
greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creşțineşti,
că să văd prin Tine lumina cea neapropiată.

AMIN.”
Rugăciunea celei de-a treia Marți

”Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari
nenorociri pentru un suflet şi mă ţîn legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de
făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele,
spre a dobândi iertare. Tu eşți flacăra vie de iubire, nu mă lăsă să mor în starea aceasta
şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă
că să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie că să-l înconjur întotdeauna.

Amin…”

În fiecare zi de marți se rostește întâi rugăciunea de început, apoi rugăciunea


pentru marțea respectivă!