Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

CLASA: a II a
DATA: 01.11.2018
PROPUNATOR: Boangiu Alina Maria
ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : ”Familia, leaganul copilariei”
TITLUL LECTIEI: „ Bunica” de Stefan Octavian Iosif
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: dobândire de noi cunoştinţe

SCOPUL LECŢIEI:
Receptarea de mesaje orale și scrise în context de comunicare cunoscute ;
Asocierea emoțiilor de bază cu fiecare moment participativ a lecției;

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


1.1 .Identificarea semnificației unui mesaj oral,pe teme accesibile variate;
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple ,în diferite contexte de comunicare;
2.4 .Exprimarea expresivă a ideilor în context familiar ,manifestând interes și încredere în sine:

DEZVOLTARE PERSONALĂ:
2.1 Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți:
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să recunoască personajele povestirii şi valoarea de adevăr a propoziţiilor ce conţin informaţii despre acestea;
O2 – să povestească, respectând şirul de întâmplări sprijinindu-se de text:
O3 – să formuleze în scris răspunsuri la întrebări pe teme familiare/care prezintă interes:
O4 – să manifeste interes pentru rezolvarea cerințelor;

STRATEGII DIDACTICE:

a) METODOLOGICE:

*METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, ciorchinele ,conversaţia, explicaţia, explozia stelară, "gândiţi,lucraţi,


comunicaţi",Braingstormingul,jocul didactic, autoevaluarea,turul galeriei,conversaţia, metoda predicţiilor, problematizarea, lectura,
exerciţiul .
*FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, independent, pe grupe, în perechi.
*MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe în format ,planşe, fişe de lucru .

b) TEMPORALE - 45 min.

c) UMANE - 11 elevi

Bibliografie:
***Programa şcolară, clasa a II a, M.E.C.S, Bucureşti, 2013;
***Ghidul învățătorului pentru clasa a II a – Editura CD PRESS ; Autori: Iliana Dumitrescu , Nicoleta Ciobanu:
***Să învățăm cu Moș Arici –Editura Eduard , 2013; - Autori :Stela Gurzău ,Liliana Iancu.
***Cele 7 medalii ale succesului –Editura Polirom ; Autori: Georgeta Pânișoară , Ion – Ovidiu Pânișoară
***„Activităţi în completarea programului din ciclu l primar”, Editura Euristica, Iaşi, 2003, V.Pârâială,D.Pârâială,
***Corpul omenesc ,plante și animale ” Fișe interdisciplinare
***Emil Gârleanu – „Din lumea celor care nu cuvântă”, Ed. „Steaua Nordului”, Constanţa, 2009.
Etapele lectiei Competente Desfasurarea lecției Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
specifice Conținut științific procedee învățământ organizare
1. Moment C.L.R. Asigurarea unui climat educaţional - caietele de - caietele de *Observaţia
organizatoric 1.11 favorabil desfășurării lecţiei. teme acasă , teme acasă. sistematică
in clasă,cărţi.
2. Verificarea
temei Verific tema cantitativ şi calitativ. *Observaţia
Vor citi tema pentru acasa. sistematică

3. Actualizarea Solicit elevilor să indice titlul lecţiei


cunoştinţelor invatate anterior.
D.P. Adresez elevilor cateva intrebari legate
2.1 de lectia anterioara: ,,Asezarea textului
in varsuri in pagina caietului’’.

C.L.R. 1. Unde se scriu data, titlul si


1.1. numele autorului?
2. Cum este marcat spatiul dintre
strofe?
3. Cum se scrie fiecare vers in
caiet? Observarea
conversaţia - caietele de frontal sistematică a
explicaţia teme acasă. individual elevilor
- evaluare
- orală şi scrisă

4. Captarea atenţiei 2.3. Pe o plansa le voi prezenta elevilor frontal - evaluare


mesajul zilei: - învaţarea prin orală
” ÎNTÂMPLĂRILE NE-NVAȚĂ descoperire:
LUCRURI BUNE DESPRE VIAȚĂ’’ -problematiza rea: -aprecieri
Le propun elevilor să vină în verbale:
sprijinul meu și să–mi răspundă la
următoarea ghicitoare:
” Seara la culcare,
Imi spune povesti,
E batrînă tare,
Cred ca o ghicești...
Umbla toată ziulica
Și e hărnicuță...”
(Bunica)
- Cine poate fi personajul ghicitorii?
- Cunoașteţi și alte ghicitori despre
fiinţe dragi voua/?
5. Anunţarea titlului şi a C.L.R. - Astăzi vom învăţa textul „Bunica ” - explicaţia: Cartea de frontal - scrisă:
obiectivelor 2.1. după Stefan Octavian Iosif. - conversaţia: C.L R.
Scriu pe tablă data, titlul textului şi -problematizarea: - caietele de
autorul. teme în - oral:
clasă.
6. Dirijarea invatarii Adresez elevilor cateva intrebari
legate de imaginea din manual.

C.L.R. Realizez lectura model a textului.


2.4 aprecieri
Apoi efectuam citirea în lanţ cu
explicarea cuvintelor noi: ,,duiosie, verbale
aieve, firava, pruncie, cata, suspina”.
Dupa explicarea cuvintelor noi, elevii
vor scrie noile cuvinte pe vocabular.
Apoi solicit elevilor sa formulize
enunturi cu noile cuvinte
descoperite pentru a intelege mai
bine intelesul acestora.

Pentru înţelegerea textului vom


răspunde la urmatoarele intrebări:

1. Despre cine vorbeste poetul in


text?
2. Cum apare bunica in amintirea
poetului?
3. Cu ce se ocupa bunica?
4. Cum ii privea bunica pe membrii
familiei?
5. Ce sentimente exprima poetul
pentru bunica sa?

7. Consolidarea C.L.R. Le voi prezenta elevilor o fișa de - conversaţia: - fișe de - frontal - evaluare
cunoştinţelor 2.3 lucru: orală
lucru pentru înţelegerea textului.
Voi da indicatiile necesare pentru
rezolvarea sarcinilor de lucru. - individual - evaluare
După ce vor rezolva sarcinile , vor - lucrul individual scrisă
expune oral rezolvarile.
- individual:
7. Evaluarea C.L.R. Le voi cere să identifice dialogul din - explicaţia - frontal - evaluare
cunoştinţelor 2.1. text şi între cine se poartă acesta. orală
Semnificaţia folosirii semnelor de
punctuaţie : punctul, două puncte,
- conversaţia
linia de dialog, semnul exclamării. - evaluare
C.L.R. - în echipe orală
2.4

9. Aprecierea şi Le voi explica tema pentru acasă (ex.1, 2 caiet Frontal aprecieri
încheierea activităţii ,3; pag 40 . - explicaţia verbale şi prin
Tema pentru acasă Le voi recomanda să citească şi alte - conversaţia calificative
texte scrise de Stefan Octavian Iosif.
Fac aprecieri verbale cu privire la modul frontal
cum au raspuns elevii in cadrul orei de
Comunicare in limba romana.
Bunica
deȘtefan Octavian Iosif

●Înțelegerea textului●

1. Bifează răspunsurile corecte:


a) Textul literar este: ⃝ în proză; c) Poezia are: ⃝ patru strofe;
⃝ în versuri. ⃝ trei strofe.

b) Acesta înfăţișează ⃝ portretul bunicii; d) Fiecare strofă cuprinde: ⃝ patru versuri;


⃝ o întâmplare din copilărie. ⃝ cinci versuri.

2. Când apare bunica în amintirea poetului? Unde apare ea?

Timpul ⃝ când poetul era la școală


(când?) ⃝ când el era mic copil Poetul își amintește:

Imaginea ⃝ tabloul cu bunica sa;


Locul ⃝ în căsuţa de la oraș (ce?) ⃝ icoana îndrăgită cu ea;
(unde?) ⃝ în căsuţa de la ţară ⃝ imaginea dragă a bunicii.

3. Unește fiecare vers cu explicația cuvenită:

 ,,ochii...calzi de duioșie” ● amintirea dragă cu bunica subţire, delicată


 ,,icoana firavei bunici” ● ochii cu privirea blândă
 ,,păr nins” ● costumul popular
 ,,frumoasă de nespus” ● păr alb
 ,,portu-i de la ţară” ● foarte frumoasă, neînchipuit de frumoasă
 ,,senină și tăcută” ● îi plăcea torsul și torcea cu hărnicie și pricepere
 ,,Torcea, torcea, fus după fus” ● ofta uneori la o amintire din tinereţe
 ,,suspina din când în când” ● căzută pe gânduri, ea își amintea de viaţa ei
 ,,cu gândul dus” ● calmă și tăcută

4. Completează portretul bunicii poetului:


Bunica era o persoană delicată și slăbuţă.
Ea avea ochii __________ și privirea ___________, iar părul ei era __________. Bunica era calmă și ___________. Își privea nepoţii cu blândeţe și bunătate.
Ca o femeie de la sat, bunica era îmbrăcată în ____________________________.
Aceasta era neînchipuit de ________________ cum torcea ______________________ de dimineaţa până seara.

5. Ce crezi? Alege motivele pentru care bunicii tăi sunt bucuroși la vederea nepoților:

●sunt singuri; ● veselia nepoţilor îi bucură; ● sunt bolnavi;


● nu mai au putere; ● ca să-i trimită la cumpărături; ● ca să afle noutăţi despre familie;
● așteaptă un ajutor; ● își amintesc de tinereţe; ● ca să le treacă vremea mai ușor;
● văd în nepoţi pe copiii lor când erau mici.