Sunteți pe pagina 1din 2

ECUATIA CURENTULUI ALTERNATIV (ca) Circuit SERIE

 = ௠௔௫ sin + ; = ௠௔௫ sin;


૛ = ૛ࡾ + ࡸ − ࡯ ૛ ;
௠௔௫ = √2 −   ;
H ૛
−  ; = %N(૛ + O!) − P
!A
 −   ࡾ = %(;
 = √ !" + #& ࡸ = %;ࡸ = %!);
    : 
$ = %√ !"
%
࡯ = %;࡯ =
!A
Rezistenta (R=ct) ;
  = %Q;
= %= Q − $RF8352"5 4$<4$"-$
' (
; ;
Q = S(૛ + ;ࡸ − ;࡯ ૛
 = √2 sin ; = √2 sin ;
H ૛
Q = N(૛ + O!) − P
!A
Bobina ideala (RB≈0) - (Bobina reala are R = R din curentul continuu)
*+૛ ,
)= ./0 /1; ) − $234"52"5 676$28$ H
-
; V&!) − !AV&
TU # =
 = 9 ; = :௅ ; ;ࡸ = !) .Ω0; ;ࡸ − <854"52"5 $234"$=5 (
;
(
? WX # = ; Y54"7< 38 F"8<8;
 = √2 sin ; = √2 sin > − @ ; Q
H
V&!) − !AV&
2
 # =
Q
Condensatorul ideal (R→∞) ;
B C, ; = ;ࡸ − ;࡯ ; <854"52"5 4$<4$"-$;
A= ; A࢖࢒ࢇ࢔ = .D0 D E; A − 45F54$"5"85 472382G5"7<-$
 3
H
= ; ;࡯ = .Ω0; ;࡯ − <854"52"5 45F54$"$=5
 !A
?
 = √2 sin ; = √2 sin > + @ ;
2
Condensator real
I3
(ࢉ =
,
;

J − K   E .Ω 0


E − E  L  E 
M − L  L  E 
Circuit PARALEL PUTERI - In Curentul Alternativ (c a) - Circuit SERIE
ோ = cos ; ௑ = sin ; ௑ = ௅ − ஼ ; : = :௅ − :஼ ;
%૛ = %૛ࡾ + %ࡸ − %࡯ ૛ ;
[ࢇ = % WX # .b0 − L ] c
H H
% = N ૛ + O − !AP

( !) ૛ࡾ
[ࢇ = ࡾ % = = (%૛ ;
 (
%ࡾ = ; [࢘ = % # .c'0 − L '] c
(
 
%ࡸ = [࢘ = ࢄ % = ࡸ − ࡯ % = ;%૛ = ;ࡸ − ;࡯ %૛ ;
;ࡸ !)
= ;
 ࡸ − ࡯ ૛ ૛ࢄ
%࡯ = = !A; [࢘ =
;࡯ ;ࡸ − ;࡯ ;
=

%= ; Q − $RF8352"5 4$<4$"-$ , = % .c0 − L ^'d]
Q
H H H H ૛ ૛
O P ; , = % = Q%૛ =
Q૛ (૛
= +
;࡯ ;ࡸ
− Q
H H
Q= ;=
H H
; ;
N H૛ + > H − H @ ;࡯ ;ࡸ
૛ − PUTERI - In Curentul Alternativ (c a) - Circuit PARALEL
( ;࡯ ;ࡸ
ோ = cos ; ௑ = sin ; ௑ = ஼ − ௅ ; :=
1
Q
;
WX # = Y54"7< 38 F"8<8 :஼ :௅
1 1
(
; −

H & H & [ࢇ = % WX # .b0 − L ] c


TU # = ( Z&!A − Z; # = Q Z&!A − Z;
!) !)
૛
[ࢇ = %ࡾ = (%૛ࡾ =
(
PUTERI ;

In Curentul Continuu (c c) [࢘ = % # .c'0 − L '] c


 ' ௠௔௫ ] ૛ H H
[ = % = (%૛ = \ = ]; \ = ' ଶ ] = \ = ^]; [࢘ = %ࢄ = %ࡸ − %࡯ = = ૛ O − P
૛ ଶ

( ; ;࡯ ;ࡸ
; ;
2

%࡯ − %ࡸ ૛
ENERGIE
[࢘ = = ;%૛ࢄ ;
_ࢋ࢒ = [" = %" WX # H H
;࡯ − ;ࡸ
[`]
A૛࢓ࢇ࢞
_ࢋ࢒ = , = % .c0 − L ^'d]

૛
H ) , = % = Q%૛ =
a = N − Y54"7< 38 GF<5"82G$28 (38 45-$"5"8) Q
( A