Sunteți pe pagina 1din 2

CABINA ECRANATĂ

1. Tematica lucrării
1. 1. Măsurări tehnice pentru eliminarea interferenţei;
1. 2. Construcţia şi rolul funcţional al transformatorului de izolare ecranat şi al filtrului de
reţea;
1. 3. Cabina ecranată; rol funcţional; aspecte constructive;
1. 4. Calculul atenuării câmpului electromagnetic realizată de cabina ecranată;
1. 5. Calculul atenuării datorate cavităţii de tip fagure;
1. 6. Verificarea experimentală a ecranarii realizate de cabina construită.

2. Modul de lucru
2. 1. Se vor studia măsurile tehnice pentru eliminarea interferenţei [1] prezentate
schematic în figura 1:

Fig. 1 Ansamblul pentru eliminarea interferenţei: 1 – transformator de izolare;


2 – filtru pasiv de reţea; 3 – cabina ecranată; 4 – aparat de masură.

2. 2. Se vor identifica transformatorul de izolare ecranat (cu S = 1 kVA, raportul de


transformare 1:1 – 220/220 V) şi filtrul pasiv (cu In = 4 A) ce echipează cabina ecranată
existentă în laborator. Se va explica construcţia şi rolul funcţional al fiecărui echipament.
2. 3. Se va studia construcţia cabinei ecranate, realizată din tolă de oţel zincat cu
grosimea g = 0,5 mm la dimensiunile 1,8 × 1,8 × 2,2 m. Se vor identifica ferestrele
pentru ventilaţie realizate din faguri cu dimensiunea hexagonului 2·a = 25 mm şi
adâncimea h = 100 mm.
2. 4. Atenuarea câmpului magnetic (în Np) realizată de cabina ecranată se determină [2]
cu relaţia:
 2

1 1  2⋅g 2 ⋅ g  µ0 ⋅ a  2⋅g 2 ⋅ g   µ 0 ⋅ a 
 ⋅  cosh 2 ⋅ g − cos 2 ⋅ g 
a(f) = ⋅ ln ⋅  cosh + cos + ⋅  sinh − sin +   
2 2  δ δ  µ ⋅δ  δ δ   µ ⋅ δ δ δ 
   
în care:
g = 0,5 mm, este grosimea tolei;
a = 0,9 m, este dimensiunea cabinei în plan orizontal;
2
δ = , este adâncimea de pătrundere;
ω ⋅ µ ⋅σ
µ = µ 0 ⋅ µ r , este permeabilitatea tolei;
µ 0 = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 H/m, este permeabilitatea vidului;
µ r = 500 , este permeabilitatea relativă a tolei de oţel;
ρ = (0,1 ÷ 0,15) ⋅10 −6 Ω·m, este rezistivitatea tolei de oţel.
Datele calculate se vor trece în tabelul 1. Cu datele calculate se va reprezenta
grafic atenuarea funcţie de frecvenţă, a = f(f). Axa Ox a graficului trebuie sa fie
logaritmică.
Tabelul 1
f
5·n 10·n 5·10·n 102·n 5·102·n 103·n 5·103·n 104·n 5·104·n 105·n 5·105·n 106·n
[Hz]
a
[Np]

n – numărul de la catalog.

2. 5. Atenuarea în câmp electric şi magnetic realizată de fagurele din construcţia ferestrei


se calculează asimilând fagurele cu o cavitate cilindrică de diametru 2·a şi adâncime h.
Relaţiile aproximative de calcul sunt:
• pentru atenuarea în câmp electric: aN = 2,4048·h/a [Np];
• pentru atenuarea în câmp magnetic: aN = 1,840·h/a [Np].

2. 6. Verificarea ecranării realizate de cabina construită se face utilizând un aparat radio.


Se va urmări modul de recepţie a semnalului radio în situaţiile în care aparatul este plasat
în afara şi în interiorul cabinei ecranate. De asemenea se va face comparaţie între
semnalul recepţionat în cabină, alimentând aparatul de la reţea şi de la baterie.

3. Întrebări
3.1. Definiţia interferenţei.
3.2. Surse de interferenţă.
3.3. Explicaţi rolul ecranelor în construcţia transformatorului de reţea de izolare.
3.4. Ce este un filtru de reţea? Prezentaţi funcţionarea sa.
3.5. Soluţii de ecrane cunoscute.
3.6. Ce materiale folosite la ecranare cunoaşteţi? Precizaţi avantajele şi dezavantajele
utilizării lor.

4. Bibliografie
1. Hortopan G. – Compatibilitate electromagnetică. Note de curs, 1996.
2. Hortopan G. ş. a. – Ecranarea electromagnetică în tehnica curenţilor intenşi. Editura
tehnica 1990.