Sunteți pe pagina 1din 3

HOTA NANCA N 115

comitetului Executiv al Federafiei Moldovenegti de Fotbal

din 07 decembrie 2018 mun.Ghiginiu

Cu privire la aprobarea bugetului,


organigramei gi schemei de incadrare
a FMF pentru anul 2019

ExaminAnd informalia prezentatd de dl Leonid Oleinicenco - dirrector executiv


FMF Comitetul Executiv unanim ,

HorAnA$rE :

1. A aproba bugetul Federafiei Moldovenegti de Fotbal pentru anul 2019 cu urmdtorii


indici :

- Venituri 172.600.000 lei


- Cheltuieli - 172.600.000 lei
- Deficit bugetar 0

2. A aproba organigrama 9i schema de incadrare a personalului FMF pientru anul


2019.

3 Materialele se anexeazd.

4. Responsabil de indeplinirea Hotdr6rii date este numit dl Leonid Oleinicenco -


director executiv FMF .

Preged intele Comitetu lu i


I
o) gr 5 N =
I U
0)

tr,o o
-.t
o ;' zi a1
o
r]
r]
cm =.
d
+_d { !l s o o -T1

0;
.t
o oh =i 6- o
t- @; o_
o 3
o - q;r
=
rg
+=
m
zm
!,

A)
=.
@.
(t
3!
o'a
0)i
- 0)

0.
o
-
9
mt, n q) '-c 0) o
m
x
E -
5E
md
o
q)
(t
=.
N
o0
o -o
0)
o o
o
-
=3

Hi
z, i, =
!,

L
0) 1(
0)i
s!
,-7
X
o
o
!)
_n
o
a-
o
z-
-lo tr qt
d o
=
o
= o

o
=
O-l
d' lFl'l 5'
o
bil -at(-
\t'b
Lrl o ,t^l
:.1

N
o)
o N N G' a0,ru, N
o o)
o
o
o)
o
Io
(.,
o
o
b
N
o
o
o b
o
o
(.)
o
so
::.Fn
b ,t*' '{
@
tt
o a o t) c) 'n tl-
o - o'-
A lF
Gll
q)

(ln {a
o J to
oi { A =;+ !
N (n N
q
n rv
-i+ | N 0)
! CD o a
(n
o cU, AI

o o o
o Io o o 5
a
o
Io b
o a )! >. b
o
o
q,
N
o
N
a) o €
q,
I
ql E-TIH(-
v v-

o
o
o) 9t
qJ
*g9d
^
X d-- al Or
o o
o sI +wu- (.) rn
cD
<)
Io 3
Io oa ;- < (1 o
o =o o
N -^v
Ia pa ig # g il q. 6l
t

!,3Rg.F.S d

PE=, I

E E tr=BE4
o=.* ooo ur=--l-l-n=(, 9m7 a' )^' !'
o, h ': bb: 8='<PX'+R
!oiP-X,l{;i' ==o ilRa
e
otiFj. r/l ,='= -=
= 6.<:
=irjdii u +=
j_P
3H9 C;ilor<nt vt7r O..rF
o-'Y o
-=vv
X,(^ + +TAg,€ o-=b hOt,9x.r
.NJ =.,+=!to
(D |i r --e;i
o= fi-F FO(JI
w6 6 ='5-
<9E -xf
_= x-"n
H3 F 3 0x q i o9 o
O
-6(, 5'
-ftb
3e
Hotarirea Comitetului Executiv Nr. din 07.12.2018

DEVIZUL DE CHELTUIELI PLANIFICATE


AL FEDERATIEI MOLDOVENESTI DE FOTBAL
PENTRU ANUL 2019
PLANIFICAT
Nr. CHELTUIELI EFECTIVE
2019

1 Selectionata Nationala si U-21 29 800.C

2 Selectionatele juniori -U-19, U-17 , U-14 3 300.c

3 Campionatele Republicii Moldova, Cupele Republicii Moldova 3 900.c

4 Fotbalfeminin 4 500.c

5 Fotbal de sala 1 900.c

6 Fotbal de plaja, fotbal{enis 400.c

7 Selectionatele de invalizi 100.0

8 Campionatele de juniori si Turneul "Guguta" 25000


9 Asistenta financiara p/u turnee de veterani 9i acordarea ajutorului material 500.c

10 Ajutor material (echipament) si financiar p/u dezvoltarea fotbalului de copii 6 500.c

11 Aiutor material si financiar asociatiilor membre 3 000.c

12 I nstalarea terenurilor artificiale 88000


13 Oroanizarea cursurilor si licentierea antrenorilor 30000
14 Organizarea cursurilor de referee 1 600.c

15 Oroanizarea cursurilor OFFS 1 900.c

16 Remunerarea angajatilor FMF 12 600.C

17 Defalcarile obligatorii in asigurari soaciale si medicale de stat 3 000.c

18 Arenda incaperilor pentru diferite manifestari, seminare, etc. 300 c

19 Servicii telefonice, faxuri, internet, TV, corespondenta 900.c

20 Combustibil, deservirea tehnica a transportului FMF 800.c

Cheltuieli de gospodarie si rechizite de cancelarie Ann n


21

22 Cheltuieli de protocol p/u delegatiile oficiale, generale si administrative 1 300.0

23 650.0

24 Cheltuieli de deplasare a FMF si membrilor afiliati 700.0

25 Organizarea manifesta(iilor oficiale (Gala fotbalului, Congres, fotbal in mase, alte) 3 200.0

26 Cheltuieli editoriale, poligrafie si reclama 18000


27 Centrul de cantonamente si instruire a Selectionatelor Republicii in or.Vadul-lui-Voda 16 300.C

28 lmoozite sitaxe B50 C

29 Licentierea cluburilor, infrastructura 6Ennr

30 Executarea lucrarilor de oroiectare, constructie asamblare a nocturnelor I500c


Executarea lucrarilor de proiectare, constructie si amenajare a Stadionului p/u totbal pe
31 17 000.c
olaia

32 Crganizarea activitatii si intretinerea CS "FutsalArena FMF" din comuna Ciorescu 4 500.c

33 Crganizarea activitatii, reconstructia si intretinerea Stadion "Zimbru" din Chisinau 12 500 C

34 Sponsorizarea cluburilor, caselor de copii, gradiniti etc. 800 0


35 Cheltuieli cu privire la serviciile de arbitraj recuperate pentru cluburi 6100 0

36 Repartizarea pentru cluburi a venitului obtinut din legitimarea jucatorilor straini 21000
TOTAL 172 600.0