Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionarul gândurilor automate (ATQ – Automatic

Thoughts Questionnaire; autori: dr. Steve Hollon şi dr.Phillip


Kendall) adaptat de Ramona Moldovan, MA
Copyrigh: Institute for the Advanced Study of Psychotherapies and Applied Mental Health.

Instrucţiuni: Vă rugăm sa citiţi cu atenţie fiecare dintre afirmaţiile de mai jos şi


notaţi cât de frecvent aţi avut asemenea gânduri în cursul ultimelor patru săptămâni,
fiecare gând fiind evaluat pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = niciodată, iar 5 = aproape
întotdeauna.

Nici- Aproape

odată întotdeaun
a

1 Nu sunt bun(ă) de nimic. 1 2 3 4 5

2 Nu cred că pot continua aşa. 1 2 3 4 5

3 Sunt foarte dezamagit(ă) de mine 1 2 3 4 5


însumi/însămi.

4 Nu îmi mai place nimic. 1 2 3 4 5

5 Nu mai support. 1 2 3 4 5

6 Nu-mi vine să mă apuc de nimic. 1 2 3 4 5

7 Ce se întâmplă cu mine? 1 2 3 4 5

8 Sunt lipsit(ă) de valoare. 1 2 3 4 5

9 Nu voi reuşi niciodată. 1 2 3 4 5

10 Mă simt foarte neajutorat(ă). 1 2 3 4 5

11 Ceva trebuie să se schimbe. 1 2 3 4 5

12 Precis este ceva în neregulă cu 1 2 3 4 5


mine.

13 Viitorul meu este cenuşiu. 1 2 3 4 5

14 Pur şi simplu nu merită. 1 2 3 4 5

15 Nu pot face nimic până la capăt. 1 2 3 4 5


I. Ce măsoară ATQ?

ATQ măsoară gândurile automate disfuncţionale şi iraţionale (cogniţii descriptive şi


inferenţiale şi cogniţii evaluative specifice). In instrucţiune, perioada de “patru săptămâni” poate
fi modificată pentru a reliefa interesul clinicianului (de exemplu, ultimele două săptămâni); nu se
utilizează însă un interval de peste patru săptămâni, căci pot apărea erori de memorie.

II. Administrare

Scala se administrează în varianta creion-hârtie, atât individual, cât şi în grup. Se preferă


administrarea individuală de fiecare dată când acel lucru este posibil. Ea se administrează fără
limită de timp. După ce materialele şi condiţiile necesare pentru administrarea scalei sunt
asigurate, începe evaluarea pacientului.

Pe lista cu itemi apare următoarea instrucţiune, subiectul putând-o reciti ori de câte ori
doreşte pe parcursul evaluării.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare dintre afirmaţiile de mai jos şi notaţi cât de frecvent
aţi avut asemenea gânduri în ultimele patru săptămâni, fiecare gând fiind evaluat pe o scala de la
1 la 5, unde 1 = niciodată, iar 5 = aproape întotdeauna.

III. Cotare

Fiecare dintre cei 15 itemi se cotează pe o scală de la 1 la 5, unde 1 = niciodată, iar 5 =


aproape întotdeauna. Scorul total la ATQ se obţine prin însumarea scorurilor la fiecare item în
parte.

IV. Interpretarea rezultatelor

Având la bază o distribuţie normalâ a scorurilor, construcţia etalonului pentru ATQ s-a
bazat pe clase normalizate. Valoarile pentru 5 clase sunt exprimate procentual astfel: 6,7% ;
24,2% ; 38,2% ; 24,2% ; 6,7% .

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5

Scoruri <15 16-19 20-28 29-44 >45

Semnificaţia scorurilor este următoarea:


Clasa 1 – nivel foarte scăzut al gândurilor automate disfuncţionale/iraţionale (subiectul
are un nivel al gândurilor automate < 6,7% din populaţia generală);

Clasa 1- nivel scăzut al gândurilor automate disfuncţionale/iraţionale ( subiectul are un


nivel al gândurilor automate > 6,7% din populaţia generală) ;

Clasa 3-nivel mediu al gândurilor automate disfuncţionale/iraţionale ( subiectul are un


nivel al gândurilor automate > 30,9% din populaţia generală) ;

Clasa 4-nivel ridicat al gândurilor automate disfuncţionale/iraţionale ( subiectul are un


nivel al gândurilor automate > 69,1% din populaţia generală) ;

Clasa 5-nivel foarte ridicat al gândurilor automate disfuncţionale/iraţionale ( subiectul


are un nivel al gândurilor automate > 93,3% din populaţia generală) .

Un scor ridicat la ATQ indică un nivel ridicat al gândurilor automate disfuncţionale şi


iraţionale.

Un scor scăzut la ATQ indică un nivel scăzut al gândurilor automate disfuncţionale şi


iraţionale.